ข้อเสนอแนะการสั่งซื้อ

View all
บทสรุป เสนอแนะใน หมายเหตุ เสนอแนะสำหรับ จัดการโดย สถานะ

ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์, - 2563, (2563) - Book / Document / Research

18/06/2021 หมายเหตุ:

เพื่อให้นักศึกษาป.ตรี ปีสุดท้ายใช้เตรียมตัวเพื่อสอบตั๋วทนาย

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชานิติศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Richard Campbell, Christopher Martin, Bettina Fabos, - 2019, - Bedford/St. Martin's - JC

18/06/2021 หมายเหตุ:

จำเป็นต้องให้นักศึกษามีหนัสือ ทันสมัยในการค้นคว้า ในวิชา วส 422 สัมมนาการบริหารการสื่อสาร

สาขาวิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library สถานะ: การขอใช้บริการ

ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ลีณา สุนทรสุข และ คณะ, - ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กรุงเทพมหานคร: พี.เอส.พริ้นท์) - BKPHARM

18/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะเภสัชศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Naeem Hasan Khan, Nabila Perveen, - Partridge Publishing - BKPHARM

18/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะเภสัชศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Anees Ahmad Siddiqui , - CBS Publishers & Distributors Pvt Ltd - PHARM

18/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะเภสัชศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: การขอใช้บริการ

R R Badwaik, Shiv Shankar Shukla, Dulal Krishna Tripathi , - Pharmamed Press - BKPHARM

18/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะเภสัชศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Michael W. Dong , - Wiley - BKPHARM

18/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะเภสัชศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Baidar Bakht , Aftab Mufti, - 2015, - Springer (Springer International Publishing Switzerland ) - ENGR-CE

18/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

18/06/2021 หมายเหตุ: URL of book cover เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

18/06/2021 หมายเหตุ: URL of book cover เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

18/06/2021 หมายเหตุ:

<a href="https://www.naiin.com/product/detail/526747" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

ยูวัล โนอาห์ , แดวิด ,แดเนียล, - POLSCI

18/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: การขอใช้บริการ

สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร(โค้ชแบงค์),

18/06/2021 หมายเหตุ: URL of book cover เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Content Shifu,

18/06/2021 หมายเหตุ: URL of book informationURL of book cover เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: การขอใช้บริการ

18/06/2021 หมายเหตุ: URL of book informationURL of book cover เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Yun-na-Kim,

18/06/2021 หมายเหตุ: URL of book informationURL of book cover เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Jochen Wirtz, Christopher Lovelock, - 2020, - World Scientific Publishing - Book / Document / Research

18/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library จัดการโดย: อังคะปัญญาเดช , ชัยสิทธิ์ สถานะ: การขอใช้บริการ

Luke Garrod, Joseph E. Harrington, Jr. and Matthew Olczak, - 2021, - MIT Press - BKECON

18/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Robert Miller, - 2021, - Independently published - Book / Document / Research

18/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: อังคะปัญญาเดช , ชัยสิทธิ์ สถานะ: การขอใช้บริการ

Amanda Russell, - 2020, - Book / Document / Research

18/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: อังคะปัญญาเดช , ชัยสิทธิ์ สถานะ: การขอใช้บริการ

James Patterson, Bill Clinton, - 2021, - Book / Document / Research

18/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: อังคะปัญญาเดช , ชัยสิทธิ์ สถานะ: การขอใช้บริการ

by Mark R. Levin, - 2021, - Threshold Editions - Book / Document / Research

18/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: อังคะปัญญาเดช , ชัยสิทธิ์ สถานะ: การขอใช้บริการ

วชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์, - 2564, - Book / Document / Research

17/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: อนุมัติแล้ว

ซีเหอชิงหลิง, - Rose

16/06/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

law note , - 2564, - law note - Book / Document / Research

16/06/2021 หมายเหตุ:

หนังสือนี้ จำเป็นต่อนักศึกษาที่จะจบการศึกษาและไปสอบต่อในชั้น เนติบัณฑิตครับ ขอให้ช่วยซื้อทั้ง ขาแพ่งและอาญา ครับ

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชานิติศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเล่มนี้ไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจาก ไม่มีเลข ISBN และขาดข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในการลงรายการค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะ)

Cay S. Horstmann, Rance D. Necaise, - 2018, - Wiley - Book / Document / Research

16/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Henry A. Kissinger , - 2013, - Echo Point Books & Media; Illustrated edition - BKCI

16/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Wolfram Siemann (Author), Daniel Steuer (Translator), - 2019, - BKCI

