ข้อเสนอแนะการสั่งซื้อ

บทสรุป Suggested on หมายเหตุ เสนอแนะสำหรับ จัดการโดย สถานะ

China's Naval Power An Offensive Realist Approach

Yves-Heng Lim,, - 2014, - Ashgate (Surrey) - CGB

10/06/2014 Note: This is a must for those who study international politics as well as East Asian studies. Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (This is a must for those who study international politics as well as East Asian studies.)

รวมคำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558

- 2558, - สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา , กฏหมาย

10/06/2015 Note: รวมคำบรรยาย แต่ละปีจัดพิมพ์เฉพาะภาคสองค่ะ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (Not available in library)

เล่าเรื่องเมืองกรุง (เทพฯ)

ทัศนา ทัศนมิตร, - 2558, - ACQ

11/06/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ HIST DS 2015 645284) Status: Suggestion declined

The French Revolution and the Meaning of Citizenship: (Contributions in Political Science)

Philip Dawson (Author), Renee Waldinger (Author), Isser Woloch (Author), - 1993, - Praeger

11/06/2015 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (Upcoming title by popular author.)

Government of Paper : The Materiality of Bureaucracy in Urban Pakistan

Matthew S. Hull, - 2012, - University of California Press

16/06/2015 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Being ordered by Pridi Library for a patron)

Patrick Modiano

Alan Morris, - 1996, - Bloomsbury Academic - CGB

24/06/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PQ 1996 654466) Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Library has not this item in the library)

Evidence-Based Practice Across the Health Professions

Tammy Hoffmann, Sally Bennett, Christopher Del Mar, - 2013, - Elsevier

26/06/2015 Note: หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ได้ทุกสาขาวิชาชีพทางด้านสุขศาสตร์ Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Monetary policy strategy

Frederic S. Mishkin., - Cambridge : MIT Press, c2007 - CGB

27/06/2015 Suggested for: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

Integration of Distributed Generation in the Power System

Math H. Bollen, Fainan Hassan, - Wiley-IEEE Press

01/07/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ ENGIN TK 2011 655036) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Library has not this item in the library)

The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action

Silverman RB, - Elsevier Inc. (Burlington)

02/07/2015 Note: เสนอให้ซื้อเข้าห้องสมุดเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในรายวิชาเคมีของยา 1 และ เคมีของยา 2 ซึ่งยังมีหนังสือประกอบการเรียนไม่เพียงพอทั้งความหลากหลายของหนังสือและจำนวน Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบคู่บัลลังก์ เล่ม 5

เฉียนเยี่ยนชิว, - มติชน - CFIC

03/07/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 649507) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Library has not this item in the library)

The Fascist Effect Japan and Italy, 1915–1952

Reto Hofmann, - 2015, - Cornell University Press

12/07/2015 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DS849.I8 H64 2015 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Library has not this item in the library)

Thailand in the Cold War

Matthew Phillips, - 2015, - Routledge

13/07/2015 Note: หนังสือออกใหม่ มีความน่าสนใจ โดยที่ยังไม่มีใครเขียนมาก่อน Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (เนื้อหาน่าสนใจยังไม่มีใครเขียนมาก่อน)

India Public Policy Report 2014 Tackling Poverty, Hunger and Malnutrition

Rajeev Malhotra, - OUP India (OUP India) - CGB

14/07/2015 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (Upcoming title by popular author.)

Fluent Forever: How to Learn Any Language Fast and Never Forget It

Gabriel wyner, - 2014, - Harmony - CGB

15/07/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT P 2014 655034) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Library has not this item in the library)

Fluent in 3 Months: How Anyone at Any Age Can Learn to Speak Any Language from Anywhere in the World

Benny Lewis, - 2014, - HarperOne - CGB

15/07/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT P 2014 655043) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Library has not this item in the library)

รักเร่

โสภาค สุวรรณ, - ศิลปาบรรณาคาร, สนพ. - CFIC

15/07/2015 Note: (สำนักหอสมุดมีแล้ว ... 1. Pridi Banomyong Library / 2524 / นว .ร636ร6 / ิbiblio = 54641 2. Pridi Banomyong Library / 2549 / นว .ร636ร62 / biblio = 503007) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Library has not this item in the library)

Global Change

วราภรณ์ สามโกเศศ, - 2558, - openworlds - CGB

17/07/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว... Global Change เลขเรียกหนังสือ SOCY HM 2015 660597 / Global Change 2 เลขเรียกหนังสือ SOCY HM 2015 660423) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Library has not this item in the library)

บันทึกทูตเมียนมาร์ จากลุ่มอิรวดีสู่เจ้าพระยา

Maung Swe Thet (หม่อง ส่วย แต๊ด), - 2015, - มติชน - CDOC

17/07/2015 Note: (สำนักหอสมุดมีแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ HIST DS 2015 649960) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (This book has been already ordered)

Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution

Wendy Brown, - 2015, - CACOM

19/07/2015 Note: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ --- เลขเรียกหนังสือ PLSC JC 2015 658204 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ กำลังสั่งซื้อค่ะ)

The Development of Self-Access Materials for Listening Comprehension

Watjana Suriyatham, - Scholar's Press

20/07/2015 Note: หนังสือมีอยู่แล้ว - - เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT P 2013 669203 / It is published by our Thammasat lecturer of Language Institute. PhD. candidates can make the best use from it. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (Library has not this item in the library)

Sweden's Road to Modernity: An Economic History

Schön, Lennart, - 2010, - CACOM

21/07/2015 Note: ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งผลว่า ไม่สามารถจัดซื้อได้ เพราะสำนักพิมพ์ไม่พิมพ์แล้ว / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ preedee75@yahoo.com และ preedeeh@tu.ac.th แล้ว สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Library has not this item in the library )

Second Language Research: Methodology and Design

Alison Mackey, Susan M. Gass, - 2005, - Routledge - CGB

23/07/2015 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ P118.2 .M337 2016 / reprinted in 2011 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Library has not this item in the library)

Madness in Civilization

Andrew Scull, - 2015, - Princeton University Press - CACOM

27/07/2015 Note: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ MED WM 2015 656971 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Library has not this item in the library )

Spells, Images, and Mandalas Tracing the Evolution of Esoteric Buddhist Rituals

Koichi Shinohara, - 2014, - Columbia University Press - CACOM

29/07/2015 Note: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ REL BQ 2014 656983 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Library has not this item in the library )

The End of Plenty: The Race to Feed a Crowded World

Joel K. Bourne, - 2015, - CACOM

31/07/2015 Note: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ IND HD 2015 656979 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Library has not this item in the library )

Codification, Macaulay and the Indian Penal Code The Legacies and Modern Challenges of Criminal Law Reform

Wing-Cheong Chan, Barry Wright and Stanley Yeo, - Ashgate - Book

10/08/2015 Note: http://www.ashgate.com/isbn/9781409424420 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

The Longest Journey: Southeast Asians and the Pilgrimage to Mecca

Eric Tagliacozzo, - 2013, - Oxford University Press

18/08/2015 Note: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ REL BP 2013 656963 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

The Dead

James Joyce (Author), Fasano Thomas (Editor), - 2015, - Coyote Canyon Press - CFIC

19/08/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ FIC 2008 662747) / ตั้งใจจะใช้ในการเรียนการสอนวิชาปร.359 ในเทอมหน้า Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

The Collected Stories of Stefan Zweig

Stefan Zweig (Author), Anthea Bell (Translator), - 2013, - Pushkin Press - CFIC

19/08/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ FIC 2013 662750) / ตั้งใจจะใช้สอนในวิชา ปร.359 เทอมหน้า Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

A History of Philosophy, Vol. 1: Greece and Rome From the Pre-Socratics to Plotinus

Frederick Copleston , - 1993, - Image

19/08/2015 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PHIL B 1993 662734 / หายไปจากหอสมุดปรีดีและป๋วย เป็นหนังสือคลาสสิคที่หลายวิชาแนะนำให้อ่าน Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

How to Do Your Research Project: A Guide for Students in Education and Applied Social Sciences

Gary Thomas , - 2013, - SAGE Publications

19/08/2015 Note: (สำนักหอสมุดมีแล้ว / เลขเรียกหนังสือ LB1028 .T466 ปี 2009 และ LB1028 .T466 2013) / ต้องการหนังสือเล่มนี้ด่วนมาก เพราะใช้ประกอบการเรียนวิชา อ.321 และมีความจำเป็นเพราะหนังสือที่มีอยู่อาจารย์ผู้สอนได้ยืมไปหมดแล้ว ไม่พอให้นักศึกษาได้ยืมใช้ต่อ Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มีแล้วค่ะ)

คู่มือเรียนและใช้งาน Visual Basic 2010

สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, - 2011, - ไอดีซี พรีเมียร์

19/08/2015 Note: ต้องการหนังสือเล่มนี้ด่วนมาก / ไม่จำเป็นต้องเป็นปีพิมพ์ดังกล่าว หากมีปีพิมพ์ที่ใหม่กว่าแต่เป็นชื่อและผู้เขียนคนเดียวกันก็ได้ค่ะ/ ใช้เป็นหนังสือหลักประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับบรรณารักษ์ค่ะ Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (หนังสือคอมพิวเตอร์ล้าสมัยเร็ว / ขณะนี้มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายเล่มแล้ว)

Organic chemistry, 9th edition

Francis A Carey & Robert M Giuliano, - McGrawHill - CGB

20/08/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ CHEM QD 2015 662757) / ใช้เป็นหนังสือหลัก ในการเรียนการสอนค่ะ อยากให้เด็กที่ฐานะไม่ดี สามารถยืมมาเรียนได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (ยังไม่มีฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9)

มุ่งสู่ประภาคาร

เวอร์จิเนีย วูล์ฟ, - 2558, - ไลต์เฮาส์พับลิชชิ่ง - CFIC

20/08/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 652302) Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand"

คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร, - มติชน (กรุงเทพฯ) - CGB

20/08/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... HIST DS 2014 630103) เป็นหนังสือที่อาจารย์ใช้บังคับอ่านในการเรียนวิชาการเมืองการปกครองไทย (PO321) ของคณะรัฐศาสตร์ จึงอยากให้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอีกหลายๆเล่ม เพราะจำนวนเล่มที่มีในปัจจุบันไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (ประกอบการเรียนวิชา PO 321 การเมืองการปกครองไทย)

The Oxford handbook of philosophy and literature

Richard Eldridge, - 2013, - Oxford University Press

25/08/2015 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PN45 .O84 2013 / เป็นหนังสือคลาสสิคที่ใช้ประกอบการสอนในวิชา PH359 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Time and Philosophy: A History of Continental Thought

John McCumber, - 2011, - McGill-Queen's University Press (Montréal ; Ithaca)

25/08/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ PHIL B 2011 658969 อยู่ ห้องสมุดศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชัยนาม, ท่าพระจันทร์) ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา PH322 ในเทอมหน้า Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

British policy towards Myanmar and the creation of the burma problem

Robret H Taylor, - Institute of Sotheast Asian Studies - CASEAN

26/08/2015 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เป็นบทความในหนังสือเรื่อง Myanmar : state, society and ethnicity / สำนักหอสมุด มี 3 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ DS527.4 .M94)

Econometric Methods with Applications in Business and Economics

Christiaan Heij, - 2004, - Oxford University Press

27/08/2015 Note: The only required textbook in EE625 with very limited number of copies for master degree students to borrow. Suggested for: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Status: Suggestion declined (หนังสือถูกยืมไปค่ะ ห้องสมุดจะทวงผู้ยืมโดยด่วน คิดว่าจะได้เร็ว ๆ นี้ ได้เมื่อไรจะรีบแจ้งให้คุณนิวานทราบค่ะ)

Dynamic macroeconomic theory

Thomas J. Sargent, - 1987, - Harvard University Press

27/08/2015 Note: One of required textbooks for EE612:Macroeconomics course but there is only 1 reserved copy for master degree students to borrow. Suggested for: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Status: Suggestion declined (หนังสือถูกยืมไปค่ะ ห้องสมุดจะทวงผู้ยืมโดยด่วน คิดว่าจะได้เร็ว ๆ นี้ ได้เมื่อไรจะรีบแจ้งให้คุณนิวานทราบค่ะ)

Analysis of the strategic plans for an integrated marketing communication plan for Krispy Kreme in Thailand Thanaporn Sukanjanasiri.

Thanaporn Sukanjanasiri,

28/08/2015 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (สำนักหอสมุด มี 3 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ HF5415.123 .T436 2011)

Advances in Comparative-Historical Analysis

James Mahoney , - 2015, - Cambridge University Press

28/08/2015 Note: หนังสือออกใหม่ Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (เสนอเทคนิคใหม่ๆด้านทฤษฎีและการรวบรวมข้อมูล)

เป็นคนใหม่ที่ใครๆก็หลงรัก

29/08/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... PSYC BF 2015 652892) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ถ้ารู้...(กู)...ทำไปนานแล้ว(ฉบับปรับปรุง)

29/08/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... REL BQ 2015 652913) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ไม่มีความเจ็บปวดใดไม่ให้บทเรียน

29/08/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PSYC BF 2015 652905) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ฝัน ตื่น ลงมือทำจึงสำเร็จ

29/08/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... PSYC BF 2015 652897) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ใครมีความสุข คนนั้นชนะ

29/08/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... PSYC BF 2015 652887) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

สรัางชีวิตใหม่ เปลี่ยนแค่นิสัยอย่างเดียว habit stacking

29/08/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ PSYC BF 2015 652670) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ กำลังสั่งซื้อค่ะ)

รู้แล้วเหยียบไว้ มหาเศรษฐีคนต่อไปคือคุณ!

29/08/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... FIN HG 2015 652911) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

The Promise of reconciliation? Examining Violent and Nonviolent Effects on Asian Conflicts

Chaiwat Satha-Anand and Olivier Urbain , - 2016, - Transaction Publishers , Peace and Policy, Volume 20

31/08/2015 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (Interesting Book)

Metal-Organic Framework Materials

Leonard R. MacGillivray (Editor), Charles M. Lukehart (Editor), - Wiley , Chemistry, Physics and Materials Science - CGB

02/09/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ENGIN TA 2014 663685) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Unreading Shakespeare

David P. Gontar , - 2015, - New English Review Press

08/09/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PR 2015 662730) / พิจารณาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา ปร. 212 และ 359 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Managing Securities Fraud Claims: Leading Lawyers on Case Assessment, Enforcement Trends, and Best Practices for an Evolving Regulatory Environment (Inside the Minds)

William R. Maguire Abby F. Rudzin Wm. Shaw McDermott Michael D. Ricciuti Perrie , - 2009, - Aspatore

08/09/2015 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

ทีเด็ดพิชิตใบอนุญาตว่าความ

กฤษฎา โพธิสาขา, (โรงพิมพ์เดือนตุลา)

08/09/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LAW KPT 2015 654651) / พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อค่ะ (ห้องสมุดสัญญา+ห้องสมุดบุญชูุ+หอสมุดป๋วย))

Organic Chemistry / Ninth Edition

Francis A.Carey and Robert M.Giuliano,

09/09/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ CHEM QD 2015 662757) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อค่ะ)

Laws and Jurisprudence on Graft and Corruption

Dr Noel Villaroman , - 3, - Central Book Supply

10/09/2015 Note: ขอความกรุณาเป็นการด่วนนะครับ เพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ครับ ขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ครับ Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library

อาดัม สมิธ: ชีวิตและความคิด

Eamonn Butler, - ACQ

10/09/2015 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ ECON HB 2015 657381 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library))

Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis

Nancy Fraser, - Verso

11/09/2015 Note: ติดต่อกลับกรุณาแจ้งที่อีเมล์ tor_157bcc@hotmail.com ขอบคุณครับ Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (Up coming title by popular author)

Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution

Wendy Brown,

11/09/2015 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (อ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา สั่งซื้อเข้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์แล้ว)

Holy War, Martyrdom, and Terror Christianity, Violence, and the West

Philippe Buc, - 2015, - ๊ืUniversity of Pennsylvania Press

12/09/2015 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ BT736.15 .B83 2015 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี ตั้งแต่รุ่นที่ 16 ถึงรุ่นที่ 43

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์, - 2558,

15/09/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ LAW KPT 2015 658106) Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Silence

Lemniscates, - 2012, - Magination; 1 edition (March 15, 2012) - CJVB

17/09/2015 Note: Call Number . . . JUL 2012 667773 / http://www.amazon.com/Silence-Lemniscates/dp/1433811367 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

In My Heart: A Book of Feelings (Growing Hearts)

Jo Witek, - 2014, - Harry N. Abrams; SEW edition (October 14, 2014) - CJVB

17/09/2015 Note: Call Number JUL 2014 669235 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

What Does It Mean To Be Present?

Rana DiOrio, - 2010, - Little Pickle Press (July 30, 2010)

17/09/2015 Note: Call Number . . . JUL 2010 667777 / http://www.amazon.com/What-Does-Mean-Be-Present/dp/0984080686/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1442480966&sr=1-1&keywords=what+does+it+mean+to+be+present Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

The Biggest House in the World (Knopf Children's Paperbacks)

Leo Lionni, - 1973, - Dragonfly Books; Reissue edition (August 12, 1973)

17/09/2015 Note: Call Number . . . JUL 2012 667767 / http://www.amazon.com/Biggest-House-World-Childrens-Paperbacks/dp/0394827406/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1442481383&sr=1-1&keywords=the+biggest+house+in+the+world Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Learn to Write Badly: How to Succeed in the Social Sciences

Michael Billig, - 2013, - Cambridge

19/09/2015 Note: สามารถใช้ประกอบวิชา ปร. 357 และพิจารณาใช้ในการเปิดวิชาใหม่ ปรัชญาและวาทศิลป์ Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

วิทยานิพนธื เชิงปริมาณ การสื่อสาร การสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์

22/09/2015 Suggested for: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Status: Suggestion declined (กรุณราติดต่อ bung@tu.ac.th)

Grammaire du verbe français des formes au sens

02/10/2015 Note: Danielle Leeman-Bouix (Auteur) Broché: 224 pages Editeur : Nathan (9 avril 1999) เป็นหนังสือภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส ครับ มีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ Collection : Fac. linguistique Langue : Français ISBN-10: 2091906999 ISBN-13: 978-2091906997 Dimensions du produit: 21 x 15 x 1,1 cm Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library )

Violence and Civility: On the Limits of Political Philosophy

Etienne Balibar, - 2015,

03/10/2015 Note: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ --- เลขเรียกหนังสือ PLSC JC 2015 661363 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ กำลังสั่งซื้อค่ะ )

The Politics of Food Supply : U.S. Agricultural Policy in the World Economy

Bill Winders, - 2009, - Yale University Press

09/10/2015 Note: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ IND HD 2012 661465 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

self-esteem

09/10/2015 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

Globalization and International Political Economy: The Politics of Alternative Futures

Mark Rupert and M. Scott Solomon, - 2005, - Rowman & Littlefield Publishers

13/10/2015 Note: ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาของคณะรัฐศาสตร์ เช่น การเมืองเปรียบเทียบ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาของคณะรัฐศาสตร์)

The Practical Past

Hayden White, - 2014, - Northwestern University Press

13/10/2015 Note: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT P 2014 660001 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ กำลังสั่งซื้อค่ะ)

อัศจรรย์…วันที่สมองประทับใจ

Kenichiro Mogi (เคนอิจิโร โมงิ), - ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(โครงการตำรา), สมาคม

13/10/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ PSYC BF 2012 655927) / ในหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนผสมของวิชาการด้านสมอง จิตวิทยา การเปรียบเทียบวิธีคิดและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นกับตะวันตก และบวกข้อคิดในการดำรงชีวิต (ที่มา: http://arnjob.blogspot.com/2012/05/kenichiro-mogi.html) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

อัจฉริยะร้องอ๋อ

Kenichiro Mogi (เคนอิจิโร โมะงิ), - อมรินทร์ How To, สนพ.

13/10/2015 Note: ในยุคสมัยที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์เเละความคิดจุดประกาย การเปลี่ยนมุมมองหรือความคิดเเค่เพียงเล็กน้อย สามารถสร้าง "สภาวะลื่นไหล" เเละความคิดจุดประกายในชั่วพริบตานี่เองที่จะเป็นมนตร์วิเศษที่ช่วย "เปลี่ยนชีวิต" หรือ "ปรับปรุงชีวิตใหม่" ให้คุณได้มาไขปริศนาเเละเรียนรู้วิธีจุดประกายความคิดเเล้วสัมผัสชั่ววินาทีอันมหัศจรรย์ ด้วยมันสองเเบบอัจฉริยะของเรากันเถอะ! (ที่มา: www.se-ed.com) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (สำนักหอสมุด มี 3 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ BF441 ม926 2556)

พิภพพญามังกร

- CFIC

15/10/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว 7 เล่ม ... เลขเรียกหนังสือ เล่ม 1 FIC 2009 656396, เล่ม 2 FIC 2009 656400, เล่ม 3 FIC 2009 656402, เล่ม 4 FIC 2009 656404, เล่ม 5 FIC 2009 656408, เล่ม 6 FIC 2010 656417, เล่ม 7 FIC 2010 656419) Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

H.A.C.K.เจาะระบบไขรหัสมรณะ

enigma, - CFIC

15/10/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว 17 เล่ม ... เวลาค้นหาใช้ชื่อ Hack เจาะระบบ ไขรหัสมรณะ) Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Reclaiming Democracy Judgment, Responsibility and the Right to Politics

Albena Azmanova and Mihaela Mihai (editors), - 2015, - Routledge

17/10/2015 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (Interesting Books)

Unfair Contract Terms in European Law: A Study in Comparative and EC Law

Paolisa Nebbia,

24/10/2015 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

May I Quote You on That? : A Guide to Grammar and Usage

Stephen Spector, - 2015, - Oxford University Press

27/10/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PE 2015 659370) / ความเห็นผู้เสนอ คือ เป็นหนังสือสอนการเขียน แบบ self-study ที่มีการนำเสนอที่น่าสนใจมากๆ Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Cambridge IELTS 10 Student's Book with Answers with Audio: Authentic Examination Papers from Cambridge English Language Assessment (IELTS Practice Tests)

Cambridge Eng Lang Assessment, - Cambridge English

27/10/2015 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PE 2015 662727 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Siam d'hier, Thaïlande d'aujourd'hui

Jean Marcel, Patrick Binot, - 2014, - Soukha Editions (Thaïlande)

27/10/2015 Note: Call number . . . HIST DS 2014 661688 / important book for Thai studies in French Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Le Roman de la Rose

Jean Renart, - 2008, - Champion Seuil (Paris France) , Champion Classique - CACOM

27/10/2015 Note: Call Number . . . LANG&LIT PQ 2008 661698 / European literature classic Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((Ebook) http://thammasatuniv.worldcat.org/title/roman-de-la-rose-ou-de-guillaume-de-dole/oclc/228042096&referer=brief_results)

Le Roman de la Rose

Guillaume de Loris et Jean de Meun, - 1992, - Le livre de Poche (Paris France) , Lettres gothiques - CACOM

27/10/2015 Note: Call Number . . . LANG&LIT PQ 1992 661701 / Classic of European literature Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((Ebook) http://thammasatuniv.worldcat.org/title/roman-de-la-rose/oclc/26826865&referer=brief_results)

Le Nom de la Rose

Umberto Eco, - 2012, - Grasset (Paris France)

27/10/2015 Note: Call Number . . . LANG&LIT PQ 2012 661655 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Le Nom de la Rose

Umberto Eco, - 1990, - Grasset (Paris France)

27/10/2015 Note: Call Number . . . LANG&LIT PQ 1985 661703 / Le Nom de la rose / trad. Jean-Noël Schifano. Nouv. éd. rev. et augm. Grasset, 1990, 552 p. ISBN 2-246-24514-1. Contient : Apostille Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Introducing Artificial Intelligence

Henry Brighton & Howard Selina, - Gutenberg Press

27/10/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ SCI Q 2012 659360) / เป็นหนังสือภาพเกี่ยวกับปัญหาประดิษฐ์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมพื้นความรู้ของปัญญาประดิษฐ์ในภาพรวม นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถใช้อ่านเพิ่มเติมในวิชาที่เกี่ยวกับกับปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ วิชาในรหัสดังต่อไปนี้ 1. AM448 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ 2. CS365 ระบบปัญญาประดิษฐ์ 3. CS366 ปัญญาประดิษฐ์กับการประยุกต์ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Dying to Forget Oil, Power, Palestine, and the Foundations of U.S. Policy in the Middle East

Irene L. Gendzier, - 2015, - Columbia University Press

30/10/2015 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DS63.2.U5 G46 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library))

Etudes de linguistique générale : Volume 2, La linguistique pure

Gilbert Lazard , - Peeters Leuven (25 avril 2012)

30/10/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT P 2012 663692) / เป็นหนังสือภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสที่จำเป็นในการเรียนการสอน Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Didactique du français juridique : Français langue étrangère à visée professionnelle

Eliane Damette, - L'Harmattan (5 juin 2007)

30/10/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LAW KJV 2007 663689) / หนังสือภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านกฎหมาย เป็นหนังสือภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านกฎหมาย เหมาะสำหรับใช้ปูพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสให้กับนักศึกษานิติศาสตร์ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Les 500 exercices de phonétique : Niveau A1-A2 : avec corrigés (1CD audio)

Dominique Abry , - Hachette

30/10/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PC 2010 663698) / เป็นหนังสือที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนวิชาสัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาฝรั่งเศส จะเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Les 500 Exercices de Phonétique B1/B2 - Livre + corrigés intégrés + CD audio MP3

Dominique Abry, - Hachette Français Langue Etrangère (20 décembre 2011)

30/10/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PC 2011 663701) / เป็นหนังสือภาษาฝรั่งเศสด้านสัทศาสตร์และการออกเสียงระดับกลาง เหมาะสำหรับใช้สอนนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสมาแล้วพอสมควร จะช่วยให้ออกเสียงภาษาฝรั่งเศสได้ดียิ่งขึ้น Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Communication progressive du français - Niveau intermédiaire

Claire Miquel, - Clé International; Édition : 2e édition (8 février 2014)

30/10/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PC 2014 661622) / เป็นหนังสือเกี่ยวกับบทสนทนาภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง เน้นการฝึกทักษะฟัง-พูด ตามสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Vocabulaire progressif du français - Niveau perfectionnement

Claire Miquel , - Clé International (28 janvier 2015)

30/10/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PC 2015 665288) / เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการใช้คำศัพท์ระดับกลางและระดับสูงในภาษาฝรั่งเศส เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการยกระดับการใช้ภาษาฝรั่งเศสให้เหมาะสมในการไปสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส และเหมาะสำหรับการเตรียมไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Fluid Iron: State Formation in Southeast Asia

Day, Tony, - 2002, - University of Hawaii Press

31/10/2015 Note: ใช้แนววิเคราะห์การก่อกำเนิดรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าสนใจต่างจากเล่มอื่นๆ ที่เคยเสนอมา รบกวนขอด่วนนะครับ Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (ช้แนววิเคราะห์การก่อกำเนิดรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าสนใจต่างจากเล่มอื่นๆ ที่เคยเสนอม)

Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative

Peter Brooks , - Harvard University Press ; Reprint edition (March 1, 1992) (Harvard) , Literature, History, politics

31/10/2015 Note: มีความจำเป็นต้องในการเขียนวิทยานิพนธ์ครับ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสำคัญในประเด็นที่ว่าด้วยการเขียนโครงเรื่องทางประวัติศาสตร์การเมือง Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (มีความจำเป็นต้องใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ เพราะเป็นหนังสือที่ว่าด้วยการเขียนโครงเรื่องทางประวัติศาสตร์การเมือง)

Psychosocial factors and the "sick building syndrome

02/11/2015 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

Learning Places: The Afterlives of Area Studies

Masao Miyoshi, Harry Harootunian, - 2002,

03/11/2015 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DS32.9.U5 L43 2002 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ยุ่งนักลักลูกสาวยากูซ่า

- บจก. ทาเลนต์ วัน - CFIC

05/11/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เล่ม 1 เลขเรียกหนังสือ FIC 2012 665127) Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library

บริษัทจัดส่งแมวขโมย

- บจก. ทาเลนต์ วัน

05/11/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เล่ม 1 เลขเรียกหนังสือ FIC 2012 665107 / เล่ม 2 เลขเรียกหนังสือ FIC 2013 665108) / มี 2 เล่ม Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library

เด็กหญิงรถถัง

สุริยัน สุดศรีวงศ์, - สถาพรบุ๊คส์ , วรรณกรรมเยาวชน

06/11/2015 Note: สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ bale1ball2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 E-mail: pathum@tu.ac.th Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined

Health Informatics: An Interprofessional Approach

Ramona Nelson, Nancy Staggers, - 2013,

11/11/2015 Note: Link รายละเอียดครับ เท่าที่หาดูในไทยยังไม่มีครับ http://www.amazon.com/dp/B00H8P6QNU/ref=rdr_kindle_ext_tmb Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Health Informatics: Practical Guide for Healthcare and Information Technology Professionals (Sixth Edition)

Robert E. Hoyt (Editor), Ann K. Yoshihashi (Editor), - 2014,

11/11/2015 Note: Link รายละเอียดครับ http://www.amazon.com/Health-Informatics-Healthcare-Information-Professionals/dp/1304791106/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1447215394&sr=8-2&keywords=health+informatics Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Duties Beyond Borders: On the Limits and Possibilities of Ethical International Politics (Frank W. Abrams Lectures)

Stanley Hoffmann , - Syracuse University Press

11/11/2015 Note: เล่มนี้รีบใช้หน่อยครับผม Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (Upcoming title by popular author (สั่งด่วน))

Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations

Michael Walzer, - Basic Books; Fifth Edition edition (August 11, 2015)

11/11/2015 Note: เล่มนี้รีบใช้หน่อยครับ Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (Upcoming title by popular author (สั่งด่วน))

Making Things International 1: Circuits and Motion

Mark B. Salter, - Univ Of Minnesota Press (May 1, 2015)

11/11/2015 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (Upcoming title by popular author )

Making Things International 2: Catalysts and Reactions

Mark B. Salter, - Univ Of Minnesota Press (April 10, 2016)

11/11/2015 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (Upcoming title by popular author )

เด็กชายหอยนางรม

- มติชน (M Young)

12/11/2015 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ bale1ball2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined

เก้าอี้สารพัดนึก

- มติชน (M Young)

12/11/2015 Note: ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง) Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined

เรื่องซนๆ ของโซฟี

- มติชน (M Young)

12/11/2015 Note: ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง) Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined

บันทึกรักถึงหมาตัวนั้น(LOVE THAT DOG)

- มติชน

12/11/2015 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ bale1ball2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined

ปราสาทกลางเวหา (Castle in the Air)

- มติชน (M Young)

12/11/2015 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ bale1ball2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined

Japan Love Gossip กระซิบรักฉบับญี่ปุ่น

เกตุวดี Marumura, - 2558, - มติชน

12/11/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ CUST GT 2015 663849) Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ กำลังสั่งซื้อค่ะ)

On the Limits of Constitutional Adjudication: Deconstructing Balancing and Judicial Activism

Juliano Zaiden Benvindo, - 2010, - Springer-Verlag Berlin Heidelberg

18/11/2015 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Tensor Calculus for Physics: A Concise Guide

Dwight E. Neuenschwander, - Johns Hopkins University Press

18/11/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ PHYS QC 2015 661631) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

Awakening Islam : The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia

Stephane Lecroix, - HARVARD UNIVERSITY PRESS (Cambridge, MassUnited States)

23/11/2015 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (Interesting Books)

Why Torture Doesn't Work : The Neuroscience of Interrogation

Shane O'Mara, - HARVARD UNIVERSITY PRESS (Cambridge, MassUnited States)

23/11/2015 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (Interesting Books)

Nonviolent Response to Terrorism

Tom H. Hastings, - Mcfarland & Co Inc Pub

23/11/2015 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (Interesting Books)

Life's Devices: The Physical World of Animals and Plants

Steven Vogel, - Princeton University Press

26/11/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ BIOL QH 1988 662744) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

หมู่เมฆในฤดูร้อน

พิบูลศักดิ์ ละครพล,

28/11/2015 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เป็นหนังสือเก่า หาซื้อไม่ได้ / ขณะนี้ หอสมุดแห่งชาติ ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. มีให้บริการ 4 ฉบับ เลขเรียกหนังสือ 895.911 พ693ห (เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-628-5187, 02-280-9828-32 ต่อ 158)

Ecrire dans l'enseignement supérieur. Des apports de la recherche aux outils pédagogiques

Françoise Boch & Cathy Frier, - 2015, - ELLUG Editions Littéraires et Linguistiqus de l'Université de Grenoble

29/11/2015 Note: Call Number . . . LANG&LIT PC 2015 664992 / book for the class FR311 writing in French Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Les trois écritures: Langue, nombre, code

Herrenschmidt, Clarisse , - 2007, - Gallimard Paris

29/11/2015 Note: Call Number - - LANG&LIT P 2007 664225 / Linguistic Literatie History of writing Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Affiche-Action: Quand la politique s'écrit dans la rue

Valérie Tesnière, Béatrice Fraenkel, et alii, - 2012, - Gallimard Paris , Albums Beaux Livres

29/11/2015 Note: Call Number ... HIST DC 2012 664233 / Linguistic Media Literatie Politics Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

L'aventure de la calligraphie : Geste, trait, résonance. Des premiers artistes de la préhistoire aux maîtres d'aujourd'hui

Colette Poggi, - 2014, - Bayard Jeunesse , ESSAIS

29/11/2015 Note: Call Number . . . ART NK 2014 664251 / Linguistics Anthropology Literatie Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Spelling and Society: The Culture and Politics of Orthography Around the World

Author: Mark Sebba], - 2012, - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

29/11/2015 Note: Linguistics Literatie Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (The Edition, Year 2012 is a reissue edition of the 1st Edition, Year 2011. Home Library is Pridi Banomyong Library. The Call Number is P 240.2 S433 2011 (Biblio=613873))

Language Mixing and Code-Switching in Writing: Approaches to Mixed-Language Written Discourse

Mark Sebba, - 2014, - ROUTLEDGE

29/11/2015 Note: Call Number . . . LANG&LIT P 2014 664221 / Linguistics Literatie Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

ฮาราเซตามอล

ลูกเป็ดขี้เกียจ, - บันลือบุ๊คส์

30/11/2015 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ bale1ball2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (Not available in library)

Questionnaire design for sick building syndrome: An empirical comparison of options

Gary J. Raw, Michael S. Roys Carolyn Whitehead, David Tong,

02/12/2015 Note: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0160412095001042 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (http://www.sciencedirect.com/เป็นวารสารdownload ได้science/article/pii/0160412095001042)

The Deluge: The Great War, America and the Remaking of the Global Order, 1916-1931

Adam Tooze, - 2014,

02/12/2015 Note: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ HIST D 2015 661618 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Recent Trends in German and European Constitutional Law: German Reports Presented to the XVIIth International Congress on Comparative Law, Utrecht, 16 to 22 July 2006

Eibe H. Riedel, Rudiger Wolfrum, - Springer Science & Business Media

02/12/2015 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library

Les origines du langage

Jean-Louis Dessalles, Pascal Picq, bernard Victorri, - 2010, - Editions le Pommier , Le collège

02/12/2015 Note: Call Number LANG&LIT P 2010 662821 / linguistics Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library

Observation Exercises in Astronomy

Lauren Jones, - Addison-Wesley

03/12/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ ASTR QB 2011 661644) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

The History of Sexuality, Vol. 2: The Use of Pleasure

Michel Foucault, - Vintage Books

04/12/2015 Note: ในหอสมุด มี Vol.1 แล้ว แต่ยังขาด Vol.2, 3 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (สำนักหอสมุดมีเล่ม 1 – 3 พร้อมให้บริการค่ะ / เล่ม 1 เลขเรียกหนังสือ HQ12 F68 V.1 อยู่ที่ หอสมุดป๋วย ศูนย์รังสิต / เล่ม 2 เลขเรียกหนังสือ HQ12 F68 V.2 อยู่ที่ หอสมุดป๋วย ศูนย์รังสิต / เล่ม 3 เลขเรียกหนังสือ HQ12 F68 V.3 อยู่ที่ หอสมุดปรีดี ท่าพระจันทร์ (ใช้บริการ Book Delivery ได้ค่ะ))

The History of Sexuality, Vol. 3: The Care of the Self

Michel Foucault, - Vintage

04/12/2015 Note: ในหอสมุด มี Vol.1 แล้ว แต่ยังขาด Vol.2, 3 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (สำนักหอสมุดมีเล่ม 1 – 3 พร้อมให้บริการค่ะ / เล่ม 1 เลขเรียกหนังสือ HQ12 F68 V.1 อยู่ที่ หอสมุดป๋วย ศูนย์รังสิต / เล่ม 2 เลขเรียกหนังสือ HQ12 F68 V.2 อยู่ที่ หอสมุดป๋วย ศูนย์รังสิต / เล่ม 3 เลขเรียกหนังสือ HQ12 F68 V.3 อยู่ที่ หอสมุดปรีดี ท่าพระจันทร์ (ใช้บริการ Book Delivery ได้ค่ะ))

Handbook of Sexual Assault: Issues, Theories, and Treatment of the Offender

William Lamont Marshall, D.R. Laws, Howard E. Barbaree , - Springer

04/12/2015 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (สำนักหอสมุดมีแล้ว อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ Ebsco / โดยสืบค้นจากหน้าโฮมเพจสำนักหอสมุด http://main.library.tu.ac.th/tulib2013/ ด้วย ISBN 0306432722 ในช่องของ SEARCH ALL จะพบข้อมูลตาม link นี้ http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=13c0bcf9-5470-4f8c-94ce-7fbfde5cc104%40sessionmgr4002&hid=4211&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1990-97845-000&db=psyh)

Non-Discrimination in International Trade in Services: 'Likeness' in WTO/GATS

Nicolas F. Diebold, - Cambridge University press (Cambridge,UnitedKingdom)

07/12/2015 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library

This Nonviolent Stuff′ll Get You Killed: How Guns Made the Civil Rights Movement Possible

Charles E. Cobb Jr.,

08/12/2015 Note: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ HIST E 2016 661630 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

หากความเข้าใจยังมีอยู่จริง © Copy Ri%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%

นิ้วกลม, - 2558, - Koob

09/12/2015 Note: เป็นเกย์ผิดไหม? สโลว์ไลฟ์เท่จริงหรือแค่เปลือก? มนุษย์ป้าเกิดขึ้นจากอะไร? ทำไมสังคมไทยจึงเต็มไปด้วยข่าวข่มขืน? ทำไมวันว่างเราจึงคิดอะไรไม่ออกนอกจากเที่ยวห้าง? ทำไมเราจึงต้องถนัดขวา? ทำไมเรื่องที่เราเห็นว่าผิดคนอื่นจึงเห็นว่าถูก? และอีกหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งที่เกิดกับตัวเราเองและที่เกิดขึ้นกับสังคมนั้นมาจากไหน? หนังสือเล่มนี้พยายามหาคำตอบของคำถามร่วมสมัยเหล่านั้น และอยากชวนคุณผู้อ่านมาร่วมหาคำตอบไปด้วยกัน Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

ปล่อยให้ความเศร้าเคลื่อนผ่านเราไป

นิ้วกลม, - 2558, - koob - ACQ

09/12/2015 Note: เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PL 2015 668836 / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ purm1618@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries) / ณ ธ.ค. 58 ยังไม่มีบริการ ILL Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (Not available in library)

เหตุใดเราจึงยังมีชีวิตอยู่

นิ้วกลม, - 2558, - Koob

09/12/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PL 2015 660576) / หนังสือเล่มนี้พยายามตอบคำถามสำคัญอันน่าข้องใจว่า "เหตุใดเราจึงยังมีชีวิตอยู่" ผ่านการสังเกตชีวิตที่หลากหลายของผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ ตั้งแต่โสกราติสมาจนถึงพนักงานฉีกตั๋วหน้าโรงหนัง นี่คือคำตอบของชีวิตหลายแง่มุมให้คุณเลือกนำไปใช้ อ่านแล้วคุณอาจคล้อยตามกับบางความหมาย หรือแปลกใจในความแตกต่าง แต่เมื่อเดินทางมาถึงหน้าสุดท้าย คุณอาจพบคำตอบของตัวเองในใจว่า "เหตุใดเราจึงยังมีชีวิตอยู่" Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

War! What Is It Good For?: Conflict and the Progress of Civilization from Primates to Robots

Ian Morris,

11/12/2015 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

ชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านเพียงครั้งเดียว

Marie kondo, - วีเลิร์น

14/12/2015 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HECON TX 2015 667642 / หนังสือขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น เยอรมนี อังกฤษ และอเมริกา Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ไอน์สไตน์ ชีวประวัติ และ จักรวาล

Walter Isaacson, - เนชั่นบุ๊ค

14/12/2015 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PHYS QC 2013 625986 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (สำนักหอสมุด มี 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ PHYS QC 2013 625986 อยู่ที่ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง (ศูนย์ลำปาง) ใช้ Book Delivery ได้ค่ะ)

Prevention and control of Sick Building Syndrome (SBS). Part 2: Design of a preventive and control strategy to lower the occurrence of SBS

Mateja DOVJAK1 , Andreja KUKEC2*, - International Journal of sanitary engineering research International Journal of

14/12/2015 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (เป็นวารสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่ goo.gl/w9Eh0L)

Prevention and control of Sick Building Syndrome (SBS). Part 1: Identification of risk factors

KUKEC, Andreja; DOVJAK, Mateja,

14/12/2015 Note: International Journal of Sanitary Engineering;Dec2014, Vol. 8 Issue 1, p16 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (เป็นวารสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่ goo.gl/jhqt8Z)

Applied statistics and the SAS programming language

Ronald P. Cody, Jeffrey K. Smith., - 2006, - Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, c2006. (Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, c2006.) , SAS (Computer file) Mathematical statistics -- Data processing

15/12/2015 Note: ศูนย์หนังสือ มธ. แจ้ง สำนักพิมพ์เลิกผลิต / หนังสือนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL - - ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ teerawat@mathstat.sci.tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 E-mail: pathum@tu.ac.th / น้ำท่วม Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (ACCEPTED: Library Copy Damaged)

Physical Models of Living Systems

Philip Nelson, - 2014, - W. H. Freeman

17/12/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ BIOL QH 2015 661639) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

คนหนุ่มสาวมุสลิมกับโลกสมัยใหม่

คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์, - 2557, - คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ศาสนา ปรัชญา

20/12/2015 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ REL BP 2014 662351 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Clés pour la France en 80 icônes culturelles

Denis C. Meyer, - 2010, - Hachette (Paris) , Français langue étrangère

21/12/2015 Note: Call Number . . . HIST DC 2010 661695 / book for French reading for students French civilisation. Semiology. Denis Meyer is headteacher of French in HongKong. We are interested with cooperation with Hong Kong University. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

La personne de qualité, Reflets de Thaïlande n°6

traductor : Raymonde Largeau, author : Malakul M R Pia, - 2015, - GOPE Editions , Reflets de Thaïlande

23/12/2015 Note: Book for class of Thai French traduction สมบัติผู้ดี Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 เล่ม 2 ธานิศ เกศวพิทัก

ธานิศ เกศวพิทักษ์,

23/12/2015 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

ตำนานรักทุ่งสีเพลิง

Mo Yan แปลโดย ประเทืองพร วิรัชโภคี, - ANOVEL

26/12/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ FIC 2014 661935) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ทะเลสาบ

Banana Yoshimoto, - เอิร์นเนสต์ (Earnest) - ACQ

26/12/2015 Note: (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ aditya_somo@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Not available in library)

IP/NN

Kazushige Abe แปลโดย มุทิตา พานิช, - กำมะหยี่

26/12/2015 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (สำนักหอสมุด มี 2 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ FIC 2012 629275 ค่ะ)

รุ่นพี่

วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง, - สถาพรบุ๊คส์

26/12/2015 Note: หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ FIC 2016 665174 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขออภัย ... มีผู้เสนอซื้อแล้วค่ะ)

ฟลอร่า 717

Laline Paull แปลโดย ฉัตรนคร องคสิงห์, - เลเจนด์บุ๊คส์ (Legend Books)

26/12/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 662333) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ดั่งเรือนร่างไร้องคาพยพ

ภู กระดาษ, - มติชน

26/12/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 661929) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

สิบเอ็ดนาที : Eleven Minutes

Paulo Coelho แปลโดย ประโลม บุญรัศมี, - เอโนเวล - นานมีบุ๊คส์

26/12/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 662778) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ในนรก ฝนตกเป็นความรัก

'มันดา เอช, - หนังสือมู้ดดี้ (Moody Book) - ACQ

26/12/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PL 2015 661969) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขออภัย ... มีผู้เสนอซื้อแล้วค่ะ)

Tokyo Craft Beer

- Local Paper

26/12/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ IND HD 2015 662346) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

กลางฤดูร้อน

Yukio Mishima, - นาคร

26/12/2015 Note: หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 665993 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หอสมุดปรีดี+หอสมุดป๋วย อยู่ระหว่างเสนอซื้อค่ะ)

อเมริกัน ก็อดส์

Neil Gaiman, - เวิร์ดส์วอนเดอร์ (Words Wonder Publishing)

26/12/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 660801) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

คดีฆาตกรรมหมาในยามราตรี

Mark Haddon, - เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.

