ข้อเสนอแนะการสั่งซื้อ

View all
บทสรุป เสนอแนะใน หมายเหตุ เสนอแนะสำหรับ จัดการโดย สถานะ

Agawa Naoyuki, - Japan Publishing Industry Foundation for Culture - BKCI

14/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Nakasone Peace Institute, - Japan Publishing Industry Foundation for Culture - BKCI

14/04/2021 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา</p><a href="https://www.amazon.com/Japan-US-Alliance-Hope-Asia-Pacific-Maritime/dp/4866581387" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a><a href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51nZIyKsM2L._SX334_BO1,204,203,200_.jpg" target="_blank">URL of book cover</a>

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Shiraishi Takashi, - Lynne Rienner Publishers - BKCI

14/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Kosaka Masataka, - Japan Publishing Industry Foundation for Culture - BKCI

14/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Yomiuri Shinbun Political Department, - Japan Publishing Industry Foundation for Culture - BKCI

14/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: การขอใช้บริการ

10/04/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

10/04/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Serban-Valentin Stratila, Laszlo Zsido , - 2019, - Cambridge University Press - BKSCI-MATH

10/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Scott Galloway,

10/04/2021 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์</p>

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

รังสิมันต์, - Liatris writing laboratory - Book / Document / Research

09/04/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Michael Oppenheimer , - 2019, - University of Chicago Press - Book / Document / Research

09/04/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Robert B. Pippin, - 2019, - University of Chicago Press - Book / Document / Research

09/04/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Derek Heater, - 2004, - NYU Press - Book / Document / Research

09/04/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

ธนบดี วรุณศรี, (กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง) , 1.พุทธตำนาน 2.พุทธศาสนา 3.พระพุทธเจ้า - Book / Document / Research

09/04/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

ณัฐธิชา นามวงษ์ (เก๋ไก๋ สไลเดอร์), พุสดี สิริวัชระเมตตา,

08/04/2021 หมายเหตุ:

ปัจจุบันอาชีพ Youtuber ได้รับความสนใจมาก และผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก้เป็นหนึ่งใน youtuber ที่ประสบความสำเร็จมากๆในประเทศไทย หนูเลยคิดว่าหอสมุดเราควรมีหนังสือเล่มนี้ค่ะ เเละหนูอยากอ่านมากๆ ฝากพิจารณาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Christina Kreps, - 2020, - Routledge - SOCANTH

07/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Reia, - 2562, (PHOENIX-ฟีนิกซ์) - ARTS

07/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Patrick Thieffry, - 2021, - Bruylant - Book / Document / Research

07/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Donna J. Haraway, - 2016, - Duke University Press - BKSOCANTH-SOCANTH

07/04/2021 หมายเหตุ:

ภายใต้ข้อถกเถียงมากมายเกี่ยวกับยุค Anthropocene และ Capitalocene หนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิด Chthulucene ที่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ในระบบนิเวศซึ่งพ้นไปจากแนวคิดว่าด้วยยุคสมัยทั้งสองแบบก่อนหน้า แนวคิดดังกล่าวนำไปสู่การทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์ในมุมมองใหม่ ๆ ภายใต้พึ่งพาอาศัยกันระหว่างมนุษย์และสิ่งอื่น

สาขาวิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

- Routledge - Book / Document / Research

07/04/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

Andrew Harding, - BKLAW

07/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

วิรัช นิยมธรรม,, - กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 (กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552) - ARTS-CHN

07/04/2021 หมายเหตุ:

หากไม่มีขายแล้ว อยากให้ห้องสมุดทำฉบับสำเนาไว้สำหรับยืม

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาจีน

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Chidera Eggerue, - Quadrille - BKSOCANTH

06/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

URL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Juliane Kokott, - 1998, - The Hague ; Boston : Kluwer Law International - Book / Document / Research

06/04/2021 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

วรรณภา ติระสังขะ, - 2564, - Book / Document / Research

05/04/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Naomi Wolf, - Chatto & Windus - BKSOCANTH

05/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

URL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

James Nestor ,

04/04/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Andrew Hill and Ian Shaw, - 2011, - SAGE Publications Ltd (England) , Social Work - BKSOCADM

03/04/2021 หมายเหตุ:

เป็นหนังสือหลักเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาบังคับ (หลักสูตร 2563) ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 1/2564

สาขาวิชา: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: Kamhansa , Samruay สถานะ: อนุมัติแล้ว

วิชญา มาแก้ว, - สำนักพิมพ์มติชน (กรุงเทพฯ) , ล้านนาศึกษา, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ - Book / Document / Research

02/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

Mary Ann Sens, Rhome Hughes, - 2020, - elsevier - Book / Document / Research

02/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะแพทยศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ระนา , เกษอุศมา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Peter Vanezis, - 2020, - Wiley - Book / Document / Research

02/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะแพทยศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ระนา , เกษอุศมา สถานะ: อนุมัติแล้ว

