ข้อเสนอแนะการสั่งซื้อ

View all
บทสรุป เสนอแนะใน หมายเหตุ เสนอแนะสำหรับ จัดการโดย สถานะ

Del Vecchio, Angela, Virzo, Roberto, - spinger - BKLAW-ILW

30/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายระหว่างประเทศ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Bootle, Roger, - 2019, - John Murray Press - Book / Document / Research

30/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: การขอใช้บริการ

โดม ไกรปกรณ์, - 2563, - สถาบันพระปกเกล้า (กรุงเทพฯ) - Book / Document / Research

30/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Jonathan Crowe, - 2018, - Thomson Reuters (Professional) Australia - BKLAW

30/11/2020 หมายเหตุ:

ทดลองติดต่อขอใช้บริการผ่าน WorldShare ILL แล้ว แต่ไม่มีห้องสมุดใดให้บริการ

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Prapimphan Chiengkul , - 2021, - Palgrave - BKPOLSCI-PIR

30/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Prapimphan Chiengkul , - 2021, - Palgrave - BKPOLSCI-PIR

30/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Thomas N. Bulkowski, - Book / Document / Research

29/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการตลาด

เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Gillian Black, - 2018, - sweet and maxwell - BKLAW-PRLW

28/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายเอกชน

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Hector L MacQueen, - 2020, - Bloomsbury Professional - BKLAW-PRLW

28/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายเอกชน

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Gilbert Simondon, - 2017, - Univ Of Minnesota Press - Book / Document / Research

27/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: วารีเศวตสุวรรณ , วนิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Gilbert Simondon, - 2020, - Univ Of Minnesota Press - Book / Document / Research

27/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: วารีเศวตสุวรรณ , วนิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Gilbert Simondon, - 2020, - Univ Of Minnesota Press - Book / Document / Research

27/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: วารีเศวตสุวรรณ , วนิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Bernard Stiegler, - 2019, - Polity - Book / Document / Research

27/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: วารีเศวตสุวรรณ , วนิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Michael J. Shapiro, - 2019, - Routledge - Book / Document / Research

27/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: วารีเศวตสุวรรณ , วนิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Hans Scholl, - Book / Document / Research

26/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (นักศึกษาจบการศึกษาแล้วไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อให้ได้ค่ะ)

Leighton Brown and Matthew Riemer, - Book / Document / Research

26/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (นักศึกษาจบการศึกษาแล้วไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อให้ได้ค่ะ)

Jonathan Crowe, - 2018, - Thomson Reuters (Professional) Australia - Book / Document / Research

25/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

William B. Gudykunst, - Sage Publications, (Thousand Oaks, Calif. :) - Book / Document / Research

25/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: สถาบันภาษา

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีใ้ห้บริการที่หอสมุด มธ.ครับ ตามลิ้งค์นี้เลยครับ https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=430653)

Sophie Wahnich, - Verso - Book / Document / Research

25/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: วารีเศวตสุวรรณ , วนิดา สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Colin Koopman, - 2019, - University of Chicago Press - Book / Document / Research

25/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: วารีเศวตสุวรรณ , วนิดา สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Maria Pia Lopez, - 2020, - Polity - Book / Document / Research

25/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: วารีเศวตสุวรรณ , วนิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Margaret C. Jacob, - Princeton Univ Pr (US) - BKCI-PPE

25/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Achille and Charles Forsdick, - University of Liverpool (Liverpool) - Book / Document / Research

24/11/2020 หมายเหตุ:

หนังสือเกี่ยวกับความทรงจำและการ(ไม่)จัดการประวัติศาสตร์อาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Etienne Achille and Lydie Moudileno, - 2018, - Champion (ปารีส) - Book / Document / Research

24/11/2020 หมายเหตุ:

การศึกษามายาคติหลังอาณานิคมในชีวิตประจำวันของสังคมฝรั่งเศส เหมาะกับปวศ.สังคม วัฒนธรรมศึกษา ตะวันตกศึกษา

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Cline, Ernest, - 2020, - Book / Document / Research

24/11/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์</p>

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Prosper Mérimée, - Distribooks - Book / Document / Research

24/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส - ไทย

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (นศ.สามารถอ่านออนไลน์ได้ฟรี ที่ URL นี้ครับ https://archive.org/details/colombaetautresn0000meri)

Robert Hazell, - 2020, - Hart Publishing - Book / Document / Research

23/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: อนุมัติแล้ว

- BKTBS

23/11/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการเงิน</p>

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: อ่อนแก้ว , นัชฐภรณ์ สถานะ: อนุมัติแล้ว