26/12/2015 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (สำนักหอสมุด มี 4 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ นว .ฮ815 ค65 ว46 ค่ะ)

คำยืนยันของเปเรย์รา

อันตอนีโอ ตาบุคคี, - มติชน

26/12/2015 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ กำลังสั่งซื้อค่ะ)

หนีไปเสียจากบ้าน

โตมร ศุขปรีชา, - SALMON

26/12/2015 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PL 2015 662784) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ความทรงจำอยู่ที่ไหน ความคิดถึงอยู่ที่นั่น

jirabelll, - บันบุ๊คส์

26/12/2015 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ aditya_somo@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Not available in library)

Medicinal Chemistry of Anticancer Drugs, Second Edition

Carmen Avendano, J. Carlos Menendez , - Elsevier Science; 2 edition (May 12, 2015)

28/12/2015 Note: Paperback: 768 pages Language: English ISBN-10: 0444626492 ISBN-13: 978-0444626493 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

The Translation Zone: A New Comparative Literature (Translation/Transnation)

Emily Apter, - 2005, - Princeton University Press

28/12/2015 Note: Call Number - - LANG&LIT P 2006 664529 / Translation studies Comparative literature Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Le château du lac Tchou-An : Les nouvelles enquêtes du juge Ti

Frédéric Lenormand, - 2014, - Points , Points Policier

29/12/2015 Note: Call Number - - FIC 2014 664557 / first edition Point 2006 Frédéric Lenormand, Le Château du lac Tchou-an, Paris, Fayard,‎ 10 février 2004, 200 p. (ISBN 2-213-61798-8, notice BnF no FRBNF39132857) French literature, continuation of Chinese literature. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Un thé chez Confucius : Une enquête du juge Bao

Frédéric Lenormand, - 2012, - Philippe Picquier (8 mars 2012) , ASIE EN NOIR GF

29/12/2015 Note: Out of stock, but you can loan it by WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL. / Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact E-mail: worldshareill@gmail.com / french literature about Asia Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (Not available in library)

Juge Bao (le) Vol.1, Juge Bao et le Phoenix de jade

Patrick Marty, - 2010, - Fei (éditions) (21 janvier 2010) , Juge Bao (le)

29/12/2015 Note: Call Number - - LANG&LIT PL 2014 664550 / Adaptation in French comics of international literature Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Apprendre à lire: Des sciences cognitives à la salle de classe

Stanislas Dehaene, - 2011, - Odile Jacob; Édition : Odile Jacob (20 octobre 2011) , OJ.SCIENCES

29/12/2015 Note: Call Number . . . PSYC BF 2011 664454 / Literacy Linguistics Didactics From a teacher at College de France Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Les Neurones de la lecture

Stanislas Dehaene, - 2007, - Odile Jacob (30 août 2007) , SCIENCES

29/12/2015 Note: Call Number . . . MED QP 2007 664456 / Literacy Linguistics Cognitive sciences From a teacher at College de France Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Orthographier

Michel Fayol, Jean-Pierre Jaffré, - 2008, - Presses Universitaires de France - PUF (6 février 2008) , APPRENDRE

29/12/2015 Note: Call Number . . . LANG&LIT PC 2008 664462 / Linguistics Literacy Didactic of French Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Éléments de linguistique générale

André Martinet, - 2015, - Armand Colin; Édition : 5e édition (3 juin 2015)

29/12/2015 Note: Call Number - - LANG&LIT P 2008 664533 / The Bible of Linguistics (first edition 1960) Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

DES STEPPES AUX OCEANS. L'indo-européen et les "Indo-européens"

André Martinet, - 1994, - Payot Paris (5 avril 1994) , Bibliothèque scientifique

29/12/2015 Note: Linguistics first edition 1986 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Mémoires d'un linguiste : Vivre les langues

André Martinet, - 1993, - Promeneur (1 décembre 1993) , Qv Portrait

29/12/2015 Note: Linguistics Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Private International Law in Vietnam

THI HONG TRINH NGUYEN, - Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht

31/12/2015 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library

Dialogical Planning in a Fragmented Society; Critically Liberal, Pragmatic, Incremental

Stein, Stanley M. and Harper,Thomas L,

02/01/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

Cities for Citizens: Planning and the Rise of Civil Society in a Global Age

Douglass, Mike and Friedmann, John, - Wiley (New York) , Urban planning, Public policy, civil society

02/01/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

Planning in the face of power

Forester, John, , Urban planning, Public policy, politics

02/01/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

Engaging in Astronomical Inquiry

Stephanie J. Slater, Timothy F. Slater, Daniel J. Lyons, - 2010, - W.H. Freeman & Company

04/01/2016 Note: This title is out of print. / หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ wchumpon@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Not available in library)

Astronomy Active Learning In-Class Tutorials

Marvin L. De Jong, - 2006, - Addison-Wesley

04/01/2016 Note: This title is out of print. / หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ wchumpon@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Not available in library)

Asian Conflict of Laws: East and South East Asia

Alejandro Carballo Leyda, - Kluwer Law International

05/01/2016 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library

A History of Southeast Asia: Critical Crossroads

Anthony Reid, - 2015, - Wiley Blackell

06/01/2016 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Upcoming title by popular author.)

Consumer Protection and online auction platforms : towards a safer legal framwork

Christina Riefa, - Ashgate (www.ashgate.com)

06/01/2016 Note: Please proceed and reply as soon as possible. I really need this book and ask the librarian to conducted 2 months ago but does not have any reply or clarify the reason why it cannot be implemented. best regards. Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

The Way Thais Lead: Face as Social Capital

Larry Persons, - Silkworm Books

06/01/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (Upcoming title by popular author.)

Global Cooperation and the Human Factor in International Relations

Dirk Messner and Silke Weinlich, - Routledge (New York) , International cooperation Cooperation—Social

06/01/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

ด้วยกฎหมายและอุดมการณ์

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, - Shine Publishing House

07/01/2016 Note: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ LAW KPT 2015 658359) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ทำไมเบโทเฟนถึงเขวี้ยงถ้วยสตู

สตีเวน อิสเซอร์ลิส, - New Ways Publishing , วรรณกรรมเยาวชนแปล

08/01/2016 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ MUSI ML 2015 662337) Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

นิทานข้างถนน

ปิแยร์ กริปารี, - ผีเสื้อ , วรรณกรรมเยาวชนแปล

08/01/2016 Note: (หนังสือมาแล้ว...เลขเรียกหนังสือ JUL 2013 661933) Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Creativity in the classroom case studies in using the arts in teaching and learning in higher education

Paul McIntosh, - 2013, - Intellect , Education

09/01/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ LB2331 .C74 2013 / มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้ในงานวิจัยของคณะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Applied Theatre: Development

Tim Prentki, - 2015, - Bloomsbury (London) - ACQ

09/01/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PN2049 .P74 2015 / มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องนำมาใช้ในงานวิจัยของคณะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Digital Storytelling, Applied Theatre, & Youth: Performing Possibility

Megan Alrutz, - 2015, - Routledge

09/01/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PN3157 .A47 2015 / มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้ในงานวิจัยของคณะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Foundations of Private Law: Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment

James Gordley,

12/01/2016 Note: หนังสือมีจำนวนน้อยเกินไปไม่เพียงพอ เนื่องจากมีจำนวน 1 เล่ม Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (นโยบายสำนักหอสมุดคือ หนังสือภาษาต่างประเทศ จะซื้อเพียง 1 ฉบับ เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด / หากท่านประสงค์ใช้หนังสือดังกล่าว ขอให้ติดต่อ บรรณารักษ์ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) ประสานงานขอยืมจากอาจารย์มาให้ท่านใช้ก่อน / เลขเรียกหนังสือ K623 G668 / เลขทะเบียนหนังสือ หรือ Biblionumber คือ 510797)

บรรพชนคนทำป่าไม้ จากอังกฤษและจีนสู่สยาม

กิตติชัย วัฒนานิกร, - 2556, - หจก. จรัสธุรกิจการพิมพ์ (เชียงใหม่)

14/01/2016 Note: มีที่ลำปางหนึ่งเล่ม แต่ส่วนกลาง เช่น หอสมุึดปรีดี, ดิเรก, หรือป๋วย ควรมีสักเล่ม จะได้สะดวกและรวดเร็วในการยืม Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (มีที่ลำปางหนึ่งเล่ม แต่ส่วนกลาง เช่น หอสมุึดปรีดี, ดิเรก, หรือป๋วย ควรมีสักเล่ม จะได้สะดวกและรวดเร็วในการยืม)

จอมพลผู้พลิกวัธนธัม

ชาญวิทย์ แพงแก้ว , - 2010,

15/01/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (เคยสั่งTUB แล้วเมื่อปี2558 TUB แจ้งว่า Out of Stock แต่จะลองสั่งอีกครั้ง)

On People ว่าด้วยประชาชน

ธเนศ วงศ์ยานนาวา, - 2558, - สมมติ

15/01/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

อ่าน - บอดใบ้ สิงหาคม 2558

สำนักพิมพ์อ่าน, - 2558, - สำนักพิมพ์อ่าน

15/01/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 5 ภูมิภาคของไทย

พอพันธ์ อุยยานนท์ , - 2559, - สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15/01/2016 Note: หนังสือใหม่ มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library. และเป็นหนังสือใหม่มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง)

Dire l’événement : Langage, mémoire, société.

Londei, Danielle, Sophie Moirand, Sandrine Reboul-Touré, Licia Reggiani, and Col, - 2013, - Presses Sorbonne Nouvelle, . (Paris)

16/01/2016 Note: Call Number . . . COMMD P 2013 664447 / book for class FR464 French and media Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Figures de style

Beth, Axelle, et Elsa Marpeau, - 2011, - Editions 84,

16/01/2016 Note: Call Number . . . LANG&LIT PN 2011 664434 / Book for class FR321 Reading and writing french Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Méthode Pas à Pas de la Dissertation de Culture Générale

PRIME Régine , - 2011, - Ellipses Marketing (Paris)

16/01/2016 Note: Call Number . . . EDUC LB 2011 664441 / Book for class FR321 Reading and Writing French Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

มหารานี

ลักษณวดี, , นว

16/01/2016 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เล่ม 1 เลขเรียกหนังสือ FIC 2008 662325 / เล่ม 2 เลขเรียกหนังสือ FIC 2008 662327) Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Voyage d’exploration en Indo-Chine par une commission française.

Garnier, Francis. , - 2009, - Olizane , OBJECTIF TERRE

16/01/2016 Note: Call Nuber . . . HIST DS 2009 664424 / Asean studies (French document) The library have already an English translation from this book, but it is a very bad translation. White Lotus is an editor which has no respect for original document. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Voyage dans les royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos et autres parties centrales de l’Indo-Chine.

Mouhot, Henri. , - 1999, - Editions Olizane

16/01/2016 Note: Call Number . . . HIST DS 2013 664429 / library have already a good translation in English but it's better to have the original in French. Asean studies (French document) Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Le Siam.

Jacq-Hergoualc’h, Michel. , - 2004, - Les Belles Lettres,

16/01/2016 Note: Call Number -- HIST DS 2004 664535 / A good introduction in French at Siam history by one of best specialist. Asean studies (French) Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

MONSEIGNEUR JEAN-BAPTISTE PALLEGOIX Ami du roi du Siam, imprimeur et écrivain (1805-1862)

Simona Bunarunraksa - Préface de Jean-Robert Armogathe, - 2013, - L'harmattan (Paris)

16/01/2016 Note: Call Number - - REL BV 2013 664542 / Asean Studies (French) Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Why Elections Fail

Pippa Norris, - 2015, - Cambridge University Press

16/01/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

Fragile Democracies Contested Power in the Era of Constitutional Courts

Samuel Issacharoff, - 2015, - Cambridge University Press

16/01/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

The Origins of Global Humanitarianism Religion, Empires, and Advocacy

Peter Stamatov, - 2015, - Cambridge University Press

16/01/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

121 Classic Literature Book Lists บ่นสนทนา 'วรรณกรรม'

สุชาติ สวัสดิ์ศรี, - สมมติ

17/01/2016 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ aditya_somo@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Not available in library)

100 Words of Love & Loneliness

- พันหนึ่งราตรี

17/01/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องใช้ซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้)

ราชาครึ่งชีวิต Half a King

Joe Abercrombie, - เวิร์ดส์วอนเดอร์ (Words Wonder Publishing)

17/01/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องใช้ซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้)

Beauty and education

Winston, J. , - 2010, - Routledge.

17/01/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ LB14.7.W56 2011 / มีความจำเป็นต้องใช้ด่วนในงานวิจัยของคณะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Research methodologies for drama education

Ackroyd, J. , - 2006, - Trentham Books (๊UK) , Education - ACQ

17/01/2016 Note: ไม่มีสินค้า - - หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ paveena.c@gmail.com และ Paveenac@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th / มีความจำเป็นต้องใช้ด่วนในงานวิจัยของคณะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Not available in library)

Rhétorique et argumentation 3e édition.

Robrieux, Jean-Jacques, - 2015, - Armand Colin, (Paris)

18/01/2016 Note: Call Number . . . LANG&LIT PN 2015 664246 / Book for class FR321 Writing and Speaking in French Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Les techniques du style : Vocabulaire, figures de rhétorique, syntaxe, rythme.

Kokelberg, Jean., - 2008, - Armand Colin

18/01/2016 Note: Call Number - - - LANG&LIT PC 2016 669422 / Book for class FR321 Reading and Writing in French Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Qu’est-ce que l’argumentation ?

Meyer, Michel., - 2005, - Librairie Philosophique Vrin,

18/01/2016 Note: Call Number . . . LANG&LIT P 2005 664220 / Book for the class FR321 Reading and Writing in French Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Maîtriser l’argumentation. 2e édition.

Meyer, Bernard. , - 2011, - Armand Colin

18/01/2016 Note: Call Number . . . PHIL BC 2011 664238 / Book for class FR321 Reading and Writing in French Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

La Dissertation Rédiger un Texte Argumentatif Objectif DAEU A et B. 2e édition.

Battaglia, Christian., - 2015, - Ellipses Marketing,

18/01/2016 Note: Call Number - - EDUC LB 2015 664244 / Book for class FR321 Reading and writing in French Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Max Weber on Capitalism, Bureaucracy and Religion

Max Weber, - 2006, - Routledge

19/01/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

Physics for scientists and engineers

Cutnell,J.D. and Johnson,

22/01/2016 Note: ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ส่งอีเมลล์ขอข้อมูลเพิ่มที่ gunnattapat@hotmail.com เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 / 9th edition Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

University Physics Technology

Young,H.D0 and Freedman,

22/01/2016 Note: ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ส่งอีเมลล์ขอข้อมูลเพิ่มที่ gunnattapat@hotmail.com เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 / 13th ed. Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

philosophy of law

Andrei Marmor, - Princeton University Press, 2010

28/01/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Urinalysis and body fluids, 6th edition

Susan King Strasinger, Marjorie Schaub Di Lorenzo. , - 2014, - F.A.Davis Company, Philadephia. USA.

02/02/2016 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Disgrace

Coetzee, J. M., - Penguin Group USA (US)

02/02/2016 Note: The book is one of the key texts in Post-colonial literature and has been used in LT418 Postcolonial Literature course (Department of English Language and Literature, Faculty of Liberal Arts). It is also a very good novel and should be available in our library. Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Random walk down on wall street

Burton Malkiel, - W. W .norton 2015

02/02/2016 Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Accepted by the library (ACCEPTED: Bestseller)

Les textes argumentatifs

Alain Boissinot, - 1992, - Bertrand-Lacoste Paris, CRDP Toulouse (Paris France) , Didactiques

02/02/2016 Note: Book for class FR321 Reading and Writing in French 2 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Succeeding in Business with Microsoft Excel 2013: A Problem-Solving Approach

Debra Gross, Frank Akaiwa, Karleen Nordquist, - Cengage Learning; 1 edition (August 27, 2013)

05/02/2016 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ COMM HF 2014 665285) / หนังสือเล่มนี้จะใช้เป็นหนังสือสำหรับนักศึกษาวิชา TG453 และวิชา TG452 เพราะ 2 วิชานี้จำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการทำ Presentaion ผลลัพธ์ที่ได้ค่ะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

การบัญชีเพื่อการจัดการ

สมชาย สุภัทรกุล, - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 (สำนักพิมพ์ มธ.) , การบัญชี

05/02/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - ปี 2559 - - เลขเรียกหนังสือ HF5657.4 .ส422 2559 / ปีเสนอซื้อ 2556 มีแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ COMM HF 2013 662262 / รายวิชา ac202 ต้องการใช้มาก เพราะมีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง แตกต่างจากหนังสือเล่มอื่น(ที่ต้องอ่านหลายเล่ม+เล่มละไม่กี่บท) การใช้หนังสือเล่นนี้จะทำให้อ่านสะดวกและดีมากยิ่งขึ้น Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Nursing Pharmacology Made Incredibly Easy, 3rd Edition

Lippincott Williams & Wilkins, - 2012, - LWW; Third edition (May 2, 2012) (China) , Phamacology - ACQ

07/02/2016 Note: หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (WY49 .P437 2017) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

Health Assessment Made Incredibly Visual!

Lippincott Williams & Wilkins, - 2010, - LWW; Second edition (April 12, 2010) (China) , nursing - ACQ

07/02/2016 Note: หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (WY49 .H435 2017) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

การศึกษาของผู้ถูกกดขี่

เปาโล แฟรร์, - ACQ

07/02/2016 Note: เลขเรียกหนังสือ LB880.ฟ8 พ725 2559 / ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ Pedagogy of the oppressed / แต่งโดย Paulo Freire / ปี 1970 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (ฉบับภาษาไทยเป็นหนังสือเก่ามาก ขณะนี้หาซื้อไม่ได้ / แต่มีฉบับภาษาอังกฤษให้บริการที่ ห้องสมุดป๋วย คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และหอสมุดป๋วย ศูนย์รังสิต แห่งละ 1 ฉบับ เลขเรียกหนังสือ LC149 .F74 ค่ะ)

วัสดุศาสตร์ และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐาน ปกเขียว

William D.callister.Jr. / สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์, - TOP PUBLISHING

09/02/2016 Note: เลขเรียกหนังสือ TA403 .ค84 + ENGIN TA 2005 456963 (ณ วันที่ 31 ม.ค. 60 มี 13 เล่ม) / เนื่องจากหนังสือถูกยืมหมด ต้องการสั่งซื้อหนังสือเพิ่ม จำนวน 10 เล่ม เพื่อใช้ในการอ่านประกอบการเรียนในวิชาวัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน (ทศวรรษ 1990 สู่ทศวรรษแรกแห่งศตวรรษที่ 21) พิมพ์ครั้งที่ 8

สมพงศ์ ชูมาก, - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 , การฑูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

10/02/2016 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ PLSC JZ 2012 627113) Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Introductory Economics : A Modern Aprooch

jeffrey m wooldridge, - 2015, - http://www.cengageasia.com (cengage learning) , student edition

10/02/2016 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ ECON HB 2016 660549) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Approaches to Political Thought

William L. Richter (Editor),, - 2009, - Rowman & Littlefield Publishers

13/02/2016 Note: ต้องรีบใช้ ขอด่วนด้วยครับ Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library. และขอด่วนเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์)

The Velvet Rage: Overcoming the Pain of Growing Up Gay in a straight Man's World

Alan Downs, - Da Capo Press

15/02/2016 Note: เลขเรียกหนังสือ SOCY HQ 2012 669220 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

การปรากฎตัวของหญิงสาวในคืนฝนตก

ฮารูกิ มุราคามิ : เขียน, โตมร สุขปรีชา : แปล, - 2554, - สำนักพิมพ์กำมะหยี่ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์)

19/02/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องใช้ซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้)

La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne.

Eco, Umberto. , - 1997, - Seuil,

20/02/2016 Note: Call Number - - LANG&LIT P 1997 667644 / Not available on the website of "College de France". Probably a problem of copyright Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Minus, lapsus et mordicus : Nous parlons tous latin sans le savoir.

Walter, Henriette. , - 2015, - Points,

20/02/2016 Note: Call Number - - LANG&LIT PA 2014 667625 / useful for class FR321 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Penser entre les langues.

Wismann, Heinz., - 2012, - ALBIN MICHEL, (Paris: )

20/02/2016 Note: Call Number . . . LANG&LIT P 2012 667819 / Linguistics Comparative literature European culture Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Inernational Trade in Recyclable and Hazardous Waste in Asia 

Michikazu Kojima,Etsuyo Michid, - 2013, - Edward Elgar , International Economics

20/02/2016 Note: (สำนักหอสมุดมี 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ IND HD 2013 621393 ค่ะ) Suggested for: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Status: Suggestion declined (สำนักหอสมุดมี 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ IND HD 2013 621393 ค่ะ)

Political Determinants of Income Inequality in Emerging Democracies  

Kawanaka, Takeshi, Hazama, Yasushi, - Springer , Development Economics

20/02/2016 Note: หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ ECON HB 2016 667675 / ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยทางการเมืองที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำ Suggested for: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Status: Accepted by the library (Not available in library)

Creative Schools: The Grassroots Revolution That’s Transforming Education

Ken Robinson, - 2015, - Viking

20/02/2016 Note: หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ EDUC LB 2015 667667 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

คิดเขย่าโลก

สฤณี อาชวานันทกุล, - เอสไอเดีย

21/02/2016 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ ECON HB 2016 662787) / หอสมุดป๋วยได้รับบริจาคจากร้านจำหน่ายหนังสือ / เป็นหนังสือที่รวบรวมความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ นักคิดระดับโลกของหลายคนไว้ Suggested for: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Status: Accepted by the library (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องใช้ซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้)

Public Policy in International Economic Law: The ICESCR in Trade, Finance, and Investment.

Diane Desierto., - 2015, - Oxford University Press. (UK) , LAW

22/02/2016 Note: Please kindly consider. Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

World Class Actions: A Guide to Group and Representative Actions around the Globe

Paul G. Karlsgodt , - 2012, - oxford university press (Oxford University Press publication by visiting the Oxford University Press)

23/02/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Trois essais sur la traduction,

Jean François Billeter,, - 2014, - Allia (Paris)

23/02/2016 Note: Book for class of translation Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

ปฏิวัติ 2475 และรัฐธรรมนูญ

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, - 2555, - มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

24/02/2016 Note: เล่มนี้ไม่มีที่ห้องสมุดดิเรก ทั้งยังเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ขณะที่ตัวเล่มในห้องสมุดอื่นๆ ก็มักมีคนยืมออกจนหมดเป็นประจำ Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (Upcoming title by popular author และเล่มนี้ไม่มีที่ห้องสมุดดิเรก ทั้งยังเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ขณะที่ตัวเล่มในห้องสมุดอื่นๆ ก็มักมีคนยืมออกจนหมดเป็นประจำ)

Self-theories: Their Role in Motivation, Personality, and Development

Carol S. Dweck, - 2558, - Psychology Press , Psychology

27/02/2016 Note: Title Self-theories: Their Role in Motivation, Personality, and Development Essays in Social Psychology Author Carol S. Dweck Publisher Psychology Press, 2013 ISBN 1317710320, 9781317710325 Length 212 pages Subjects Psychology › Movements › General Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ wisaroot.noot@outlook.com / สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Handbook of Dialogical Self Theory [Hardcover]

Hermans, Hubert J. M. (EDT) / Gieser, Thorsten (EDT),

27/02/2016 Note: Item Type English Books (Hardcover) Publication Date 2012/01 Publisher Cambridge Univ Pr (GB) ISBN 9781107006515 Size/Pages 503p Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ wisaroot.noot@outlook.com / สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Visualize this

Nathan Yau,

29/02/2016 Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ zen.370@hotmail.com แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Adobe Photoshop for Textile Design - for Adobe Photoshop CS6

Frederick L Chipkin, - 2012, - Origin inc.

03/03/2016 Note: หนังสือเล่มนี้จะใช้เป็น course material สำหรับนักศึกษาปี 3 วิชา TG318 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ค่ะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ ornsirithonggoom@gmail.com, ornsiri_t@hotmail.com แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Kaew la joueuse

Waenkaew, - 2016, - nanmeebooks (Bangkok)

04/03/2016 Note: Call Number - - JUL 2016 663713 / translation from thai by the teachers of French from Thammasat University. If possible, you can buy several exemplars for Rangsit and Tha Phra Chan http://www.nanmeebooks.com/book/online_cat1_detail.php?bid=6039&isbn=0430-96-3 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Kaew la joyeuse

Waenkaew, - 2016, - Nanmeebooks (Bangkok)

04/03/2016 Note: Call Number - - JUL 2016 663707 / Translation book of literature for children two volumes Kaew la joyeuse (Kaeo Chom Son) Kaew la joueuse.(Kaew Chom Kaen) Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Academic Freedom and the Law : A Comparative Study

Eric Barendt, - Hart Publishing

06/03/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Reading Lolita in Tehran: A Memoir in Books.

Nafisi, Azar., - 2003, - Random House Trade Paperbacks,

06/03/2016 Note: Call Number - - LANG&LIT PE 2004 667663 / World literature Bestseller Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

A la recherche du temps perdu, tome 1 : Du Côté de chez Swann.

Proust, Marcel, (preface Antoine Compagnon), - 1988, - Gallimard (Paris)

06/03/2016 Note: Call Number . . . FIC 2015 667758 / In Thammasat library, there are several books of analysis in English of "La Recherche" but none from the original masterpiece. If possible, command of two exemplars of the first volume. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

A la recherche du temps perdu, tome 2 : A l’ombre des jeunes filles en fleurs.

Proust, Marcel, (préface Jean-Yves Tadié) , - 1992, - Gallimard (Paris)

06/03/2016 Note: Call Number . . . FIC 2014 667962 / tome 2 / Edition with big characters. The pocket edition is difficult to read. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

A la recherche du temps perdu, tome 3 : Le Côté de Guermantes.

Proust, Marcel, (préface Jean-Yves Tadié), - 1992, - Gallimard (Paris)

06/03/2016 Note: Call Number . . . FIC 2014 667963 / Tome 3 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

A la recherche du temps perdu, tome 4 : Sodome et Gomorrhe.

Proust, Marcel, (préface Jean-Yves Tadié, - 1992, - Gallimard (Paris)

06/03/2016 Note: Call Number . . . FIC 2014 667964 / Tome 4 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

A la recherche du temps perdu, tome 5: La Prisonnière

Proust, Marcel, , - 1992, - Gallimard (Paris)

06/03/2016 Note: Call Number . . . FIC 2013 667965 / Tome 5 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

A la recherche du temps perdu, tome 6 : Albertine disparue.

Proust, Marcel, (sous la direction de Jean-Yves Tadié) , - 1992, - Gallimard (Paris)

06/03/2016 Note: Call Number . . . FIC 2014 667966 / Tome 6 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

A la recherche du temps perdu, tome 7 : Le Temps retrouvé.

Proust, Marcel, (sous la direction de Jean-Yves Tadié), - 1992, - Gallimard (Paris)

06/03/2016 Note: Call Number . . . FIC 2015 667967 / Tome 7 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

พจนานุกรมไทย-พม่า

อรนุนิยมธรรม-วิรัชนิยมธรรม, - มหาวิทยาลัยนเรศวร (มหาวิทยาลัยนเรศวร) , พจนานุกรม

07/03/2016 Note: มีแล้ว เป็นหนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออก (บริการที่ หอสมุดปรีดี ท่าพระจันทร์ / หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต อยู่ชั้น 3 / ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง) / เลขเรียกหนังสือ PL3957.ท9 อ445 2550 และ PL4187.พ4 อ43 2550) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (สำนักหอสมุด มีแล้วเป็นหนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออก (บริการที่ หอสมุดปรีดี ท่าพระจันทร์ / หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต อยู่ชั้น 3 / ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง) / เลขเรียกหนังสือ PL3957.ท9 อ445 2550 และ PL4187.พ4 อ43 2550)

พจนานุกรมพม่า-ไทย

อรนุนิยมธรรม-วิรัชนิยมธรรม, - สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (มหาวิทยาลัยนเรศวร. จ.พิษนุโลก) , พจนานุกรม

07/03/2016 Note: มีแล้ว เป็นหนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออก (บริการที่ หอสมุดปรีดี ท่าพระจันทร์ / หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต อยู่ชั้น 3 / ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง) / เลขเรียกหนังสือ PL3957.ท9 อ445 2550 และ PL4187.พ4 อ43 2550 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (สำนักหอสมุด มีแล้วเป็นหนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออก (บริการที่ หอสมุดปรีดี ท่าพระจันทร์ / หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต อยู่ชั้น 3 / ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง) / เลขเรียกหนังสือ PL3957.ท9 อ445 2550 และ PL4187.พ4 อ43 2550)

สาระแบบการเรียนภาษาพม่า

วิรัช นิยมธรรม - อรนุช นิยมธรรม, - 2014, - คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) , ชุดความรู้

07/03/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PL3933 .ว646 2556 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Les boîtes noires de Louis-Jean Calvet.

Moussirou-Mouyama, Auguste, Claude Bourgeois, Abdou Diouf, Jean-Yves Empereur, e, - 2008, - Ecriture (Paris)

09/03/2016 Note: Linguistics Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Libé, les meilleurs titres.

Marchon, Hervé, Laurent Joffrin, et Stéphane De Groodt. E, ., - 2016, - Editions de la Martinière, . (France)

09/03/2016 Note: Call Number . . . COMMD P 2016 667810 / linguistics and media book useful for class FR321 & FR464 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

The Right to be Forgotten in the European Human Rights Regime

09/03/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Interactions 1.

Crépieux, Gael, Olivier Massé, et Jean-Philippe Rousse., - 2013, - Clé International (France)

09/03/2016 Note: Call Number . . . LANG&LIT PC 2016 667790 / Book for French Foreign Langage / useful for class FR211 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

ก่อนกำแพงเบอร์ลินจะสิ้นสูญ: สังเขปการปฏิวัติประชาชนในเยอรมันตะวันออก

บรรพต กำเนิดศิริ, - Paragraph Publishing , ประวัติศาสตร์

10/03/2016 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ HIST DD 2016 665132) Suggested for: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Status: Accepted by the library (Not available in library / ผู้แต่งเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มธ. / ISBN 9786164069909 ณ มี.ค. 59 ยังไม่พิมพ์)

มนตรากัมพูชา

วรศักดิ์ จรุงรัตนาพงศ์, - อมรินทร์ท่องโลก

10/03/2016 Note: ใช้ WorldShare ILL Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ Thanwa2537@hotmail.com แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Sémantique Structurale.

Greimas, Algirdas Julien, - 2002, - Presses Universitaires de France - PUF.

10/03/2016 Note: Call Number . . . COMMD P 2015 667801 / Linguisitcs Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

When the Rivers Run Dry

Fred Pearce,

13/03/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

Integrated and Participatory Water Resources Management - Theory, 1st Edition

13/03/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

Adaptive and Integrated Water Management: Coping with Complexity and Uncertainty

Claudia Pahl-Wostl, Jörn Möltgen,

13/03/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library)

“Getting Agencies to Work Together : The Practice and Theory of Managerial Craftsmanship”

Eugene Bardach,

15/03/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library)

La Guerre d’Indochine : L’enlisement , L’humiliation , L’aventure.

Bodard, Lucien. , - 2003, - Grasset, (Paris:)

16/03/2016 Note: History of South-East Asia Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

L’automne à Canton.

Calvet, Louis-Jean, - 1986, - Payot (Paris)

16/03/2016 Note: Linguistics Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ ตั้งแต่รุ่นที่ 16 ถึงรุ่นที่ 41

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์,

17/03/2016 Note: (รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 35-39… เลขเรียกหนังสือ LAW KPT 2013 628849) Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) กำลังสั่งซื้อค่ะ)

รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ ตั้งแต่รุ่นที่ 42 - 43

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์,

17/03/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) กำลังสั่งซื้อค่ะ)

Power System Optimization

D.P.Kothari, J.S.Dhillon, - 2011, - PHI Learning Private Limited (Delhi, India)

17/03/2016 Note: Avilable via ILL (Interlibrary loan) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (You can borrow this book by WorldShare ILL. Please follow the link below and fill the form on screen after you click at the button – “Request item through interlibrary loan”. http://thammasatuniv.worldcat.org/title/power-system-optimization/oclc/808411309&referer=brief_results For more information, please contact Mr.Chaiyasit Aungkapanyalert or Mr.Krittinun Dussadeemethanont Tel. 02 613 3506 ext 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

121 classic literature book lists บ่นสนทนาวรรณกรรม

สุชาติ สวัสดิ์ศรี, - สำนักพิมพ์ สมมติ

18/03/2016 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ aditya_somo@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ กำลังสั่งซื้อค่ะ)

โรงเรียนบันดาลใจ creative school

Ken Robinson, Lou Aronica, - 2559, - Openworlds

18/03/2016 Note: (หนังสือมาแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ EDUC LB 2016 665048) Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Knowledge and the Public Interest, 1575–1725

Vera Keller, - 2015,

20/03/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

Indonésie contemporaine

Rémy Madinier (Sous la direction de), - 2016, - Irasec et Les Indes savantes

21/03/2016 Note: South-east studies Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Infected Korean Language, Purity Versus Hybridity: From the Sinographic Cosmopolis to Japanese Colonialism to Global English.

Ko, Chong-Sok, Jongsok Koh, Traductor Ross King., - 2014, - Cambria Press, . , Cambria Sinophone World

22/03/2016 Note: Sociolinguistic Korean language, contact language. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

หลักกฎหมายปกครองฝรั่งเศส

สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ, - 2545, - สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24/03/2016 Note: รายงานวิจัย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (ขออภัยสำนักหอสมุดไม่มีเอกสารดังกล่าว เจ้าของงานวิจัยคือศาลปกครอง หากสนใจโปรดติดต่อ หอสมุดกฎหมายมหาชน ศาลปกครอง 120 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร 1355, 02-141-1111ดู link ต่อไปนี้ http://search.admincourt.go.th:8080/search/query;jsessionid=43179744106B10296ED340BCC72BA3E3?term_1=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA&theme=ACLib)

Al Jazeera. Liberté d’expression et pétromonarchie.