- BKARTS-JPN

02/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

- natsume - BKARTS-JPN

02/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser, - สำนักพิมพ์ซอย - BKARTS

02/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

(Scot Barmé), - 2002, - Thailand and Southeast Asia - BKPOLSCI

02/04/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

ธันย์ธรณ์ บุญจิรกิตติ์, - Book / Document / Research

01/04/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

คาบาซาวะ, ชิออน, , - แซนด์คล็อดบุ๊คส์, (กรุงเทพฯ :) - Book / Document / Research

31/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีให้บริการที่หอสมุดแล้วครับ แนะนำจองหนังสือต่อจากเว็บนี้ครับ https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=709438)

ยรรยง บุญ-หลง, - สำนักพิมพ์มติชน - Book / Document / Research

31/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Mats Lundahl, Daniel Rauhut & Neelambar Hatti, - 2020, - Routledge; 1st edition (December 28, 2020) - BKECON

30/03/2021 หมายเหตุ:

เป็น ebook ได้ไหมครับ นักศึกษาและอาจารย์น่าจะสนใจเยอะ นำมาใช้สอนได้ในวิชาประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ และวิชาสถานการณ์เศรษฐกิจร่วมสมัย

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Wei Yu, - ARTS

30/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

เอเลนา แฟร์รานเต, - อ่านอิตาลี - Book / Document / Research

30/03/2021 หมายเหตุ: URL of book informationURL of book cover เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Mohamedou Ould Slahi, - 2021, - Book / Document / Research

30/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Kristin Hannah, - 2021, - St. Martin's Press - Book / Document / Research

30/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Charlie Mackesy, - 2019, - Book / Document / Research

30/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Barack Obama, - 2020, - Book / Document / Research

30/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Brit Bennett, - Dialogue Books (GB) - Book / Document / Research

29/03/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Olyphe de Gouge, - 2021, - Book / Document / Research

29/03/2021 หมายเหตุ:

Women and gender studies, French Revolution, History, Cultural studies. An important 18th century text by a porto-feminist fighting for revolution.

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

John Gray, - 2020, - Straus and Giroux - Book / Document / Research

28/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, - 2019, - Book / Document / Research

28/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Adam Crymble, - 2021, - University of Illinois Press - BKARTS-HIST

28/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Paul J. du Plessis, - 2018, - Edinburgh University Press - Book / Document / Research

27/03/2021 หมายเหตุ: สั่งเข้าหอสมุดปรีดี นะครับพี่เอ็กซ์ ขอบคุณครับ เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

- Routledge - SOCANTH

27/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

นวตา, - Book / Document / Research

26/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

- BKTBS-FIN

26/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการเงิน

เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: อ่อนแก้ว , นัชฐภรณ์ สถานะ: อนุมัติแล้ว

- Book / Document / Research

26/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: อ่อนแก้ว , นัชฐภรณ์ สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีให้บริการที่ัสังเวียน และ หอสมุดปรีดีเรียบร้อยแล้ว ป๋วยฯ กำลังจัดซื้อมาให้บริการ)

M.Anel, G.Catren, - 2021, - Cambridge University Press - SCI-MATH

25/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

M.Anel, G.Catren, - 2021, - Cambridge University Press - BKSCI-PHY

25/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาฟิสิกส์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

Nicolae Teleman, - 2019, - Springer International Publishing - BKSCI-MATH

25/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Edwin Beggs, Shahn Majid, - 2020, - Springer International Publishing - BKSCI-MATH

25/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Marco Grandis, - 2019, - World Scientific - BKSCI-MATH

25/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Koyoharu Gotouge, - Siam Inter Comics - Book / Document / Research

25/03/2021 หมายเหตุ:

ซื้อให้ครบทุกเล่ม (ยกเซ็ต + เล่มที่ตีพิมพ์ต่อ)ทั้งภาคหลักภาคเสริมครับ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Oseman, Alice, - 2019, - Hachette Children's Group (GB) - Book / Document / Research

25/03/2021 หมายเหตุ:

เล่ม 1: https://thailand.kinokuniya.com/bw/9781444951387 เล่ม2: https://thailand.kinokuniya.com/bw/9781444951400?no_flag=true เล่ม3: https://thailand.kinokuniya.com/bw/9781444952773?no_flag=true

เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Telgemeier, Raina, - 2019, - Graphix (US) - Book / Document / Research

25/03/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Knisley, Lucy / Cogar, Whitney (ILT), - 2020, - Random House Graphic (US) - Book / Document / Research

25/03/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Yat Ming Loo, - 2016, - Book / Document / Research

25/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Michael Hallsworth and Elspeth Kirkman, - The MIT Press Essential Knowledge series - BKECON-ECON

25/03/2021 หมายเหตุ:

ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Peter Burow , - 2016, - Peter Burow - Book / Document / Research

25/03/2021 หมายเหตุ:

ใช้ประกอบการสอนวิชา "เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสำหรับการจัดการ" หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาบัณฑิต เทอม 2/2564