16/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

A. Wess Mitchell , - 2018, - BKCI

16/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

ผศ.ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง, - หมื่นอักษร - BKARTS-CHN

16/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาจีน

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

ผศ.ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง, - หมื่นอักษร - BKARTS-CHN

16/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาจีน

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Aaron Rapport, - Cornell University Press (Cornell) - Book / Document / Research

15/06/2021 หมายเหตุ:

ควรซื้อครับ

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Anna Ohanyan (Editor), - 2018, - Georgetown University Press - BKCI

15/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Roger Sanjek, - University of Pennsylvania Press - SOCANTH

15/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Da Kong, - Taylor & Francis Group (London) - BKSOCANTH

15/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

บุญเลิศ วิเศษปรีชา,

15/06/2021 หมายเหตุ:

"บ้านที่กลับไม่ได้" บุญเลิศ วิเศษปรีชา สำนักพิมพ์ มูลนิธิกระจกเงา ปกแข็ง (พร้อมลายเซ็น) ราคา 400 บาท ปกอ่อน ราคา 200 บาท ** โปรโมชั่น ส่งฟรีทุกการสั่งซื้อ . สั่งซื้อผ่านฟอร์มด้านล่าง shorturl.asia/ftYXy . รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด มอบให้”โครงการจ้างวานข้า” เพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนไร้บ้าน และคนไร้บ้านที่เดือดร้อนเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

สมชาย จุลนิติ์, - 2562, - เนติบัณฑิตยสภา - Book / Document / Research

15/06/2021 หมายเหตุ:

เป็นหนังสือประกอบการศึกษา วิชาน.383 เทอมซัมเมอร์/63

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Puangthong Pawakapan, - 2021, - ISEAS - Book / Document / Research

15/06/2021 หมายเหตุ:

A monumental work on the role of the military in infiltrating Thai society from the 1960s till today

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

เกรแฮม, เบนจามิน,, - วิสดอมเวิร์ค เพรส, (นนทบุรี :)

14/06/2021 หมายเหตุ:

อยากอ่านฉบับปรับปรุง แต่มีแค่เล่มเดียว

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

- Book / Document / Research

14/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

- Book / Document / Research

14/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

- Book / Document / Research

14/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

- Book / Document / Research

14/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Piki Ish-Shalom, - 2021, - University of Michigan Press - Book / Document / Research

14/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Tomohito Baji, - 2021, - Palgrave Macmillan - Book / Document / Research

14/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Bertrand Badie, - 2020, - Edward Elgar Pub - Book / Document / Research

14/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Nick Vaughan-Williams, - 2021, - Oxford University Press - Book / Document / Research

14/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Mathias Albert, - 2021, - Policy Press - Book / Document / Research

14/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Beatrix Futák-Campbell, - 2021, - Bristol University Press - Book / Document / Research

14/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Gregory Raymond, - 2021, - Routledge - Book / Document / Research

14/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Erzsebet Strausz, - 2020, - Routledge - Book / Document / Research

14/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Ernst van Alphen, - 2019, - Brill Rodopi - Book / Document / Research

14/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Wang Linggui , - 2020, - Paths International - Book / Document / Research

14/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

วรเจตน์ ภาคีรัตน์., - นิติราษฎร์, (กรุงเทพฯ :) - Book / Document / Research

14/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (out of print)

มิเลนา มิชิโกะ ฟลาชาร์, - 2563, - แมร์รี่โกราวด์ (กรุงเทพ) , วรรณกรรม , เรื่องสั้น - Book / Document / Research

14/06/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Don E. Waldman, Elizabeth J. Jensen, - 2019, - Routledge - Book / Document / Research

14/06/2021 หมายเหตุ: https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315157405/industrial-organization-waldman-elizabeth-jensen เสนอแนะสำหรับ Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Pak-Sing Choi, Eric Dunaway, Felix Muñoz-Garcia, - 2021, - Springer - Book / Document / Research

14/06/2021 หมายเหตุ: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-57284-6 เสนอแนะสำหรับ Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Jeffrey M Perloff, James A. Brander, - 2019, - Pearson - Book / Document / Research

14/06/2021 หมายเหตุ: https://www.pearson.com/store/p/managerial-economics-and-strategy/P100002593443?tab=overview เสนอแนะสำหรับ Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Steven Lukes, - 2021, - Red Globe Press - BKSOCANTH

14/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

漫漫何其多 (Man Man He Qi Duo), - SENSE BOOK - Book / Document / Research

13/06/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Alexander Bukh , - 2020, - Stanford University Press , Studies in Asian Security - BKCI