Talon, Claire Gabrielle., - 2011, - 1ʳᵉ éd. Presses Universitaires de France - PUF . (Paris)

28/03/2016 Note: Call Number . . . TRAN HE 2011 667814 / Medias and journalism Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Précis de sémiotique générale.

Klinkenberg, Jean-Marie, - 2000, - Seuil

28/03/2016 Note: Call Number - - COMMD P 2000 667628 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Cours de linguistique générale

Saussure, Ferdinand de. , - 1995, - Payot, .

28/03/2016 Note: Call Number . . . LANG&LIT P 2005 667824 / Lingusitics The Bible of the Real linguist (en français dans le texte) Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Quentin Skinner: History, Politics, Rhetoric

Kari Palonen , - 2003, - Polity

28/03/2016 Note: ขอด่วนครับ ต้องใช้เขียนวิทยานิพนธ์ Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (ห้องสมุดมีแล้ว แต่อาจารย์ยืม กำลังตามให้นะคะ)

ความน่าจะตาย (Think of a number)

John Verdon, - น้ำพุสำนักพิมพ์

29/03/2016 Note: (หนังสือมีแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 660394) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

ล้มกระดานฆ่า (Nothing to Lose)

Lee Child, - 2016, - น้ำพุสำนักพิมพ์

29/03/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ chinnta129@gmail.com แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

In Praise of Forgetting: Historical Memory and Its Ironies

David Rieff, - 2016, - Yale University Press

04/04/2016 Note: ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม คือ หอสมุดป๋วย อึ๋๊งภากรณ์ --- เลขเรียกหนังสือ HIST D 2016 669393 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

หัวขโมยแห่งบารามอส The Perfect Guidebook

แรบบิท (Rabbit),แฟนคลับ, - สถาพรบุ๊คส์ , วรรณกรรมเยาวชน

04/04/2016 Note: "หัวขโมยแห่งบารามอส The Perfect Guidebook" เป็นหนังสือที่ Rabbit ร่วมแต่งกับแฟนคลับ ซึ่งให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากความเห็นของผู้เขียนในเรื่องของตัวละครหลัก พร้อมมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อเรื่องเกี่ยวกับประเทศต่างๆ อาวุธ ตารางเวลาเหตุการณ์ ปฏิทิน อดีตกาลของสองแผ่นดิน รวมถึงแก้ความเข้าใจผิดต่างๆ และตอบคำถามจากนักอ่าน ตลอดจนนำเสนอบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการแต่งวรรณกรรมชุด "หัวขโมยแห่งบารามอส" และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ สำหรับแฟนๆ หนังสือ "หัวขโมยแห่งบารามอส" ไม่ควรพลาด! Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ dora_bua@hotmail.comแล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Board | Game | Universe จักรวาลกระดานเดียว

สฤณี อาชวานันทกุล, - Salmon Books

05/04/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

MY BEST FRIEND IS ME

พวงสร้อย อักษรสว่าง, - Salmon Books

05/04/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

WAKE ME UP WHEN NOW ENDS ลืมตาในอนาคต

ทีปกร วุฒิพิทยามงคล, - Salmon Books

05/04/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PL 2016 669742 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

DEEP DARK FEARS

Fran Krause เขียน | ภวิล เฟย์ แปล, - Salmon Books

05/04/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

เอ๊ะ!! เจป๊อป A GUIDE TO JAPANESE POPULATION

ณัฐพงศ์ ไชยวานิชย์ผล, - Salmon Books

05/04/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

มิชชั่น กินพอสสิเบิล

วิชัย, - Salmon Books

05/04/2016 Note: แจ้งยืม WorldShare ILL เมื่อ 8พ.ย. 59 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ chinnta129@gmail.com แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

OUT IN AFRICA

อาทิตย์ ประสาทกุล, - 2558, - Salmon Books - Book

05/04/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HIST DT 2015 652105 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หอสมุดปรีดี กำลังเสนอซื้อค่ะ)

#เรียนหมอหนักมาก It's Not Easy To Be A Doctor

พี่เพลีย, - Salmon Books

05/04/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

JOY ON JAPAN

ณัฐพงศ์ ไชยวานิชย์ผล, - Salmon Books

05/04/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

TOKYO WITHOUT BANANA

ณิศรา สิทธาธิการเวชช์, - Bun Books

05/04/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ chinnta129@gmail.com แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

DREAM ATTACK มหกรรม สกรัมฝัน

วิชัย, - Salmon Books

05/04/2016 Note: (หนังสือมีแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PL 2014 651207) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

DREAM CRUSHER ภารกิจยุติฝัน

วิชัย, - Salmon Books

05/04/2016 Note: (หนังสือมีแล้ว ... เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PL 2013 623940) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

การศึกษาของผู้ถูกกดขี่

Paulo Freire ผู้แปล: ภาคิน นิมมานนรวงศ์, นลัท ตั้งพรพิพัฒน์ และ วิจักขณ์ พานิช, - ปลากระโดด - ACQ

09/04/2016 Note: เลขเรียกหนังสือ LB880.ฟ8 พ725 2559 และ LB775.ฟ8 จ6 Suggested for: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Status: Accepted by the library (Not available in library)

Incoterms 2010

International Chamber of Commerce,

11/04/2016 Note: I can't find this book in Puey Ungphakorn Library,Rangsit, while it states that 1 copy available. Moreover, just only 1 copy is insufficient for law students here. Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (มีหนังสือแล้ว เลขเรียกหนังสือ K1029.6 .อ638 2554 (ห้องสมุดสัญญา ท่าพระจันทร์ จำนวน 1 เล่ม / หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ จำนวน 1 เล่ม)เป็นหนังสืออ้างอิง ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น)

หัวใจพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ธานิศ เกศวพิทักษ์, - 2559, - ปณณรัช (กรุงเทพมหานคร)

12/04/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left

Roger Scruton, - 2015,

15/04/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Red Revolution, Green Revolution: Scientific Farming in Socialist China

Sigrid Schmalzer , - 2016, - The University of Chicago Press

16/04/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HX550.A37 S36 2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

the scenic imagination

Gans, Eric, - Stanford University Press

16/04/2016 Note: This book is unavailable in any university library in Thailand. The book is significant for political theories, anthropology and as a contrast to Latour and Fukuyama. The author is the founder of Generative Anthropology. Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library)

Telegraphic Imperialism: Crisis and Panic in the Indian Empire, c.1830-1920

Deep Kanta Lahiri Choudhury, - 2010,

16/04/2016 Note: สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้าแล้ว / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ preedee75@yahoo.com และ preedeeh@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Not available in library)

The Girardian Origins of Generative Anthropology

Gans, Eric, - 2012, - Imitatio/Amazon Digital Services

16/04/2016 Note: The book links the Rene Girard work of Functional Anthropology (with its interests in cultural violence and political mimesis) with the Generative Anthropology (with political insights) of Gans. It is written by Gans. Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (Kindle Edition)

The Future of Law and eTechnologies

Agnes Kasper,

16/04/2016 Note: หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ sutithinun.s@gmail.com แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (Not available in library)

Cultural Policy (Key Ideas in Media & Cultural Studies)

David Bell, Kate Oakley, - Routledge , Cultural Management, Cultural Policy

17/04/2016 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฏีการสื่อสาร

รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพและคณะ, - สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

18/04/2016 Suggested for: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Status: Suggestion declined (มีแล้วค่ะ Call.No P90.ป44 ล.1-ล.2)

ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฏีการสื่อสาร

รศ.ดร.สมสุข หินวิมานและคณะ, - สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

18/04/2016 Suggested for: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Status: Suggestion declined (มีแล้วค่ะ Call.No P90.ป44 ล.1-ล.2)

ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฏีการสื่อสาร

รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์และคณะ, - สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

18/04/2016 Suggested for: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Status: Suggestion declined (มีแล้วค่ะ Call.No P90.ป44 ล.1-ล.2)

Exact Statistical Methods for Data Analysis

Samaradasa Weerahandi , - 1995, - Springer New York

20/04/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.patchanok@gmail.com และ patchanok@mathstat.sci.tu.ac.th แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

FinTech Law: A Guide to Technology Law in the Financial Services Industry

Kevin C. Taylor,

22/04/2016 Note: http://www.amazon.com/FinTech-Law-Technology-Financial-Services/dp/1617464392 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Understanding FINTECH and Banking Law: A Practical Guide

by Sivon (Author), James (Author), Wechsler (Author), Katie (Author), Anderson (, - LegalWorks

22/04/2016 Note: http://www.amazon.com/Understanding-FINTECH-Banking-Law-Practical/dp/0314633596/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1461316190&sr=1-2&keywords=fintech+law Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Dermatopathology: A Volume in the High Yield Pathology Series

- Saunders

22/04/2016 Note: มี ebook สามารถอ่านได้ตาม link ต่อไปนี้ https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20090395537 หากต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำอื่น โปรดติดต่อ บรรณารักษ์ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (ห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ชั้น 7 อาคารปิยชาติ โทร. 02-986-9213 ต่อ 7502 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

Dermatopathology: A Volume in the Series: Foundations in Diagnostic Pathology

22/04/2016 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (มี E-Book สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.clinicalkey.com)

Rook's Textbook of Dermatology, 4 Volume Set 9th Edition

22/04/2016 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

7 ยอดดวงใจจ้าวยุทธ

Yan Xue Xue , - happy banana

23/04/2016 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods, 3rd edition

James B. Foresman and Æleen Frisch, - Gaussian

24/04/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ QD39.3.E46 F67 2015 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

The European Convention on Human Rights: A Commentary

William A. Schabas, - Oxford University Press (United Kingdom) , International Law

24/04/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Conflicts Between Fundamental Rights

Eva Brems (Editor), - Intersentia (Ghent - Belgium)

24/04/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights

Alastair Mowbray, - Oxford University Press (Oxford - United Kingdom)

24/04/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Joint ventures law in Australia

W.D. Duncan, - Federation Press (Annandale, N.S.W.)

26/04/2016 Note: เพื่อใช้ในการศึกษากฎหมายกิจการร่วมค้า Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Understanding Price Action: practical analysis of the 5-minute time frame

Bob volman,

01/05/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ tanai343@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

The Transformation of European Private Law Harmonisation, Consolidation, Codification or ChaosM

James Devenney,

03/05/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

EC Consumer Law Compendium The Consumer Acquis and its transposition in the member state

Hans Schult - Nolke,

03/05/2016 Note: ค้นข้อมูลเพื่อทำทีสิส Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

นอนดูดาว ใต้ร่มไม้ บ่ายวันศุกร์

อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ, - The Writer’s Secret , กวีนิพนธ์

03/05/2016 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

Anthologie des troubadours

Paul Fabre, - 2011, - Paradigme (Orléans France) , Medievalia

04/05/2016 Note: Call Number PC3322.A3 A68 2010 / Literature French and European Poetry in Oc Language (source of European Poetry) Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Mireille / Mireio (Édition Illustrée) 1914-2014

Frédéric Mistral, - 2014, - Editions des Regionalismes (Cressé France) , AU VIU LEUPARD

04/05/2016 Note: More famous book of an Nobel Prize of Literature Bilingual edition French and Oc language with illustration Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Phonétisme et prononciations du français

Pierre Léon, - 2011, - Armand Colin; Édition : 6e édition (21 septembre 2011) (Paris France) , Cursus

04/05/2016 Note: Call Number PC2135 .L46 2014 / French language Linguistics Phonetic and Graphic Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

La porte des justes

Edgar Weber, - 2014, - La Valette Editeur (5 décembre 2014) (Abreschviller France)

04/05/2016 Note: Call Number PQ2723.B34 P67 2016 / The autobiography of one of my teachers. French Arabic relationship Oriental (Arabic) literature Islam and Christianity relationship Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Complètement idiome !

Maria Grazzini, - 2015, - Omnibus (19 février 2015) (Paris France) , Bibliomnibus Humour

04/05/2016 Note: Call Number PC2625 .G73 2015 (Reference Book – Not for Loan) / French language Translation of Idiomatic sentences Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Comédies, tome 1 (édition bilingue anglais-français)

William Shakespeare, - 2000, - Robert Laffont; Édition : Ed. bilingue (5 octobre 2000) (Paris France) , Bouquins

04/05/2016 Note: English literature French language Translation Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Comédies, tome 2 (édition bilingue anglais-français)

William Shakespeare, - 2000, - Robert Laffont; Édition : Ed. bilingue (5 octobre 2000) (Paris France) , Bouquins

04/05/2016 Note: Translation English French Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Tragédies, tome 1 (édition bilingue anglais-français)

William Shakespeare, - 1995, - Robert Laffont; Édition : Ed. bilingue (5 octobre 1995) (Paris France) , Bouquins

04/05/2016 Note: Translation English French Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Oeuvres complètes, Tragédies, tome 2 : Othello / Timon d'Athènes / Le Roi Lear / Macbeth / Antoine et Cléopâtre / Coriolan

William Shakespeare, - 1995, - Robert Laffont; Édition : Ed. bilingue (5 octobre 1995) (Paris France) , Bouquins

04/05/2016 Note: Translation English French Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Oeuvre complète, tome I : Tragicomédies

William Shakespeare, - 2002, - Robert Laffont; Édition : Éd. bilingue (21 novembre 2002) (Paris France) , Bouquins

04/05/2016 Note: translation english french Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Private Autonomy in Germany and Poland and in the Common European Sales Law

Tim Drygala, Bettina Heiderhoff, Marco Staake, Grzegorz Zmij,

07/05/2016 Note: ค้นข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Oeuvres complètes : Tragicomédies, Tome 2, Périclès ; Le Conte d'Hiver ; La Tempête ; Poésies : Vénus et Adonis ; Le Viol de Lucrèce ; Sonnets : Edition bilingue français-anglais

William Shakespeare, - 2003, - Robert Laffont; Édition : Ed. bilingue (24 janvier 2003) (Paris France) , Bouquins

09/05/2016 Note: Translation English French World literature Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

That Summer in Paris

Abha Dawesar, - 2007, - Anchor; Reprint edition (August 14, 2007) (USA)

09/05/2016 Note: English World literature Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Dernières leçons : Collège de France 1968 et 1969

Emile Benveniste, - 2012, - Seuil (12 avril 2012) (Paris France) , Hautes études

09/05/2016 Note: Call Number P121 .B386 2012 / Linguistics French language Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Le vocabulaire des institutions indo-européennes, tome 1 : Economie, parenté, société

Emile Benveniste, - 1969, - Les Editions de Minuit (1 octobre 1969) (Paris France) , Le sens commun

09/05/2016 Note: Call Number P721 .B46 2012 / Linguistics Anthropology Laws Translation Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Le vocabulaire des institutions indo-européennes, tome 2 : Pouvoir, droit, religion

Emile Benveniste, - 1969, - Les Editions de Minuit (1 octobre 1969) (Paris France) , Le sens commun

09/05/2016 Note: Call Number P721 .B46 2010 / Linguistics Anthropology Laws Translation Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Child Pornography: Law and Policy

Alisdair A. Gillespie,

14/05/2016 Note: https://www.routledge.com/Child-Pornography-Law-and-Policy/Gillespie/p/book/9780415667418 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559

บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์, - สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (กรุงเทพมหานคร)

14/05/2016 Note: ขออภัย ... งบประมาณปี 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) หมดแล้วค่ะ ... ต้องรองบประมาณปี 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ... จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบค่ะ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Life Insurance

Jr. Kenneth Black, Harold D. Skipper, III Kenneth Black , - Lucretian, LLC; Subsequent edition (March 15, 2015)

16/05/2016 Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Accepted by the library (relevant to course structures)

The Inter-American Human Rights System as a Safeguard for Justice in National Transitions From Amnesty Laws to Accountability in Argentina, Chile and Peru

Annelen Micus, - 2015, - Brill Nijhoff , International Studies in Human Rights

17/05/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Designing SCADA application software : a practical approach

Stuart G. McCrady.,

17/05/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (มี ebook ตาม link นี้นะคะ http://www.sciencedirect.com/science/book/9780124170001 )

Lanthanides and Actinides in Molecular Magnetism

Richard A. Layfield, Muralee Murugesu, - Wiley-VCH

18/05/2016 Note: This book is very important for both graduate and undergraduate students in chemistry, physics, and materials science Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ kchainok10@gmail.com และ kc@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Lanthanide Metal-Organic Frameworks (Structure and Bonding)

Peng Cheng (Editor), - Springer

18/05/2016 Note: This book is very essential for both graduate and undergraduate students who are studying and performing research in the fields of chemistry, physics, materials science and nanotechnology Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ kchainok10@gmail.com และ kc@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

La Méditerranée : Mer de nos langues

Calvet, Louis-Jean, - 2016, - CNRS (Paris France) , LITT.LING.

19/05/2016 Note: Call Number P130.52.M46 C35 2016 / Linguistics Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

HISTOIRE DU FRANCAIS EN AFRIQUE

Calvet, Louis-Jean, - 2010, - Ecriture (2010) , Essais et entretiens

19/05/2016 Note: Call Number PC3680.A38 C35 2010 / Linguistics French studies Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Les confettis de Babel

Calvet, Louis-Jean, - 2013, - Ecriture (Paris France) , Essais et entretiens

19/05/2016 Note: Call Number P119.3 .C35 2013 / Linguistics Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library ((I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

L'élégance du hérisson

Muriel BARBERY, - 2007, - Gallimard (Paris France) , XX siècle

19/05/2016 Note: Call Number . . . Fic .B235E54 2006 / Pridi Banomyong Library … Fiction Stacks / French literature Bestseller Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Sous le charme du fait divers

Mara GOYET, - 2016, - Stock (Paris France) , Essais - Documents

19/05/2016 Note: Call Number PN6259.A2 G69 2016 / French and Medias useful for class FR464 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

Experiences of Depression: A study in phenomenology

Matthew Ratcliffe, - Oxford University Press , International Perspectives in Philosophy and Psychiatry

20/05/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (This item is not availble in the Library)

Ecocriticism on the Edge : The Anthropocene as a Threshold Concept

Clark, Timothy, - 2015, - Bloomsbury Academic (GB) , Ecocriticism, Literature and the Environment

24/05/2016 Note: The book is a highly recommended one in the series of introduction to ecocriticism or literature and the environment. This is a subject taught by the Department of English Language and Literature, Faculty of Liberal Arts. Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ wan_la_nid@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Lego serious play

Robert rasmussen, - 2559, (Wiley)

25/05/2016 Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Accepted by the library (relevant to course structures)

Samsung man อยุ่ที่ไหนทำอะไรก็สำเร็จ

โชยองฮวัน,

25/05/2016 Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (Available at Pridi Banomyong Library)

The digiital economy

Don tapscott,

25/05/2016 Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (มีบริการที่ ETDA ขอรับบริการยืมระหว่างห้องสมุดได้ที่หอสมุดปรีดีฯ)

Non-Equilibrium Thermodynamics

S. R. de Groot and P. Mazur, - 2011, - Dover Publication

26/05/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nnakpath@tu.ac.th แล้ว/ สอบถามข้อมูลการใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

เล่นหุ้นในตลาดฟองสบู่

ภาววิทย์ กลิ่นประทุม,ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ , - Stock2morrow

31/05/2016 Note: เมื่อ 5 ปีที่แล้ว มีหนังสือเล่มนึงชื่อ Freedom Trader เป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของสองนักลงทุนรุ่นใหม่ “แพ้ท” ภาววิทย์ กลิ่นประทุม และ “หยง” ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ วันนี้พวกเขาร่วมกันเขียนหนังสือเล่มนี้อีกครั้ง เพื่อต้องการเปลี่ยนความเข้าใจของนักลงทุนรุ่นใหม่ ให้เข้าใจตลาดของผู้ล่า (The Wolf of Capitalism) The Art of Bubble กำลังจะบอกว่าโลกวันนี้อยู่ในภาวะฟองสบู่ คนคิดแบบคนรวยจะยิ่งรวย คนคิดแบบคนจนจะยิ่งจน มันเป็นโลกที่เงินเฟ้อสูงกว่าเงินเดือน มันเป็นยุคที่ตลาดหุ้น คนส่วนใหญ่เจ๊ง ในขณะที่คนส่วนน้อยที่มีความรู้ที่ถูกต้อง รวยขึ้นไปเรื่อยๆ Freedom Trader จะพาพวกเราเดินทาง เรียนรู้ และเข้าใจวิธีทำเงินในภาวะฟองสบู่ของโลกนี้ The Art of Bubble! จัดหนัก เรียนรู้ไปด้วยกัน รวยไปด้วยกัน ด้วยความรู้และความเข้าใจในโอกาส เข้าใจโลกยุคใหม่อย่างแจ่มแจ้งไปด้วยกัน Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ purm1618@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Present Perfect เพราะวันนี้...ดีที่สุดแล้ว

ฌอห์ณ จินดาโชติ, - A Book

31/05/2016 Note: หนังสืออ่านง่ายขนาดกะทัดรัด ที่เกิดจากความรัก ความหลงใหล บ่มเพาะผ่นกาลเวลา ทั้งจากผู้ให้กำเนิด คนดูแล คนสั่งสอน คนที่อยู่ข้างหน้า-ข้างหลัง คนในอดีต และคนในอนาคต ของผู้เขียน กลั่นมาเป็นความเรียงขนาดกำลังดีที่ไม่เน้นให้กำลังใจแต่ให้ความจริงของชีวิตที่เราต้องเจอ ต้องผ่าน ต้องก้าวข้ามมันไปไม่วันใดก็วันหนึ่ง Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined ((หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มี 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PL 2015 654720))

startup ideas!! ไม่เริ่มคิดใหม่ ก็เดินได้ไกลเท่าเดิม

วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง และ วรมน ดำรงศิลป์สกุล , - สำนักพิมพ์มติชน

31/05/2016 Note: ในรอบหลายปีที่ผ่านมา มีกลุ่มธุรกิจผุดขึ้นมามากมาย ไม่ต่างอะไรกับดอกเห็ดในหน้าฝน ทั้งกลุ่มธุรกิจ SMES กลุ่มธุรกิจบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ไปจนถึงกลุ่มธุรกิจที่มาแรงในตอนนี้ นั่นคือ “startup” startup คือ บริษัทเกิดใหม่ หรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่มีรูปแบบของธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งสามารถทำการตลาดและสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ ต้นทุนการทำ startup จึงไม่สูงมาก เพราะอาศัยเพียงแค่แรงกาย และสมอง ที่ออกมาจากไอเดียของผู้ประกอบการเป็นหลัก นั่นคือสิ่งที่มาร์ก ซัคเคอร์เบิร์ก, ริชาร์ด แบรนด์สัน และซีอีโอ startup ระดับโลกคิด ถ้าวันนี้เราก้าวได้เพียงก้าวเล็กๆ การเปลี่ยนวิธีคิด อาจจะทำให้เราก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม startup ที่เริ่มต้นด้วย “ไอเดีย” และ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการ “ลงมือทำ!” Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ purm1618@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

ขายงานให้ได้ใจ ขายยังไงให้ได้งาน

PresentationX, - มติชน,

31/05/2016 Note: หนังสือ "ขายงานให้ได้ใจ ขายยังไงให้ได้งาน" เล่มนี้ ได้นำเอาเทคนิคและเคล็ดลับการออกแบบ Presentation จากนักออกแบบงานนำเสนอที่มีชื่อเสียงหลายๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็น Steve Jobs CEO ของ Apple, Nancy Duarte, Seth Godin, Garr Reynolds รวมไปถึงเทคนิคของ PresentationX เองที่ใช้ออกแบบงานนำเสนอให้กับลูกค้า นำมาเปิดเผยแบบหมดเปลือกในหนังสือเล่มนี้ ด้วยภาพกราฟิกที่สวยงาม เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะเล่าอย่างง่ายดาย มากไปกว่านั้นเพลิดเพลินไปกับ Infographic สรุปเนื้อหาท้ายบท ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นใจในงานนำเสนอครั้งต่อไปของคุณเอง Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ purm1618@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Secret Ingredient จุลินทรีย์แห่งความสำเร็จ

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์, - a book

31/05/2016 Note: "เคน-นครินทร์" เชื่อว่าทุกความสำเร็จล้วนมีจุลินทรีย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เขาจึงพยายามสืบเสาะ ค้นคว้า สอดส่องแบรนด์หรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก แล้วถอดรหัส "จุลินทรีย์แห่งความสำเร็จ" ของพวกเขา ทั้งกล้อง GoPro, เสื้อผ้า UNIQLO, เสิร์ชเอนจิ้น Google, นักฟุตบอล Cristiano Ronaldo, คุณปู่สายลับ James Bond, เซเลบ Kim Kardashian และอีกมากมาย ที่จะทำให้คุณเห็นว่า แค่ความพยายามอาจไม่พอจริงๆ Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ (ยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ) ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง))

POPEYE

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์, - a book

31/05/2016 Note: หนังสือเล่มนี้จะชวนคุณมาสอดส่อง เจาะลึก ถอดรหัสวัฒนธรรม "POP" รอบตัว จากมุมมองของผู้ชายคนหนึ่ง ที่เคยตกเป็นทาสเกมลูกกวาดสีหวานซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรม POP อย่างไม่ตั้งใจ ให้คุณได้เข้าใจความหมายของ วัฒนธรรม "POP" ว่าคืออะไร? มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร? และมีสิ่งใดอยู่เบื้องหลังวัฒนธรรมเหล่านั้น? ซึ่งส่งผลให้คนจำนวนมากเกาะติดกระแสความฮิต อินกันจนถอนตัวไม่ขึ้น ให้คุณได้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความแตกต่างทางความคิดอย่างชัดเจนมากกว่าที่เคย Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ purm1618@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

แด่บัณฑิต

วรพจน์ พันธุ์พงศ์, - บางลำพู

31/05/2016 Note: การจูบไม่มีนัยซ้อนซ่อนอยู่ข้างหลัง ไม่มีความหมายในทางสังคมว่าหื่น บ้ากาม ลามก สุราไม่มีความหมายของบาป อบายมุข ความเลว ใครชอบน้ำก็ดื่มน้ำ ใครปรารถนาไวน์ก็ดื่มไวน์ ไม่มีสายตาของใครหมิ่นหยามประณามว่าขี้เมา ไม่เอาถ่าน กระทั่งอาจจะถือเป็นพวกเกเรอันธพาลแบบที่สังคมไทยเซ็ตและสร้างไว้อย่างฝังรากลึก จูบของไทยมีเซ้นส์ไปในทางเซ็กซ์ เรื่องราวคาวใคร่ ใฝ่ต่ำเหล้ายาคือการมอมเมา เสเพล เป็นรูปธรรมหนึ่งของความเลว ปารีสกับกรุงเทพฯ อยู่ไกลกัน ทว่าการให้ค่าความหมายของจูบและสุราดูจะไกลกันยิ่งกว่า ไกล กระทั่งมองเห็นเป็นตรงกันข้าม ผมไม่ได้คิดว่าผู้คนในแต่ละมุมโลกต้องมีทัศนะต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกัน เราต่างกันแน่ๆ เพียงแต่บางเรื่องมันก็เป็นจุดร่วมอันแสนสามัญของความเป็นมนุษย์ยิ่งมองไป ผมก็ยิ่งเห็นว่าการจูบและวัฒนธรรมสุราคือภาพเปลือยที่สะท้อนความไม่ปกติของสังคมไทย เป็นการกดเอาไว้ และบิดเบือนความหมาย เรื่องที่ควรจะง่าย ปกติ เปิดเผย ผ่อนคลาย ก็กลับกลายเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยความหมายแฝงเร้น ซ้ำร้ายยังเอียงไปในทางความชั่ว เราถูกกระทำให้อยู่กับความไม่ปกติ ถูกกระทำมานาน และหลายคนเริ่มคุ้นชิน จนมองว่ามันคือความปกติ เป็นลักษณะเฉพาะของชนเผ่าพิเศษ ไม่เหมือนใครในโลก พอชาชิน พอนานวันเข้าเราก็ไม่มีคำถามไม่สงสัย ว่าทำไมต้องแต่งชุดนักศึกษา ทำไมสวนสาธารณะจึงต้องมีเวลาปิดเปิด ทำไมแปดโมงเช้าหรือหกโมงเย็นต้องเปิดเพลงชาติ ทำไมการเมืองมีปัญหา Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ (ยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ) ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง))

เรื่องที่ Google ไม่มีคำตอบให้เรา

ชญาน์ทัต วงศ์มณี (ท้อฟฟี่ แบรดชอว์), - springbooks

31/05/2016 Note: ในขณะที่เรื่องราวต่างๆ กำลังไหลทะลักในโลกออนไลน์อยู่นั้น มีใครคนหนึ่งนั่งสังเกตการณ์สิ่งที่ไหลผ่านหน้าจอ แต่เขากลับไม่ปล่อยผ่าน "ท้อฟฟี่ แบรดชอว์" จึงได้หยิบเรื่องเหล่านั้นมา Share (แฉ) ต่อ ผ่านการตีความหลากแง่มุม สะท้อนให้เห็นความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้คนในสังคมออนไลน์ บางเรื่องคุณอาจเคยได้ยินมาจากที่ไหนสักแห่ง บางเรื่องอาจเคยเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว และบางเรื่องอาจเคยเกิดขึ้นกับคุณเอง ด้วยลีลาการเล่าและภาษาที่อ่านง่ายสบายๆ สไตล์ "ท้อฟฟี่ แบรดชอว์" ที่มีทั้งจิกกัด เสียดสี ตลกขบขัน จะทำให้ผู้อ่านได้รับสาระและความบันเทิงไปพร้อมๆ กัน Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ (ยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ) ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง))

กุญแจอ่านงบการเงิน

เอิญ สุริยะฉาย (Mr.LikeStock), - 9786160822492 , ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.

31/05/2016 Note: สำหรับการลงทุนแล้ว "การอ่านงบการเงิน" ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจถึงฐานะทางการเงิน สุขภาพด้านการเงิน ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ถ้าอยากจะทราบถึงลักษณะของกิจการ ทำได้โดยศึกษาจากงบการเงิน หนังสือเล่มนี้เกิดจากเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "อ่านงบการเงินเป็นใน 3 ชั่วโมง" ของผู้เขียน "เอิญ สุริยะฉาย" ซึ่งเป็นการบรรยายวิธีการอ่านงบเบื้องต้นโดยใช้เวลาไม่นานนัก สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอ่านงบการเงินมาก่อน ก็ใช้เป็นแนวทางในการอ่านงบการเงินและศึกษาเพิ่มเติมได้ ซึ่งหลังจากเผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตผ่านทางบล็อกของผู้เขียน ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างมากมาย แต่เนื้อหาในเอกสารนั้นยังไม่ละเอียดมากนัก เนื่องจากจุดประสงค์แรกเพื่อใช้ประกอบการบรรยายเท่านั้น ทำให้ผู้เขียนมีแนวคิดว่าน่าจะเขียนเป็นหนังสืออธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มลงมือเขียนจนเป็นหนังสือ "กุญแจอ่านงบการเงิน" เล่มนี้ Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ purm1618@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

AUTOMOBILE FRAUD

Carolyn L. Carter, John W. Van Alst, Jonathan Sheldon, - National Consumer Law Center (Boston, MA, US) , The Consumer Credit and Sales Legal Practice Series

04/06/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ เล่ม 1

唐七公子 (Tang Qi Gong Zi), หลินโหม่ว (Translator), - ห้องสมุด , นว

05/06/2016 Note: เป็นนวนิยายแปลที่น่าสนใจค่ะ Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ (ยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ) ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง))

หนึ่งด้าวฟ้าเดียว

วรรณวรรธน์, - ณ บ้านวรรณกรรม

06/06/2016 Note: หนึ่งด้าวฟ้าเดียว เป็นวรรณกรรมไทย บทประพันธ์โดย วรรณวรรธน์ เรื่องราวเหตุการณ์อิงประวัติศาสตร์ ช่วงก่อนและหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ในสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ หรือ พระเจ้าเอกทัศ จนถึงสมัย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กอบกู้เอกราชและสถาปนากรุงธนบุรี เรื่องราวของจารบุรุษหนุ่ม ที่ต้องปลอมแปลงตนเพื่อเป็นขันทีในราชสำนักอยุธยา นามว่า ออกพระศรีขันทิน ต้องเกี่ยวพันกับความลับและเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาที่กำลังจะแตกดับ แต่กลับไปพัวพันกับ แม่แมงเม่า นางในวังหลวง หญิงสาวที่เชี่ยวชาญเชิงกาพย์กลอน จนกลายเป็นความรัก โดยที่ต่างฝ่ายไม่ทันระวังใจ ท่ามกลางความวุ่นวายของการแก่งแย่งชิงดีกันระหว่างขุนนางอยุธยาก่อนกรุงแตก แม้ว่าสถานการณ์จะวุ่นวายและเปี่ยมไปด้วยความสูญเสีย ทั้งสองยังคงพยายามฟันฝ่าเหตุการณ์ร้ายแรงนั้นไปด้วยกันอย่างไม่ลดละ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ kirari_112@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

ลมหวน เล่ม 1

โสภาค สุวรรณ,

06/06/2016 Note: ในระบบมีแต่เล่ม 2 ค่ะ ไม่มีเล่ม 1 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ kirari_112@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

How google works

06/06/2016 Note: หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มีแล้ว ใช้บริการ book delivery ได้ค่ะ / เลขเรียกหนังสือ IND HD 2014 651174 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มีแล้ว ใช้บริการ book delivery ได้ค่ะ / เลขเรียกหนังสือ IND HD 2014 651174)

Thailand's Theory of Monarchy: The Vessantara Jataka and the Idea of the Perfect Man

Patrick Jory,

07/06/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ narinth.nacc@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

A hologram for the king หัวใจไม่หยุดฝัน

Dave Eggers, - Legend books

10/06/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nedepz_21@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

The circle เดอะ เซอร์เคิล

Dave eggers, - Legend books

10/06/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nedepz_21@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

อาชญากรรม Verbrechen

Ferdinand von Schirach, - รหัสคดี

10/06/2016 Note: แจ้งยืม WorldShare ILL เมื่อ 8 พ.ย. 59 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก...ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ)

เมืองโสมม

กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ, - สามัญชน

10/06/2016 Note: แจ้งยืม WorldShare ILL เมื่อ 8 พ.ย. 59 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก...ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ)

The Chemistry of Metal-Organic Frameworks: Synthesis, Characterization, and Applications

Stefan Kaskel, - Wiley-VCH

10/06/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ kc@tu.ac.th และ kchainok10@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Diagnosis and Treatment Planning in Dentistry, 3rd Edition

Stephen J. Stefanac and Samuel P. Nesbit,, - 2017, - Elsevier

15/06/2016 Note: เป็น edition ใหม่ Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (มี E-Book สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.clinicalkey.com)

ตงกง ตำหนักบูรพา เล่ม1

เฝยหว่อซือฉุน แปลโดย ดารินทิพย์, - 2016, - Siam Inter Book

15/06/2016 Note: แจ้งยืม WorldShare ILL เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 59 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก...ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ)

ตงกง ตำหนักบูรพา เล่ม 2

เฟยหว่อซือฉุน แปลโดย ดารินทิพย์, - 2016, - Siam Inter Book

15/06/2016 Note: แจ้งยืม WorldShare ILL เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 59 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก...ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ)

Forensic GIS

Gregory A.Elmes, George Roedl, Jamison Conley, - 2014, - Springer (New York, London)

15/06/2016 Note: Forensic GIS The Rold of Geospatial Technologies for Investigating Crime and Providing Evidence Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

The Intimacies of four continents

Lisa Lowe, - 2015, - Duke University Press

21/06/2016 Note: (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ preedee75@yahoo.com และ preedeeh@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ preedee75@yahoo.com, preedeeh@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Le jardin de roses

Saadi, - 2008, - ALBIN MICHEL, (Paris France) , Spiritualités vivantes

23/06/2016 Note: International literature Philosophy French translation of Persian poetry Rose in literature (symbolic) Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (I would like to inform you that the budget for the fiscal year 2016 (October 2015 - September 2016) is out now. So all book suggestion will be transferred for the fiscal year 2017 (October 2016 - September 2017))

สร้างแผนที่จริยศาสตร์

ชาญณรงค์ บุญหนุน และคณะ, - 2559, - วิภาษา

24/06/2016 Note: แจ้งยืม WorldShare ILL เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 59 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

A People's History of the World: From the Stone Age to the New Millennium

Chris Harman,

26/06/2016 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: มาลาแวจันทร์ , เสกสรร Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

คัมภีร์เมิ่งจื่อ

ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์, - โอเพ่นบุ๊คส์ , ปรัชญา

03/07/2016 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ loyulr@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Why institutions matter: the new institutionalism in political science

Lowndes Vivien, Marks Robert, - Palgrave Macmillan (Hampshire)

03/07/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก คณะรัฐศาสตร์ มีจำนวน 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ JF51 .L68 2013 )

Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics

March, J.G. and Johan Olsen (1989), - Free Press. (New York)

03/07/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ...ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ Wirong@outlook.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Marketing semiotics : signs, strategies, and brand value

Laura R. Oswald, - Oxford University Press , Communication in marketing ,Semiotics

04/07/2016 Note: ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) มีจำนวน 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ HF5415.122 .O78 2012 / และเป็น ebook จาก link นี้ http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=88a2cd8b-031d-44a3-abd6-98ebb1a765d1%40sessionmgr107&hid=112&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=422128&db=nlebk / เป็นหนังสือที่บูรณาการความรู้ด้าน สัญญวิทยา การตลาด การสื่อสาร เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันมีเพียง1เล่มที่ห้องสมุดสังเวียน คณะพาณิชญ์ ซึ่งไม่สามารถค้นหาตัวเล่มเจอได้ Suggested for: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Status: Suggestion declined (ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) มีจำนวน 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ HF5415.122 .O78 2012 / และเป็น ebook จาก link นี้ http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=88a2cd8b-031d-44a3-abd6-98ebb1a765d1%40sessionmgr107&hid=112&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=422128&db=nlebk)

BRANDING 4.0 From Human Spirit to Your Spirit

ปิยะชาติ อิศรภักดี, - อมรินทร์ How to , BRAND,การตลาด,บริหารธุรกิจ,ชื่อทางธุรกิจ,การสร้างตราผลิตภัณฑ์,เครื่องหมายการค้า

04/07/2016 Note: ห้องสมุดสังเวียน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ท่าพระจันทร์ ซื้อเมื่อ 16 ก.ย. 59 / เป็นหนังสือ แบรนด์,BRAND,การตลาด,บริหารธุรกิจ,ชื่อทางธุรกิจ,การสร้างตราผลิตภัณฑ์,เครื่องหมายการค้า ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันยุคแห่ง "สังคมดิจิทัล" ได้รับการเขียนคำนิยมจากบุคคลสำคัญในเเวดวงการตลาดในระดับนานาชาติ Suggested for: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

Rights Before Courts

Wojciech Sadurski, - 2014, - Springer Netherlands , กฎหมายรัฐธรรมนูญ

05/07/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Harnessing Complexity: Organizational Implications of a Scientific Frontier

Robert Axelrod,Michael D. Cohen, - Basic Books

05/07/2016 Note: หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ xherock@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ xherock@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

ศิลปะทิเบต = Tibetan art

ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, - สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016] (กรุงเทพมหานคร) , ART

05/07/2016 Note: มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง มี 1 เล่ม ใช้บริการ book delivery ได้ค่ะ / เลขเรียกหนังสือ ART N 2016 667507)

Molecular Modeling Basics

Jan Jensen, - 2010, - CRC Press

08/07/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ QD480 .J46 2010 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ scpj@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Schaum's Outline of College Algebra