- BKDENT

23/11/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี</p>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: อ่อนแก้ว , นัชฐภรณ์ สถานะ: อนุมัติแล้ว

Margaret MacMillan, - 2020, - Random House - Book / Document / Research

23/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Carter, Julia and Arocha, Lorena, - Palgrave Macmillan - Book / Document / Research

23/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Marc Levy, - Robert Laffont (ฝรั่งเศส) - Book / Document / Research

22/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส - ไทย

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (นศ.สามารยืมได้ที่หอสมุดปรีดี มธ.นะครับ รายละเอียดครับ https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=566008)

รศ.ดร.เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ), - 2563, - สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) - BKTBS-BAHR

22/11/2020 หมายเหตุ:

วางขายที่ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ ซีเอ็ด ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: ดอนสกุล , กนิษฐา สถานะ: อนุมัติแล้ว

C. Stephen Evans, - 2018, - Baylor University Press (Waco, United States) - Book / Document / Research

22/11/2020 หมายเหตุ:

ใช้เพื่อสอนและทำวิจัย

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาปรัชญา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Xuan-Thao Nguyen, - 2017, - Cambridge University Press - Book / Document / Research

21/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายภาษี

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (REJECTED: Available via ILL)

Arsan, Emmanuelle, - le Sélénite (Vitry-sur-Seine ) - Book / Document / Research

20/11/2020 หมายเหตุ:

นวนิยายเขียนโดยนักเขียนหญิงชาวไทยเป็นภ.ฝรั่งเศส เหมาะกับคนสนใจ intercultural exchange, global histories, gender, sexuality, postcolonial studies

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สนพ.แจ้งว่าตอนนี้ยังไม่สามารถสั่งซื้อได้ชั่วคราว และยังไม่มีกำหนดว่าจะกลับมาสั่งได้อีกทีช่วงไหนค่ะ)

Arsan, Emmanuelle, - Belfond (Paris) - Book / Document / Research

20/11/2020 หมายเหตุ:

นวนิยายภ.ฝรั่งเศสเขียนโดยนักเขียนหญิงไทย เหมาะกับคนสนใจ intercultural exchange, globla histories, gender, sexuality, postcolonial studies

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สนพ.แจ้งว่าตอนนี้ยังไม่สามารถสั่งซื้อได้ชั่วคราว และยังไม่มีกำหนดว่าจะกลับมาสั่งได้อีกทีช่วงไหนค่ะ)

Arsan, Emmanuelle, - Belfond (Paris) - Book / Document / Research

20/11/2020 หมายเหตุ:

นวนิยายภาษาฝรั่งเศส เขียนโดยนักเขียนหญิงไทย เหมาะกับคนสนใจ global histories, gender, sexuality, postcolonial studies

สาขาวิชา: คณะศิลปกรรมศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (สนพ.แจ้งว่าตอนนี้ยังไม่สามารถสั่งซื้อได้ชั่วคราว และยังไม่มีกำหนดว่าจะกลับมาสั่งได้อีกทีช่วงไหนค่ะ)

Benedict Kingsbury, David M. Malone, Paul Mertenskötter, Richard B. Stewart, Tho, - 2019, - Oxford university prese - BKDENT

19/11/2020 หมายเหตุ:

Ebook

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Aris C. Georgopulos, Bernard Hoekman, and Petros C. Mavroidis, - Oxford university press - BKDENT

19/11/2020 หมายเหตุ:

<p>Ebook</p><p>สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์</p>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Anne O. Krueger, - 2020, - Oxford university press - BKDENT

19/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Arvind Panagariya, - 2020, - Oxford university press - BKDENT

19/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Mathias Kende, - 2018, - Oxford university press - BKDENT

19/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Jonathan Bonnitcha, Lauge N. Skovgaard Poulsen, Michael Waibel, - 2018, - Oxford university press - BKDENT

19/11/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์</p>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Elliott C. Kulakowski, Lynne U. Chronister, - 2006, - Jones & Bartlett Publishers (Sudbury, MA) - Book / Document / Research

19/11/2020 หมายเหตุ:

ตำราเกี่ยวกับ การจัดการวิจัย / การบริหารวิจัย ซึ่งสามารถนำมาใช้ประกอบ การเรียนการสอน สาขา บริหารรัฐกิจ (รัฐศาสตร์) และ การจัดการ (พาณิชย์ฯ) ได้

