000 01199cam a2200205 4500
001 96960
005 20200602013512.0
008 s1991 0 tha
020 _a9748574733
035 _a(OCoLC)858499084
050 _aP96.ม8
_bส74
100 0 _aสุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
_951983
245 1 0 _aการสื่อสารกับการเมือง /
_cสุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bประสิทธิภัณฑ์ แอนด์พริ้นติ้ง,
_c2534.
300 _a209 หน้า :
_bภาพประกอบ, ตาราง.
650 4 _aการสื่อสารทางการเมือง.
_951984
989 0 _aสุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
_bพิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
_dกรุงเทพฯ : ประสิทธิ์ภัณฑ์ แอนด์ พริ้นติ้ง, 2544.
_etha
_tการสื่อสารกับการเมือง /
_z9748961303
942 _cGB
_09
_2lcc
999 _c96960
_d96960