Murray Spiegel, Robert Moyer, - 4,

08/07/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ QA157 .S6 2014 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ scpj@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Schaum's Outline of Calculus

Frank Ayres and Elliott Mendelson, - 6,

08/07/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ QA303 .A9 2013 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ scpj@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

สูญสิ้นความเป็นคน

Osamu Dazai ผู้แปล: พรพิรุณ กิจสมเจตน์, - JLIT

08/07/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

ฝันสิบราตรี

Natsume Sōseki, - JLIT

08/07/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

คำอธิษฐานของโอดูบอน

Kōtarō Isaka ผู้แปล: กนกวรรณ เกตุชัยมาศ, - กำมะหยี่

08/07/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

ห้องส่วนตัว

Virginia Woolf ผู้แปล: มาลินี แก้วเนตร, - สยามปริทัศน์

08/07/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

มี บีฟอร์ ยู

Jojo Moyes, - เอิร์นเนสต์ (Earnest)

08/07/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

When Breath Becomes Air

Paul Kalanithi, - Vintage Publishing (London, United Kingdom)

08/07/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ aditya_somo@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Thai Politics:Between Democracy and Its Discontents

Daniel H. Unger and Chandra Mahakanjana, - 2016, - Lynne Rienner Publishers, Inc. (April 6, 2016)

14/07/2016 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nawakul_banrai@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Displaced: The Human Cost of Development and Resettlement

Bennett, O., McDowell, C. , - 2012,

14/07/2016 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nawakul_banrai@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Facebook: Thammasat University Libraries)

Fundamentals of Physics : Mechanics, Relativity, and Thermodynamics

R. Shankar, - 2014, - Yale Univ Pr (US) - ACQ

29/07/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ เลขเรียกหนังสือ QC21.3 .S536 2014 V. 1 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Fundamentals of Physics : Electromagnetism, Optics, and Quantum Mechanics

R. Shankar, - 2016, - Yale Univ Pr (US) - ACQ

29/07/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ QC21.3 .S536 2016 V. 2 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Seven Brief Lessons on Physics

Carlo Rovelli, - 2016, - Penguin Books Ltd

29/07/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ QC24.5 .R68 2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

เศรษฐกิจดิจิทัล : The Digital Economy

Don Tapscott, - 2016, - แมคกรอ-ฮิล (The McGraw-Hill Companies, Inc. ) , The Digital Economy

30/07/2016 Suggested for: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Managed by: มาลาแวจันทร์ , เสกสรร Status: Suggestion declined (REJECTED: Available via ILL)

Diagnostic Imaging of Child Abuse

Paul K. Kleinman, - 2016, - Cambridge

30/07/2016 Note: รายละเอียดตาม link นี้ครับ http://www.pbforbook.com/page_new5/moredetail.asp?ID=18873 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Cutaneous Manifestations of Child Abuse and Their Differential Diagnosis: Blunt

Robert A.C. Bilo, - 2013, - Springer

30/07/2016 Note: http://www.pbforbook.com/page_new5/moredetail.asp?ID=8779 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Embalming: History, Theory, and Practice

Robert Mayer, - 2012, - McGraw-Hill Medical

30/07/2016 Note: http://www.pbforbook.com/page_new5/moredetail.asp?ID=2556 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Knight's Forensic Pathology

Pekka Saukko, - 2016,

30/07/2016 Note: http://www.pbforbook.com/page_new5/moredetail.asp?ID=15414 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Gunshot Wounds: Practical Aspects of Firearms, Ballistics, and Forensic Techniques, Third Edition (Practical Aspects of Criminal and Forensic Investigations) 3rd Edition

Vincent J.M. DiMaio M.D, - 2015, - CRC Press

31/07/2016 Note: https://www.amazon.com/Gunshot-Wounds-Ballistics-Techniques-Investigations/dp/1498725694/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1469931437&sr=1-1&keywords=gunshot+wound+Dimaio Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

The age of sustainable development

Jeffrey D Sachs, - 2015, - Columbia

01/08/2016 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (มีตัวเล่มที่ห้องสมุดป๋วยฯ ท่าพระจันทร์ สามารถทำ Book Delivery ได้)

เขียน

พิมาน แจ่มจรัส, - 1, - แสงดาว

02/08/2016 Note: ขอเพิ่มเนื่องจากหนังสือเล่มนี้มีที่ศูนย์ลำปางเล่มเดียว Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (หอสมุดมี 8 เล่ม ใช้บริการ Book Delivery ได้ค่ะ (ห้องสมุดบุญชู 1 เล่ม + หอสมุดปรีดี 2 เล่ม + ห้องสมุดดิเรก 1 เล่ม + หอสมุดป๋วย 4 เล่ม) )

In search of lost time v.1 Swann's way ; Within a budding grove (Part one)

marcel proust, - 2001, - London : Everyman

02/08/2016 Note: มีที่หอสมุดปรีดีเพยง 1 เล่ม ต่อ 1 ชุด Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ chanyutwigitpong@gmail.com และ classic_clubo2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

In search of lost time v. 2 Within a budding grove (Part two)

marcel proust, - 2001, - London : Everyman

02/08/2016 Note: มีเพียง 1 ชุด ที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ chanyutwigitpong@gmail.com และ classic_clubo2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

In search of lost time v. 3. Sodom and Gomorrah ; The captive --

marcel proust, - 2001, - London : Everyman

02/08/2016 Note: มีเพียง1 ชุด ที่หอสมุดปรีดีพนมยงค์ Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ chanyutwigitpong@gmail.com และ classic_clubo2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

In search of lost timev. 4. The fugitive ; Time regained.

marcel proust, - 2001, - London : Everyman

02/08/2016 Note: มีฉบับภาษาอังกฤษเพียง 1ชุดที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มีคนยืมจองค้างจำนวนมากเนื่องจากเป็นนิยายเล่มขนาดใหญ่ทำให้ต้องจองและรอนานกว่า ครึ่งปี Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ chanyutwigitpong@gmail.com และ classic_clubo2@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา พื้นฐานการศึกษาทางงสังคมและกฎหมาย

ชนิตา รักษ์พลเมือง, - 2557, - วิญญูชน

09/08/2016 Note: ใช้เพื่อประกอบการจัดทำวิทยานิพนธ์ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

เอเลนอร์ กับ ปาร์ค : Eleanor & Park

Rainbow Rowell (เรนโบว์ ราวเวลล์), - เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง, สนพ.

09/08/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ pichalivcal@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com )

แฟนเกิร์ล : Fangirl

Rainbow Rowell (เรนโบว์ ราวเวลล์), - เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง, สนพ.

09/08/2016 Note: แจ้งยืม WorldShare ILL เมื่อ 8 พ.ย. 59 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ … หากภายหลังหอสมุดมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง)

บันทึกประวัติศาสตร์ "มหากาพย์เขาพระวิหาร"

นพดล ปัทมะ, - สำนักพิมพ์มติชน (สำนักพิมพ์มติชน) , ประวัติศาสตร์

13/08/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ newbaa.tailandez@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com )

Parteiengesetz und Recht der Kandidatenaufstellung: Handkommentar

Sophie-Charlotte Lenski, - 2011, - Nomos

13/08/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Recht des Internet

Markus Köhler, Thomas Fetzer, - 2016, - C.F. Müller

13/08/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Verwaltungsprozessrecht

Hubertus Gersdorf , - 2014, - C.F. Müller

13/08/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Rechtstheorie für Studenten

Klaus Adomeit, Susanne Hähnchen , - 2012, - C.F. Müller

13/08/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Beamtenrecht

Sabine Leppek , - 2015, - C.F. Müller

13/08/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

clean disruption of energy and transportation

Tony Seba,

14/08/2016 Suggested for: Thammasat Library, Pattaya Campus Status: Requested

คลังคำ (ฉบับปรับปรุง)

ดร. นววรรณ พัธุเมธา, - 2559, - อมรินทร์

15/08/2016 Note: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 -- มีนาคม 2559 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Emperor Hirohito and the Pacific War

Noriko Kawamura, - 2015, - University of Washington Press

13/08/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (อ.สิทธิพล เครือรัฐติกาล แนะนำ (Upcoming title by popular author))

Towards Dialogic Teaching: rethinking classroom talk

Robin Alexander , - Dialogos (UK)

19/08/2016 Note: หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ khapui@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ khapui@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook 3rd Edition

Mathew Miles, Michael Huberman, Johny Saldana, - 2014, - Sage , Research

19/08/2016 Note: Please see the details in your email ritz_loa2000@yahoo.com / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact Mr.Chaiyasit Aungkapanyadej or Mr.Krittanan Dussadeemethanon Tel. 02 613 3506 / E-mail: worldshareill@gmail.com Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (ํYou can borrow the book by WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL)

Comprehensive Chiroptical Spectroscopy, 2 Volume Set

Nina Berova, Prasad L. Polavarapu, Koji Nakanishi, Robert W. Woody, - Wiley

20/08/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เล่ม 1 เลขเรียกหนังสือ QD481 .C66 2012 V. 1 / เล่ม 2 เลขเรียกหนังสือ QD481 .C66 2012 V. 2 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Analyzing Foreign Policy

Derek Beach, - Palgrave Macmillan (ฺBasingstoke)

22/08/2016 Note: เป็นตำรามาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ และสามารถใช้ประกอบการเรียนวิชาพื้นฐานของสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มธ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ pw6@tu.ac.th และ bpoowin@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com )

การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พศ.2559

นิตยา ตากวิริยะนันท์, - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) , พยาบาลศาสตร์

23/08/2016 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

ภรรยาเจ้า

เฌอมา, - พิมพ์คำ

28/08/2016 Note: ภรรยาเจ้า เล่มนี้ไม่มีที่หอป๋วยค่ะ มันสนุกมากค่ะเอามาลงเถอะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ท่าพระจันทร์ มี 1 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2016 669212 + ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง มี 1 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2016 667486 ใช้บริการ Book Delivery (ยืมระหว่างห้องสมุด) ได้ค่ะ ตาม link นี้นะคะ http://library.tu.ac.th:8080/bookdelivery/main.html)

อกเกือบหักแอบรักคุณสามี

นาวาร้อยกวี, - อรุณ

28/08/2016 Note: เรื่องนี้ที่หอป๋วยไม่มีค่ะ อ่านสนุกเพลินมาก Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ท่าพระจันทร์ มี 1 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 97324 + ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง มี 1 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2014 652182 ใช้บริการ Book Delivery (ยืมระหว่างห้องสมุด) ได้ค่ะ ตาม link นี้นะคะ http://library.tu.ac.th:8080/bookdelivery/main.html)

เอเวอร์มอร์ ตอน ทิวลิปปริศนา

Alyson Noel, - ปราชญ์เปรียว , นวนิยายแปล

28/08/2016 Note: ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้5หรือ6เล่มจบค่ะ ตอนทิวลิปปริศนาเป็นเล่มแรก Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือชุดนี้ (6 ตอน) สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ ll--beam--ll@hotmail.com และ bbeamjk@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 E-mail: pathum@tu.ac.th)

Mission as Globalization Methodists in Southeast Asia at the Turn of the Twentieth Century

DAVID W. SCOTT, - 2016,

29/08/2016 Note: (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ preedee75@yahoo.com และ preedeeh@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ preedee75@yahoo.com และ preedeeh@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Handbook of Global Education Policy

Karen Mundy (Editor), Andy Green (Editor), Bob Lingard (Editor), Antoni Verger (, - Wiley-Blackwell , Handbook of Global Education Policy

29/08/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ panorama2531@gmail.com และ apichat9@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Research Methods and Methodologies in Education

James Arthur , - 2012, - SAGE Publications Ltd , Education Research

29/08/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ panorama2531@gmail.com และ apichat9@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Policy and Education (Foundations of Education Studies)

Paul Adams, - 2014, - Routledge , Policy and Education

29/08/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ panorama2531@gmail.com และ apichat9@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Education for Sustainable Development in Further Education: Embedding Sustainability into Teaching, Learning and the Curriculum

Denise Summers (Editor), Roger Cutting (Editor) , - 2016, - Palgrave Macmillan , Education for Sustainable

30/08/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

นวัตกรรมธุรกิจข้ามสายพันธุ์ Cross-industry innovation not invented here

รามอน วัลลิงส์&มาร์ค เฮเลเวน,

02/09/2016 Note: ใช้บริการ TH-THAIPUL ได้ค่ะ / เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากค่ะ รบกวนด้วยนะคะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nitikan1996@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564 4444 ต่อ 1305 / E-mail: pathum@tu.ac.th )

ถังแดง : การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอนในสังคมไทย

จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม, - 2016, - สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02/09/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HN700.55.พ4 จ75 2559 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

warranties in marine insurance (3rd Edition)

Baris Soyer, - 2016, - Routledge

03/09/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

In the shadow of Rama : Murals of the Ramayana in mainland southeast Asia

ROVEDA Vittorio, - 2016, - River Books (Bangkok Thailand)

05/09/2016 Note: Call Number : REL BL 2015 661942 / Home Library : Pridi Banomyong Library, Tha Pra Chan Campus / Art History Thai art Beautiful pictures from a good Italian academic expert of Indochina. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (Call Number : REL BL 2015 661942 / Home Library : Pridi Banomyong Library, Tha Pra Chan Campus)

L'exotique est quotidien : Sar Luk, Vietnam central.

CONDOMINAS Georges, - 1977, - Plon, (Paris France) , Terre Humaine

05/09/2016 Note: WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL / First edition 1965 Last edition 2006 (ISBN 2-266-16146-6) Condominas is one of the main Anthropologist of Indochina. This book is part autobiography, part analysis (on the model of Tristes Tropiques of Claude Levy-Strauss). I've read already the book but I need it for search a quote. If there is a limited budget, I can borrow this book at Alliance française library. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact Mr. Chaiyasit Aungkapanyadej or Mr. Krittanan Dussadeemethanon Tel. 02 613 3506 / E-mail: worldshareill@gmail.com)

Introduction to probability and Statistics (14th edition)

Mendenhall Beaver Beaver, - Brooks/Cole cengage learning

07/09/2016 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ natpitchaya.c@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com )

ขุนเขาเกาสมอง

ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร , - ภูตะวัน , จิตวิทยา การพัฒนาตนเอง

08/09/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ chpt.197@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com )

แมวแห่งบูเก๊ะกรือซอ

09/09/2016 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: มาลาแวจันทร์ , เสกสรร Status: Suggestion declined (ขออภัย ไม่มีหนังสือเล่มนี้จำหน่ายในท้องตลาดแล้ว)

การเมืองเปรียบเทียบ : ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา

ไชยวัฒน์ ค้ำชู, นิธิ เนื่องจำนงค์, - สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12/09/2016 Note: ซื้อเพิ่มแล้ว รวมเป็น 19 เล่ม / ในหอสมุดมีเล่มนี้เพียง 1 เล่ม ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา เนื่องจากเป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา PO320 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง มี 2 เล่ม + หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต มี 3 เล่ม = 5 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ PLSC JF 2016 664720 / ใช้บริการ Book Delivery ได้ค่ะ ตาม Link นี้ http://library.tu.ac.th:8080/bookdelivery/main.html)

the insurance act 2015: a new regime for commercial and marine insurance law

malcom clark, baris soyer, - informal law (GB)

13/09/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

พุดพิชญา

มณีจันท์,

14/09/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ luanhua_mina@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 E-mail: pathum@tu.ac.th)

จะขอรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, - แพรวสำนักพิมพ์ (แพรวสำนักพิมพ์) , เรื่องสั้นทั่วไป

15/09/2016 Note: เรื่องสั้นนี้มีนัยความหมายที่ซับซ้อน แม้เรื่องราวจะดูเหมือนเกิดขึ้นไกลตัว แต่กลับกระตุ้นให้เราคิดถึงเรื่องใกล้ตัวว่า ความวุ่นวายในสังคมปัจจุบันทุกหนแห่ง เกิดจากการที่มนุษย์ทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ขาดไร้ศีลธรรมจริยธรรมและโง่เขลา แถมมักซ่อนเร้นความอับอาย ความชั่วร้ายของตนโดยการกล่าวโทษสิ่งอื่น เรามักจะหาตัวผู้กระทำผิด เพื่อลงโทษจึงดำเนินไปโดยไม่คิดหาทางแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (หอสมุดปรีดี มี 2 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 665967 / ใช้บริการ Book Delivery ได้ค่ะ / Link นี้นะคะ http://library.tu.ac.th:8080/bookdelivery/main.html)

เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน

หลิวเลี่ยนจื่อ,

17/09/2016 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ / ทั้งชุดมี 10 เล่ม / ขณะนี้ หอสมุด มธ. มี 3 เล่ม (ทุกห้องสมุดสาขา) / เล่ม 1 มี 4 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647632 / เล่ม 2 มี 3 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647633 / เล่ม 3 มี 3 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647635 / หากภายหลังหอสมุด มธ./ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน เล่ม4

หลิวเลี่ยนจื่อ, - สยาใอินเติร์บุ๊ค (กรุงเทพ) , นวนิยายจีนแปล

17/09/2016 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ / ทั้งชุดมี 10 เล่ม / ขณะนี้ หอสมุด มธ. มี 3 เล่ม (ทุกห้องสมุดสาขา) / เล่ม 1 มี 4 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647632 / เล่ม 2 มี 3 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647633 / เล่ม 3 มี 3 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647635 / หากภายหลังหอสมุด มธ./ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน เล่ม5

หลิวเลี่ยนจื่อ, - สยามอินเติร์บุ๊ค (กรุงเทพ) , นวนิยายจีนแปล

17/09/2016 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ / ทั้งชุดมี 10 เล่ม / ขณะนี้ หอสมุด มธ. มี 3 เล่ม (ทุกห้องสมุดสาขา) / เล่ม 1 มี 4 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647632 / เล่ม 2 มี 3 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647633 / เล่ม 3 มี 3 เล่ม เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 647635 / หากภายหลังหอสมุด มธ./ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

BRANDiNG 4.0

ปิยะชาติ อิศรภักดี, - อมรินทร์ How to

18/09/2016 Note: จากการตลาด 3.0 สู่การสร้างแบรนด์ 4.0 สร้างความสำเร็จในยุคที่คนกลายเป็นแบรนด์ และแบรนด์กลายเป็นคน Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (ห้องสมุดสังเวียน อินทรวิชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ท่าพระจันทร์ กำลังเสนอซื้อค่ะ)

Digital Marketing : Concept & Case Study 3rd Edition

ณัฐพล ใยไพโรจน์, - IDC PREMIER CO., LTD.

18/09/2016 Note: "Digital Marketing" เป็นการตลาดออนไลน์ ที่สามารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ ผ่านเครื่องมือการตลาดที่นักการตลาดยุคใหม่เลือกใช้งานอย่างได้ผล บอกเล่าเคสการตลาดออนไลน์ที่น่าสนใจในปีที่ผ่านมา อัพเดทเทรนการตลาดของปี 2016 เรียนรู้การตลาดพื้นฐาน ต่อยอดด้วยการเลือกใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ พร้อมเคสตัวอย่างที่หลากหลาย เป็นแนวทางในการประยุกต์เพื่อทำการตลาดกับธุรกิจของผู้อ่าน นำเสนอรูปแบบอินโฟกราฟิก เข้าใจง่าย Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ callarmme@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Social Media Advertising

กวิสรา ธิสาคร, - IDC PREMIER CO., LTD.

18/09/2016 Note: "Social Media Advertising" นำเสนอการลงโฆษณาโปรโมทบน Social media ชั้นนำ ได้แก่ Facebook, Instagram, Youtube และ Line การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เลือกกลุ่มเป้าหมาย สร้างโฆษณา และกระบวนการลงโฆษณาเพื่อให้ได้ผลลัทธ์ที่ดีและคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไป จุดขาย สอนการลงโฆษณาบน Facebook Page, Instagram, Youtube และ Line ซึ่งจะครอบคลุมการลงโฆษณาบน Social Media ที่คนไทยนิยมใช้งานมากที่สุด Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

Good French เก่งฝรั่งเศสเรื่องหมูๆ

ศศิเนตร จีระวัฒนา, - Knowledge Maker, สนพ.

18/09/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง มี 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ LANG&LIT PC 2013 629293 / ใช้บริการ Book Delivery ได้ค่ะ ตาม link นี้นะคะ http://library.tu.ac.th:8080/bookdelivery/main.html)

Good German เก่งเยอรมันเรื่องหมูๆ

ครูแก้ว N.Jeerangsawat, - Knowledge Maker, สนพ.

18/09/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ fbi_13460@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Create Your Own Religion: A How-To Book without Instructions

Daniele Bolelli, - Disinformation Books

18/09/2016 Note: แจ้งยืม WorldShare ILL เมื่อ 8 พ.ย. 59 / Daniele Bolelli is a writer, university professor and martial artist and the author of 50 Things You're Not Supposed to Know: Religion. He is a history professor at Santa Monica College and California State University, Long Beach and is a regular contributor to several magazines both in Italy and in the United States. He lives in Los Angeles. Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณปีนี้หมดแล้ว จำเป็นต้องปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดเครือข่ายแห่งใดจัดซื้อ...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

High Probability trading: take the steps to become a successful trader

Marcel Link, - 2003, - McGraw-Hill Education

20/09/2016 Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (Have ebook at http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/singleitem/collection/ebook/id/5082/rec/1)

A Complete Guide to Volume Price Analysis: Read the book then read the market

ANNA COULLING, - 2013, - CreateSpace Independent Publishing Platform

20/09/2016 Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Accepted by the library (Related to TBS curriculum)

Psychology:Concepts and ConnectionS

Spencer A,

21/09/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Managed by: มาลาแวจันทร์ , เสกสรร Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

Theory of the Border

Thomas Nail, - 2016, - Oxford University Press (New York)

21/09/2016 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ maytaweeh@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Gaming at the Edge

Adrienne Shaw, - 2014, - University of Minnesota Press

21/09/2016 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (ห้องสมุดดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มี 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ RECR GV 2014 642811)

ความสำเร็จและความท้าทายของอาเซียน : จากสมาคมสู่ประชาคม

ชนินท์ทิรา ณ ถลาง และ ภิญญ์ ศิรประภาศิริ, - 2559, - โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22/09/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HC441 .ช363 2559 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Setting the People Free: The Story of Democracy

John Dunn, - 2005, - Atlantic Books

27/09/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (REJECTED: Available via ILL)

เรไรรายวัน

เรไร สุวีรานนท์, - 2559, - - (-) , จิตวิทยา หนังสือทั่วไป

29/09/2016 Note: "เรไรรายวัน" คือสมุดบันทึกประจำวันของเด็กคนหนึ่ง มองรวมๆคล้ายกับ "บันทึกซายูริ" (ที่มีอยู่ในหอสมุดป๋วย รังสิต อยู่แล้ว) หากแต่ความคิดของเด็กสองคนนี้ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เพราะมีการเขียนคนละแนว และมีเอกลักษณ์แตกต่างกัน "เรไรรายวัน" เป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่าน เหมาะสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย หากได้ลองอ่านสักบท-สองบท จะทำให้ต้องอ่านต่อไปจนวางไม่ลง ด้วยความเคารพอย่างสูง Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ duan_officialaccount@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

Bâtons, Chiffres et Lettres

Raymond QUENEAU, - 1994, - Gallimard (Paris France) , folio essais

04/10/2016 Note: Literature analysis Linguistics commentary about orthography and writing first publication 1950 from important French writer. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

บ้านหลอน เด็กประหลาด

Ransom Riggs, - แพรว สำนักพิมพ์ , วรรณกรรมเยาวชน

04/10/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ mysummer.breeze64@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce Responsive Government

Christopher H. Achen and Larry M. Bartels, - 2016, - Princeton University Press (Princeton, NJ)

05/10/2016 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (ดำเนินการตรวจสอบราคาหนังสืออยู่คะ)

New Media and Sport: International Legal Aspects

Katrien Lefever, - 2012, - T.M.C. ASSER PRESS (The Hague, The Netherlands) , ASSER International Sports Law Series

06/10/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Ramakien, sous le signe du singe

MARCEL Jean (pseudonyme de Jean-Marcel Paquette), - 2013, - KAILASH EDITIONS (Paris France) , Les exotiques

06/10/2016 Note: Call Number BL1139.24 .F7 2013 / This book is an translation / adaptation in French from Thai version Ramakien. The author is a retired professor regular collaborator of Thailand Universities. Useful for the Master of French-Thai Translation program. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

พลเมืองไทย: การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รัชวดี แสงมหะหมัด Eugenie Merieau, - สถาบันพระปกเกล้า

06/10/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (ห้องสมุดได้รับบริจาค 2 เล่ม)

The Revolt of the Primitive: An Inquiry into the Roots of Political Correctness

Howard S. Schwartz, - 2003, - Transaction Publishers (New Jersey, USA)

07/10/2016 Note: The book is a strong Freudian account of political correctness and 'victimocracy'. As victimhood has become the main discourse of western democracies, and political correctness has returned, this book is unique in offering a psychoanalytic account for the emergence. Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (REJECTED: Available via ILL)

Humans of New York

Brandon Stanton , - 2015, - St. Martin's Press (-) , Fiction, Nonfiction, Picture Books, Travel or more

08/10/2016 Note: เหตุผลที่ข้าพเจ้าเสนอหนังสือ Humans of New York เล่มนี้เป็นเพราะข้าพเจ้าติดตาม facebook เพจหนึ่งซึ่งเป็นของนาย Brandon Stanton เขาเล่าเรื่องราวต่างๆของผู้คนที่พบในเมือง New York ลงในเพจ ได้ข้อคิด และประสบการณ์ร่วม ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจต่อใจข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าต้องขอความอนุเคราะห์ให้ท่านบรรณารักษ์พิจารณาขข้อเสนอแนะการสั่งซื้อหนังสือ Humans of New York ฉบับ "ภาษาอังกฤษ" เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ duan_officialaccount@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

The First Shall Be The Last

Adam Katz & Eric Gans , - 2015, - Brill - Nijhoff (Boston)

10/10/2016 Note: Primarily a theoretical account of the origins of anti-semitism, but actually investigates the growth or resentment and 'victimary' in the West. Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (REJECTED: Available via ILL)

Inwardness and Existence: Subjectivity in/and Hegel, Heidegger, Marx, and Freud

Walter A. Davis, - 1989, - University of Wisconsin Press

16/10/2016 Note: Unique attempt to synthesis subjectivity positions of Marx, Hegel, Freud and Heidegger. Subjectivity is one of the defining issues of modern politics. This books is seemingly unavailable at any university libraries in Thailand. Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (REJECTED: Available via ILL)

เมืองหลอน เด็กประหลาด

Ransom Riggs (แรนซัม ริกส์), - 8, - แพรวเยาวชน

16/10/2016 Note: เป็น boxset มีอีก 2 เล่ม รวมเป็น 3 เล่ม Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต มี 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ FIC 2015 651941)

บ้านหลอน เด็กประหลาด

Ransom Riggs (แรนซัม ริกส์), - 8, - แพรวเยาวชน

16/10/2016 Note: เป็น boxset มีอีก 2 เล่ม รวมเป็น 3 เล่ม Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ b.parewhlor@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 อีเมลล์ worldshareill@gmail.com)

ห้องสมุดหลอน เด็กประหลาด

Ransom Riggs (แรนซัม ริกส์), - 8, - แพรวเยาวชน

16/10/2016 Note: เป็น boxset มีอีก 2 เล่ม รวมเป็น 3 เล่ม Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ / ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดแห่งใดจัดซื้อ หากภายหลังหอสมุด มธ./ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง...ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

สุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่ พระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง

ครูทอม คำไทย, - a book , วรรณกรรม

17/10/2016 Suggested for: Thammasat Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ท่าพระจันทร์ กำลังเสนอซื้อค่ะ)

ประวัติศาสตร์การทูตตั้งแต่การประชุมที่กรุงเวียนนา ค.ศ. 1815 จนถึงจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นปี ค.ศ. 1947 / โดย บรรพต กำเนิดศิริ.

บรรพต กำเนิดศิริ., - โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, , การทูต,ประวัติศาสตร์

17/10/2016 Note: มีไม่เพียงพอ กรุณานำมาเพิ่มด้วยครับ Suggested for: Thammasat Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หอสมุด มธ. มี 12 เล่ม / มีทั้งหมด 12 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ D363 .บ44 และ HIST D 2008 519852)

harry potter and the cursed child

Jack Thorne, - Little, Brown and Company , วรรณกรรม

17/10/2016 Suggested for: Thammasat Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ garfield_kmz@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564 4444 ต่อ 1305 / E-mail: pathum@tu.ac.th )

European Comparative Company Law

Mads Andenas, Frank Wooldridge, - 2009, - Cambridge University Press (UK) , International Trade Law, Comparative Law, Law, Company law

23/10/2016 Note: เป็นหนังสือกฎหมายเปรียบเทียบที่ทันสมัย แก้ไขใหม่ เรียบเรียงทีละประเด็นในแต่ละประเทศสมาชิก ทำให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจน และใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ นศ.ไทย โปรดดูตัวอย่างที่ https://books.google.co.th/books?id=NlQGmruVI5gC&printsec=frontcover&dq=Mads+T%C3%B8nnesson+Anden%C3%A6s+Frank+Wooldridge&hl=th&sa=X&ved=0ahUKEwioxOCj3PDPAhUDmJQKHeFvC2kQ6AEIGjAA#v=onepage&q=Mads%20T%C3%B8nnesson%20Anden%C3%A6s%20Frank%20Wooldridge&f=false Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Thailand's Theory of Monarchy The Vessantara Jataka and the Idea of the Perfect Man

Patrick Jory, - 2016, - SUNY Press (Singapore ) , Thai's Politic, History

23/10/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (REJECTED: Available via ILL)

An Introduction to International Investment Law.

David Collins., - Cambridge University Press. (Cambridge, United Kingdom)

25/10/2016 Note: This is an interesting book for LL.M. student concentrated in International Investment Law. Please kindly consider. Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Journal of international accounting

Joshi,

28/10/2016 Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (ขณะนี้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวารสารออนไลน์ด้าน Accounting & Tax จำนวน 162 ชื่อ และผลการสืบค้นวารสารชื่อ Journal of international accounting มีชื่อคล้ายกันจำนวน 24 ชื่อ ได้แจ้งรายละเอียดพร้อม Link วารสารดังกล่าวที่ Email ntusnim@gmail.com แล้วค่ะ)

Priya (บ้านเกิด)

Kanokphong Songsomphan (กนกพงศ์ สงสมพันธุ์), - 2016, - édtitions Gope (Bangkok Thailand)

31/10/2016 Note: Thai literature bilingual book thai-french useful for translation class thai-french Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Vocabulaire Progressif Du Francais - Nouvelle Edition: Livre + Audio CD (Niveau Intermedaire)

31/10/2016 Note: Call Number PC2445 .L482 2016 / จำเป็นต้องใช้สอนประกอบวิชาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น Editeur : Clé International; Édition : 2nd (22 septembre 2011) Collection : COLLEC PROGRESS Langue : Français ISBN-10: 2090381280 ISBN-13: 978-2090381283 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Vocabulaire progressif du français - Niveau débutant + Livre + CD - 2ème édition

31/10/2016 Note: จำเป็นต้องใช้สอนประกอบการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น Editeur : Clé International; Édition : 2nd (24 novembre 2010) Collection : COLLEC PROGRESS Langue : Français ISBN-10: 2090381264 ISBN-13: 978-2090381269 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Vocabulaire progressif du français - Niveau avancé (2ème édition) B2/C1. Livre avec 390 exercices + Audio-CD

31/10/2016 Note: จำเป็นต้องใช้สอนประกอบรายวิชาภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Vocabulaire essentiel du français niv. B1 - Livre + CD

- 2017,

31/10/2016 Note: 8 พ.ย. 59 ยังไม่พิมพ์ / จำเป็นในการสอนภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง Broché: 288 pages Editeur : Didier (8 février 2017) Collection : 100% FLE Langue : Français ISBN-10: 2278087304 ISBN-13: 978-2278087303 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Vocabulaire progressif du français - Niveau débutant complet - Livre + CD + Livre-web

31/10/2016 Note: Call Number PC2445 .L66 2016 / ภาษาฝรั่งเศสระดับเริ่มต้น Editeur : Clé International (27 janvier 2015) Collection : COLLEC PROGRESS Langue : Français ISBN-10: 2090381612 ISBN-13: 978-2090381610 Dimensions du produit: 19 x 0,8 x 26 cm Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Cahier d'exercies de français : Du vocabulaire et les fondamentaux pour bien aborder l'entrée au lycée

31/10/2016 Note: ปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Français pour étrangers - Livre Initiation

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2128 .M39 2015 / Editeur : Nathan; Édition : édition 2015 (8 janvier 2015) Collection : Voie Express Langue : Français ISBN-10: 2091636878 ISBN-13: 978-2091636870 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Expression et style B2-C1 : Français de perfectionnement

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2128 .C46 2015 / ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง โครงสร้างประโยค Editeur : Presses Universitaires de Grenoble (21 juillet 2009) Collection : Français langue étrangère Langue : Français ISBN-10: 2706115106 ISBN-13: 978-2706115103 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

L'exercisier : Manuel d'expression française, B1-B2

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2128 .D47 2016 / เหมาะสำหรับการฝึกเขียนเรียงความภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง Broché: 352 pages Editeur : Presses Universitaires de Grenoble (21 janvier 2010) Collection : FRANC LANG ETRA Langue : Français ISBN-10: 2706115866 ISBN-13: 978-2706115868 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Le chemin des mots : Pour un apprentissage méthodique du vocabulaire français

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2445 .D86 2016 / เทคนิคการใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย Broché: 183 pages Editeur : Presses Universitaires de Grenoble (6 septembre 2012) Collection : Français langue étrangère Langue : Français ISBN-10: 2706117605 ISBN-13: 978-2706117602 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Exercices de grammaire française

de Maurice Grevisse (Auteur), Marc Lits (Auteur), Danièle Deschuytener (Auteu,

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2112 .G74 2015 / แบบฝึกหัดคู่มือไวยากรณ์ระดับมาตรฐาน Editeur : Duculot; Édition : 4e édition revue et corrigée (23 août 2010) Collection : GREVISSE Langue : Français ISBN-10: 2801116157 ISBN-13: 978-2801116159 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

L'expression écrite

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2410 .D47 2016 / เทคนิคการใช้สำนวนในการเขียนเรียงความ Editeur : Nathan (8 octobre 2014) Collection : Repères Pratiques Langue : Français ISBN-10: 2091631329 ISBN-13: 978-2091631325 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Initiation à la linguistique française - 2e édition

de Sandrine Zufferey (Auteur), Jacques Moeschler (Auteur),

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2065 .Z84 2015 / ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น Broché: 252 pages Editeur : Armand Colin; Édition : 2e édition (6 mai 2015) Collection : Cursus Langue : Français ISBN-10: 2200601786 ISBN-13: 978-2200601782 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Le grand Larousse de l'Histoire de France

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC39 .G68 2016 / ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น Broché: 648 pages Editeur : Larousse (14 octobre 2015) Collection : Grands Dictionnaires Larousse Langue : Français ISBN-10: 2035923662 ISBN-13: 978-2035923660 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Les institutions de la France

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JN2597 .B47 2016 / สถาบันทางการเมืองประเทศฝรั่งเศส Broché: 160 pages Editeur : Nathan (17 novembre 2015) Collection : Repères Pratiques Langue : Français ISBN-10: 2091636975 ISBN-13: 978-2091636979 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Il était une fois la France : Chronique d'une société en mutation 1950-2000

- 2004,

31/10/2016 Note: 30 พ.ย. 59 ศูนย์หนังสือ มธ แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า ปีพิมพ์เก่า / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ jofrance3@hotmail.com และ chaloamkietsukiat@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Poche: 92 pages Editeur : J'ai lu (10 septembre 2004) Collection : Librio Document Langue : Français ISBN-10: 2290342947 ISBN-13: 978-2290342947 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Not available in library)

Tout sur l'art : Panorama des mouvements et des chefs-d'oeuvre

- 2010,

31/10/2016 Note: 8 พ.ย. 59 ศูนย์หนังสือ มธ แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ jofrance3@hotmail.com และ chaloamkietsukiat@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / ศิลปะฝรั่งเศสเบื้องต้น Relié: 576 pages Editeur : Flammarion (29 septembre 2010) Collection : HISTOIRE DE L'A Langue : Français ISBN-10: 2081238608 ISBN-13: 978-2081238602 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Not available in library)

Petit Larousse des grands événements de l'histoire de France

- Larousse

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC38 .P48 2012 / Relié: 320 pages Editeur : Larousse (29 août 2012) Collection : Petit Larousse illustré - Histoire Langue : Français ISBN-10: 2035876281 ISBN-13: 978-2035876287 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Guide de l'union européenne

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JN30 .B78 2016 / Broché: 160 pages Editeur : Nathan (25 août 2016) Collection : Repères Pratiques Langue : Français ISBN-10: 2091638560 ISBN-13: 978-2091638560 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

JE VIS EN FRANCE Vingt lectures faciles pour découvrir la civilisation française

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2121 .B37 2016 / Editeur : PUG Auteur(s) : Marie Barthe, Bernadette Chovelon Collection : À lire à dire Parution : 16 juin 2016 Edition : 1ère édition Intérieur : Noir & blanc Support(s) : Livre papier Poids (en gramme) : 350 Langues : Français EAN13 (Livre papier) : 9782706125270 Format ONIX : Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

LE FRANÇAIS DU MONDE DU TRAVAIL

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2120.C6 C56 2014 / Editeur : PUG Auteur(s) : Éliane Cloose Collection : Français sur objectif spécifique (FOS) Parution : 26 juin 2014 Edition : 1ère édition Intérieur : Couleur Support(s) : Livre papier Poids (en gramme) : 326 Langues : Français EAN13 (Livre papier) : 9782706120466 Format ONIX : Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

RÉUSSIR SES ÉTUDES LITTÉRAIRES EN FRANÇAIS

Jean-Marc Mangiante, François Raviez, - 2015, - Presses Universitaires de Grenoble

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2420 .M26 2015 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

LA FRANCE AU QUOTIDIEN

Roselyne Rœsch, Rosalba Rolle-Harold, - 2012, - Presses Universitaires de Grenoble

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2128 .R64 2012 / DE ROSELYNE RŒSCH ET ROSALBA ROLLE-HAROLD PUG - COLLECTION : CIVILISATION-CULTURES Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

LA FRANCE DES INSTITUTIONS Le citoyen dans la nation (2e édition)

31/10/2016 Note: Editeur : PUG Auteur(s) : René Bourgeois, Patrice Terrone Collection : Civilisation-cultures Parution : 1 janvier 2004 Edition : 2e édition Intérieur : Noir & blanc Support(s) : Livre papier Poids (en gramme) : 295 Langues : Français EAN13 (Livre papier) : 9782706112115 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

BULLES DE FRANCE

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2128 .J44 2015 / Editeur : PUG Auteur(s) : Géraldine Jeffroy, Unter Collection : Civilisation-cultures Parution : 3 septembre 2015 Edition : 1ère édition Intérieur : Couleur Support(s) : Livre papier Poids (en gramme) : 300 Langues : Français EAN13 (Livre papier) : 9782706122019 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

RENCONTRE... RENCONTRES Sketches à lire, à dire, à jouer

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2135 .B68 2014 / Editeur : PUG Auteur(s) : Patrick De Bouter Collection : À lire à dire Parution : 30 janvier 2014 Edition : 1ère édition Intérieur : Bichromie Support(s) : Livre papier Poids (en gramme) : 309 Langues : Français EAN13 (Livre papier) : 9782706118463 Format ONIX : Format ONIX Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

LIRE LA PRESSE Le compte rendu, la synthèse

- 2012,

31/10/2016 Note: 8 พ.ย. 59 ศูนย์หนังสือ มธ แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า ปีพิมพ์เก่า / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ jofrance3@hotmail.com และ chaloamkietsukiat@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com / Editeur : PUG Auteur(s) : Bernadette Chovelon, Marie-Hélène Morsel Collection : Ecrit (FLE) Parution : 1 juillet 2012 Edition : 1ère édition Intérieur : Noir & blanc Support(s) : Livre papier Poids (en gramme) : 325 Langues : Français EAN13 (Livre papier) : 9782706117619 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Not available in library)

Le français correct : Guide pratique des difficultés

de Maurice Grevisse (Auteur), Michèle Lenoble-Pinson (Auteur),

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2460 .G74 2009 / ไวยากรณ์อ้างอิงภาษาฝรั่งเศสฉบับมาตรฐาน Relié: 512 pages Editeur : Duculot; Édition : 6e édition revue et corrigée (12 août 2009) Collection : Grevisse langue française Langue : Français ISBN-10: 280110051X ISBN-13: 978-2801100516 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Dire, ne pas dire : Du bon usage de la langue française

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2460 .A33 2014 / ไวยากรณ์และสำนวนภาษาฝรั่งเศส Broché: 190 pages Editeur : Philippe Rey (11 septembre 2014) Collection : DOCUMENT Langue : Français ISBN-10: 2848764163 ISBN-13: 978-2848764160 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Dire, ne pas dire : Du bon usage de la langue française, volume 2

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2460 .A33 2015 / Broché: 192 pages Editeur : Philippe Rey (10 septembre 2015) Collection : DOCUMENT Langue : Français ISBN-10: 2848764724 ISBN-13: 978-2848764726 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

La préposition

Maurice Grevisse (Auteur), Irène Marie Kalinowska (Auteur),

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2335 .G74 2013 / Broché: 300 pages Editeur : Duculot; Édition : 6e édition (29 avril 2013) Collection : Grevisse langue française Langue : Français ISBN-10: 280111667X ISBN-13: 978-2801116678 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Le Grevisse de l'enseignant

Jean-Christophe Pellat (Auteur), Stéphanie Fonvielle (Auteur),

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2111 .G74 2016 / Broché: 480 pages Editeur : MAGNARD (8 juillet 2016) Collection : Langue française Langue : Français ISBN-10: 221010632X ISBN-13: 978-2210106321 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

La phrase : Règles, exercices et corrigés

Maurice Grevisse (Auteur), Irène Marie Kalinowska,

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2375 .G74 2015 / Broché: 335 pages Editeur : Duculot; Édition : 8e édition (27 novembre 2015) Collection : Grevisse langue française Langue : Français ISBN-10: 280111748X ISBN-13: 978-2801117484 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

La ponctuation : Règles, exercices et corrigés

Cécile Narjoux,

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2450 .N37 2014 / Broché: 171 pages Editeur : Duculot; Édition : 2e édition (17 octobre 2014) Collection : Grevisse langue française Langue : Français ISBN-10: 2801117463 ISBN-13: 978-2801117460 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

L'oral et l'écrit règles, exercices et corrigés

Françoise Rullier-Theuret,

31/10/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2410 .R85 2010 / Broché: 136 pages Editeur : Duculot; Édition : 01 (16 septembre 2010) Collection : Grevisse langue française Langue : Français ISBN-10: 2801116343 ISBN-13: 978-2801116340 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

The Cambridge Companion to Liberation Theology

Christopher Rowland (ed.), - 2007, - Cambridge University Press

02/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JZ1418 .ช62 2559 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Fossil Capital : The Rise of Steam-Power and the Roots of Global Warming

Andreas Malm, - 2015,

02/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HD9502.G72 M35 2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Le résumé, le compte-rendu, la synthèse : Guide d'entraînements aux examens et concours

Bernadette Chovelon, Marie-Hélène Morsel, - 2010, - Presses Universitaires de Grenoble

02/11/2016 Note: 8 พ.ย. 59 ไม่มีสต็อค Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Gray's Anatomy Review

04/11/2016 Note: Purchase as online book for clinicalkey.com please. Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Guyton & Hall Physiology Review

04/11/2016 Note: Purchase as online book on clinicalkey.com please. Thank you. Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Problem-Based Microbiology

04/11/2016 Note: Purchase as online e-book at Clinicalkey.com please. Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Contemporary trends and issues in education reform for special and inclusive education in the Asia-Pacific region

Chris Forlin & Ming-Gon John Lian, - 2008, - Routledge

04/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ LC4037.A2 R43 2008 / Reform, Inclusion and Teacher Education: Towards a new era of special education in the Asia-Pacific Region Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

What really works in special and inclusive education: Using evidence-based teaching strategies

David Mitchell, - 2014, - Routledge

04/11/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Inclusive Education

Harry Daniels & Philip Garner, - 1999, - Kogan Page

04/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ LC1100 .I43 2012 / 9780415501330 Routledge; 1 edition (November 16, 2012) / World Yearbook of Education 1999 : Inclusive Education Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Criminal law

Wayne R Lafave, - 2010, - St. Paul, MN : Thomson/West, 2010 (US) , Hornbook series

06/11/2016 Note: ปัจจุบันห้องสมุดมี edition 4th 2003 แล้ว แต่ยังไม่มี edition 5th 2010 ค่ะ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

La France avant la France : 481-888

Geneviève Bührer-Thierry, Charles Meriaux , - Belin , Histoire De France - ACQ

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ เลขเรียกหนังสือ DC61 .B84 2010 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

L'Histoire de France Illustrée pour les Nuls, 2e édition

Jean-Joseph JULAUD , - First Editions , Collection Pour les Nuls Culture Générale

07/11/2016 Note: French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du XVème siècle au XVIIIème siècle

Chantal Grell, Robert Halleux, - Armand Colin - ACQ

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ Q127.E9 G74 2016 / French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Histoire des Gaules VIe s. av. J.-C. - VIe s. ap. J.-C.

