000 01358nam a2200217 4500
001 99745
005 20200602013845.0
007 t
008 290395s1994 0 tha
035 _a(OCoLC)934474578
050 _aK740
_b.ว62 2537
100 0 _aวิชัย ตันติกุลานันท์.
_995340
245 1 0 _aคำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด (กฎหมายคอนโดมิเนียม) :
_bคนต่างด้าวซื้ออาคารชุดได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2534 พร้อมด้วย พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 ... /
_cวิชัย ตันติกุลานันท์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขเพิ่มเติม].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร,
_c2537.
300 _a154 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aอาคารชุด
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
_965171
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _aพิมพ์พร
_bทรรศนันทน์
_cพัชรี
999 _c99745
_d99745