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura), - The Cloud - BKTBS-MAK

25/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการตลาด

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: อ่อนแก้ว , นัชฐภรณ์ สถานะ: อนุมัติแล้ว

รชฏ เจริญฉ่ำ, - Book / Document / Research

24/03/2021 หมายเหตุ:

<p>ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม รชฏ เจริญฉ่ำ ISBN 9786162604744 จำนวนหน้า 437 ขนาด 6*8 นิ้ว (A5) ปก อ่อน</p><p>สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์</p><a href="https://24lawbook.in.th/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%8F-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%89%E0%B9%88%E0%B8%B3/" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Allan, Derek, - 2021, - Peter Lang - BKARTS

24/03/2021 หมายเหตุ:

history of art, art and visual art criticism

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

ดร.วิชัย ตันติกุลานันท์, - 2562, - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - Book / Document / Research

24/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายภาษี

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Peter Butt, - 2021, - Hart Publishing - Book / Document / Research

23/03/2021 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์</p><a href="https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/the-lawyers-style-guide-9781509936243/" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: สุโชควีระวงศ์ , ชนินร์พร สถานะ: อนุมัติแล้ว

วรรณภา ติระสังขะ, - Book / Document / Research

22/03/2021 หมายเหตุ:

<p>อ่านรัฐธรรมนูญ 2560 (ปกอ่อน) ISBN: 9786164881631 ผู้แต่ง : วรรณภา ติระสังขะ ผู้แปล : - สำนักพิมพ์ : สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวนหน้า : 444</p><p>สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์</p><a href="https://kledthai.com/new-books/9786164881631.html" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

Kirk A Denton, - 2021, - Hong Kong University Press - BKCI

22/03/2021 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา</p><a href="https://hkupress.hku.hk/pro/1809.php" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Koller, Tim / Goedhart, Marc / Wessels, David, - Wiley (US) - BKTBS-FINM

21/03/2021 หมายเหตุ:

เป็นฉบับปรับปรุงล่าสุด เนื้อหาภายในเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในธุรกิจที่เกิดใหม่ในปัจจุบันหมายรวมถึง start up

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการเงิน

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: อ่อนแก้ว , นัชฐภรณ์ สถานะ: อนุมัติแล้ว

Geok Ling Lee (Editor), Soon Noi Goh (Editor), - BKSOCADM

20/03/2021 หมายเหตุ:

เคยขอบริการผ่าน ILL ไปแล้ว แต่ได้รับการตอบกลับว่าไม่มีห้องสมุดให้บริการ ทั้งที่มีตัวเลือกให้กด

สาขาวิชา: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Cinzia Spinzi, Alessandra Rizzo and Marianna Lya Zummo, - Cambridge Scholars Publishing - Book / Document / Research

20/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

ว.วินิจฉัยกุล, - BKDENT

19/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

ดวงตะวัน, - BKARTS

19/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Jimmy O.Yang, - Da Capo Pr (US) - Book / Document / Research

18/03/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

- Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

- Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

สหรัฐ กิติ ศุภการ, - Book / Document / Research

18/03/2021 หมายเหตุ:

<p>ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม สหรัฐ กิติ ศุภการ ISBN 9786165777230 ครั้งที่พิมพ์ 1 ปีที่พิมพ์ 2564 จำนวนหน้า 270 ขนาด 6*9 นิ้ว ปก อ่อน</p><p>สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์</p><a href="https://24lawbook.in.th/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

ดร.ฤทัย หงส์สิริ, - Book / Document / Research

18/03/2021 หมายเหตุ:

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม ดร.ฤทัย หงส์สิริ ISBN 9786164040892 ครั้งที่พิมพ์ 11 ปีที่พิมพ์ มีนาคม 2564 จำนวนหน้า 379 ขนาด 7*10 นิ้ว (B5) ปก อ่อน

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

Edward J. Erler, - 2019, - Rowman & Littlefield Publishers - Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Susan Brooks Thistlethwaite, - 2012, - Palgrave Macmillan - Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

J.L. CHRETIEN, - 2019, - Rowman & Littlefield Publishers - Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Philippe Carrard, - 2017, - Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Kwame Anthony Appiah, - 2019, - Profile Books - Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

 Michel Serres, - Bloomsbury Academic - Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Jacques Derrida, - 2020, - University of Chicago Press - Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Keith Ansell-Pearson, - 2020, - Wiley-Blackwell - Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Achille Mbembe, - 2021, - Columbia University Press - Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Walter D. Mignolo, - 2018, - Duke University Press - Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Isaac Ariail Reed, - 2020, - University of Chicago Press - Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

James Gordon Finlayson, - 2019, - Columbia University Press - Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Michel Foucault, - 2021, - Penguin Classics  - Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Jacques Rancière , - 2016, - Polity - Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Jean-Philippe Deranty, - 2012, - Continuum - Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Scott Durham, - 2019, - Northwestern University Press - Book / Document / Research

18/03/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544