Jérôme France, Christine Delaplace, - Armand Colin - Book

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC62 .D45 2016 / French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Histoire de France

Jean Carpentier, François Lebrun, - Points , Points Histoire, numéro 125 - Book

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC38 .H57 2014 / French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library))

Histoire sociale de la France au XIXème siècle

Christophe Charle, - Points , Points Histoire, numéro 148 - ACQ

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HN440.S6 C43 2015 / French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library))

La France des Lumières, 1715-1789

Pierre-Yves Beaurepaire, - Belin , Histoire De France

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC131 .B43 2011 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library))

Qu'est-ce que le tiers-état?

Emmanuel Joseph Sieyès, - Flammarion , Sports Et Loisirs, numéro 928 - ACQ

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JN2413 .S54 2013 / French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library))

La Révolution inachevée 1815-1870

Sylvie Aprile, - Belin , Histoire De France

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC251 .A67 2010 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

La guerre d'Indochine

Lucien Bodard, - Grasset , Documents Francais

07/11/2016 Note: French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (อ.เฟรดเดอริก คาร์เรล เสนอซื้อแล้ว - เลขที่ 869 วันที่ 16 มี.ค. 59)

La France de 1914 à nos jours

Jean-François Sirinelli, - Puf , Quadrige - ACQ

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC361 .F73 2016 / French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Pour en finir avec le Moyen-Age

Régine Pernoud, - Points , Points Histoire, numéro 38 - ACQ

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ D117 .P47 2014 / French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Les rois absolus : 16-1715

Hervé Drévillon, - Belin , Histoire De France - ACQ

07/11/2016 Note: เลขเรียกหนังสือ DC123 .D748 2014 / French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Une autre histoire

Claude Ribbe, - Le Cherche-Midi - ACQ

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC34.5.B55 R53 2016 / French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Trois siècles d'histoire de France De Henri IV à Napoléon III

G. Lenôtre, - Perrin , Syntheses Economiques - ACQ

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC122.3 .L46 2016 / French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Vers la guerre des identités ?

N. Bancel, Pascal Blanchard, Adès Thomas, - La découverte , Revue Problemes politique Et Sociaux - ACQ

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC34 .V47 2016 / French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

L'affirmation de l'Etat absolu 1492-1652 Tome 1 Histoire de France

Joël Cornette, - Hachette Supérieur - ACQ

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JN2369 .C67 2016 / French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Absolutisme et lumières

Joël Cornette, - Hachette Supérieur - ACQ

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JN2341 .C67 2016 / French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Petits et grands mensonges de l'histoire de France

Julien Arbois, - Pocket , Pocket, numéro 16578 - ACQ

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC36.9 .A73 2016 / French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Histoire de la France coloniale Des origines à 1914 Tome 1

Jean Meyer, Jean Tarrade, Annie Rey-Goldzeiguer, Jacques Thobie, - Armand Colin , Colin U - Book

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JV1817 .H57 2016 / French history book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Histoire de la France coloniale 1914-1990 Tome 2

Charles-Robert Ageron,Catherine Coquery-Vidrovitch,Gilbert Meynier,Jacques Thobi, - Armand Colin , Colin U - Book

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JV1811 .H57 2016 / French history book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Histoire du XIXème siècle

Serge Berstein, Pierre Milza, - Hatier , Initial - Book

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ CB415 .H57 2016 / French history book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

La Révolution française

Michel Biard, Pascal Dupuy, - Armand Colin , Colin U - ACQ

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC148 .B53 2016 / French history book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

L'Indochine Française 1858-1954

Pierre Montagnon, - Tallandier , Texto

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DS548 .M66 2016 / French history book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Gagner la paix 1914-1929

Jean-Michel Guieu, - Seuil , Univers Historique - ACQ

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC389 .G85 2015 / French history book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library))

Le Grand Larousse de l'Histoire de France

- Larousse , Grd.larousse

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC39 .G68 2016 / อาจารย์เฉลิมเกียรติ สั่งซื้อก่อน / French history book with many authors that work as a collective group Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (อ.เฉลิมเกียรติ สุขเอียด สั่งซื้อแล้วค่ะ)

La France au XVIème siècle

Michel Cassan, - Armand Colin , Cursus - Book

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC111 .C37 2015 / French history book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

La révolution industrielle 1780-1880

Jean-Pierre Rioux, - Points , Points Histoire, numéro 6 - Book

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HC275 .R56 2015 / French history book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Histoire de France De la Gaule à nos jours

Ernest Lavisse, Dimitri Casali, - Armand Colin , Cursus - Book

07/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ DC38 .L38 2016 / French history book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

เฟท ซีโร่ เล่ม 1 ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่สี

GEN UROBUCHI, - dexpress , เฟท ซีโร่

07/11/2016 Note: เป็นซีรีส์แปล 6 เล่มจบ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก...ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดแห่งใดจัดซื้อ)

International Institutional Law: Unity Within Diversity, Fifth Revised Edition

Henry G. Schermers,Niels M. Blokker, - 2011, - Martinus Nijhoff Publishers (Leiden) , KZ4850.S337 2011

09/11/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

ว่าด้วยอาชีพนางสนม 1-2

Yue Xia Die Ying (เยวี่ยซย่าเตี๋ยอิ่ง) , - 2016, - แจ่มใส

10/11/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มีให้บริการค่ะ - - เล่ม 1 เลขเรียกหนังสือ FIC 2016 667643 - - เล่ม 2 เลขเรียกหนังสือ FIC 2016 667646 - - ใช้บริการ Book Delivery ได้ค่ะ)

The Ethical Soundscape: Cassette Sermons and Islamic Counterpublics

Charles Hirschkind, - 2006,

12/11/2016 Note: (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ preedee75@yahoo.com และ preedeeh@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ preedee75@yahoo.com และ preedeeh@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

Test for creative thinking - drawing production (TCT-DP)

Klaus K. Urban & Hans G. Jellen, - 1996,

15/11/2016 Note: เป็นแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ที่นิยมใช้สำหรับเด็กเล็ก ใช้เวลาทำแบบวัดไม่นาน มีการทดลองใช้แล้วทั่วโลก http://www.pearsonassessment.de/Test-for-Creative-Thinking-Manual-TCT-DP.html Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Diary of a wimpy kid

- ACQ

16/11/2016 Note: หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nitikan1996@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 16 พ.ย. 59 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nitikan1996@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

La linguistique textuelle : Introduction à l'analyse textuelle des discours

Jean-Michel Adam , - 2015, - Armand Colin

19/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ P302 .A314 2015 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

L'Analyse Des Actions Et Des Discours En Situation De Travail: Concepts, Methodes Et Applications

L Fillietaz, J -P Bronckart,

19/11/2016 Note: 30 พ.ย. 59 ศูนย์หนังสือ มธ แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า ปีพิมพ์เก่า - - 9789042916128 ปี 2005 / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ jofrance3@hotmail.com และ chaloamkietsukiat@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Not available in library)

Analyser les discours institutionnels

Alice Krieg-Planque, - 2014, - Armand Colin

19/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ P302.77 .K75 2014 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

L'analyse textuelle

Jean-François Jeandillou,

19/11/2016 Note: 30 พ.ย. 59 ศูนย์หนังสือ มธ แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า ปีพิมพ์เก่า - - 9782200015244 ปี 1999 / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ jofrance3@hotmail.com และ chaloamkietsukiat@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Not available in library))

Dictionnaire des verbes du français actuel + cd-rom

Ligia Stela Florea, Catherine Fuchs, - 2010, - Ophrys

19/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2318 .F56 2010 (หนังสืออ้างอิง ใช้ในหอสมุดเท่านั้น) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

De la textualité : Pour une textologie générale et comparée

Francis Jacques,

19/11/2016 Note: 30 พ.ย. 59 ศูนย์หนังสือ มธ แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า ปีพิมพ์เก่า - - 9782720011412 ปี 2003 / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ jofrance3@hotmail.com และ chaloamkietsukiat@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Not available in library)

L'arbre du texte et ses possibles

Francis Jacques,

19/11/2016 Note: 30 พ.ย. 59 ศูนย์หนังสือ มธ แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า ปีพิมพ์เก่า - - 9782711619306 ปี 2008 / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ jofrance3@hotmail.com และ chaloamkietsukiat@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Not available in library)

La textualité du droit : Etude formelle et enquête transcendantale

Simone Goyard-Fabre, - 2012, - Les Editions du Cerf

19/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ K232.F7 G69 2012 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Arts et sciences de texte

François Rastier , - ACQ

19/11/2016 Note: เลขเรียกหนังสือ P302 .R378 2001 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Un Modele Et Un Instrument D Analyse de L Organisation Du Discours

Eddy Roulet, - Peter Lang

19/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ P302 .R68 2001 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Pratiques de la conduite du changement : Comment passer du discours à l'action (Stratégies et management)

David Autissier (Auteur), Jean-Michel Moutot ,

19/11/2016 Note: 30 พ.ย. 59 ศูนย์หนังสือ มธ แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า ปีพิมพ์เก่า - - 9782100070541 ปี 2003 / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ jofrance3@hotmail.com และ chaloamkietsukiat@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Not available in library)

Introduction à la stylistique

Frédéric Calas , - 2007, - Hachette

19/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ P301.3.F8 C35 2007 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Introduction à l'analyse stylistique

Catherine Fromilhague, Anne Sancier-Chateau, - 2016, - Armand Colin

19/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2410 .F76 2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Éléments de stylistique française

Georges Molinié, - 2011, - Presses universitaires de France

19/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2410 .M65 2011 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Lexicologie - 4e éd. - Sémantique, morphologie et lexicographie

Alise Lehmann et Françoise Martin-Berthet , - 2013, - Armand Colin

19/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PC2567 .L49 2013 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Elements of Chemical Reaction Engineering (4th Edition)

H. Scott Fogler,

21/11/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ TP157 .F65 2016 / เสนอซื้อ 4th ed 9780130473943 / ซื้อให้ 5th 9780133887518 / หอสมุดป๋วย มี 1992 เลขเรียกหนังสือ TP157 .F65 1992 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Ted Talks: The Official Ted Guide to Public Speaking

Chris Anderson, - Houghton Milfflin Harcourt

24/11/2016 Note: หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ skboardgames@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 อีเมลล์ worldshareill@gmail.com Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined

Shareholders’ Agreements

FITZGERALD, S.; MUTH, G., - London: Sweet & Maxwell

25/11/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Corporate and commercial agreements: drafting guidelines, forms and precedents

RYDER, R. D., - Universal Law Publishing Co.

25/11/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Shareholder voting rights and practices in companies in Europe and the US

DAVIES, P. The United Kingdom. In BAUMS, T.; WYMEERSCH, E. (eds.), - London: Kluwer International

25/11/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Acquiring or selling the privately held company, 2015

Michael P Lee; Brian C Miner; David W Pollak; Practising Law Institute,, - New York, New York : Practising Law Institute, [2015]

25/11/2016 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

ถ้าโลกนี้ไม่มีแมว

Genki Kawamura ผู้แปล ดนัย คงสุวรรณ์ , - Maxx Publishing , https://www.naiin.com/product/detail/192037/

02/12/2016 Note: รีวิว http://pantip.com/topic/35208136 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ pingpong80@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หรือ นายกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ โทร. 02 613 3506 หรือ 2124 E-mail: worldshareill@gmail.com)

International Law: Doctrine, Practice and Theory, 2d ed

John H. Currie, Craig Forcese, Joanna Harrington and Valerie Oosterveld, - Irwin Law - ACQ

04/12/2016 Note: สำนักพิมพ์แจ้งเลิกพิมพ์ / หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ surakiat@outlook.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined

Textbook on International Human Rights 7th Edition

Rhona Smith, - Oxford University Press - ACQ

04/12/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ K3240 .S65 2016 / biblionumber=681269 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

The Great Dragon Fantasy: A Lacanian Analysis of Contemporary Chinese Thought

Guanjun Wu , - 2014, - World Scientific Publishing Company

07/12/2016 Note: A unique Lacanian analysis of China's political rise. Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (REJECTED: Available via ILL)

Electricity and Magnetism

Edward Purcell and David Morin, - 2013, - Cambridge University Press - ACQ

08/12/2016 Note: ศูนย์หนังสือ มธ. แจ้ง สำนักพิมพ์ไม่มีสินค้า / หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nnakpath@tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Not available in library)

ตำนาน9เรื่องเมืองปารีส (9 récits de Paris)

Liliane Korb & Laurence Lefèvre (แปล ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา), - 2544, - สำนักพิมพ์ ข้าวฟ่าง (กทม)

19/12/2016 Note: Out of stock, but you can borrow it by WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL. / Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact E-mail: worldshareill@gmail.com / French literature translated in Thai Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (Out of stock, but you can borrow it by WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL. / Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact E-mail: worldshareill@gmail.com)

9 récits de Paris

Liliane Korb & Laurence Lefèvre , - 1998, - Flammarion (Paris France) , Castor Poche Senior

19/12/2016 Note: Out of stock, but you can borrow it by WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL. / Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact E-mail: worldshareill@gmail.com / French literature translated in Thai. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (Out of stock, but you can borrow it by WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL. / Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact E-mail: worldshareill@gmail.com)

แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเด็กต้องคำสาป ภาคหนึ่งและสอง (บทละครเวที ฉบับซ้อมใหญ่)

JK rowling, - 2559, - nanmeebooks - ACQ

20/12/2016 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ dora_bua@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ dora_bua@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

Intergovernmental Management Human Services Problem-Solving in Six Metropolitan Areas

Robert J.Agranoff, - SUNY press (State University of New York Press Albany) , Social Science

21/12/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (REJECTED: Available via ILL)

สาวสองวิญญาณ

แก้วเก้า, - ทรีบีส์ (กรุงเทพ ) , นวนิยายไทย

21/12/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ aapartr@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

ชายแพศยา

ว.วินิจฉัยกุล, - ศรีสารา (กรุงเทพ) , นวนิยายไทย

21/12/2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ aapartr@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

Siam's New Detectives: Visualizing Crime and Conspiracy in Modern Thailand

Samson Lim, - 2016, - University of Hawaii Press

22/12/2016 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HV8252.55.A2 L56 2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

East and South-East Asia: International Relations and Security Perspectives

Andrew T.H. Tan, - 2013, - Routledge

26/12/2016 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (Available via ILL (At Chiang Mai University Library or Chulalongkorn University Library))

CLINICAL LIPIDOLOGY

วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ,

30/12/2016 Note: ผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2558-2559 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากหนังสือเรื่อง “CLINICAL LIPIDOLOGY” ได้รับมอบโล่เกียรติยศ Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

ภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติ (DYSLIPIDEMIA)

วิมล พันธุเวทย์,

30/12/2016 Note: หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ไขมันและไลโพโปรตีนในเลือด ความผิดปรกติของการเปลี่ยนแปลงไขมันในเลือด แนวทางการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติ ยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติ และการใช้ยารักษาไขมันในเลือดผิดปรกติสำหรับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด แนวทางใหม่สำหรับการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติ และปัจจัยเสี่ยงใหม่ในการประเมินความเสี่ยงและการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เภสัชกร แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อใช้ในการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ด้านนี้ และใช้อ้างอิง Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Development of Core-shell latex particles by Emulsion Polymerization: Various methods of synthesis and potential applications

Lakhya Jyoti Borthakur Swapan Kumar Dolui, - LAP Lambert Academic Publishing , Chemistry, chemical engineering

09/01/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ TS1892 .B67 2012 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

The Meanings of Rights: The Philosophy and Social Theory of Human Rights

Costas Douzinas (Editor), Conor Gearty (Editor), - Cambridge University Press

11/01/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: มาลาแวจันทร์ , เสกสรร Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

ตรีแล้วไปไหน

- ACQ

14/01/2017 Note: (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nitikan1996@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th) / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 14 ม.ค. 60 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ nitikan1996@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

สานฝัน คนวัยมัน ฉันทำได้

14/01/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ LA1221 .ว677 2559 / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 14 ม.ค. 60 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Euroล่มสลาย

- ACQ

14/01/2017 Note: มีพร้อมให้บริการ จำนวน 2 เล่ม - - เลขเรียกหนังสือ FIN HG 2014 634575) / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 1 ม.ค. 60 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (มีพร้อมให้บริการ จำนวน 2 เล่ม - - เลขเรียกหนังสือ FIN HG 2014 634575)

ฝันไกลไปให้ถึง เอกอัครราชทูตไทย

ดร.ชาญ จุลมนต์, - วิช,สนพ , การทูต,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,รัฐศาสตร์

15/01/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ JZ1418 .ช62 2559 / เป็นหนังสือที่น่าสนใจมาก เหมาะแก่นักศึกษาที่มีความฝันอยากเป็นทูต ควรมีที่ห้องสมุดแห่งนี้อย่างน้อย 12 เล่ม Suggested for: Thammasat Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Sealy and Worthington's Text, Cases, and Materails in Company Law

Sarah Worthington, - 2016, - Oxford University Press (UK)

15/01/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Shareholder Primacy and Corporate Governances: Legal Aspects, Practices and Future Directions

Shuangge Wen, - 2013, - Routledge (London and New York)

15/01/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Managing closely held corporations : a legal guildbook

Committee on corporate laws, section of business law, american bar association, - 2003,

15/01/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

The enlightened shareholder value principle and corporate governance

Keay, andrew r., - 2014, - London, routledge

15/01/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Behavior Modification: Principles and Procedures 6th Edition

Raymond G. Miltenberger, - 2016, - Cengage Learning - ACQ

15/01/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ BF637.B4 M55 2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Understanding the securities laws

Marc I. Steinberg, Radford Professor of law, Southern methodist U., - 2014, - New Providence, NJ: LexisNexis

15/01/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

วิธีขโมยความสำเร็จจากอนาคต The Success Principles

Jack Canfield, - 2559, - วีเลิร์น (WE LEARN) - ACQ

19/01/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ เลขเรียกหนังสือ BF637.ส6 ค833 2559 / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 19 ม.ค. 60 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

วิธีขโมยความสำเร็จจากอนาคต

- ACQ

19/01/2017 Note: รายการซ้ำกับ คำขอที่ 1784 (31-01-2017) / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 19 ม.ค. 60 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (รายการซ้ำกับ คำขอที่ 1784 (31-01-2017))

Walking on the sun ทุกๆวันบนดวงอาทิตย์

- ACQ

19/01/2017 Note: มีพร้อมให้บริการ จำนวน 3 เล่ม - - เลขเรียกหนังสือ HIST DS 2015 660109 / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 19 ม.ค. 60 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined

อย่าหาว่าน้าสอน

เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, - 2559, - a book - ACQ

19/01/2017 Note: ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องใช้ซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้ / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 19 ม.ค. 60 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ... เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องใช้ซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ... ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้))

คำนี้ดี

ภูมิชาย บุญสินสุข, - 2557, - อะบุ๊ก

19/01/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PE1460 .ภ745 2558 / ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข้อเสนอเมื่อ 19 ม.ค. 60 และส่งคำขอให้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินการต่อ เมื่อ 27 ม.ค. 60 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Corporations and other business associations : cases and materials

Charles R.T. O'Kelley, Robert B. Thompson. , - New York, NY : Aspen Publishers, c2010.

20/01/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

The Curmudgeon's Guide to Practicing Law

Mark Herrmann,

24/01/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

The New Visibility of Religion: Studies in Religion and Cultural Hermeneutics

Graham Ward, Michael Hoelzl, - 2008,

26/01/2017 Note: หนังสื่อมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ BL60 .N494 2008 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง = Palliative care

บุษยมาส ชีวสกุล, (เชียงใหม่)

28/01/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (มีตัวเล่มที่ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรีค่ะ WB310 .ก64 2556)

แปลญี่ปุ่น - ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)

สมเกียรติ เชวงกิจวณิช, - สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (กรุงเทพฯ) , ภาษาญี่ปุ่น

29/01/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PL650 .ส4284 2559 / มีหนังสือที่ห้องสมุดบุญชู ลำปางค่ะ แต่ไม่มีหนังสือบนชั้น Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

พูดญี่ปุ่นปัง ฟังญี่ปุ่นเป็น

นัทสึโฮะ อิวาตะ, อาเระ ฮาจิคาโนะ, - สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) , ภาษาญี่ปุ่น

29/01/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PL539 .อ68 2559 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารระดับกลาง เล่ม 2

Yoshiko Tsuruo, - 2545, - ภาษาและวัฒนธรรม , ภาษาญี่ปุ่น - ACQ

29/01/2017 Note: สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ mdchanpichit@gmail.com และ mcfakez11@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 E-mail: pathum@tu.ac.th / มีเล่ม 1 แต่ไม่มีเล่ม 2 ค่ะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ mdchanpichit@gmail.com และ mcfakez11@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 E-mail: pathum@tu.ac.th)

อ่านเขียนเรียนญี่ปุ่นชั้นต้น

ซาชิโกะ ซาวาดะ, มิยูกิ ทาเคดะ, เอริ ฟุเคะ, คาโอริ มิวะ, - ภาษาและวัฒนธรรม , ภาษาญี่ปุ่น - ACQ

29/01/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PL539.5.ท9 อ63 2559 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

พูดเองก็เก่งได้ เทคนิคการฝึกพูดญี่ปุ่นกับตนเอง

อาเคมิ ทานาฮาชิ, - 2550, - ภาษาและวัฒนธรรม , ภาษาญี่ปุ่น - ACQ

29/01/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Butterworths Company Law Handbook

Keith Walmsley, - 2016, - LexisNexis (UK)

30/01/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Love and intimacy in online cross-cultural relationships

Wilasinee Pananakhonsab, - 2016, - Palgrave Publishing

01/02/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HQ801.82 .W55 2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

The Atmosphere: An Introduction to Meteorology 12 edition

K. Lutgens,Edward J. Tarbuck, Dennis G. Tasa, - Prentice Hall

02/02/2017 Note: ใช้ประกอบการสอนวิชา AT366 ซึ่งมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 500-600 คน ต่อปี Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (ฉบับใหม่ 2015 - - ฉบับที่มี QC861.2 .L98 1998 )

My own right time : an exploration of clockwork design

Woodward, Philip, - 1995, - Oxford University Press (Oxford, New York)

08/02/2017 Note: Please see the details in your email - tahmid.shahriar@gmail.com / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact at E-mail: worldshareill@gmail.com / Required for research purpose. Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined

The Law and Practice of Shareholders' Agreements

Chris Ryan (Author) , Katherine Reece Thomas (Author), - 2014, - Publisher: LNUK (United Kingdom) , Legal : Corporate Law

10/02/2017 Note: Now in its fourth edition, this popular, fully-updated title explains the law on shareholders' agreements in a clear and comprehensible style. It guides the reader through a typical transaction, highlighting the commercial issues facing the client and ultimately the solicitor as draftsman. It examines how a shareholders' agreement can be unravelled in the event of insolvency or other reason for termination. Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Subjectivity in Asian Children S Literature and Film: Global Theories and Implications

John Stephens, - Routledge

10/02/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ PN1009.A1 S83 2013 / For research and study Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Planning Gain: Providing Infrastructure and Affordable Housing

Tony Crook, John Henneberry, Christine Whitehead, - 2015, - Wiley-Blackwell

10/02/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.augnist@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.augnist@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

biological effects and medical applications of electromagneic energy

Om P. Gandhi, - 1990, - Prentice-Hall

15/02/2017 Note: Please see the details in your email - bhargavadeepshikha38@gmail.com / For more information about TU-THAIPUL, please contact at E-mail: pathum@tu.ac.th / WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact at E-mail: worldshareill@gmail.com Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Please see the details in your email - bhargavadeepshikha38@gmail.com / For more information about TU-THAIPUL, please contact at E-mail: pathum@tu.ac.th / WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact at E-mail: worldshareill@gmail.com)

electromagnetic biointeraaction (plenum press,1989)

OM. P Gandhi, - 1989,

15/02/2017 Note: Please see the details in your email - bhargavadeepshikha38@gmail.com / For more information about TU-THAIPUL, please contact at E-mail: pathum@tu.ac.th / WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact at E-mail: worldshareill@gmail.com Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Please see the details in your email - bhargavadeepshikha38@gmail.com / For more information about TU-THAIPUL, please contact at E-mail: pathum@tu.ac.th / WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact at E-mail: worldshareill@gmail.com)

Radio diplomacy and propaganda : the BBC and VOA in international politics, 1956-64

Gary D Rawnsley, - 1996, - Palgrave Macmillan UK

16/02/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: มาลาแวจันทร์ , เสกสรร Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

ปราการอุดมคติ The Citadel

ผู้เขียน: Archibald Joseph Cronin ผู้แปล: เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร, - มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม (มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม) , การแพทย์

16/02/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ barrybelieve@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th / เป็นหนังสือที่ควรอ่านอย่างยิ่ง แสดงถึงการสร้างระบบแพทย์ที่มีจริยธรรม การสร้างแพทย์ที่มีอุดมคติ ฯลฯ เป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง และ the citadel ฉบับแปลของ สายธาร มีสำนวนเก่าเกินไปควรอัพเดตค่ะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ barrybelieve@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

ละครฉากสุดท้าย

สันติธร วินิจฉัยกุล, - ทรีบีส์ , นวนิยาย

16/02/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ barrybelieve@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th / นวนิยายที่แสดงบริบททางการเมืองกับสังคมไทยในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ควรค่าแก่การอ่านอย่างยิ่งค่ะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ barrybelieve@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

Les dieux qui unissent les Chinois

Jonathan Chamberlain, - édtitions Gope

17/02/2017 Note: Introduction to Chinese civilization recently translated in French. if you prefer to order the original English version, never mind. I can read it in English. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Les liens qui unissent les Thaïs

Pornpimol Senawong, - Gope (Bangkok Thailand)

17/02/2017 Note: Presentation of Thai traditions by an Teacher from Silpakorn University. Book translated in French from English. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Au bonheur des fautes

Muriel Gilbert, - 2017, - La librairie Vuibert (Paris France)

17/02/2017 Note: French linguistics Correction handbook for edition in French Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

La prononciation du français dans le monde : du natif à l'apprenant

Sylvain Detey, Julien Eychenne, Yuji Kawaguchi, Isabelle Racine , - 2017, - CLE International (Paris France) , FORMATION DU PROFESSEUR

17/02/2017 Note: French linguistics Phonetics Teaching French Foreign language Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Arts, lettres, chansons, cinéma... dans les dessins de Plantu

Laurence Caillaud-Roboam , - 2014, - Hatier référence & pratique (Paris France) , Bescherelle français

17/02/2017 Note: French culture useful for class FR221 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Les figures de style illustrées par des dessins de Plantu

Laurence Caillaud-Roboam, - 2011, - Hatier référence & pratique (Paris France) , Bescherelle français

17/02/2017 Note: French language useful for class FR321 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Les figures de style - Et autres procédés stylistiques

Bacry Patrick , - 2017, - BELIN (Paris France) , Alpha

17/02/2017 Note: French language useful for class FR321 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

The Thai Writing System

Nantana Danvivathana, - 1987, - Hausservice Buske (Hönow Germany)

18/02/2017 Note: Book for my research about Thai writing. The author was a teacher at Thammasat university. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Espaces, mobilités et éducation plurilingues. Éclairages d'Afrique ou d'ailleurs

AUZANNEAU Michèle et alii, - 2017, - Editions des archives contemporaines (Paris France)

21/02/2017 Note: Linguistics. Multilingualism In French Language. I am one of the contributors with an paper about multilingualism in Thailand. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Walking in Berlin: A Flaneur in the Capital

Franz Hessel and Amanda DeMarco, - 2017, - The MIT Press

24/02/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.augnist@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.augnist@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

Across Space and Time: Architecture and the Politics of Modernity

Patrick Haughey, - 2016, - Transaction Publishers

24/02/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.augnist@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.augnist@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

What Happened to My Buildings: Learning from 30 Years of Architecture with Marlies Rohmer

Hilde de Haan, - 2017, - NAi010 Publishers

24/02/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.augnist@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th / สามารถเชื่อมโยงกับกฎหมายควบคุมอาคารได้ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ s.augnist@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

Post-Metropolitan Territories: Looking for a New Urbanity (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)

24/02/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

การเมือง: ความรู้ฉบับพกพา

Kenneth Minogue เขียน / กษิร ชีพเป็นสุข แปล, - 2559, - openworlds (กรุงเทพ) , ความรู้ฉบับพกพา

24/02/2017 Note: สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ bestkasemson@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 E-mail: pathum@tu.ac.th / เกี่ยวข้องกับคณะที่ศึกษา Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ bestkasemson@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 E-mail: pathum@tu.ac.th)

Intercultural Pragmatics

Istvan Kecskes, - 2013, - Oxford University Press

26/02/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ P99.4.P72 K43 2014 / This book will be useful for students, lecturers and researchers who have an interest in the inquiry of intercultural communication and pragmatics. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library

A Meeting of Masks: Status, Power and Hierarchy in Bangkok

Sophorntavy Vorng, - 2016, - Nordic Inst of Asian Studies

28/02/2017 Note: http://www.niaspress.dk/books/meeting-masks Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (มีผู้อื่นสั่งซื้อเข้าห้องสมุดแล้ว)

Literary theory and criticism : an Oxford guide

Patricia Waugh, ed., - 2006, - Oxford University Press (New York) , -

01/03/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ ppnangsue@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ ppnangsue@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

The Norton anthology of theory and criticism, 2d ed

Vincent B. Leitch (Editor), William E. Cain (Editor), Laurie A. Finke (Editor),, - 2010, - W.W. Norton & Company, Inc. (-) , -

01/03/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ ppnangsue@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ ppnangsue@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

Dictionary of Industrial Organization

George Norman, - 2016, - Edward Elgar Publishing Ltd , Economics - ACQ

02/03/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HD2326 .N676 2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

La condition littéraire: La double vie des écrivains

Bernard Lahire, - 2006, - La Découverte (Paris) , TAP / Lab. Sciences Sociales

04/03/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Our Lives Before the Law

Judith A. Baer, - 1999, - Princeton University Press (USA) , Law Textbook

05/03/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

New Trends in Corpora and Language Learning

Ana Frankenberg-Garcia, Guy Aston, Lynne Flowerdew - See more at: http://www.blo,

05/03/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Learner Corpus Research: New Perspectives and Applications

Lynne Flowerdew, Vaclav Brezina,

05/03/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

200 questions de compréhension et expression écrite en français pour s'entraîner au Score IAE-Message

Association Score IAE Message , - 2017, - GUALINO EDITIONS

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/questions-compr%C3%A9hension-expression-sentra%C3%AEner-IAE-Message/dp/2297054882/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488695164&sr=8-1&keywords=expression+%C3%A9crite+en+fran%C3%A7ais Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

Maîtriser le Français et Réussir Dans le Supérieur en 40 Fiches

Régine Biggi , - 2017, - Ellipses Marketing

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Ma%C3%AEtriser-Fran%C3%A7ais-R%C3%A9ussir-Sup%C3%A9rieur-Fiches/dp/2340015952/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1488695164&sr=8-8&keywords=expression+%C3%A9crite+en+fran%C3%A7ais Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

Un point c'est tout ! la ponctuation efficace

Jean-Pierre Colignon, - 2011, - VICTOIRES

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/point-cest-tout-ponctuation-efficace/dp/2351130855/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1488695164&sr=8-14&keywords=expression+%C3%A9crite+en+fran%C3%A7ais Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

J'apprends à rédiger une dissertation : Une méthode à suivre en sept étapes : le temps d'une semaine !

