000 01137cam a2200205 4500
001 97322
005 20200929160636.0
008 s1977 0 tha
035 _a(OCoLC)934595251
050 _aDS62.8
_b.ช7
100 0 _aเชิดชาย เหล่าหล้า,
_cพล.ต.,
_d2470-2536.
245 1 0 _aสถานการณ์โลกและข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ (เอเชีย-อเมริกา) /
_cโดย เชิดชัย ดหล่าหล้า.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bแพร่พิทยา,
_c2520.
300 _a275 หน้า :
_bแผนที่.
651 4 _aเอเชีย
_xการเมืองและการปกครอง.
_961299
651 4 _aเอเชีย
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
_zสหรัฐอเมริกา.
_9103164
651 4 _aสหรัฐอเมริกา
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
_910425
942 _cGB
_010
_2lcc
999 _c97322
_d97322