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

John E. Kwoka, Jr. and Lawrence J. White, - 2018, - Oxford University Press - Book / Document / Research

18/11/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์</p><a href="https://global.oup.com/academic/product/the-antitrust-revolution-9780190668839" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

- Book / Document / Research

18/11/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์</p>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (รายละเอียดข้อมูลของหนังสือที่ต้องการไม่เพียงพอไม่สามารถจัดซื้อให้ได้ค่ะ)

Ben Fenton-SmithPamela HumphreysIan Walkinshaw, - 2017, - Springer, Cham - BKDENT

18/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Matt Hervey; Dr Matthew Lavy, - Sweet & Maxwell , Information Technology Law - Book / Document / Research

18/11/2020 หมายเหตุ:

<p>Publication Date: 31 Dec 2020 หนังสือจะออกปลายปีนี้ครับ เพื่อความสะดวก ทางห้องสมุดอาจจะซื้อเป็น E-book มาก็ได้ครับ จะได้เข้าถึงได้หลายๆ คน ไม่ต้องรอยืมต่อๆ กันครับ ขอบคุณครับ</p><p>สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ</p><a href="https://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?productid=42675054&amp;recordid=10359#:~:text=The%20Law%20of%20Artificial%20Intelligence%20is%20an%20essential%20practitioner%27s%20reference,technology%2C%20its%20development%20and%20terminology." target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Patrick Jory, - 2020, - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS - BKDENT

18/11/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์</p><a href="https://www.amazon.com/History-Manners-Civility-Thailand/dp/1108491243" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Dominic Meng-Hsuan Yang, - 2020, - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS - BKCI-IS

18/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาสหวิทยาการ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Vadim Shneyder, - Northwestern University Press , Studies in Russian Literature and Theory - BKCI

17/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Matt Haig, - Book / Document / Research

17/11/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะศิลปกรรมศาสตร์. สาขาวิชาการละคอน</p>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

ศิวลี สุริยาปี, - Book / Document / Research

17/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะสหเวชศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ระนา , เกษอุศมา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Voelkner, N. (ed.), Huysmans, J. (ed.), Claudia, A. (ed.) & Neal, A. (ed.), - Routledge - BKPOLSCI

16/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีผู้เสนอซื้อเล่มนี้มาแล้ว กำลังอยู่ในขั้นตอนการสั่งซื้อค่ะ)

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, - 2563, - สำนักพิมพ์สมมติ ((กรุงเทพฯ: สมมติ)) - BKPOLSCI

16/11/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์</p><a href="https://www.sm-thaipublishing.com/product/29911-30225/on-thai-tourism" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Duncan McCargo and Anyarat Chattharakul, - 2020, - Silkworm Book - BKPOLSCI-PG

16/11/2020 หมายเหตุ:

หนังสือใหม่ค่ะ

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: อนุมัติแล้ว

ซูเสี่ยวหน่วน , - ปริ๊นเซส , นิยายจีนแปลโบราณ - Book / Document / Research

15/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการบัญชี

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-PULINET ได้นะคะ)

สามชาย ศรีสันต์, - 2563, - สมมติ (กรุงเทพฯ: สมมติ) - BKPOLSCI-PS

15/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Steve Koci , - Book / Document / Research

15/11/2020 หมายเหตุ:

The Ultimate Guide To DIY Animatronics

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Wolfram Donat, - Book / Document / Research

15/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Dustyn Roberts, - Book / Document / Research

15/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Wolfram Donat , - Book / Document / Research

15/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Svetlana Quindt , - Book / Document / Research

15/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Voigt, Stefan , - 2020, - cambridge university press - BKDENT

13/11/2020 หมายเหตุ:

ebook

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

จิลา, - 2563, - Sugar Beat - Book / Document / Research

13/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: อังคะปัญญาเดช , ชัยสิทธิ์ สถานะ: อนุมัติแล้ว (other)

Elizabeth Gilbert, - วีเลิร์น - Book / Document / Research

13/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

URL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

David A. Gantz, - 2020, - edward elgar - BKDENT

12/11/2020 หมายเหตุ:

<p>ebook ก็ดีครับ</p><p>สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์</p>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Sam Ricketson, - 2020, - edward elgar - BKDENT

12/11/2020 หมายเหตุ:

<p>ebook ก็ดีครับ</p><p>สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์</p>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Duy Dinh, - 2020, - edward elgar - BKECON-ECON

12/11/2020 หมายเหตุ:

ebook ก็ดีครับ

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Malcolm Torry, - 2020, - edward elgar - BKDENT