Eric Cobast , - 2017, - L'Etudiant

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Dissertation-m%C3%A9thode-Cobast-Eric/dp/2817605306/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1488695164&sr=8-16&keywords=expression+%C3%A9crite+en+fran%C3%A7ais Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

Prendre des notes : Techniques efficaces pour être à l'aise en cours, en conférence, en réunion, en entretien, pour créer et pour s'organiser

Jean Simonet, Renée Simonet , - 2016, - Eyrolles

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Prendre-notes-Techniques-conf%C3%A9rence-sorganiser/dp/2212565321/ref=sr_1_38?ie=UTF8&qid=1488695402&sr=8-38&keywords=expression+%C3%A9crite+en+fran%C3%A7ais Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

Savoir argumenter : Du dialogue au débat

Renée Simonet (Auteur), Jean Simonet,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Savoir-argumenter-Du-dialogue-d%C3%A9bat/dp/2708130900/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1488695324&sr=1-5 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Formation à l'expression écrite et orale : 100 fiches

Jacques Laverrière, Monique Santucci, Renée Simonet, - 2004, - Editions d'Organisation

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Formation-lexpression-%C3%A9crite-orale-fiches/dp/270813213X/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1488695325&sr=1-5 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

La prise de notes efficace - 2e éd. - Acquérir des techniques opérationnelles en toutes circonstance: Acquérir des techniques opérationnelles en toutes circonstances

Ysabelle Cordeil-Le Millin, - 2012, - Dunod

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/prise-notes-efficace-op%C3%A9rationnelles-circonstances/dp/2100574663/ref=pd_sbs_14_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=X1AQA7KR8E7R6WG1X0X5 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

Bien Ecrire bien Rédiger en 40 fiches

Anne Spicher, - 2011, - Ellipses Marketing

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Bien-Ecrire-bien-R%C3%A9diger-fiches/dp/2729867538/ref=pd_sim_14_5?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

Savoir Rédiger

Le Lay-Y , - 2014, - Larousse

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Savoir-R%C3%A9diger-Lay-Y/dp/2035903254/ref=pd_sim_14_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

40 Fiches & Exercices pour Enrichir Son Vocabulaire

Laurence Rauline ,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Fiches-Exercices-pour-Enrichir-Vocabulaire/dp/2729873813/ref=pd_sim_14_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

S'exprimer avec logique - 100 exercices

Anne-Simone Dufief,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Sexprimer-avec-logique-100-exercices/dp/2218710927/ref=pd_sim_14_6?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Enrichir Son Vocabulaire Jeux et Leçons de Style

Jean Lambert ,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Enrichir-Vocabulaire-Jeux-Le%C3%A7ons-Style/dp/2729871071/ref=pd_sim_14_10?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Techniques de l'expression écrite et orale

Denis Baril,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Techniques-lexpression-%C3%A9crite-orale-11e/dp/2247075908/ref=pd_sim_14_11?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

40 Fiches & Exercices pour Améliorer Sa Rédaction

Laurence Rauline,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Fiches-Exercices-pour-Am%C3%A9liorer-R%C3%A9daction/dp/2729875565/ref=pd_sim_14_12?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

12 Méthodes de communication écrite et orale

Michelle Fayet (Auteur), Jean-Denis Commeignes ,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/12-M%C3%A9thodes-communication-%C3%A9crite-orale/dp/2100587552/ref=pd_sim_14_13?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Savoir Rédiger Les Techniques pour Écrire avec Clarté et Efficacité

Anne Spicher,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Savoir-R%C3%A9diger-Techniques-%C3%89crire-Efficacit%C3%A9/dp/2729890823/ref=pd_sim_14_14?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Rédiger sans complexes : Surmonter la peur de la page blanche pour mieux transmettre votre pensée, améliorer votre style et contrôler la qualité de vos écrits

Michelle Fayet,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/R%C3%A9diger-sans-complexes-Surmonter-transmettre/dp/2212558295/ref=pd_sim_14_15?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

8 jours pour rédiger avec élégance

Anne Spicher,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/jours-pour-r%C3%A9diger-avec-%C3%A9l%C3%A9gance/dp/2729853006/ref=pd_sim_14_17?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Mieux rédiger - 100 exercices

C. Morhange-Begue,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Mieux-r%C3%A9diger-exercices-C-Morhange-Begue/dp/2218711567/ref=pd_sim_14_18?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Vocabulaire et expression - exercices pour enrichir son vocabulaire

Coralie Doux-Pouget ,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Vocabulaire-expression-exercices-enrichir-vocabulaire/dp/2729854967/ref=pd_sim_14_26?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Rédaction claire : 40 bonnes pratiques pour rendre vos écrits professionnels clairs et conviviaux

Anne Vervier (Auteur), Martine Garsou,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/R%C3%A9daction-claire-pratiques-professionnels-conviviaux/dp/2874961531/ref=pd_sim_14_27?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Bien s'exprimer à l'écrit et à l'oral

Paul-Emmanuel Géry (Auteur), Anne Reboul,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Bien-sexprimer-%C3%A0-l%C3%A9crit-loral/dp/2091605018/ref=pd_sim_14_28?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

L'Art du mot juste. 275 propositions pour enrichir son vocabulaire

Valerie Mandera,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/LArt-juste-propositions-enrichir-vocabulaire/dp/2757857908/ref=pd_sim_14_30?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Rédiger avec élégance : Jeux et leçons de style

Jean Lambert ,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/R%C3%A9diger-avec-%C3%A9l%C3%A9gance-le%C3%A7ons-style/dp/2729867716/ref=pd_sim_14_41?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Rédaction l'Expression Écrite Pas à Pas

Nathalie Laurent (Auteur), Alice Guay (Auteur), Guy Constantin-Toye,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/R%C3%A9daction-lExpression-%C3%89crite-Pas-%C3%A0/dp/2729860851/ref=pd_sim_14_48?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Rédiger un texte académique en français : Niveau B2 à C1 (1Cédérom)

Sylvie Garnier (Auteur), Alan Savage ,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/R%C3%A9diger-texte-acad%C3%A9mique-fran%C3%A7ais-1C%C3%A9d%C3%A9rom/dp/2708013009/ref=pd_sim_14_58?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Apprendre / Enseigner la langue de l'argumentation : du texte à la dissertation

Christine Guyot-Clément,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Apprendre-Enseigner-langue-largumentation-dissertation/dp/2701158915/ref=pd_sim_14_10?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=8X60CGW1CZBBK5ER47J2 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Comment être clair dans sa communication écrite ?: Les règles d'or à appliquer pour une rédaction optimisée

Florence Schandeler,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Comment-%C3%AAtre-clair-communication-%C3%A9crite/dp/2806264863/ref=pd_sim_14_64?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CVBB9DTZZA58WQEAS4D9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Objectif mémoire : Au lycée et à l'université, (re)trouvez le goût de travailler avec plaisir et efficacité

Hélène Weber (Auteur), Dominique Donckels,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Objectif-m%C3%A9moire-luniversit%C3%A9-travailler-efficacit%C3%A9/dp/2212557027/ref=pd_sim_14_15?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=P8CBR671XEFFQYT0VHV9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Le Mind Mapping Facile: Meilleure Mémoire, Prise De Note Rapide, Brainstorming, Gestion De Projet Sans Effort Avec Les Mind Maps.

Remy Roulier,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Mind-Mapping-Facile-Meilleure-Brainstorming/dp/1519396031/ref=pd_sim_14_19?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=P8CBR671XEFFQYT0VHV9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Mind map, dessine-moi l'intelligence

Barry Buzan (Auteur), Tony Buzan (Auteur), Marianne Bouvier,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Mind-dessine-moi-lintelligence-Barry-Buzan/dp/2212553315/ref=pd_sim_14_36?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=P8CBR671XEFFQYT0VHV9 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Faites une synthèse ! L'essentiel en temps limité avec la méthode Octopus

Jean-Denis Commeignes (Auteur), Michelle Fayet ,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Faites-synth%C3%A8se-Lessentiel-m%C3%A9thode-Octopus/dp/2100578227/ref=sr_1_43?ie=UTF8&qid=1488695402&sr=8-43&keywords=expression+%C3%A9crite+en+fran%C3%A7ais Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Rédiger des rapports efficaces - 5e éd. : Rapports d'activité - Rapports de stage - Rapports de projets - Rapports d'étude (Efficacité professionnelle)

Michelle Fayet (Auteur), Jean-Denis Commeignes,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/R%C3%A9diger-rapports-efficaces-Efficacit%C3%A9-professionnelle-ebook/dp/B00RMYS2SE/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1488727242&sr=1-2 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Comment mener une réunion efficace ?: Les étapes à suivre pour atteindre ses objectifs

Florence Schandeler,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Comment-mener-une-r%C3%A9union-efficace/dp/2806264316/ref=la_B01B8KD80Y_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1488727245&sr=1-1 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Savoir rédiger le courrier d'entreprise : Améliorez vos écrits professionnels

Michelle Fayet (Auteur), Aline Nishimata,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Savoir-r%C3%A9diger-courrier-dentreprise-professionnels/dp/2212558864/ref=pd_sbs_14_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=YB685Q7H1TG9BG65VVWJ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Ecrire pour agir au quotidien : Compétences - Méthodes - Outils

Renée Simonet (Auteur), Annick Marret (Auteur), Jacques Salzer,

05/03/2017 Note: https://www.amazon.fr/Ecrire-pour-agir-quotidien-Comp%C3%A9tences/dp/2708127802/ref=la_B004MT55PA_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1488727737&sr=1-1 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

สารานุกรมภาพเครื่องแบบในสงครามโลกครั้งที่ 2 UNIFORMS OF WORLD WAR 2

โจนาธาน นอร์ธ, - 2015, - ยิปซีสำนักพิมพ์

06/03/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ UC480 .น54 2559 - - หนังสืออ้างอิง ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

ANCIENT EGYPT อียิปต์โบราณ

โจน ไรคาร์ท, - ยิปซีสำนักพิมพ์

06/03/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ saliamgreen@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ saliamgreen@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

มัมมี่ ชีวิตหลังความตาย

Dinosaur, - ยิปซีสำนักพิมพ์

06/03/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ saliamgreen@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ ... และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ saliamgreen@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

สัตว์ประหลาดในเทพนิยาย กรีก-โรมัน พ.5

Dr.know, - ยิปซีสำนักพิมพ์

06/03/2017 Note: มีพิมพ์ครั้งที่ 1 และ 4 เป็นการพิมพ์ซ้ำเนื้อหาไม่เปลี่ยน - - เลขเรียกหนังสือ BL723 .ด439 และ REL BL 2013 649388 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

เทพเจ้าไอยคุปต์ (ปกแข็ง)

เอกชัย จันทรา, - ยิปซีสำนักพิมพ์

06/03/2017 Note: มีแล้ว จำนวน 3 เล่ม - - เลขเรียกหนังสือ HIST DT 2013 626484 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

ตำนานเทพไอริช

พีระสิทธิ์ คูห์ศรีวินิจ, - 2559, - ยิปซีสำนักพิมพ์

06/03/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ BL980.อ94 พ64 2559 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (This item is not available in the Library.)

Erskine May: Parliamentary Practice 24th edition

Mark Hutton , - 2011, - LexisNexis UK

09/03/2017 Note: https://store.lexisnexis.co.uk/products/erskine-may-parliamentary-practice-24th-edition-skuuksku9781405751063EMPP2413100/details Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 1-4

ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ฯ,

09/03/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - นว .ท67ม7 2558 ล. 1 + นว .ท67ม7 2558 ล. 2 + นว .ท67ม7 2558 ล. 3 + นว .ท67ม7 2558 ล. 4 / ที่ห้องสมุดธรรมศาสตร์ มีแต่เล่มที่1และ2 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพค่อนข้างเก่ามาก เป็นฉบับปี2520 และ ไม่มีเล่ม3-4 หนังสือราคาไม่แพง 1 เล่มราคาไม่ถึง 100 บาท เป็นหนังสือชุดคลาสสิค อยากให้ห้องสมุดมีไว้ค่ะ (คำอธิบายจากwww.chulabook.com) เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เป็นหนังสือที่ผู้เขียนเล่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม ครอบครัวไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งสะท้อนสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยก่อน เหมาะกับผู้อ่านทุกเพศ ทุกวัย เนื่องจากรูปแบบการเขียนที่ใช้ เป็นแบบสนทนาเล่าสู่กันฟัง สำนวนที่ใช้ในการเขียนนั้น ใช้คำง่ายๆ ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราวและมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน หนังสือเรื่องนี้ ถือเป็นหนังสือที่มีคุณประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไปเรื่องหนึ่ง นอกจากจะให้ความรู้ด้านสังคมไทย วัฒนธรรมไทยในอดีตแล้ว ยังให้คติและแง่คิด ขอบคุณค่ะ Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

เศรษฐศาสตร์ [ฉบับทางเลือก]

ผู้เขียน Ha-Joon Chang (ฮาจุน ชาง) ผู้แปล วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร , - 1, - openworlds (กรุงเทพ) , economics

12/03/2017 Note: ประกอบการเรียนอ่านเพิ่มเติมวิชา มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

แผนที่ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม ฉบับพิมพ์ใหม่

Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski, - สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

13/03/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

The Nature and Nurture of Love

Marga Vicedo, - 2013, - University of Chicago Press

14/03/2017 Note: http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/N/bo15112774.html Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ

สีจิ้นผิง, - สำนักพิมพ์มติชน (กรุงเทพ) , รัฐศาสตร์

16/03/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - และได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ praewyo@hotmail.com แล้ว / หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 / E-mail: pathum@tu.ac.th)

The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century

Walter Scheidel, - 2017, - Princeton University Press , The Princeton Economic History of the Western World

17/03/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

The 'Bare Life' of Thai Migrant Workmen in Singapore

Kitiarsa, Pattana, - 2014, - Silkworm Books (Chiang Mai, Thailand)

18/03/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Conservation: Linking Ecology, Economics, and Culture

Monique Borgerhoff Mulder and Peter Coppolillo , - 2004, - Princeton University Press

18/03/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

The Power of When: Discover Your Chronotype--and the Best Time to Eat Lunch, Ask for a Raise, Have Sex, Write a Novel, Take Your Meds, and More

Michael Breus, PhD, - Little,Brown and company , PSYC

20/03/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ 39.araya@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ 39.araya@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

Development Against Democracy : Manipulating Political Change in the Third World- New Edition

Gendzier Irene L., - 2017, - Pluto Press; New edition edition (August 15, 2017)

21/03/2017 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

Universities and Empire: Money and Politics in the Social Sciences During the Cold War (Cold War and the University)

Christopher Simpson , - 1998, - New Press; 1St Edition edition (March 1998) , Cold War and the University

21/03/2017 Note: เป็นหนังสือที่น่าสนใจ Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

The Cold War & the University: Toward an Intellectual History of the Postwar Years

Richard C. Lewontin (Author), Ira Katznelson (Author), Laura Nader (Author), - 1996, - The New Press (November 1, 1996)

21/03/2017 Note: เป็นหนังสือที่น่าสนใจและใช้สำหรับทำรายงานสำหรับนักศึกษาหลายคน Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

Disobedient Teaching: Surviving and creating change in education

Welby Ings, - Otago University Press

22/03/2017 Note: http://www.nationwidebooks.co.nz/product/disobedient-teaching-9781927322666 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Recursive method for economics

Lucy's,

22/03/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Status: Checked by the library (please give more information of this book)

การศึกษาของผู้ถูกกดขี่

Paulo Freire, - 2559, - ปลากระโดด - ACQ

24/03/2017 Note: เลขเรียกหนังสือ LB880.ฟ8 พ725 2559 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ suriyaporn.e@arts.tu.ac.th แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

ทำไมจึงควรอ่านหนังสือคลาสสิก

วิทยากร เชียงกูล, - 2559, - แสงดาว (ไม่ทราบ) , Fiction, Non-Fiction - ACQ

25/03/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ Z1003 .ว634 2559 / ไม่มีหนังสือเล่มนี้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องยืมจาก Worldshare ซึ่งจำกัดระยะเวลาอ่านค่อนข้างสั้น ในฐานะผู้อ่าน จึงขอเสนอให้สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ไว้ในห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ รังสิต เพื่อที่หนังสือเล่มนี้จะเปิดโลกทัศน์ให้ผู้อ่าน อ่านหนังสือเล่มถัดไป Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Farm Worker Futurism Speculative Technologies of Resistance

Curtis Marez, - 2016, - Univ Of Minnesota Press

26/03/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Dark Ecology : For a Logic of Future Coexistence

Timothy Morton, - 2016, - Columbia Univ Pr (US)

26/03/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

The Social Life of DNA : Race, Reparations, and Reconciliation after the Genome

Alondra Nelson, - 2016, - Beacon Pr (US)

26/03/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

How Emotions are Made

Lisa Feldman Barrett,

27/03/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Age of Anger: A History of the Present

Pankaj Mishra,

27/03/2017 Note: This would be helpful and essential to my research paper. Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

CISA ระดับ 2 การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง. ส่วนที่ 1

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน,

28/03/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (ห้องสมุดสังเวียน มี 1 เล่ม ไม่พอ + หาไม่เจอ )

CISA ระดับ 2 การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้. ส่วนที่ 2

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน,

28/03/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (ห้องสมุดสังเวียน มี 1 เล่ม ไม่พอ + หาไม่เจอ )

medical acupuncture, 2nd edition

Jacqueline Filshie, - ACQ

28/03/2017 Note: เป็นหนังสือที่ใช้จัดอบรมการฝังเข็มให้แก่แพทย์หลังปริญญา / เป็นเล่มที่ออกมาใหม่ หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (WB369 .M435 2016) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Trigger Point Dry Needling, an evidenced and clinical based approach

Jan Dommerholt, - ACQ

28/03/2017 Note: ใช้จัดอบรมการฝังเข็ม แก่แพทย์หลังปริญญา ยังไม่มีในห้องสมุด >> รายการนี้ระหว่างรอดำเนินการจัดซื้อ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับบริการตัวเล่มจากห้องสมุดในความร่วมมือ (TU-THAIPUL) ได้ก่อนตามลิ้งค์นี้ค่ะ https://tinyurl.com/y8wr98wr 28 ก.ย. 2560 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (WE550 .T75 2013) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Responsibility of international organisations towards other international organisations : law and practice of the United Nations, the World Bank, the European Union (EU) and the International Atomic Energy Agency (IAEA)

Bimal N Patel, - 2013, - Lucknow : Eastern Book Company

30/03/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

International Organizations and Member State Responsibility : Critical Perspectives

Ana Sofia Barros; Cedric Ryngaert; Jan Wouters, - 2017, - Brill Nijhoff Publishing (Leiden) , Nova et vetera iuris gentium, no. 28

30/03/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Emergent Ecologies

Eben Kirksey, - 2015, - Duke Univ Pr (US)

01/04/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

เศรษฐมิติเบื้องต้น

ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, - ACQ

06/04/2017 Note: หนังสือมาแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ HB139 .ศ745 2560 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Modern Industrial Organization(4th Edition)

Dennis W. Carlton , Jeffrey M. Perloff, - 2004, - pearsonr

06/04/2017 Note: มีแล้ว 3 เล่ม เลขเรียกหนังสือ HD2326 .C34 2005 / ปกติแล้ว หนังสือภาษาต่างปรเทศ 1 เรื่อง จะซื้อ 1 เล่มค่ะ / หนังสือมีไม่พอใช้ค่ะ คนยืมเยอะมากเลยค่ะ และอยากใช้editionนี้ด้วยค่ะ เพราะอาจารยช้ล้editionนี้ในการสอนค่ะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (มีบริการ 3 เล่ม (ห้องสมุดป๋วย คณะเศรษฐศาสตร์ 2 เล่ม, หอสมุดป๋วย 1 เล่ม) เลขเรียกหนังสือ Call no.: HD2326 .C34 2005)

Cell Phone Location Evidence for Legal Professionals: Understanding Cell Phone Location Evidence from the Warrant to the Courtroom

Larry Daniel, - academic press , LAW/Digital Forensics

06/04/2017 Note: ห้องสมุดที่อื่นรวมทั้งที่ธรรมศาสตร์ แม้ว่าจะมีหนังสือที่เกี่ยวกับ Digital Forensics ในศึกษา แต่ยังมีหนังสือที่บรรยายเกี่ยวกับ Cell Phone Location Evidence ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรศึกษาและเป็นเรื่องสำคัญในยุคสมัยนี้มาก Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library (เป็นหนังสือที่จะจำหน่ายสิ้นเดือนเดือนมิถุนายน 2560 ห้องสมุดจะสั่งซื้อหลังเดือนมิถุนายน)

L'Idée de littérature à l'épreuve des arts populaires (1870-1945).

Pascale Alexandre-Bergues (dir.), - 2015, - Classiques Garnier (Paris) , Rencontres

06/04/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Le parjure, peut-être.

Jacques Derrida, - 2017, - Galilée (Paris)

06/04/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Archéo-Logique

Jean-François Courtine, - 2013, - Presses Universitaires de France (Paris) , Épiméthée

06/04/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Life Support : Biocapital and the New History of Outsourced Labor

Vora, Kalindi  , - 2015, - Univ of Minnesota Pr 

10/04/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Reimagining Political Ecology

Biersack, Aletta (EDT)/ Greenberg, James B. (EDT)  , - 2006, - Duke Univ Pr

10/04/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือปีเก่า ขออนุญาตไม่พิจารณาซื้อเข้าห้องสมุด (หากมีความจำเป็นกรุณาระบุเหตุผลด้วยครับ))

Nature in the Global South : Environmental Projects in South and Southeast Asia

Greenough, Paul R. (EDT)/ Tsing, Anna Lowenhaupt (EDT)/ , - 2003, - Duke Univ Pr

10/04/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือปีเก่า ขออนุญาตไม่พิจารณาซื้อเข้าห้องสมุด (หากมีความจำเป็นกรุณาระบุเหตุผลด้วยครับ))

The Space of Boredom: Homelessness in the Slowing Global Order

Bruce O′Neill, - 2017, - Duke Univ Pr

10/04/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Fungible Life: Experiment in the Asian City of Life

Aihwa Ong, - 2016, - Duke Univ Pr

10/04/2017 Note: 8 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Fierce Climate, Sacred Ground : An Ethnography of Climate Change in Shishmaref, Alaska

Marino, Elizabeth, - 2015, - Univ of Alaska Pr 

10/04/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Alchemy in the Rain Forest : Politics, Ecology, and Resilience in a New Guinea Mining Area 

Jacka, Jerry K. , - 2015, - Duke Univ Pr

10/04/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Visual Thinking: Empowering People & Organizations Through Visual Collaboration

Willemien Brand, - 2017, - BIS Publishers

11/04/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ skboardgames@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined

The Ontological Turn: An Anthropological Exposition

Martin Holbraad, - 2017, - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

12/04/2017 Note: https://www.bookdepository.com/The-Ontological-Turn-Martin-Holbraad-Morten-Axel-Pedersen/9781107503946?ref=grid-view&qid=1491987923791&sr=1-1 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Les théoriciens de l'art

Carole Talon-Hugon, - 2017, - Presses Universitaires de France (Paris)

13/04/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ

สีจิ้นผิง, - มติชน (กรุงเทพ) , รัฐศาสตร์

18/04/2017 Note: หนังสือ "สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ" เล่มนี้ ได้รวบรวมวาทะสำคัญของ "สีจิ้นผิง" ทั้งสุนทรพจน์ ปาฐกถา ถ้อยแถลง บทสัมภาษณ์ โอวาท นโยบาย จดหมายอวยพร และอื่น ๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2012 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2014 ไว้ทั้งหมด 79 บทความ ซึ่งบทความที่คัดสรรมาจัดแบ่งเป็น 18 หัวข้อ โดยมุ่งหมายในประเด็นหลักที่สังคมโลกให้ความสนใจเกี่ยวกับประเทศจีนในปัจจุบัน และจัดเรียงเนื้อหาในแต่ละหัวข้อตามลำดับเวลา และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อ่านให้เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจีน ขณะเรียบเรียงหนังสือจึงได้จัดทำหมายเหตุที่จำเป็นเพิ่มไว้ท้ายบท นอกจากนี้ ภายหนังเล่มยังรวบรวมภาพของสีจิ้นผิงในแต่ละสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการประชุม "สมัชชา 18" ไว้จำนวน 45 ภาพ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสภาพการทำงานและการใช้ชีวิตของท่านด้วย Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (ห้องสมุดสั่งซื้อแล้ว)

Quantum Mechanics: An Experimentalist's Approach

Eugene D. Commins, - 2014, - Cambridge University Press

20/04/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

The Life of Nikola Tesla : นิโคลา เทสลา อัจฉริยะนักฝันผู้เดียวดาย

JOHN J. O'NEILL , - สำนักพิมพ์มติชน , Science

20/04/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาและควา ามแตกต่างหลากหลาย

ผู้แต่ง : TIM DUNNE และคณะ ผู้แปล : จิตติภัทร พูนขํา, - 2560, - ศยาม (กรุงเทพ) , รัฐศาสตร์ การระหว่างประเทศ - Book

22/04/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

Nonviolence and Islamic Imperatives

Chaiwat Satha-Anand, - 2017, - Irene Publishing (Raleigh, North Carolina, United States) , Islam, Nonviolence, terrorism, peace

25/04/2017 Note: เป็นหนังสือที่ต้องใช้ในการทำวิทยานพิพนธ์ Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

Reading Critically at University

Mike Metcalfe, - 2006, - SAGE Publications Ltd (London) , SAGE Study Skills Series - Book

27/04/2017 Note: For improving students writing skill Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (สามารถยืมระหว่างห้องสมุด Thaipul ได้คะ มีที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=15&sid=a82c7b46-3897-43fe-afb0-f104bbcb6108%40sessionmgr103&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=ran.164359&db=cat01854a)

Writing Your Thesis

Paul Oliver, - 2013, - SAGE Publications Ltd (London) , SAGE Study Skills Series - Book

27/04/2017 Note: For improving students writing skill Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (มีที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ EDUC LB 2014 619933 )

How to Read Journal Articles in the Social Sciences

Phillip Chong Ho Shon, - 2015, - SAGE Publications Ltd (London) , SAGE Study Skills Series - Book

27/04/2017 Note: For improving students writing skill Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (มีที่ห้องสมุด ศ.สังเวียน (คณะพาณิชย์ฯ) SOC H 2013 633560)

Writing for Academic Success

Gail Craswell, - 2012, - SAGE Publications Ltd (London) , SAGE Study Skills Series - Book

27/04/2017 Note: For improving students writing skill Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (มีที่ห้องสมุด ศ.สังเวียน (คณะพาณิชย์ฯ) EDUC LB 2013 633582 และสามารถยืมระหว่างห้องสมุด Thaipul ได้ที่ http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=27&sid=a82c7b46-3897-43fe-afb0-f104bbcb6108%40sessionmgr103&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=utcc.237618&db=cat02354a)

Death in the City: Suicide and the Social Imaginary in Modern Mexico

Kathryn A. Sloan, - 2017, - University of California Press (Oakland, CA.)

02/05/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Rousseau Between Nature and Culture: Philosophy, Literature, and Politics

Anne Deneys-Tunney, - 2016, - Walter de Gruyter GmbH & Co KG - Book

03/05/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

L'affaire Arnolfini : Enquête sur un tableau de Van Eyck

JEAN-PHILIPPE POSTEL, - 2016, - ACTES SUD (Arles France) - Book

04/05/2017 Note: french language literature history of art siemology useful for class FR221 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Joint Ventures and Shareholders' Agreements

Susan Singleton (Author), - Bloomsbury Professional

05/05/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Joint Ventures and Shareholders Agreements – 24 Sep 2009

Simmons & Simmons Communication Practice (Author), John Verrill (Author), - Bloomsbury

05/05/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

The Birth of Korean Cool: How One Nation Is Conquering the World Through Pop Culture

Euny Hong,

08/05/2017 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (REJECTED: Available via ILL)

ทำไมเราเลี้ยง PIG แต่กิน PORK

ชัชพล เกียรติขจรธาดา, - ชัชพลบุ๊คส์

08/05/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

ทำไมแฮมเบอร์เกอร์จึงไม่มีแฮม

ชัชพล เกียรติขจรธาดา, - ชัชพลบุ๊คส์ - Book

08/05/2017 Note: เลขเรียกหนังสือ PE1449 .ช62 2560 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Sports law in France

Jean-Yves Foucard, - Wolters Kluwer Law & Business

09/05/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Principles of Chemical Engineering Practice

George DeLancey, - John Wiley & Sons, 2013 - ACQ

11/05/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ pchanthot@hotmail.co.th แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมลล์ pchanthot@hotmail.co.th แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

อย่าปล่อยให้ใครฆ่าวาฬของคุณ

รวิศ หาญอุตสาหะ, - 2559, - สำนักพิมพ์วีเลิร์น (2922/27 อาคารอิสสระทาวเวอร์2 ชั้น23 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10320) , บริหาร - Book

11/05/2017 Note: สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - ส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ liang_legend@hotmail.co.th แล้ว / หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02-564-4444 ต่อ 1305 / E-mail: pathum@tu.ac.th Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - ส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ liang_legend@hotmail.co.th แล้ว / หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โทร. 02-564-4444 ต่อ 1305 / E-mail: pathum@tu.ac.th)

The Optimistic Leftist: Why the 21st Century Will Be Better Than You Think

Ruy Teixeira, - 2017, - St. Martin's Press - Book

14/05/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

วิถีฎีกามหาชน เล่ม 4-8

จุลกิจ รัตนมาศทิพย์ , - บริษัท โรงพิมพ์ล้านคำ จำกัด (กรุงเทพ) , ความจำเป็นแห่งกฎหมายและทฤษฎีกฎหมาย - Book

17/05/2017 Note: เป็นหนังสือชุด มี 8 เล่ม ในห้องสมุดมีเพียงเล่ม 1-3 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Researching Education Policy, Public Policy, and Policymakers

Dan Gibton, - 2015, - Routledge - Book

21/05/2017 Note: https://www.amazon.co.uk/dp/1138024422/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=1MSBO74N97RHM&coliid=I1QITLHO8OB85X Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Cities for People, Not for Profit: Critical Urban Theory and the Right to the City

Neil Brenner, Peter Marcuse, Margit Mayer (eds), - 2012, - Routledge (New York) - Book

23/05/2017 Note: ใช้ประกอบการเรียนวิชา สังคมวิทยาที่อยู่อาศัย, และมานุษยวิทยาเมือง และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมืองและที่อยู่อาศัย Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Business Adventures: Twelve Classic Tales from the World of Wall Street

John Brooks , - 2014, - Open Road Media; Reprint edition (July 8, 2014) - Book

26/05/2017 Note: Bill Gates shares his thoughts on John Brooks, author of his favorite business book Business Adventures, a collection of twelve stories that originally appeared in The New Yorker. Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหังสือ HF5343B7 2014)

ปริศนาดอกไม้มายา

Keigo Higashino, ธีรตา วิจิตร, - 2560, - แพรวสำนักพิมพ์ - Book

30/05/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Bones around My Neck: The Life and Exile of a Prince Provocateur

Tamara Loos, - 2017, - Cornell University Press - Book

31/05/2017 Note: https://silkwormbooks.com/collections/history/products/bones-around-my-neck Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Esther the Wonder Pig: Changing the World One Heart at a Time

Steve Jenkins, Derek Walter, - 2017, - Grand Central Publishing - Book

01/06/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Sacrés Français: un américain nous regarde

Stanger Ted, - 2004, - Gallimard / Folio documents (Paris, France) - Book

01/06/2017 Note: French language Intercultural French American useful for master of translation French-Thai Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (REJECTED: Available via ILL)

White or Yellow? : the race war of 1908 AD

Lane, William, - 2011, - Little Darling Publications (Morrisville, N.C.) - Book

03/06/2017 Note: The only edition of a key text of late 19th-c. Australian anti-Asian identity formation. http://www.lulu.com/shop/william-lane/white-or-yellow-the-race-war-of-1908-ad/paperback/product-16341043.html http://josiah.brown.edu/search~S7/o?SEARCH=ocn852933283 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (REJECTED: Available via ILL)

Analysing political speeches : rhetoric, discourse and metaphor

Jonathan Charteris-Black, - 2014, - Palgrave Macmillan (Basingstoke) - Book

03/06/2017 Note: An introduction to the analysis of political speeches. Useful for Public speaking classes and critical research on political rhetoric. Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

The Courage of Hopelessness: Chronicles of a Year of Acting Dangerously

Slavoj Zizek , - 2017, - Allen Lane (London, United Kingdom) - Book

05/06/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Thailand's Theory of Monarchy The Vessantara Jataka and the Idea of the Perfect Man

Patrick Jory, - 2017, - SUNY Press / State University of New York Press - ACQ

06/06/2017 Note: หอสมุดปรีดี พนมยงค์ สั่งซื้อ 21 ก.พ. 60 ค่ะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (Not available in library))

เทพอวตาร เล่ม 1-2

ลักษณวดี, - 2558, - ณ บ้านวรรณกรรม - ACQ

13/06/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ chanipa_m.p.k.h@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ chanipa_m.p.k.h@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com หรือ chutatip@tu.ac.th)

Colonialism and homosexuality

Aldrich, Robert, - 2003, - Routledge (London) - ACQ

15/06/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ HQ76.2E9A53 2003 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library))

History of the Future of Economic Growth Historical Roots of Current Debates on Sustainable Degrowth

Iris Borowy, Matthias Schmelzer, - 2017, - Routledge - Book

16/06/2017 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire

Sedgwick, Eve Kosofsky, - 1985, - Columbia University Press (New York, Guildford) - ACQ

17/06/2017 Note: Edition 2015 ISBN 9780231176293 / For Gender studies and literary theory Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (ACCEPTED: Library Copy Lost)

HAMAS: Social Identity, Violent Resistance and Power Politics

Bondokji, Neven, - 2012, - Manak Publications; 2013 edition (2012) (New Delhi) - Book

18/06/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (REJECTED: Available via ILL)

Advanced practical organic chemistry

John Leonard, Barry Lygo, Garry Procter., - 2013, - Boca Raton CRC Press, Taylor &​ Francis Group, [2013] - Book

19/06/2017 Note: - Third edition - ถ้ามีเป็น ebook ขอเป็น ebook ก็จะดีคะ พกง่ายสะดวก Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

Histoire mondiale de la France

Collectif, directeur Patrick Boucheron, - 2017, - Le Seuil (12 janvier 2017) (Paris France) , Histoire - ACQ

21/06/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ DC17H57 2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library

La chanson de Roland ; métamorphoses du texte ; essai d'analyse différentielle des sept versions

Jean Marcel Paquette, - 2014, - Paradigme (Orléans France) - ACQ

21/06/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ PQ1523p36 2013 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

La chanson de Roland

Jean Marcel, version moderne en prose , - 2015, - Michel Brulé (Québec Canada) - ACQ

21/06/2017 Note: No Stock. You can borrow the book by Interlibrary Loan. Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact at E-mail: worldshareill@gmail.com Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined

La farce de maître Pathelin

Jean Marcel, - 2007, - Lanctôt éditeur (Montréal Canada) - ACQ

21/06/2017 Note: No Stock. You can borrow the book by Interlibrary Loan. Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact at E-mail: worldshareill@gmail.com Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined

Flora. Les fleurs dans l'antiquité

Delphine Lauritzen, - 2017, - Les Belles Lettres, (Paris France) , Signet Belles lettres (n°22) - ACQ

22/06/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ SB404.5F560 2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library

Military orientalism : Eastern war through Western eyes

Porter, Patrick, - 2014, - Oxford University Press (New York) - Book

24/06/2017 Note: Innovative application of the analytical concept of Orientalism to global history and defence studies. http://www.hurstpublishers.com/book/military-orientalism/ Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The Abstraction Engine

Michael Fortescue , - 2017, - John Benjamins Publishing Company , Advances in Consciousness Research - Book

27/06/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ devotionfx_supernova@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ devotionfx_supernova@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

Pattern and Process

Michael Fortescue , - 2001, - John Benjamins Publishing Company , Human Cognitive Processing - Book

27/06/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ devotionfx_supernova@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ devotionfx_supernova@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com)

คนอยู่วัด

ไมตรี ลิมปิชาติ, - 2555, - Book

29/06/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (อยู่ในระหว่างการเตรียมหนังสือเข้าระบบเพื่อให้บริการ)

Lives of Thai Temple Boys: A Collection of Short Stories from Thailand

Maitree Limpichart, Stephen Landau, - 2017, - Middle Way Multimedia & Publishing Services - Book

29/06/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Good Night Stories for Rebel Girls

Elena Favilli, Francesca Cavallo, - Timbuktu Labs, Inc. - ACQ

29/06/2017 Note: เป็นหนังสือที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิง Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

A History of Ayutthaya: Siam in the Early Modern World

chris baker & pasuk phongpaichit, - 2017, - Cambridge University Press (UK) - ACQ

29/06/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ DS589P8B35 2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Yuan Phai, the Defeat of Lanna: A Fifteenth-Century Thai Epic Poem

chris baker & pasuk phongpaichit, - 2017, - Silkworm Books (Chiang Mai Thailand) - ACQ

29/06/2017 Note: English book Thai literature Thai Historyหนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ PL4206Y8302017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

LA FEMME, LE HEROS ET LE VILAIN. POEME POPULAIRE THAI.KHUN CHANG, KHUN PHEN.

