Recent comments Subscribe to recent comments

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือหลังสิ้นสุดสงครามเย็น (ค.ศ. 1989-2011) / โดย สิทธิพล เครือรัฐติกาล,

การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], . 7, 217 แผ่น : , งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557. 25

งานวิจัยนี้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2558 เพิ่ม 14/01/2016 โดย รศ.ดร. สิทธิพล เครือรัฐติกาล

ไม่มีภาพปก

ภาพลักษณ์ของเจิ้งเหอในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน / โดย สิทธิพล เครือรัฐติกาล,

การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, . 11, 302 แผ่น : , วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. 25

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2554 ครับ เพิ่ม 01/05/2015 โดย รศ.ดร. สิทธิพล เครือรัฐติกาล

ไม่มีภาพปก

จีนในโลกสมัยใหม่ : ค.ศ. 1644 - ค.ศ. 1949 / โดย สิทธิพล เครือรัฐติกาล,

การพิมพ์: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, . 107 หน้า : 25

เล่มนี้มีฉบับปรับปรุงใหม่ ใช้ชื่อว่า "ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่" สำนักหอสมุดมีให้บริการครับ ตามลิงค์นี้ https://search.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=610403&query_desc=an%3A512719 เพิ่ม 01/05/2015 โดย รศ.ดร. สิทธิพล เครือรัฐติกาล

นโยบายต่างประเทศของจีนต่อพม่า : อดีตและปัจจุบัน (ค.ศ. 1949 - ค.ศ. 2008) / โดย สิทธิพล เครือรัฐติกาล,

การพิมพ์: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], . 92 หน้า : , เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการ "ธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ" ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551. 25

เล่มนี้มีฉบับปรับปรุงใหม่ให้บริการในหอสมุดครับ ตามลิงค์นี้ https://search.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=620338&query_desc=an%3A512719 เพิ่ม 01/05/2015 โดย รศ.ดร. สิทธิพล เครือรัฐติกาล

ไม่มีภาพปก

Communist China's relations with East European communist countries. โดย Pi, Ying-hsien.

การพิมพ์: Taiwan, World Anti-Communist League, . 55 p. 25

ต้องการใช้เอกสารนี้ แต่เมื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ยืมคืนจึงทราบว่าจำหน่ายออกไปแล้ว เสียดายครับ เพิ่ม 22/04/2015 โดย รศ.ดร. สิทธิพล เครือรัฐติกาล

ไม่มีภาพปก

Multifractal volatility : theory, forecasting, and pricing / โดย Calvet, Laurent E.

การพิมพ์: Burlington, Mass. : Academic Press, . xiii, 258 p. : 25

Great book for Fractal in volatility in finance! เพิ่ม โดย นาย ธนสาร พัวทวีพงศ์

Genderism / โดย โตมร ศุขปรีชา.

การพิมพ์: กรุงเทพฯ : a book, . 350 หน้า. 25

อ่านสนุกดีครับ โตมรเชื่อมโยงเก่ง แต่บางเรื่องก็ไม่เห็นด้วยครับ เพิ่ม โดย นาย CHUMTHONG PANTHAWIT

ผู้ชายที่หลงรักตัวเลข = The man who loved only numbers / โดย ฮอฟฟ์แมน, พอล.

การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, . 320 หน้า : 25

สนุกมาก รู้สึกหลงไหลในหัวใจที่มีให้กับแค่ตัวเลข(และเอปซิลอน) ของนายพอล แอดิช ถ้าหนังสือทรานซ์ฟินิตี้ในจินตนาการของแอดิชมีจริง อยากยืมมาทำการบ้านส่งวิชาคณิตศาสตร์ทุกวิชาเลย(สุดยอดมาก ยิ่งกว่าถุงมือธานอส) พออ่านจบแล้วก็อยากมีเลขแอดิชกับเขาเหมือนกันนะเนี่ย ฮ่าฮ่า เพิ่ม โดย นาย ธเนศ กิตติสุนทรากุล

ชาติพันธุ์ รังนก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Birds' nests, business, and ethnicity in Southeast Asia / โดย เกษม จันทร์ดำ,

การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, . 749 หน้า : , สนับสนุนการวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 25

สนุกมาก งานวิจัยเกี่ยวกับรังนกที่นำมาตีแผ่ในหนังสือนั้นแจกแจงให้ได้เห็นทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ ธุรกิจ และยังสอดแทรกความรู้เรื่องสังคมและวัฒนธรรมการใช้อำนาจในการผูกขาดซื้อขายของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดีเยี่ยม ถึงจะเป็นหนังสือแนวการค้นคว้าวิจัย แต่ก็เขียนได้น่าติดตาม และได้ทั้งความรู้มากๆเลย แนะนำให้อ่าน และสนับสนุนนักวิจัยไทยจ้า เพิ่ม โดย นาย ธเนศ กิตติสุนทรากุล

Algorithms to live by : the computer science of human decisions / โดย Christian, Brian,

การพิมพ์: New York : Picador, . xii, 351 p. : , Reprint. Originally published: 2016. 25

อ่านเพลินดี หนังสืออธิบายได้ดีว่าวิชาอย่าง stat, discrete หรือ data analysis นั้น ที่จริงแล้วเราเอามาใช้ในการตัดสินตินใจในชีวิตประจำวันได้อย่างไร เอาไปอ่านแก้ง่วงในวิชาstat ก็สนุกดีครับ เพิ่ม โดย นาย ธเนศ กิตติสุนทรากุล

โจเซฟ นีดแฮม : ผู้ชายที่หลงรักเมืองจีน / โดย วินเชสเตอร์, ไซมอน.

การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, . 397 หน้า : , แปลจาก: The man who loved China : the fantastic story of the eccentric scientist who unlocked the mysteries of the Middle Kingdom. 25

การสืบค้นหาที่มาของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในจีน แล้วนำมาตีแผ่อย่างตรงไปตรงมานั้น ทำได้ยอดเยี่ยม วิทยาการที่เป็นสมบัติล้ำค่าที่ทำให้จีนพัฒนาต่อยอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ โจเซฟได้แสดงให้เห็นถึงประเทศจีนที่สร้างสรรค์ทฤษฎีอันมากมายเป็นเวลานับพันปีก่อนใครเพื่อน เหล่านี้ได้เล่าผ่านการเดินทางอันสวยงามเพื่อค้นหาหลักฐานต่างๆในจีนและนำมาตีพิมพ์เป็นสารานุกรมในที่สุด เพิ่ม โดย นาย ธเนศ กิตติสุนทรากุล

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305