12/11/2020 หมายเหตุ:

<p>ebook</p><p>สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์</p>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Ingrid Gustafsson, - 2020, - edward elgar - BKECON-ECON

12/11/2020 หมายเหตุ:

ebook

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Edited by Jay P. Choi, Wonhyuk Lim and Sang-Hyop Lee, - 2020, - edward elgar - BKECON-ECON

12/11/2020 หมายเหตุ:

ebook

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Nadia E. Nedzel, - 2020, - edward elgar - BKECON-ECON

12/11/2020 หมายเหตุ:

ebook

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

basil oberholzer, - 2020, - BKECON-ECON

12/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

carlos m. correa, - 2020, - edward elgar - BKDENT

12/11/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์</p>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

John M. Hartwick, - 2020, - Edward Elgar - Book / Document / Research

12/11/2020 หมายเหตุ:

<p>ebook</p><p>สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์</p>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

james midgley, - 2020, - edward elgar - BKECON-ECON

12/11/2020 หมายเหตุ:

ebook

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Cosimo Beverelli, - 2020, - cambridge university press - BKECON-ECON

12/11/2020 หมายเหตุ:

ebook

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Radetzki, Marian Wårell, Linda , - 2020, - cambridge university press - BKDENT

12/11/2020 หมายเหตุ:

ebook

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Lipschitz, Leslie Schadler, Susan , - 2019, - cambridge university press - Book / Document / Research

12/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มี eBook เข้าถึงได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:165158)

Serdy, Andrew , - 2018, - cambridge university press - BKDENT

12/11/2020 หมายเหตุ:

ebook

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มี eBook เข้าถึงได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:11365http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:11365)

François Lévêque, - 2019, - cambridge university press - BKDENT

12/11/2020 หมายเหตุ:

ebook

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Chiara Fumagalli, , - 2018, - cambridge university press - BKDENT

12/11/2020 หมายเหตุ:

ebook

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Anderson, Kym Pinilla, Vicente , - 2018, - cambridge university press - BKDENT

12/11/2020 หมายเหตุ:

ebook

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มี eBook เข้าถึงได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:165160)

Tony Shaw , - Book / Document / Research

12/11/2020 หมายเหตุ:

เวลา 8 โมง ไม่ใช่เวลาเข้างานที่เหมาะกับ จนท.หอสมุดทุกคน ดังนั้นจึงมีตัวเลือกเป็นเวลา 9 โมงไว้ให้ ฉันใด ebook หรือไฟล์ ก็ไม่ได้เหมาะกับผู้อ่านทุกคน ฉันนั้น

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Lorna M. Earl, - 2012, - Corwin - Book / Document / Research

12/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Krassmann, et al., - 2019, - IGI Global - Book / Document / Research

11/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Roman Mars, Kurt Kohlstedt, - 2020, - Houghton Mifflin Harcourt - Book / Document / Research

11/11/2020 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น</p><a href="https://thailand.kinokuniya.com/bw/9780358126607" target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Terri L Fauber, - 2017, - Elsevier Health Sciences - Book / Document / Research

10/11/2020 หมายเหตุ:

สำหรับภาควิชารังสีเทคนิค

สาขาวิชา: คณะสหเวชศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ระนา , เกษอุศมา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

แอมบริดจ์, เบน, , - วีเลิร์น, (กรุงเทพฯ :) - Book / Document / Research

10/11/2020 หมายเหตุ:

หนังสือน่าสนใจมากค่ะ🥺

สาขาวิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด (มีให้บริการที่หอสมุด เลขเรียกหนังสือ GV1493 .อ84 2563 ค่ะ)

Howard Zinn, - สำนักนิสิตสามย่าน - Book / Document / Research

09/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: พร้อมให้บริการในห้องสมุด

Andrew B. Liu, - 2020, - Yale University Press (USA) , history, politic, cultur - BKARTS-HIST

09/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Judith Thurman, - Picador - BKARTS

09/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว (มี E-book ตาม https://archive.org/details/isakdinesenlifeo00thurrich)

Claude Lévi-Strauss, - 2008, - Gallimard (Paris) - BKARTS

09/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Andrew King (Editor), Kathryn Almack (Editor), Rebecca L. Jones (Editor), - Policy Press; 1st edition (September 16, 2020) - Book / Document / Research

08/11/2020 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

- Book / Document / Research

08/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

- Book / Document / Research

08/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

- Book / Document / Research

08/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

- Book / Document / Research

08/11/2020 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544