J. Kasem Sibunruang , - 1960, - PUF Presses universitaires de France (Paris France) - ACQ

29/06/2017 Note: Out of Print. You can borrow the book by Interlibrary Loan. Please see the details in your email - carral_frederic@yahoo.fr / For more information about WorldShare Interlibrary Loan or WorldShare ILL, please contact at E-mail: worldshareill@gmail.com Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (Not available in library)

Le siam à Fontainebleau : L'ambassade du 27 juin 1861, Château de Fontainebleau, 5 novembre 2011 - 27 février 2012

Xavier Salmon et alii, - 2011, - RMN ARTS DU 14E (Paris France) - ACQ

29/06/2017 Note: Thai-French History FSrench book recently translated in Thai Fหนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ DS575.5F8S53 2011 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

ราชอาณาจักรสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล คณะราชทูตสยาม 27 มิถุนายน ค.ศ.1861

Xavier Salmon (ผู้แปล ผศ.ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี), - 2013, - สยาม เรเนซองส์, บจก. สนพ. Siam Renaissance (thailand) , กระดาษอาร์ต - ACQ

11/09/2017 Note: https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=625596 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

ราชอาณาจักรสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล คณะราชทูตสยาม 27 มิถุนายน ค.ศ.1861

Xavier Salmon (ผู้แปล ผศ.ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี), - 2013, - สยาม เรเนซองส์, บจก. สนพ. Siam Renaissance (thailand) , กระดาษอาร์ต - ACQ

29/06/2017 Note: Call Number - - HIS DS 2013 625596 / Thai-French History Translated in Thai from French useful for Master French-Thai Translation Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (Call Number - - HIS DS 2013 625596)

China, 1898-1912 : The Xinzheng Revolution and Japan

Reynolds, Douglas Robertson, - 1993, - Harvard University Press (Cambridge, Mass.) - Book

29/06/2017 Note: An important challenge on a long-overlooked dimension of intra-East Asian relations. A must-have of any research library collection. Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (Available via Worldshare Interlibrary Loan (more info: https://library.tu.ac.th/sites/default/files/2018-01/76310_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20WorldShare%20ILL_edit_20180109_0.pdf))

Les Nobles

Dokmai Sot (translator Wanee Pooput), - 2008, - Editions de l'Aube (France) , Regards Croisés - ACQ

30/06/2017 Note: 28 July 2017 - - Out of Print - - Thai literature translated in French useful for the Master of translation Thai French. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Des nouvelles de Nouvelle-France

Jean Marcel, - 1994, - Léméac Editeur (Montréal Canada) - ACQ

30/06/2017 Note: 28 July 2017 Out of Print - - French literature French Canadian literature Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Hypatie ou la fin des dieux

Jean Marcel, - 1989, - Léméac Editeur (Montréal Canada) - ACQ

30/06/2017 Note: 28 July 2017 Out of Print - - French Canadian literature Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Jérôme ou de la traduction

Jean Marcel, - 1990, - Léméac Editeur (Montréal Canada) - ACQ

30/06/2017 Note: 28 July 2017 Out fo Print - - French Canadian literature Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Sidoine ou la dernière fête

Jean Marcel, - 1993, - Léméac Editeur (Montréal Canada) - ACQ

30/06/2017 Note: 38 July 2017 Out of Print - - French Canadian literature Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

The Economies of Africa and Asia in the Inter-war Depression

Ian Brown (Author), - 2014, - Routledge - ACQ

30/06/2017 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (REJECTED: Available via ILL)

The Struggle for the West

Browning, Christopher; Lehti, Marko, - 2010, - Routledge - Book

01/07/2017 Note: An important critical contribution to ongoing debates about "the West". For further information see: https://www.routledge.com/The-Struggle-for-the-West-A-Divided-and-Contested-Legacy/Browning-Lehti/p/book/9780415476836 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (Available via Worldshare Interlibrary Loan (more info: https://library.tu.ac.th/sites/default/files/2018-01/76310_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20WorldShare%20ILL_edit_20180109_0.pdf))

The Japanese discovery of Victorian Britain

Cobbing, Andrew , - 1998, - Japan Library (Richmond, Surrey) - Book

01/07/2017 Note: An important study on transnational encounters and transfers shaping modern Japan and Asia more generally. Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (Available via Worldshare Interlibrary Loan (more info: https://library.tu.ac.th/sites/default/files/2018-01/76310_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20WorldShare%20ILL_edit_20180109_0.pdf))

The History of US-Japan Relations

Iokibe Makoto, - 2017, - Japan Library (Richmond, Surrey) - Book

01/07/2017 Note: see: http://www.jpic.or.jp/japanlibrary/en/books/001848.html Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Global Modernity

Dirlik, Arif, - 2007, - Routledge - Book

01/07/2017 Note: A critical appraisal of the globalization hype by one of the foremost social theorists of our days. Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (Available via Worldshare Interlibrary Loan (more info: https://library.tu.ac.th/sites/default/files/2018-01/76310_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20WorldShare%20ILL_edit_20180109_0.pdf))

From ally to enemy : Anglo-Japanese military relations, 1900-45

Towle, Philip, - 2006, - Global Oriental (Folkestone) - Book

01/07/2017 Note: An important contribution to the study of Anglo-Japanese relations. Further details: http://www.brill.com/ally-enemy Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (Available via Worldshare Interlibrary Loan (more info: https://library.tu.ac.th/sites/default/files/2018-01/76310_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20WorldShare%20ILL_edit_20180109_0.pdf))

Land and sea : a world-historical meditation

Schmitt, Carl, - 2015, - Telos Press Publishing (Candor, NY) - Book

02/07/2017 Note: The first English translation of geopolitical reflection of one of the most controversial thinkers of the 20th century. Should be part of a research library collection. For further details see: http://www.telospress.com/now-available-carl-schmitts-land-and-sea/ Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (RP-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Subject to identity: Knowledge, sexuality, and academic practices in higher education

Susan Talburt, - 2000, - SUNY / State University of New York Press , SUNY series, Identities in the Classroom - ACQ

03/07/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Lettre de Hanoï

Jean Tardieu, - 1997, - Gallimard (Paris France) , Blanche - ACQ

03/07/2017 Note: French language Literature Colonialism studies หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ PQ2639A72Z48 1997 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library

Les empires coloniaux (XIXe-XXe siècle)

Pierre Singaravélou (dir.), - 2013, - Points (Paris France) , Points histoire - ACQ

05/07/2017 Note: French and English language World History, colonialism หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ JV185E57 2013 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Pour une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non advenus

Quentin Deluermoz & Pierre Singaravélou, - 2016, - Le Seuil (Paris France) , UNIV Histoire - ACQ

05/07/2017 Note: French Language World History Uchroniaหนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ D21D47 2016 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Japan in Transition: From Tokugawa to Meiji

Marius B. Jansen, Gilbert Rozman , - 2014, - Princeton University Press (Princeton, N.J.) - Book

05/07/2017 Note: Books like this should simply be part of any core research library collection! Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

ฉันไม่อยากเป็นซินเดอเรลล่า 1-2

หลิวล่างเต๋ออวี๋, - 2017, - สุรีย์พร - Book

07/07/2017 Note: ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก...ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดแห่งใดจัดซื้อ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณที่กรุณาแนะนำหนังสือน่าสนใจ...เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก...ขออภัยที่ต้องขอปฏิเสธหนังสือรายการนี้…หากภายหลังหอสมุด/ห้องสมุดเครือข่ายมีหนังสือเรื่องนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง…ณ วันที่แจ้งข้อมูลยังไม่มีห้องสมุดแห่งใดจัดซื้อ)

Teaching mikadoism : the attack on Japanese language schools in Hawaii, California, and Washington, 1919-1927

Asato, Noriko, - 2006, - University of Hawaii Press (Honolulu) - Book

09/07/2017 Note: For further details see: http://www.uhpress.hawaii.edu/p-4131-9780824828981.aspx Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (Available in the library (E-Books) : https://thammasatuniv.on.worldcat.org/oclc/648294946)

Cultural studies 50 years on

Connell, Kieran; Hilton, Matthew, - 2016, - Rowman & Littlefield (London ; New York) - Book

09/07/2017 Note: The most comprehensive survey of cultural studies/ the Birmingham school to date. A set text for any introductory course in this field. Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The King and the Making of Modern Thailand

Antonio L. Rappa, - 2017, - Routledge; 1 edition (April 7, 2017) , Routledge Contemporary Southeast Asia Series - Book

13/07/2017 Note: หนังสือเล่มนี้จำเป็นสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา(ตัวผมเอง) และเชื่อมั่นว่าจำเป็นสำหรับนักศึกษารัฐศาสตร์หรือผู้สนใจการเมืองไทยท่านอื่นๆ ที่สำคัญไปกว่านั้น หนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นอีกความรู้หนึ่งที่จะช่วยให้เรา(เหล่านักวิชาการหรือผู้ที่อยากจะทำงานทางวิชาการ) ได้เรียนรู้จากมุมมองที่กว้างขวาง เป็นสายตาคนนอกที่มองมายังสังคมการเมืองของไทย ทั้งหมดนี้เพื่อรับรู้/เข้าใจ และช่วยกันคิดหาทางออกสำหรับสภาพสังคมที่คุกรุ่นขัดแย้งอยู่ในปัจจุบัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางผู้พิจารณาสั่งซื้อ จะเห็นใจนักศึกษาปริญญาเอกที่งบฯน้อย แต่ต้องใช้หนังสือรวมทั้งเล็งเห็นความสำคัญในระยะยาวของความรู้ที่จะได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ ขอบพระคุณที่รับฟัง Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library (ที่หอสมุดปรีดีฯ ดำเนินการสั่งซื้อแล้วคะ)

เดินข้างเขา หนาวข้างเธอ

คุณากร วรวรรณธนะชัย, - abook (กรุงเทพฯ) - Book

16/07/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (จบการศึกษาแล้ว ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ขอบคุณที่แนะนำมาครับ)

Pierre Bourdieu - Un structuralisme héroïque

Jean-Louis Fabiani, - 2016, - Seuil (Paris) , La couleur des idées - ACQ

16/07/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Britain's Imperial Retreat from China, 1900-1931

Chow, Phoebe, - 2017, - Routledge - Book

17/07/2017 Note: for further details see: https://www.routledge.com/Britains-Imperial-Retreat-from-China-1900-1931/Chow/p/book/9781315693743 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

A Nation Without Borders: The United States and Its World in an Age of Civil Wars, 1830-1910

Steven Hahn, - 2016, - Viking , The Penguin History of the United States - Book

18/07/2017 Note: http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=682081 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library

Turning Thirty ปีนี้ไม่อยากโสด

ไมค์ เกล / ภูมิชาย บุญสินสุข แปล, - a book - Book

19/07/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Introduction to the Philosophy of Being

George P. Klubertanz, - 2005, - Book

20/07/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ appreciatp@yahoo.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ appreciatp@yahoo.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

Feminist Narrative Research: Opportunities and Challenges

Jo Woodiwiss, Kate Smith and Kelly Lockwood (eds), - 2017, - Palgrave Macmillan - Book

21/07/2017 Note: This book will be very useful for our course in Feminist Research Methodology as well as to faculty members and students who are interested in conducting narrative research. Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (RP-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

ใช้เงินน้อยกว่าแต่รวยก่อน (THE $100 STARTUP)

Chris Guillebeau, - วีเลิร์น - Book

23/07/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

เทคนิคอ่านให้ไม่ลืม ที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ

คะบะซะวะ ชิอง, - วีเลิร์น - Book

23/07/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

คิดแบบยิว ทำแบบญี่ปุ่น

ฮอนดะ เคน, - วีเลิร์น - Book

23/07/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

วิชาสร้างธุรกิจ ฉบับ MIT

Bill Aulet, - วีเลิร์น - Book

23/07/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ขยับแค่ 1 องศา ปัญหาก็หายไปครึ่งหนึ่ง (THE OB STACLE IS THE WAY)

RYAN HOLIDAY, - Book

23/07/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

วิชาความสุขที่มีสอนแค่ในฮาร์วาร์ด (HAPPIER)

BEN-SHAHAR, TAL, - Book

23/07/2017 Note: มีแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ BF575.ส7 บ743 2554 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (มีแล้ว - - เลขเรียกหนังสือ BF575.ส7 บ743 2554)

จงทิ้งทุกอย่างที่คุณเคยรู้ก่อนเริ่มทำธุรกิจ (REWORK)

FRIED & HANSSON, - Book

23/07/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

แค่ใช้คำให้เป็น พูดไม่ต้องเก่งก็พลิกสถานการณ์ได้

ซาซากิ เคอิจิ, - AMARIN BOOK CENTER CO., LTD. - Book

23/07/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

พลังวิเศษของคนธรรมดา : Big Magic

Elizabeth Gilbert, - วีเลิร์น - Book

23/07/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ชนะคนเก่งด้วยวิธีของคนไม่เอาถ่าน

Yusuke Nakano, - We Learn - Book

23/07/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Greed : gut feelings, growth, and history

Robertson, A. F., - 2001, - Polity (Cambridge) - ACQ

24/07/2017 Note: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-074562605X.html A potential set text for BS244 Introduction to Cultural Studies Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The end of the suburbs : where the American dream is moving

Gallagher, Leigh, - 2013, - Penguin - Book

24/07/2017 Note: Important analysis of post-suburbanization in America. Potential set text for BS495 and other courses on urban policy and development Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Sapiens: A Brief History of Humankind

Yuval Noah Harari, - Random House - Book

26/07/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หอสมุดมีให้บริการแล้ว กรุณาติดต่อใช้บริการได้ที่ห้องสมุดดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 5) ครับ : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=644915)

Homo Deus : A Brief History of Tomorrow

Yuval Noah Harari, - Vintage - Book

26/07/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

รวมคำบรรยายเนติ ภาคหนึ่ง สมัย 69

- Book

29/07/2017 Note: สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - ส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ Jupin-pin@hotmail.com แล้ว / หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ E-mail: pathum@tu.ac.th Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ได้ - - ส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ Jupin-pin@hotmail.com แล้ว / หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ E-mail: pathum@tu.ac.th)

If I understood you, Would I have this look on my face.

Alan Alda, - 2017, - Random House - ACQ

03/08/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library))

Art, Culture and International Development: Humanizing social transformation

John Clammer, - 2015, - Routledge (์NY) - Book

03/08/2017 Note: 3 ส.ค. 60 มี ebook - - Content DM 14446 / หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ samsunt@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com / The book for reading in class of Aesthetics of Development Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ samsunt@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

The Aesthetics of Development Art, Culture and Social Transformation

Clammer, John, Giri, Ananta Kumar (Eds.), - 2017, - Palgrave Macmillan US - ACQ

03/08/2017 Note: The book for reading in class of Aesthetics of Development Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

ประวัติศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ดร. จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ และ ผศ.ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์, - ACQ

04/08/2017 Note: เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ในการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จึงมีความจำเป็นในการสั่งซื้อ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Cognitive Pragmatics: The Mental Processes of Communication

Bruno G. Bara; Translated by John Douthwaite, - 2010, - MIT Press (USA) , Linguistics, Pragmatics, Communication - Book

09/08/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ devotionfx_supernova@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ devotionfx_supernova@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

ศาสตร์แห่งวรรณคดีคือตรีศิลป์ : ทฤษฎี สุนทรียะ สังคม

สุรเดช โชติอุดมพันธ์, - 2012, - วรรณคดีศึกษา, ศูนย์ , วรรณคดีวิจารณ์ - Book

09/08/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Academic Life and Labour in the New University : Hope and Other Choices

Ruth Barcan , - 2013, - Ashgate (Routledge) - Book

10/08/2017 Note: 9781409436225 Ashgate 2013 = 9781138273795 Routledge 2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

IDIOT'S GUIDES: GRAMMAR AND STYLE

MARK, PETERS, - 2014, - 04/02/2014 (PENGUIN PUTNAM INC. U.S.A.) , IDIOT'S GUIDES - Book

10/08/2017 Note: Language: English Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

พิชิตข้อสอบ Redesigned TOEIC (Parts V-VII)

ผศ.ดร. นเรศ สุรสิทธิ์, - 2011, - 10/2011 (นเรศ สุรสิทธิ์, ผศ.ดร.) , พิชิตข้อสอบ TOEIC (Parts V-VII) - Book

10/08/2017 Note: หนังสือ "พิชิตข้อสอบ Redesigned TOEIC (Parts V-VII)" เล่มนี้ ได้นำเสนอเนื้อหาและแนวข้อสอบ Redesigned TOEIC พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ Parts V-VII (Sentence Completion และ Shot Talks) อย่างสมบูรณ์ โดยเริ่มจากเนื้อหาเกี่ยวกับไวยากรณ์หรือโครงสร้างภาษาอังกฤษซึ่งเป็นเนื้อหาที่ถือว่ายากที่สุดของการสอบ TOEIC ด้วย ต่อด้วยข้อสอบแนวใหม่ของ Redesigned TOEIC ใน Part VI และจบด้วยเทคนิคการทำข้อสอบ Part VII ซึ่งเป็น Part สุดท้ายของการทำข้อสอบ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

มังกรหลากสี การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธก กิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์

ยศ สันตสมบัติ, - 2557, - Book

11/08/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

States in the Developing World

Miguel A. Centeno, Atul Kohli, and Deborah J. Yashar (Eds.), - Cambridge University Press (New York) - Book

14/08/2017 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

Entre-Textes: Dialogues littéraires et culturels

Oana Panaïté and Vera A. Klekovkina , - 2017, - Routledge - Book

15/08/2017 Note: https://www.routledge.com/Entre-textes-Dialogues-litteraires-et-culturels/Panaite-Klekovkina/p/book/9781138939844 หนังสือได้แล้ว เลขเรียกหนังสือ PC2065E587 2018 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (Not available in library)

Paramedic Care: Principles & Practice, Vols. 1-5 (5th Edition)

Robert S. Porter and Richard A. Cherry MS EMT-P, - Book

21/09/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL ได้/ ตามลิ้งค์นี้ https://thammasatuniv.on.worldcat.org/ILL/oclc/957738691 / ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมล v.apisit@hotmail.com แล้ว /สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่อีเมล worldshareill@gmail.com)

Anatomy & Physiology For The Prehospital Provider (American Academy of Orthopaedic Surgeon)

American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), Bob Elling, Kirsten M. Elling , - ACQ

15/08/2017 Note: หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (QS18.2 .E456 2015) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติ ขอบคุณค่ะ Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library

Basic Arrhythmias (8th Edition)

Gail Walraven , - Book

15/08/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่าง WorldShare ILL ได้/ ตามลิ้งค์นี้ https://thammasatuniv.on.worldcat.org/ILL/oclc/959280284 / ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่อีเมล v.apisit@hotmail.com แล้ว /สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่อีเมล worldshareill@gmail.com)

Cake: A Global History (Edible)

Nicola Humble, - Reaktion Books - Book

15/08/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Cake: A Slice of History

Alysa Levene, - Pegasus Books - Book

15/08/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

A Slice of Britain: Around the country by cake

Caroline Taggart, - AA Publsihing - Book

15/08/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ปรัชญาสังคมศาสตร์ การอธิบายทางสังคมรากฐานสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, - Book

16/08/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หอสมุดปรีดี มี 2 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ SOC H 2016 663527 / ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสาขา (Book Delivery) ได้ค่ะ )

Of mice and men

Steinbeck, John, - 2002, - Penguin Books (New York ) , Fiction - Book

16/08/2017 Note: เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาที่ใช้ในการเรียนวิชา EG211 จึงขอความกรุณารับไว้พิจารณา Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มี 1 เล่ม / เลขเรียกหนังสือ FIC 2002 657491 / ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสาขา (Book Delivery) ได้ค่ะ )

Language Development

Patricia Brooks, Vera Kempe, - 2012, - John Wiley & Sons (Chichester, West Sussex) - Book

17/08/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The Development of Language

Martyn Barrett, - 2016, - Psychology Press (London) - Book

17/08/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Phonological Development: The First Two Years

Marilyn May Vihman, - 2013, - Wiley (Chichester, West Sussex) - Book

17/08/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The Emergence of Phonology: Whole-word Approaches and Cross-linguistic Evidence

Marilyn M. Vihman, Tamar Keren-Portnoy, - 2013, - Cambridge University Press (New York) - Book

17/08/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

A World Restored : Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace, 1812-22

Henry A. Kissinger, - 2013, - Echo Point Books & Media (Williamsville, United States) , European History - Book

18/08/2017 Note: https://www.bookdepository.com/World-Restored-Henry--Kissinger/9781626549784?ref=grid-view&qid=1503067343497&sr=1-1 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

More Words about Pictures: Current Research on Picturebooks and Visual/Verbal Texts for Young People (Children's Literature and Culture) 1st Edition

Perry Nodelman, Naomi Hamet and Mavis Reimer, - 2017, - Routledge , Children's Literature and Culture - Book

19/08/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Challenging and Controversial Picturebooks: Creative and critical responses to visual texts 1st Edition

Janet Evans, - 2015, - Routledge - Book

19/08/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Picturebooks, Pedagogy and Philosophy (Routledge Research in Education) 1st Edition

Joanna Haynes, Karin Murris, - 2012, - Routledge , Routledge Research in Education (Book 60) - Book

19/08/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

The Core Human Rights Treaties and Thailand

Vitit Muntarbhorn, - 2017, - Brill | Nijhoff (Brill | Nijhoff) , International Studies in Human Rights - Book

22/08/2017 Note: Go to Online Edition Vitit Muntharbhorn (Professor Emeritus at the Faculty of Law, Chulalongkorn University, Bangkok). In this study titled The Core Human Rights Treaties and Thailand, Vitit Muntarbhorn examines the relationship between Thailand and the nine key human rights Conventions, known as the Core Human Rights Treaties, in addition to their Protocols. These agreements cover a range of civil, political, economic, social and cultural issues, in addition to the rights of specific groups. The study offers a mirror for reflection, testing the linkage between international standards and national implementation in a dynamic and challenging context. Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Siamese Melting Pot: Ethnic Monorities in the Making of Bangkok

Edward Van Roy, - 2017, - Silkworm Books (Chaingmai Thailand) - Book

22/08/2017 Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Shareholder Agreements and Joint Ventures, 2016 ed. (Business Laws of China) Paperback

Editorial Advisory Board (Author), Owen D. Nee (Author), - Publisher: Thomson West (30 Aug. 2016) (-) , Business Laws - ACQ

22/08/2017 Note: เป็นหนังสือกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจที่ใช้ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการใช้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Make your bed: Little things that can change your life...And Maybe the world

William H. McRaven, - Book

23/08/2017 Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

The Law and Practice of Shareholders' Agreements in National and International Joint Ventures: Common and Civil Law Uses.

Ronald Charles Wolf, - Wolters Kluwer Law & Business (May 23, 2014) , Business and Commercial Laws - ACQ

23/08/2017 Note: เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจที่ใช้ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศทั้งในระบบ Common Law และ Civil Law เพื่อประโยชน์ในการใช้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

International Handbook on Shareholders' Agreements: Regulation, Practice and Comparative Analysis (De Gruyter Handbook)

Kristián Csach (Editor), Bohumil Havel (Editor), Sebastian Mock (Editor), - Walter De Gruyter Inc (November 15, 2017) , Corporate Laws - Book

23/08/2017 Note: Shareholders Agreements have a growing influence on the general understanding of corporate law since they bind not only the shareholders but also affect the constitution of the corporation and can have a severe impact on capital markets. Therefore, Shareholders Agreements are more and more subject to regulation in corporate, capital market and also insolvency law on the national, the European and the international level. This handbook provides a general examination of conceptual questions of Shareholders Agreements and provides an analysis of the regulation of Shareholders Agreements in European and international law and of the national law of more than 20 jurisdictions. Readers will get a general understanding of the theoretical and practical problems involved with Shareholders Agreements and detailed information on the regulation of Shareholders Agreements in several jurisdictions and the applicable law in the case of transnational corporations and cross-border transactions. Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

ชายชื่ออูเว A Man Called Ove

Fredrik Backman, - 2560, - Merry Go Round Publishing (-) , หนังสือแปลตะวันตก - Book

25/08/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ nattapond@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

Of mice and men

John Steinbeck, - 2002, - Penguin Books (New York) , Fiction - Book

25/08/2017 Note: ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง (ศูนย์ลำปาง) งดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสำหรับหนังสือนวนิยายและเรื่องสั้น จึงไม่สามารถยืมได้ รวมทั้งหนังสือนอกตำราเล่มนี้นักศึกษาถูกบังคับอ่าน จึงเห็นควรให้ทำการสั่งซื้อ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ nattapond@hotmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

หนังยางล้างใจ

วิสูตร แสงอรุณเลิศ, - Stock2morrow , จิตวิทยาประยุกต์ | แรงบันดาลใจ - Book

26/08/2017 Note: Call no.: PSYC BF 2014 656156 หนังสือมีเพียงเล่มเดียวในห้องสมุด ไม่เพียงพอสำหรับบริการยืมค่ะ Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Suggestion declined (หนังสือของหอสมุดป๋วยฯ รังสิต แต่ท่านสามารถใช้บริการ Book Delivery และรอรับเล่มที่ห้องสมุดศ.สังเวียนฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ห้องสมุดศ.สังเวียนฯค่ะ)

ฉันเปลี่ยนเพราะเขียนเป้า

วิสูตร แสงอรุณเลิศ, - Stock2morrow , จิตวิทยาประยุกต์ | แรงบันดาลใจ - Book

26/08/2017 Suggested for: Professor Sangvian Indaravijaya Library Status: Accepted by the library

Postcolonial life narratives : testimonial transactions

Gillian Whitlock, - 2015, - NewYork, NY : Oxford University Press, , Oxford studies in postcolonial literatures in English - Book

26/08/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Postcolonial Asylum: Seeking Sanctuary Before the Law

Kertzer, Jon, - 2011, - Liverpool : Liverpool University Press , Postcolonialism across the disciplines; 9 - Book

26/08/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Shadow of Night

Deborah Harkness, - 2012, - Penguin Books - Book

27/08/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan หรือ WorldShare ILL ได้ - - และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลล์ p.thantanarphong@gmail.com แล้ว / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมลล์ worldshareill@gmail.com )

A Regional Economic History of Thailand

Porphant Ouyyanont, - 2017, - ISEAS - ACQ

28/08/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

ปรัชญาทั่วไป

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, - สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพฯ) , - - Book

30/08/2017 Note: http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789740335818 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (พร้อมให้บริการแล้ว : http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=684071)

Esoteric Buddhism in Mediaeval Maritime Asia: Networks of Masters, Texts, Icons

Andrea Acri, editor, - 2016, - Institute of Southeast Asian Studies - Book

30/08/2017 Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (สามารถดาวน์โหลด Ebook เล่มนี้ได้จากฐานข้อมูล Cambridge Journals Online ครับ (http://library.tu.ac.th/online-database/cambridge-journals-online))

Mostly Codeless Game Development: New School Game Engines

Robert Ciesla, - 2017, - Apress - Book

31/08/2017 Note: ready for pickup at Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus) Call number GV 1469.3 C547 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Call number GV 1469.3 C547 2017 )

The Birth of Insight: Meditation, Modern Buddhism, and the Burmese Monk Ledi Sayadaw (Buddhism and Modernity)

Erik Braun, - 2016, - The University of Chicago Press (Chacago Illinios) - ACQ

31/08/2017 Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

ฉายาลักษณ์สยาม

โจคิม เค. บ้าวท์ซ, - ACQ

11/09/2017 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (พร้อมให้บริการแล้ว : http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=684097)

Histoires naturelles des animaux XXe-XXIe siècles

Alain ROMESTAING, Alain SCHAFFNER (éds.) , - 2017, - Presses Sorbonne Nouvelle (Paris) - Book

02/09/2017 Note: เป็นการศึกษาวรรณคดีแนวใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจ รวมข้อเขียนของนักวรรณคดีที่มีชื่อเสียง Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Les listes noires de 1944. Pour une histoire littéraire de l’épuration

Jeanyves GUÉRIN, - 2016, - Presses Sorbonne Nouvelle (Paris) - Book

02/09/2017 Note: Newly discovered information. Very interesting. Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Raconter l’Oulipo (1960-2000). Histoire et sociologie d’un groupe

Camille Bloomfield, - 2017, - Honoré Champion (Paris) , Littérature de notre siècle - Book

02/09/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Computational chemistry : introduction to the theory and applications of molecular and quantum mechanics

Errol G. Lewars, - 2016, - Springer - ACQ

02/09/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ QD39.3M3L493 2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน เล่ม 4

หลิว เลี่ยนจื่อ, - 2016, - สยามอินเตอร์บุ๊คส์ (กทม.) , เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน - Book

02/09/2017 Note: ซีรีส์นี้มี 10 เล่ม จบ แต่เท่าที่ดู มีแค่เล่ม 1-3 ในห้องสมุดเท่านั้น Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

ielts

- ACQ

03/09/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Status: Checked by the library (please give more information of this book)

Khaki Capital The Political Economy of the Military in Southeast Asia

Paul Chambers and Napisa Waitoolkiat (eds), - 2017, - NIAS Press worldwide - ACQ

04/09/2017 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

เอกเทพ

อลินา, - 2560, - ลูกองุ่น (กรุงเทพฯ) , นวหิมพานต์ - Book

04/09/2017 Note: 1. หนังสือเล่มอื่นๆในชุดนี้มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว 2. เคยขอใช้บริการผ่าน World Share ILL แล้วแต่ห้องสมุดผู้เป็นเจ้าของตัวเล่มปฏิเสธการให้ยืม Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

ปัญญางาน จัดการตน

Peter F. Drucker, - 2017, - openworlds (Bangkok) , ปัญญางาน จัดการตน Managing Oneself - Book

04/09/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

มื้อเช้าที่ทิฟฟานีส์

Truman Capote, - 2017, - Library House (Bangkok) , มื้อเช้าที่ทิฟฟานีส์ Breakfast at Tiffany's - Book

04/09/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

มีศพฝังอยู่ใต้ฝ่าเท้าคุณซากุระโกะ เล่ม 1

Shiori Ota (ชิโอริ โอตะ), - 2017, - Phoenix (Bangkok) , มีศพฝังอยู่ใต้ฝ่าเท้าคุณซากุระโกะ - Book

04/09/2017 Note: เป็นนิยายแนวสืบสวน คล้ายๆ แฟ้มคดีพิศวงของนักประเมินอัจฉริยะ q อ่านคำโปรยและทดลองอ่านแล้วคิดว่าน่าสนใจ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Not available in library)

Chinese Capitalism in Southeast Asia

Santasombat, Yos (Ed.), - 2017, - Palgrave Macmillan - Book

06/09/2017 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

Between Empire and Continent: British Foreign Policy Before the First World War

Rose, Andreas, - 2017, - Berghahn (New York) - Book

06/09/2017 Note: An important contribution to the understanding of turn-of-the-century British foreign and imperial policy in global perspective. Core additional reading for Introduction to British Foreign Policy (BS375). Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (RP-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Wireless Power Transfer for Electric Vehicles and Mobile Devices

Chun T. Rim andChris Mi, - 2017, - John Wiley & Sons, Ltd , Engineering - Book

07/09/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

อรรถกถา

- ACQ

28/09/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (ข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือไม่เพียงพอ กรุณาระบุชื่อเรื่อง, ผู้แต่ง ให้ชัดเจน)

Jazz Murakami

สิเหร่, - 2559, - เม่น วรรณกรรม (กรุงเทพมหานคร) - Book

11/09/2017 Note: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความสนใจเพลง jazz ของ Haruki Murakami นักประพันธ์ระดับโลกที่เขียนนิยายอันโด่งดัง อย่าง Norwegian Wood และสอดแทรกบทเพลง Jazz ลงไปในนิยายด้วย ข้าพเจ้าจึงมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสำหนักห้องสมุด แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะจัดซื้อหนังสือเล่มนี้ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

The Transformation of American Liberalism

George Klosko, - Oxford University Press (New York) - Book

12/09/2017 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

American neoconservatism : the politics and culture of a reactionary idealism

Jean-Francois Drolet, - Columbia University Press (New York) - Book

12/09/2017 Note: ผมได้ทำเรื่องขอยืมในระบบ ILL โดยมี ILL no. 181168791 เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2560 ปรากฎว่าถูกปฏิเสธ หนังสือเล่มนี้มีความจำเป็นต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ของผมอย่างมาก จึงขอความกรุณากับทางหอสมุดธรรมศาสตร์ มา ณ ที่นี้ Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

Ontology and Metaontology: A Contemporary Guide

Francesco Berto, Matteo Plebani, - 2015, - Bloomsbury Academic - ACQ

12/09/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Because Without Cause

Marc Lange, - 2016, - Oxford University Press - ACQ

12/09/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Quantum Ontology: A Guide to the Metaphysics of Quantum Mechanics

Peter J. Lewis, - 2016, - Oxford University Press - ACQ

12/09/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (RP-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Reasons Why

Bradford Skow, - 2016, - Oxford University Press - ACQ

12/09/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Scientific Ontology: Integrating Naturalized Metaphysics and Voluntarist Epistemology

Anjan Chakravartty, - 2017, - Oxford University Press - ACQ

12/09/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Ontology after Carnap

Stephan Blatti, Sandra Lapointe , - 2016, - Oxford University Press - ACQ

12/09/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Ontology and the Ambitions of Metaphysics

Thomas Hofweber, - 2016, - Oxford University Press - ACQ

12/09/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Metasemantics: New Essays on the Foundations of Meaning

Alexis Burgess, Brett Sherman, - 2014, - Oxford University Press - ACQ

12/09/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The Multiple Realization Book

Thomas W. Polger, Lawrence A. Shapiro , - 2016, - Oxford University Press - ACQ

12/09/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Being Human: The Problem of Agency

Margaret S. Archer, - 2001, - Cambridge University Press - ACQ

12/09/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

จงมีชีวิตที่เบิกบาน

Arcbishop Desmond Tutu, Dalai Lama, Douglas Carlton Abrams, - อมรินทร์ - Book

14/09/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ BL65ส68ท732 2560 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (เป็นชื่อเรื่องใหม่ / ณ วันที่เสนอ หอสมุด มธ. ไม่มีบริการ)

An Introduction to International Organizations Law

Jan Klabbers, - 2015, - Cambridge University Press (Cambridge) - Book

16/09/2017 Note: ควรมีไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าและวิจัย และเป็นทรัพยากรภายในห้องสมุดที่สมควรมีไว้สำหรับนักศึกษาสาขากฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

From Boal to Jana Sanskriti: Practice and Principles

Sanjoy Ganguly, - 2017, - routlege (Abingdon, Oxon และ New York) - ACQ

17/09/2017 Note: ยังไม่มีในห้องสมุด เป็นชื่่อเรื่องใหม่ ณ วันเสนอไม่มีในห้องสมุด หนังสือได้แล้ว เลขเรียกหนังสือ PN2885 W4 G364 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

เพลงรักนิวตริโน

- ACQ

28/09/2017 Note: เป็นหนังสือนิยายที่มีสำนวนการแต่งดีมาก เรื่องราวน่าสนใจ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (อยูู่ในระหว่างการเตรียมนำเข้าระบบ เพื่อให้บริการ ขอบคุณที่แนะนำครับ)

The People vs Muhammad - Psychological Analysis

J.K Sheindlin, - 2015, - J.K Sheindlin - Book

17/09/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ ชุด 79 เล่ม

พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ, - ธรรมทานมูลนิธิ - Book

28/09/2017 Note: หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ ของท่านพุทธทาส ที่มีอยู่ในหอสมุดปรีดีฯ ปัจจุบันนี้ มีไม่ครบทั้งชุด 79 เล่ม และอยู่ในสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก มีความเห็นว่าทางหอสมุดฯ น่าจะจัดซื้อชุดใหม่ไว้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท พุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ในการสืบค้น วิจัย และประกอบการทำวิทยานิพนธ์ เนื่องจากเป็นหนังสือชุดที่มีรูปเล่มขนาดใหญ่ ปกแข็ง และมีเนื้อหาเหมาะสำหรับอ้างอิงและมีการใช้งานจากนักศึกษาจำนวนไม่น้อยในแต่ละช่วง ถ้าเป็นไปได้ อยากให้จัดเป็นชุดหนังสืออ้างอิงควบคู่ไปกับชุดพระไตรปิฎก http://thammasapa.igetweb.com/product/1943227/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA(%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD).html http://thammasapa.igetweb.com/product/1810054/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA.html Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (บางเล่มห้องสมุดมีให้บริการอยู่แล้ว แต่หากนักศึกษาหลายท่านมีความจำเป็นต้องใช้อ้างอิงทั้งชุด จะพิจารณาคำขอนี้อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณที่แนะนำเข้ามาครับ)

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

พระพรหณ์คุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต, - 2014, - มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - Book

28/09/2017 Note: หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย เป็นหนังสือที่ถือว่าเป็นหนังสือสำคัญของพระพุทธศาสนาเถรวาทยุคปัจจุบัน ถูกใช้เป็นหนังสืออ้างอิงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเทียบเคียงกับพระคัมภีร์ชั้นรองลงมาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา หอสมุดปรีดีฯ มีเพียงหนึ่งเล่ม และมักหาหนังสือไม่พบ ด้วยอาจจะมีผู้ใช้งานบ่อย อยากให้สำนักหอสมุดจัดหาหนังสือเล่มนี้มาไว้เพิ่มเติม โดยจัดส่วนหนึ่งเข้าเป็นหนังสืออ้างอิงคู่กับชุดพระไตรปิฎก Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หอสมุดมีให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการในรูปแบบ ebook ได้ที่ http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/buddhadhamma_extended_edition.pdf)

ชุด อรรถกถา พระไตรปิฎก แปลไทย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, - 2017, - มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - Book

17/09/2017 Note: ชุด อรรถกถา พระไตรปิฎก แปลไทย ของมหาจุฬาราชวิทยาลัย ฉบับล่าสุด ใช้ศึกษาควบคู่กับ อรรถกถา บาลี ฉบับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีอยู่แล้วในชุดหนังสืออ้างอิงของหอสมุดปรีดีฯ ปัจจุบัน การเรียนและศึกษาในหลายวิชาของหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มีการอ้างอิงอรรถกถาชุดนี้โดยอาจารย์ผู้สอน และถูกใช้อ้างอิงมากโดยนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ด้วยเป็นสำนวนแปลใหม่ล่าสุดที่ได้มีการชำระแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดของสำนวนเดิม เช่น พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลไทย (91 เล่ม) ของ มหามกุฎราชวิทยาลัย Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (รายการนี้ ไม่พิจารณาเข้าหอสมุดในรูปแบบตัวเล่ม แต่จะประสานเพื่อขอเป็นแผ่นหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการทดแทนครับ)

Ultimate guide to choosing a medical specialty

Brian S. Freeman, - 2013, - ACQ

18/09/2017 Note: รายการนี้ระหว่างรอดำเนินการจัดซื้อ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับบริการตัวเล่มจากห้องสมุดในความร่วมมือ (WorldShare ILL) ได้ก่อนตามลิ้งค์นี้ค่ะ https://thammasatuniv.on.worldcat.org/ILL/oclc/794814083 20 ต.ค. 2560 กำลังดำเนินการให้เลขเรียกหนังสือ หากได้รับตัวเล่มมาแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ 3 พ.ย. 2560 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (W90 .U485 2013) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

A Student's Guide to Vectors and Tensors

Daniel A. Fleisch, - Cambridge University Press - Book

20/09/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ QA200F545 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

A Student's Guide to Waves

Daniel A. Fleisch, - Cambridge University Press - Book

20/09/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ QC157F545 2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเป็นชื่อเรื่องใหม่ยังไม่มีในห้องสมุด)

A Student's Guide to Maxwell's Equations

Daniel A. Fleisch, - Cambridge University Press - Book

20/09/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้เป็นชื่อเรื่องใหม่ ไม่มีในห้องสมุดค่ะ)

A Student's Guide to Lagrangians and Hamiltonians

Patrick Hamill, - Cambridge University Press - Book

20/09/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ QA805H327 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ไม่เคยมีในห้องสมุดค่ะ ณ วันที่เสนอ)

การจัดการการเงินธุรกิจ ( Fundamentals of corporate finance 8th ed )

รศ.พูนศักดิ์ แสงสันต์ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้แปลและเรียบเรียง , - 2557, - กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2557 [2014] - Book

21/09/2017 Note: สำคัญ!! เนื่องจากรายวิชา BA620 การจัดการการเงิน เป็นวิชาเรียนที่ต้องใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบการเรียน แต่ปัจจุบันมีหนังสือเล่มนีเพียงเล่มเดียว ( จากทุกๆห้องสมุด ) จึงขอเสนอให้ทางมหาลัยมีการจัดซื้อเพิ่มเติม โดยให้มีหนังสือจัดวางไว้ที่หอสมุดปรีดี และ หอสมุดสังเวียน จุดละ 2 เล่ม Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (ซื้อเพิ่มเนื่องจากเป็นหนังสือประกอบการเรียนในรายวิชา BA 620 และมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้)

Les Québécois

Laurence Pivot, - HD ateliers Henry Dougier , Ethnologie Amérique du nord - Book

23/09/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียหนังสือ HM753 .P586 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด จะดำเนินการจัดซื้อต่อไปค่ะ )

Du « contemporain » à l’université. Usages, configurations, enjeux

Marie-Odile ANDRE, Mathilde BARRABAND (éds.), - 2015, - Presses Sorbonne Nouvelle (Paris) - Book

23/09/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Le roman d’entreprise au XXIe siècle

Aurore LABADIE , - 2016, - Presses Sorbonne Nouvelle (Paris) - Book

23/09/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

RESORTS BY THAI ARCHITECTS: PAECEFUL RETREAT

- คิโนะคูนิยะ - ACQ

24/09/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ NA7850T5R7595 2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุดค่ะ ทางห้องสมุดจะซื้อให้ค่ะ แต่หนังสือเล่มนี้จะมีที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างรอในการสั่งซื้อให้ สามมารถให้บริการยืมผ่าน worldSchare ILL ได้ค่ะ ตาม Link. http://library.car.chula.ac.th/search/?searchtype=o&searcharg=OCN964509769 )

Big Data in Practice: How 45 Successful Companies Used Big Data Analytics to Deliver

Bernard Marr, - John Wiley & Sons - ACQ

24/09/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ HF5415.32 .M367 2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุดค่ะ ณ วันที่เสนอสั่งซื้อ จะดำเนินการสั่งซื้อให้ค่ะสั่งซื้อให้ค่ะ)

Killing England: The Brutal Struggle for American Independence

Bill O'Reilly, Martin Dugard, - 2017, - Henry Holt and Co. , Bill O'Reilly's Killing Series - ACQ

25/09/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (KINO-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The Oxford Handbook of International Organizations

Jacob Katz Cogan, Ian Hurd, Ian Johnstone, - 2016, - Oxford University Press (New York) - Book

27/09/2017 Note: ควรมีไว้สำหรับเป็นทรัพยากรของห้องสมุด เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

La France au Moyen Age du Ve au XVe siècle

Claude Gauvard, - PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE - PUF; Édition : 3e édition (22 janvier 2014) , Quadrige. Manuels - Book

28/09/2017 Note: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ DC61G388 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ณ วันเสนอซื้อ ทางห้องสมุดจำดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

La France avant la France 481-888- Format compact

Geneviève Bührer-Thierry, - BELIN (15 octobre 2014) , Histoire de France - Book

28/09/2017 Note: French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ณ วันเสนอซื้อ ทางห้องสมุดจะดำเนินการให้ค่ะ )

Le temps de la Guerre de Cent Ans 1328-1453 - Format compact

Boris Bove, - BELIN (15 octobre 2014) , Histoire de France - Book

28/09/2017 Note: French boo หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ DC97.5B675 2014 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ณ วันเสนอสั่งซื้อ ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

Pour en finir avec le Moyen Âge

Regine Pernoud , - Points (27 mars 2014) , PTS HISTOIRE - Book

28/09/2017 Note: French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเล่มที่อาจารย์เสนอซื้อมีอยู่ในห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์แล้วค่ะ เลขเรียกหนังสือ D117 .P47 2014 จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบค่ะ)

L'age d'or capétien 1180-1328 - Format compact

Jean-Christophe Cassard, - BELIN (15 octobre 2014) , Histoire de France - Book

28/09/2017 Note: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ DC82C377 2014 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุดค่ะ ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

Le monde franc et les Vikings : VIIIe-Xe siècle

Pierre Bauduin, - Albin Michel (7 octobre 2009) , L'évolution de l'humanité - Book

