000 01426cam a2200241 4500
001 96471
005 20200602013403.0
008 s1991 0 tha
035 _a(OCoLC)934593971
050 _aHG3300.57
_b.ป44
100 0 _aประสิทธิ์ รัตนวารินทร์ชัย.
_9103449
245 1 0 _aบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในนโยบายการพัฒนาสถาบันการเงิน ไปสู่ระบบธนาคารอเนกประสงค์ /
_cโดย ประสิทธิ์ รัตนวารินทร์ชัย.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2534.
300 _a8, 91 หน้า :
_bตาราง.
502 _aสารนิพนธ์ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต.
610 2 4 _aธนาคารแห่งประเทศไทย.
650 4 _aสถาบันการเงิน
_zไทย.
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/po/0891/01TITLE.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_04
_2lcc
997 _hP
997 _gV
999 _c96471
_d96471