12/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

กิ่งฉัตร, - ลูกองุ่น - Book / Document / Research

12/06/2021 หมายเหตุ:

ส่วทางไปรษณีย์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

ภัสรสา, - ภัสรสา - Book / Document / Research

12/06/2021 หมายเหตุ:

<p>ส่งทางไปรษณีย์</p>

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

ว. วินิจฉัยกุล, - อรุณ - Book / Document / Research

12/06/2021 หมายเหตุ:

พิมพใหม่ เพิ่มเนื้อหาปี 2564 ไม่เหมือนพิมพ์ครั้งแรก

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

- Book / Document / Research

12/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

เมิ่งซีสือ, - Book / Document / Research

12/06/2021 หมายเหตุ: URL of book cover เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

12/06/2021 หมายเหตุ: URL of book cover เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

12/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

12/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

12/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

12/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

12/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

12/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

12/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

12/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

12/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

12/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

12/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

12/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

Steve Krug, - Book / Document / Research

12/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

องอาจ ชัยชาญชีพ, - เป็ดเต่าควาย ptk - Book / Document / Research

11/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

ชินเซีย อารุซซา (Cinzia Arruzza) ติถี ภัฏฏาจารย์ (Tithi Bhattacharya) แนนซี่ เฟร, - ซอย - Book / Document / Research

11/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

ทวีสุข ธรรมศักดิ์, - Baanphraarthit(บ้านพระอาทิตย์) - Book / Document / Research

11/06/2021 หมายเหตุ:

เป็นหนัสือที่น่าสนใจเหมาะกับสถานะการณ์ยุคปัจจุบัน

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Ken wakui, - Book / Document / Research

11/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สำนักพิมพ์แจ้งสถานะสินค้าหมดค่ะ)

วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ และ วิชาญ เปี้ยวนิ่ม, - มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Book / Document / Research

10/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Käppler et al., 2016, - Book / Document / Research

10/06/2021 หมายเหตุ:

This journal is very important for me. It is not available in TU library. So, it would be a great pleasure if TU library holds this journal.

สาขาวิชา: Sirindhorn International Institute of Technology

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available in the Library)

ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ, - วีเลิร์น (WeLearn)

10/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Barbara Schmenk, Stephan Breidbach, Lutz Küster, - 2018, - Multilingual Matters - Book / Document / Research

10/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (นศ.สามารถอ่านแบบ E-Book ได้ตามลิ้งค์นี้ครับ https://www.degruyter.com/document/doi/10.21832/9781788921879/html)

สมเกียรติ วันทะนะ, - 2021, - BKCI

10/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Robin Barrow, - Routledge , London - Book / Document / Research

09/06/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Richard Madsen and William M. Sullivan, - Brookings Institution Press - Book / Document / Research

09/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาปรัชญา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Götz Wienold,

09/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Jeffrey Delmon, - 2021, - Kluwer Law International - Book / Document / Research

09/06/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: สุโชควีระวงศ์ , ชนินร์พร สถานะ: อนุมัติแล้ว

- Other

09/06/2021 หมายเหตุ: URL of book cover เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือพร้อมให้บริการแล้วนะคะ นศ.สามารถส่งคำขอยืมหนังสือได้เลยค่ะ)

โม่เซียงถงซีว, - Book / Document / Research

09/06/2021 หมายเหตุ:

https://cp.lnwfile.com/_/cp/_raw/lz/rc/38.jpg

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

กังวาฬ พุทธิวนิช, - วิช - Book / Document / Research

08/06/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Robert J. DiYanni, - Book / Document / Research

08/06/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Rachel Mesch, - Standford UP - Book / Document / Research

08/06/2021 หมายเหตุ:

Gender studies, sexuality studies, history, transgender

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Rachel Mesch, - 2006, - Vanderbilt University Press - Book / Document / Research

08/06/2021 หมายเหตุ:

Women studies, gender studies, cultural study

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Michael J. Seth, - 2020, - Oxford (England) - Book / Document / Research

08/06/2021 หมายเหตุ:

* หากได้รับจัดสรรเป้น PDF จะเป้นการดียิ่งแก่วงวิชาการ * Having spent centuries in the shadows of its neighbours China and Japan, Korea is now the object of considerable interest. Korea: A Very Short Introduction explores the history, culture, and society of a deeply divided region. It considers what it means to be Korean, and analyses how the various peoples of the Korean peninsula became one of the world’s most homogeneous nations, before exploring how this nation evolved, in a single lifetime, into today’s sharply contrasting societies of North Korea and South Korea. It also discusses how Korea fits into the larger narrative of both East Asian and world history, economically, politically, and socially.

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544