28/09/2017 Note: French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการสั่งซื้อให้ค่ะ)

La guerre de Cent ans

Georges MINOIS , - Tempus Perrin (3 mars 2016) , TEMPUS - Book

28/09/2017 Note: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ DC96 .M566 2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

La Société féodale

Marc Bloch, - Albin Michel (5 avril 1994) , Bibliothèque de l'évolution de l'humanité - Book

28/09/2017 Note: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ D131B57 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Histoire du Moyen Âge

Georges MINOIS , - Perrin (21 avril 2016) - Book

28/09/2017 Note: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ D117M566 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการสั่งซื้อให้ค่ะ)

Allemagne et Empire au Moyen Age

Michel Parisse , - Hachette Supérieur; Édition : 2e édition revue et augmentée (20 août 2008) , Carré Histoire - Book

28/09/2017 Note: French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

La naissance du capitalisme au Moyen Âge

Jacques HEERS , - Tempus Perrin (10 avril 2014) , TEMPUS - Book

28/09/2017 Note: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ HB501H394 2014 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจำดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Histoire de la France : la naissance de l'Etat moderne, 1180-1492

Jean Kerhervé, - Hachette (1 novembre 1998) , Carré Histoire - Book

28/09/2017 Note: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ DC61k474 2004 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

ศาสนา: ประวัติศาสตร์ศรัทธาแห่งมวลมนุษ์

ฮัลโลเวย์, ริชาร์ด, - โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์ (กรุงเทพ) - Book

28/09/2017 Note: หนังสือพร้อมให้บริการ เลขเรียกหนังสือ BL80.3 .ฮ644 2560 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อใให้ค่ะ)

The Rise of the Octobrists in Contemporary Thailand: Power and Conflict Among Former Left-wing Student Activists in Thai Politics

Kanokrat Lertchoosakul, - 2016, - Yale Univ Southeast Asia Studies - Book

29/09/2017 Note: http://www.polsci.chula.ac.th/?p=1966 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 31/10/2017 (RP-PO171031) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

รักระหว่างรบ : The Moon is Down

John Steinbeck (จอห์น สไตน์เบ็ค), - 2017, - นาคร - Book

29/09/2017 Note: Winner of the Nobel Prize in Literature หนังสือมาแล้ว นว ส36ม73พ62 2560 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ห้องสมุดซื้อให้ค่ะ)

The King and the Making of Modern Thailand

Antonio L. Rappa, - Routledge (Oxon abd New York) - Book

30/09/2017 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

RF and Microwave Circuit Design: A Design Approach Using (ADS)

Ali A. Behagi , - 2015, - Techno Search - ACQ

30/09/2017 Note: ผศ. ดร. อดิศักดิ์ ร่มพุฒตาล เสนอซื้อหนังสือ อีเมล์ radisak1979@gmail.com หนังสือได้แล้ว เลขเรียกหนังสือ TK7876 .B4436 2015 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (เป็นหนังสือที่ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้่อให้ค่ะ)

Referendum

- ACQ

30/09/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

100 ADS Design Examples: Based on the Textbook: RF and Microwave Circuit Design

Ali A Behagi , - 2016, - Ladera Ranch, CA Techno Search, 2016. - ACQ

02/10/2017 Note: หนังสือได้แล้ว เลขเรียกหนังสือ TK7876 .B443 2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจำดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

RF and Microwave Circuit Design: A Design Approach Using (ADS)

Ali A. Behagi, - 2015, - Techno Search - Book

02/10/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเล่มนี้ ห้วหน้าหอสมุดป๋วย ดำเนินการสั่งให้อาจารย์แล้วค่ะ ถ้าหนังสือพร้่อมให้บริการจะแจ้งให้อาจารย์ทราแค่ะ)

Isonomia and the Origins of Philosophy

Kojin Karatani (Author), Joseph A. Murphy (Translator), - Duke University Press Books (Durham) - Book

02/10/2017 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

Responsibility of international organizations : essays in memory of Sir Ian Brownlie

Maurizio Ragazzi, - 2013, - Martinus Nijhoff Publishers (Leiden) - Book

03/10/2017 Note: ดำเนินการสั่งซื้อให้ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Understanding the social world: Research methods for the 21st Century

Russell K. Schutt, - 2017, - SAGE - Book

03/10/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจำดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Handbook of research on teacher education: Enduring questions in changing contexts 3rd Ed.

edited by Marilyn Cochran-Smith, Sharon Feiman-Nemser, D.John McIntyre, - 2008, - Routledge - Book

03/10/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ LB1715H363 2008 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Curriculum in early childhood education: Re-examined, rediscovered, renewed

edited by Nancy File, Jennifer J Mueller, Debora Basler Wisneski, - 2012, - Routledge - Book

03/10/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจำดำเนินการสั่งซื้อให้ค่ะ)

L'homosexualité de Freud

Lionel Le Corre , - PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE - PUF (11 octobre 2017) - Book

04/10/2017 Note: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือHQ76.25 .L43 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ณ วันเสนอ ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

Une histoire de l'homosexualité

Robert Aldrich, - Seuil (12 octobre 2006) , LIVR.ILLUSTR - Book

04/10/2017 Note: French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ณ วันที่เสนอซื้อ ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

HISTOIRE DE L HOMOSEXUALITE

COLIN SPENCER , - POCKET (2 juin 2005) , Agora - Book

04/10/2017 Note: French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

Histoire juridique de l'homosexualité en Europe

Flora Leroy-Forgeot , - Presses Universitaires de France - PUF (1 septembre 1997) , Médecine et société - Book

04/10/2017 Note: French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ณ วันที่เสนอซื้อ ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Homosexualité et prostitution masculines à Paris (1870-1918)

Regis Revenin, - Editions L'Harmattan (1 septembre 2005) - Book

04/10/2017 Note: French book หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ HQ76.3.F82P37 R484 2005 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Sodome à Paris : Fin 18e - milieu 19e siècle : L'homosexualité masculine en construction

Thierry Pastorello, - Créaphis éditions (17 novembre 2011) , Silex - Book

04/10/2017 Note: หนังสือเข้าห้องสมุดแล้ว เลขเรียกหนังสือ HQ76.2 F8P378 2011 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Les Chrysanthèmes roses: Homosexualités masculines dans le Japon contemporain

Erick Laurent, - Les Belles Lettres; Édition : 1 (14 octobre 2011) , Collection Japon. Série Études - Book

04/10/2017 Note: หนังสือเข้าห้องสมุดแล้ว เลขเรียกหนังสือ HQ76.2 J3L387 2011 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้)

Psychiatrie et homosexualité : Lectures médicales et juridiques de l'homosexualité dans les sociétés occidentales de 1850 à nos jours

Malick Briki, - Presses Universitaires de Franche-Comté (30 juin 2009) , Thesis - Book

04/10/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ WM611B755 2009 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

เรียวมะ: ซามูไรผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้เขียน: Romulus Hillsbourough ผู้แปล: วิภาดา กิตติโกวิท, - 2558, - มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม (Book For Society Foundation) (กรุงเทพฯ) - ACQ

04/10/2017 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

ตำราการผ่าตัดฟันคุด (ฟันกรามซี่ที่สาม)

ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร, - ACQ

04/10/2017 Note: หนังสือเรื่องนี้รับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (WU600 .ณ634 2555) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ/11 ต.ค. 2560 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้กำลังดำเนินการให้เลขเรียกหนังสือ หากได้รับตัวเล่มมาแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ)

X-Ray Diffraction Crystallography: Introduction, Examples and Solved Problems

Yoshio Waseda, Eiichiro Matsubara, Kozo Shinoda, - 2011, - Springer - Book

05/10/2017 Note: This book is very good for both graduate and undergraduate students of science and engineering. Please see the link below http://www.springer.com/la/book/9783642166341 หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ QD945W374 2011 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่เคยมีอยู่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้)

Porous Materials for Carbon Dioxide Capture

An-Hui LuSheng Dai, - Springer, Berlin, Heidelberg - E-Book

05/10/2017 Note: Very useful book for a hot topic of current research interests หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ TD885.5C3P68 2014 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการสั่งซื้อให้ค่ะ)

global political economy

O'brien, - ACQ

06/10/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

จุลชีพ, - ACQ

06/10/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

Liability Rules to International Air Transportation as Developed by the Courts in the United States: From Warsaw 1929 to Montreal 1999 (Aviation Law and Policy Series

George N. Tompkins, - Kluwer Law International - Book

06/10/2017 Note: หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศในห้องสมุดมีเพียงเล่มเดียวให้ค้นคว้า ควรจะจัดหาเพิ่มเติ่ม -- หนังสือเล่มนี้มีให้บริการแล้วภายในห้องสมุดครับ รบกวนเสนอหนังสือในด้านนี้ในชื่อเรื่องอื่นแทนนะครับ ห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อให้ครับ ด้วยความนับถือ ชัยสิทธิ์ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined

Aviation Law: Cases, Laws and Related Sources: Second Edition

Paul B Larsen, - Brill - Nijhoff - Book

06/10/2017 Note: หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายการขนส่งทางอากาศและตัวอย่างกรณีศึกษาคดีที่เกิดขึ้นยังไม่มีในห้องสมุด -- ดำเนินการสั่งซื้อให้ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

The Handbook of Conversation Analysis

Editor(s): Jack Sidnell, Tanya Stivers, - 2013, - Blackwell Publishing Ltd. - E-Book

08/10/2017 Note: The handbook is a core book in the study of conversation analysis. Why E-book? E-book will be easily accessible to all TU researchers, teachers and students. Thank you very much. Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (E-book ชื่อเรื่องนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Medical Ethics: Accounts of Ground-Breaking Cases 7th Edition

Gregory Pence, - 2015, - McGraw-Hill Education (New York) - Book

08/10/2017 Note: 28 ธ.ค. 2560 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (W50 .P463 2015) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Medical Law and Ethics (5th Edition)

Bonnie F. Fremgen, - 2015, - Pearson - Book

08/10/2017 Note: 28 ธ.ค. 2560 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (KF3821 .F746 2016) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Health Law and Medical Ethics 1st Edition

James Allen, - 2012, - Pearson - Book

08/10/2017 Note: 28 ธ.ค. 2560 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ฯค่ะ (KF2905 .A454 2013) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Edu.net: Globalisation and Education Policy Mobility

Stephen J. Ball, Carolina Junemann, Diego Santori , - Routledge - Book

09/10/2017 Note: https://www.amazon.co.uk/Edu-net-Globalisation-Education-Policy-Mobility/dp/113864109X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1507191574&sr=8-1&keywords=Edu.net%3A+globalisation+and+education+policy+mobility หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ LC71B35 2517 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการสั่งซื้อให้ค่ะ)

The way of Youth

Daisaku Ikeda, - Soka gakkai (Thomson Press (India)) - Book

09/10/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Hidden Figures

- CDC

09/10/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (เรื่องนี้มีให้บริการแล้วที่ห้องมัลติมีเดีย ชั้น U2 (หอสมุดปรีดี พนมยงค์) CDM 2017 682834)

ปราสาทกลางเวหา (Castle in the Air)

Diana Wynne Jones, - สำนักพิมพ์มติชน (M Young) - Book

09/10/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณ คุณภาวิดา ที่แนะนำหนังสือที่น่าสนใจเข้าห้องสมุด แต่ด้วยงบประมาณอันจำกัดที่ต้องใช้การซื้อตำราเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดจึงยังไม่สามารถซื้อนวนิยาย แต่รายชื่อหนังสือที่คุณภาวิตา ใจดี เสนอเข้าห้องสมุดนั้น มีที่ ม.ศรีปทุม น้องสามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ค่ะ )

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา

สมชัย ฑีฆาอุตมากร, - Book

17/10/2017 Note: มีกฎหมายแก้ไขใหม่เป็นจำนวนมากในปีปัจจุบัน Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Surviving the Angel of Death: The Story of a Mengele Twin in Auschwitz

Eva Mozes Kor, Lisa Rojany Buccieri, - Tanglewood - Book

11/10/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Echoes from Auschwitz: Dr. Mengele's Twins: The story of Eva and Miriam Mozes

Eva Mozes Kor, Mary Wright, - Candles - Book

11/10/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

วัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์ในอาเซียน

สุจิตต์ วงษ์เทศ, - 2559, - สำนักพิมพ์นาตาแฮก , ประวัติศาสตร์ - ACQ

12/10/2017 Note: เป็นหนังสือที่มีความทันสมัยในข้อมูลที่ค้นคว้ามาใหม่ ใช้อ้างอิงในรายวิชา AS125 , TU101 และอ่านเสริมในรายวิชาประวัติศาสตร์อาเซียนได้ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ณ วันเสนอ ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Delaware Law of Corporations & Business Organizations Statutory Deskbook, 2017 Edition

R. Franklin Balotti, Jesse A. Finkelstein, - Wolters Kluwer (US) - Book

18/10/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

สมชัย ฑีฆาอุตมากร, - 2560, , กฎหมาย - ACQ

17/10/2017 Note: ปัจจุบันกฎหมายวิแพ่งภาคบังคับคดี มีการแก้ไขใหม่ ในปี 2560 แล้ว แต่ในห้องสมุดยังมีอัพเดตแค่ปี 2556 อยากให้มีเล่มปัจจุบันด้วยครับ เพิ่งออกเมื่อ กันยายน 2560 ท่านเขียนดีมาก ไม่มีนักกฎหมายท่านใดไม่รู้จัก Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Animal Farm

George Orwell, - 2008, - Book

18/10/2017 Note: หนังสือเล่มนี้มาแล้ว เลขเรียกหนังสือ PR6029R8Z514 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจำดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

ฮุกกะ : ปรัชญาความสุขฉบับเดนมาร์ค

ไมค์ วิงก์, - ACQ

18/10/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

The Remains of the Day

Kazuo Ishiguro, - Vintage Books (US) - Book

18/10/2017 Note: หนังสือเล่มนี้ไม่มีในสต๊อค และเก่ามาก ไม่พิมพ์แล้วค่ะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่เคยมีในห้องสมุดค่ะ ณ วันเสนอเข้าห้อสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการสั่งซื้อให้ค่ะ)

Murder on the Orient Express

Agatha Christie, - 2015, - HarperCollins Publishers - Book

19/11/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (MB-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The Conspiracy Against the Human Race

Thomas Ligotti, Ray Brassier (Foreword), - Hippocampus Press ( New York, NY, United States) - Book

20/10/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ PN56.H6 L546 2011 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี

ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล, - สูตรไพศาล - ACQ

26/10/2017 Note: เป็นหนังสือที่สำคํญแต่ห้องสมุดมีแต่ version ที่เก่าหลายสิบปีครับ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

คู่มือเทรด Forex เป็นอาชีพ

เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา, - Great Idea , Finance - Book

23/10/2017 Note: เนื่องด้วยราคาที่สูง แต่เป็นหนังสือที่ดี (เคยมีโอกาสอ่านแล้ว) และคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่จะอยู่ในรูปแบบของงานพาร์ทไทม์นักศึกษามากขึ้น จึงแนะนำหนังสือดังกล่าว Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library (ACCEPTED: Bestseller)

GDP: ประวัติศาสตร์เบื้องหลังตัวเลขเปลี่ยนโลก

Diane Coyle เขียน ฐณฐ จินดานนท์ แปล, - 2017, - openworlds (กรุงเทพ) , เศรษฐศาสตร์ - Book

23/10/2017 Note: หนังสือพร้อมให้บริการบนชั้น เลขเรียกหนังสือ HC79.ร6 ค544 2560 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ณวันเสนอค่ะ จำดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

เศรษฐกิจจีน: ปริศนา ความท้าทาย และอนาคต

Justin Yifu Lin เขียน อักษรศรี พานิชสาส์น แปล, - 2017, - openworlds (กรุงเทพ) , เศรษฐศาสตร์ - Book

23/10/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ณ วันเสนอค่ะ ทางห้องสมุดจะดำเนินการสั่งซื้อให้ค่ะ)

The Privilege Against Self-Incrimination and Criminal Justice

- 2013, - Hart Publishing; UK ed. edition (November 28, 2013) (๊UK) - ACQ

23/10/2017 Note: เป็นหนังสือทีดีแต่ห้องสมุดยังไม่มีครับ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

ชันสูตรประวัติศาสตร์ เมื่อ คราวสวรรคต

รศ. นพ. เอกชัย โควาวิสารัช, - 2560, - สำนักพิมพ์มติชน (กรุงเทพ) , ประวัติศาสตร์ - Book

24/10/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ DS570.3ก1อ745 2560 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ณ วันเสนอ ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

ศาลรัฐประหาร : ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร

ปิยบุตร แสงกนกกุล, - 2560, - ฟ้าเดียวกัน (กรุงเทพ) , นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ - Book

24/10/2017 Note: ศาลรัฐประหาร : ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร (2560) ของปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นผลงานลำดับที่ต่อจาก รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน (2559) เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่พัฒนามาจากบทความของผู้เขียนที่เคยตีพิมพ์ใน มติชนสุดสัปดาห์ ระหว่างช่วงปลายปี 2558 ถึงสิ้นปี 2559 ยกเว้นบทนำซึ่งเขียนขึ้นมาใหม่สำหรับการตีพิมพ์ครั้งนี้ เช่นเดียวกับเล่ม รัฐธรรมนูญ งานที่รวมอยู่ใน ศาลรัฐประหาร เป็นความพยายามของผู้เขียนที่จะเสนอประเด็นในเชิงโครงสร้าง-อุดมการณ์ เพื่อทดลองกำหนดวาระใหม่ของฝ่ายประชาธิปไตยให้แก่สังคมไทย มากกว่าจะเป็นการอภิปรายถกเถียงในประเด็นเชิงเทคนิควิธีทางกฎหมาย ข้อเขียนของปิยบุตร แสงกนกกุล ทั้งหมดในที่นี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจเชิงเปรียบเทียบถึงบทบาทของฝ่ายตุลาการในประเทศต่างๆ เมื่อเผชิญกับการรัฐ¬ ประหารและระบอบเผด็จการ เชื่อมโยงไปถึงแนวความคิดและข้อถกเถียงเกี่ยวกับองค์กรตุลาการในระบอบการเมืองสมัยใหม่ โดยมีปรากฏการณ์ “ตุลาการภิวัตน์” กับการรัฐประหารปี 2549 และ 2557 ของประเทศไทยเป็นฉากหลังและจุดตั้งต้นในการขบคิด กล่าวสำหรับ “ตุลาการภิวัตน์” นั้น เป็นกระแสใหญ่ในสังคมไทยหลังจากมีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต่อตุลาการศาลปกครองสูงสุดและผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ซึ่งนำไปสู่ปฏิบัติการของฝ่ายตุลาการในการเพิกถอนการเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549 และถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้งในขณะนั้น ก่อนจะเกิดการรัฐประหารตามมา กรณีดังกล่าวนับเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองอันสะท้อนลักษณะพิเศษยิ่งของอำนาจตุลาการในระบอบการเมืองของไทย ดังที่นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ประธานศาลฎีกาในขณะนั้น ทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภาระบุว่า ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น… หากมีเหตุจำเป็นเรื่องด่วนที่จะต้องสงวนรักษาระบอบการปกครองและความสงบสุขแห่งราชอาณาจักรไว้ พระมหากษัตริย์ย่อมทรงใช้อำนาจอธิปไตยโดยผ่านทางศาลได้ ตามรัฐธรรมนูญ [พ.ศ. 2540] มาตรา 3 ดังที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ประธานศาลปกครองสูงสุดและประธานศาลฎีกา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ดังนั้น การปฏิบัติภารกิจของศาลตามที่ได้รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมมา จึงเป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ [1] ขณะที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ก็ให้สัมภาษณ์ในช่วงเวลาเดียวกันว่า พระเจ้าอยู่หัวท่านครองราชย์มานาน พระองค์เห็นการเมืองมาโดยตลอด รัฐธรรมนูญก็หลายฉบับ และพระองค์ท่านก็เชี่ยวชาญในด้านรัฐธรรมนูญไม่น้อย ที่ท่านแก้ปัญหา [วิกฤตการเมืองปี 2549] ด้วยการให้ตุลาการเข้ามาแก้ ถือเป็นพระอัจฉริยภาพจริงๆ ที่คนธรรมดานึกไม่ออก [2] ข้อความข้างต้นแสดงถึงลักษณะของระบอบการเมืองไทยยุคหลัง ซึ่งเกษียร เตชะพีระ เสนอว่า นักนิติศาสตร์ไทยมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นช่างเทคนิคด้านอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐ นำเสนอคำอธิบายที่ประสานหลักนิติธรรมให้เข้ากับพระราชอำนาจนำแห่งพระราชา และคอยเกลี่ยเชื่อมรอยต่อระหว่าง “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” กับ “ระบอบอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ไม่เป็นประชาธิปไตย” โดยรักษาพระราชอำนาจและประคับประคองสถานะความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ [3] งานของปิยบุตร แสงกนกกุล เล่มนี้ จะยิ่งคลี่ให้เห็นแจ่มชัดขึ้นถึงแนวความคิด อุดมการณ์ และปฏิบัติการทางการเมืองในนามของ “กฎหมาย” ของนิติศาสตร์และตุลาการไทย โดยเฉพาะสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่า “นิติรัฐประหาร” และ “ศาลรัฐประหาร” ในแง่หนึ่ง ศาลรัฐประหาร: ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร จึงเป็นความรู้สึกนึกคิดแห่งยุคสมัยของนักนิติศาสตร์รุ่นใหม่ที่วิพากษ์และตอบโต้ต่อ “นิติรัฐประหาร” และ “ศาลรัฐประหาร” เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่นิติรัฐ-ประชาธิปไตย ทว่าในอีกแง่หนึ่ง แม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นนักนิติศาสตร์ แต่ปิยบุตร แสงกนกกุล กลับก้าวข้ามความเป็นนักนิติศาสตร์แบบที่เราคุ้นเคยกัน ด้วยการท้าทาย-ถอดรื้อความศักดิ์สิทธิ์ของ “กฎหมาย” ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทางกฎหมาย นักกฎหมาย ไปจนถึงองค์กรตุลาการ กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ข้อเขียนใน ศาลรัฐประหาร เล่มนี้ได้คืน “ความเป็นการเมือง” ให้แก่ “กฎหมาย” เปลี่ยนสนามของกฎหมายที่เคยถูกทำให้เชื่อว่ามีความเป็นกลาง เป็นอิสระ มีความสมเหตุสมผล เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์แบบภาววิสัย ให้กลายเป็นสนามการต่อสู้ทางการเมืองที่ไม่อนุญาตให้ผูกขาดอยู่แต่ในมือของนักกฎหมายและ “คนใส่ชุดครุยบนบัลลังก์” อีกต่อไป —– Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดซื้อ)

เมือง กิน คน

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, - 2560, (กรุงเทพ) , นโยบายการจัดการเมือง (Urban Management) และการเมืองนคร (Urban Politics) - Book

24/10/2017 Note: หนังสือพร้อมให้บริการบนชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ HT243.ท9 พ622 2560 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนนการซื้อให้นะคะ)

Criminal Procedure of France

French Government (Author),, - 2017, - Independently published (June 29, 2017) - ACQ

28/10/2017 Note: ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศส ฉบับภาษาอังกฤษ และแก้ไขใหม่ปี 2017 เหมาสำหรับการอ้างอิงกฎหมายเปรียบเทียบห้องสมุดเราไม่มีครับ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Criminal Law of France

Frrench Government (Author), Nikolay Krechet (Editor), Evgenia Naumchenko (Edit, - 2017, - Independently published (June 26, 2017) - ACQ

28/10/2017 Note: ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศส ฉบับภาษาอังกฤษ และแก้ไขใหม่ปี 2017 เหมาสำหรับการอ้างอิงกฎหมายเปรียบเทียบห้องสมุดเราไม่มีครับ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Crime and Justice in Japan and China: A Comparative View

L. CRAIG PARKER, - 2013, - Carolina Academic Press (February 13, 2013) - ACQ

29/10/2017 Note: เป็นการเปรียบเทียบกฎหมายอาญาญี่ปุ่นและจีน เหมาะสำหรับเป็นหนังสืออ้างอิงครับ ห้องสมุดเราไม่มี Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Criminal Code of Germany

German Government (Author), Nikolay Krechet (Editor), Evgenia Naumchenko (Editor, - 2017, - Independently published (June 26, 2017) - ACQ

29/10/2017 Note: กฎหมายเยอรมันฉบับภาษาอังกฤษ อัพเดทล่าสุด 2017 ครับ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Making Communicative Language Teaching Happrn

James F. Lee & Bill Vanpatten, - McGrawHill , Language Education - Book

31/10/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

The Complete Guide to the Theory and Practice of Materials Development for Language Learning

Brian Tomlinson and Hitomi Masuhara, - WILEY Blackwell , Language Education - Book

31/10/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ P53.15T66 2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ณ วันเสนอซื้อ ทาห้องสมุดจะรีบดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Human Trafficking Law and Policy

A pioneering casebook, Human Trafficking Law and Policy, for the first time brin, - 2014, - LEXISNEXIS (May 7, 2014) - ACQ

02/11/2017 Note: A pioneering casebook, Human Trafficking Law and Policy, for the first time brings together the case law, legislation and scholarship that comprise domestic and international human trafficking law. Organized to reflect the cross-section of criminal justice, civil and human rights, immigration and international law that frames human trafficking law and policy, this book includes chapters on the Trafficking Victims Protection Act and its doctrinal history, the Palermo Protocol, as well as the implementation and interpretation of human trafficking laws in the criminal, civil and immigration contexts. Compiled by a team of authors whose combined expertise includes experience criminally prosecuting and civilly litigating human trafficking cases, defending human trafficking victims, and teaching and writing about human trafficking at law schools, governments, NGOs and businesses around the world, this book provides both substantive and practical insight into the role of the human trafficking lawyer as counselor, litigator, and policy maker. Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Responding to Human Trafficking: Sex, Gender, and Culture in the Law (Pennsylvania Studies in Human Rights) Paperback – February 8, 2018

Alicia W. Peters (Author), - 2018, - University of Pennsylvania Press (February 8, 2018) - ACQ

02/11/2017 Note: เป็นหนังสือการค้ามนุษย์ที่พูดถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องครับ ห้องสมุดเราไม่มีครับ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Global Human Trafficking In The Family Law CourtsSep 15, 2017

Randell Stroud, - 2017, - Lulu.com (September 15, 2017) - ACQ

02/11/2017 Note: ห้องสมุดเราไม่มีครับ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Research for Materials Development in Language Learning: Evidence For Best Practice

Brian Tomlinson and Hitomi Masuhara, - Bloomsbury , Language Education - Book

02/11/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ P53.15R47 2010 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดเนินการซือให้ค่ะ)

The International Law of State Responsibility: An Introduction

Robert Kolb, - 2017, - Edward Elgar Publishing Ltd (Cheltenham) , Oxford Commentaries on International Law - Book

03/11/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

The Law of Treaties: An Introduction

Robert Kolb, - 2016, - Edward Elgar Publishing Ltd (Cheltenham) - Book

03/11/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย

นนทพร อยู่มั่งมี, - 2559, - ศิลปวัฒนธรรม มติชน - ACQ

03/11/2017 Note: หนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านทราบถึงขั้นตอนและรายละเอียดทั้งที่เป็นโบราณราชประเพณีที่มิได้ปฏิบัติแล้วและที่คงมีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงภาพถ่ายงานพระบรมศพและพระศพเจ้านายจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร และเป็นข้อมูลที่หาในอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยถูกต้องนัก จึงต้องหาหนังสืออ้างอิง Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากของเรามีปี 2551 ทางห้องสมุดจะซื้อให้ค่ะ)

A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership

James Comey, - 2018, - Flatiron Books - ACQ

07/11/2017 Note: https://www.amazon.com/Higher-Loyalty-Truth-Lies-Leadership/dp/1250192455 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads

Tim Wu, - 2016, - Knopf - ACQ

07/11/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Principles and Practice of Psychiatric Rehabilitation, Second Edition: An Empirical Approach

Patrick W. Corrigan and Kim T. Mueser, - 2016, - The Guilford Press; 2 edition ( - Book

18/01/2018 Note: 11 พ.ค. 2561 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (WM30 .C675 2016) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Psychiatric mental health nursing

Sheila L. Videbeck , - 2016, - LWW; Seventh edition - Book

18/01/2018 Note: 11 พ.ค. 2561 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (WY160 .V534 2017) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Psychiatric Mental Health Nursing Success

Cathy Melfi Curtis and Audra Baker, - 2016, - F.A. Davis Company - Book

18/01/2018 Note: 9 พ.ค. 2561 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ค่ะ (WY18.2 .C877 2017) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-Based Practice 8 edition

Mary C. Townsend, - 2014, - F.A. Davis Company - Book

18/01/2018 Note: 11 พ.ค. 2561 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (WY160 .T696 2018) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Feminist Critical Policy Analysis I

Catherine Marshall, - 2017, - Routledge - ACQ

08/11/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Cold War Monks: Buddhism and America's Secret Strategy in Southeast Asia

Eugene Ford, - 2017, - Yale University Press - ACQ

10/11/2017 Note: https://www.amazon.com/Cold-War-Monks-Buddhism-Southeast/dp/0300218567 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (MB-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Unsettling Memories: Narratives of the Emergency in Delhi

Emma Tarlo, - 2003, - University of California Press - ACQ

10/11/2017 Note: https://www.amazon.com/Unsettling-Memories-Narratives-Emergency-Delhi/dp/0520231228 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

The Historical Novel in Nineteenth-Century Europe: Representations of Reality in History and Fiction

Brian Hamnett, - 2015, - Oxford University Press - ACQ

10/11/2017 Note: https://www.amazon.com/Historical-Novel-Nineteenth-Century-Europe-Representations/dp/0198732414/ref=mt_paperback?_encoding=UTF8&me= Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness

Meredith L. Weiss (Editor),‎ Edward Aspinall (Editor),‎ Patricio N. Abinales (C, - 2012, - Univ Of Minnesota Press - ACQ

10/11/2017 Note: https://www.amazon.com/Student-Activism-Asia-Between-Powerlessness/dp/081667969X Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

The Birth of Orientalism

Urs App, - 2010, - University of Pennsylvania Press , Encounters with Asia - ACQ

10/11/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Ashoka: The Search for India's Lost Emperor

Charles L. Allen, - 2012, - The Overlook Press - ACQ

10/11/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือดังกล่าวมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare Interlibrary Loan และส่งไฟล์วิธีใช้บริการที่อีเมลแล้ว (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล worldshareill@gmail.com หรือ Facebook: Thammasat University Library))

Ashoka in Ancient India

Nayanjot Lahiri, - 2015, - Harvard University Press - ACQ

10/11/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (MB-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

Digital Language Learning and Teaching: Research, Theory, and Practice

Michael Carrier, Ryan M. Damerow, Kathleen M. Bailey, - 2017, - Routledge , Global Research on Teaching and Learning English - ACQ

13/11/2017 Note: https://www.amazon.com/Digital-Language-Learning-Teaching-Research/dp/1138696811/ref=mt_paperback?_encoding=UTF8&me= Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

An Adventure in Statistics: The Reality Enigma

Andy Field, - SAGE Publications - Book

13/11/2017 Note: https://www.amazon.com/Adventure-Statistics-Reality-Enigma/dp/1446210456/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490151218&sr=8-1&keywords=andy+field Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

Good charts : the HBR guide to making smarter, more persuasive data visualizations

Scott Berinato, - Harvard Business Review Press - ACQ

13/11/2017 Note: โปรดติดต่อ บรรณารักษ์ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ รังสิต หรือ โทร. 02-5644440 ต่อ 1305 เพื่อแนะนำวิธียืมระหว่างห้องสมุด (WorldShare ILL) ค่ะ Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (โปรดติดต่อ บรรณารักษ์ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ รังสิต หรือ โทร. 02-5644440 ต่อ 1305 เพื่อแนะนำวิธียืมระหว่างห้องสมุด (WorldShare ILL) ค่ะ)

Structuring Your Research Thesis

Susan Carter, Frances Kelly, Ian Brailsford, - Palgrave - ACQ

13/11/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (REJECTED: Available via ILL)

Statistics Without Maths for Psychology

Prof Christine Dancey (Author),‎ John Reidy (Author), - pearson - ACQ

13/11/2017 Note: https://www.amazon.co.uk/Statistics-Without-Psychology-Christine-Dancey/dp/1292128852/ref=dp_ob_title_bk Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้้อ)

Private Law Sources and Analogies of International Law: With Special Reference to International Arbitration.

Hersch Lauterpacht, - 2013, - The Lawbook Exchange, Ltd. - Book

15/11/2017 Note: หนังสือที่สั่งเสนอไปเป็นหนังสือต้นฉบับ (ได้มีการพิมพ์ซ้ำอีกครั้งโดยสำนักพิมพ์อื่น) ที่หายาก ควรมีไว้สำหรับการศึกษาวิจัยของนักศึกษาที่สนใจในปัญหาการปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Remedies and Responsibility for the Actions of International Organizations /Mesures de réparation et responsabilité à raison des actes des organisations internationales

Dan Sarooshi, - 2014, - Martinus Nijhoff Publisher (Leiden) - Book

15/11/2017 Note: ควรมีไว้เป็นสารสนเทศสำหรับการศึกษาวิจัยในประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Affaires.com - Niveau avancé B2-C1 - 3ème édition

Jean-Luc Penfornis, - CLE international - Book

16/11/2017 Note: https://www.amazon.fr/Affaires-Com-A1-A2-Eleve-Troisi%C3%A8me-%C3%89dition/dp/2090386827 หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ PC2121P46 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library ((หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้้อ) )

The Law of Treaties Between States and International Organizations

P.K. Menon, - 1992, - Edwin Mellen Pr - Book

16/11/2017 Note: เป็นหนังสือที่หายาก ควรมีไว้สำหรับการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined

LE FRANÇAIS DES MÉDECINS

THOMAS FASSIER ET SOLANGE TALAVERA-GOY, - Presses Universitaires de Grenoble , FRANÇAIS SUR OBJECTIF SPÉCIFIQUE (FOS) - Book

17/11/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ PC2120M3F38 2014 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสุมดจะดำเนินการซื้้อให้ค่ะ)

What is Political Sociology

Elisabeth S. Clemens, - 2016, - Wiley , political science, sociology, political sociology, social science - Book

17/11/2017 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

Les Trois Mousquetaires : ดาร์ตาญังกับสามทหารเสือ

เขียนโดย Alexandre Dumas แปลโดย วัลยา วิวัฒน์ศร, - มติชน (กรุงเทพฯ) , วรรณกรรมแปล - Book

18/11/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 04/12/2017 (CU-PO171204TH) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

A Joint Venture Agreement for Seabed Mining (Studies in Transnational Law of Natural Resources)

- Springer - ACQ

21/11/2017 Note: ขอยืมผ่าน WorldShare ILL ในรูปแบบ e-book ได้ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined

Bioinformatics Algorithms, Vol.I

Phillip Compeau, Pavel Pevzner, - 2015, - Book

21/11/2017 Note: Reference book for teaching course BT347 หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ QH324.2C66 2015 V.1 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Reference book for teaching course BT347)

Bioinformatics Algorithms, Vol.II

Phillip Compeau, Pavel Pevzner, - 2015, - Book

21/11/2017 Note: Reference book for teaching course BT347 หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ ๐็324.2ฉ66 2015 V.2 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (Reference book for teaching course BT347)

The Oxford Handbook of the Sources of International Law

Jean d'Aspremont, Samantha Besson, - 2017, - Oxford University Press (Oxford) - Book

22/11/2017 Note: เป็นหนังสือให้รายละเอียดทางทฤษฎี ซึ่งเหมาะสำหรับการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

The Oxford Handbook of the Theory of International Law

Anne Orford, Florian Hoffmann, - 2016, - Oxford University Press (Oxford) - Book

22/11/2017 Note: เป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางกฎหมาย Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Simulation and Gaming in the Network Society

Toshiyuki Kaneda, Hidehiko Kanegae, Yusuke Toyoda, Paola Rizzi, - 2016, - Springer , Translational Systems Sciences (Book 9) - Book

23/11/2017 Note: ใช้ประกอบในการทำวิจัยเกี่ยวกับเกมจำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ http://www.springer.com/gp/book/9789811005749 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (สามารถใช้บริการผ่าน WorldShare ILL)

Thailand Shifting Ground between the US and a Rising China

Benjamin Zawacki, - 2017, - Zed books - ACQ

24/11/2017 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น n4-n5

เอทสึโกะ โทโมมัทสึ, จุน มิยาโมโตะ และ มาซาโกะ วากุริ, - สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม - Book

26/11/2017 Note: เป็นหนังสือที่รวบรวมไวยากรณ์ญี่ปุ่นขั้นต้นที่ควรรู้ ที่ห้องสมุดมีเล่มของไวยากรณ์ระดับสูงแล้วค่ะ แต่ไม่มีเล่มนี้ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐาน Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซือให้ค่ะ)

Owners of the Map Motorcycle Taxi Drivers, Mobility, and Politics in Bangkok

Claudio Sopranzetti, - 2017, - University of California Press (Oakland, California) - Book

29/11/2017 Note: ใช้ประกอบการเรียนได้หลายสาขาวิชา ทั้งมานุษยวิทยาและ รัฐศาสตร์ ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ชื่อดังในแวดวงมานุษยวิทยา นานๆ ที่ สำนักพิมพ์ระดับโลกจะตีพิมพ์งานศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทย (เล่มนี้เกี่ยวกับวินมอเตอร์ไซด์และการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดง) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Watching Earth from Space

Pat Norris, - Praxis, New York, NY - E-Book

01/12/2017 Note: มีให้บริการผ่าน WoldShare ILL Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined

Information Technology Support for Inquiring Organizations

Parrish J., Courtney J. (2008), - Springer, Berlin, Heidelberg - E-Book

01/12/2017 Note: มีให้บริการผ่าน WoldShare ILL Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined

Why Look at Animals?

John Berger, - Penguin, 2009 , A Penguin Book Volume 80 of Great ideas Penguin Great Ideas - Book

01/12/2017 Note: upcoming turn in anthropological studies Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 07/12/2017 (LR-PO171207) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

The Code Napoléon Rewritten : French Contract Law After the 2016 Reforms

Cartwright, John Whittaker, Simon, - Oxford : Hart Publishing. 2017 (Oxford : Hart Publishing. 2017) - ACQ

07/12/2017 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

En cuisine et en salle - Niveaux B1/B2 - Livre de l'élève + DVD Rom

- CLE international , Collection Pro - Book

14/12/2017 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ PC2120R4C85 2015 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด จะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

ส่งหนังสือครอบครัวแล้ว ไม่อ่านข้อมูลให้ค่ะ

- ACQ

14/12/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (ขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ เช่น ISBN ชื่อผู้แต่ง และชื่อเรื่องค่ะ)

Politics in Contemporary Southeast Asia Authority, Democracy and Political Change

Damien Kingsbury, - 2017, - Routledge - ACQ

15/12/2017 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (ทางหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ดำเนินการซื้อเข้าห้องสมุดแล้วคะ สามารถไปยืมได้ที่หอสมุดปรีดีฯ เลขหมู่ คือ DS526.7 .K56 2017)

Japanese: A Linguistic Introduction

Yoko Hasegawa, - 2014, - Cambridge University Press (New York) - Book

21/12/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 04/12/2017 (CU-PO171225) หากมีความต้องการจะใช้ด่วนสามารถทดลองใช้ในรูปแบบ Ebook ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 61 (https://www.cambridge.org/core/books/japanese/DF85EE7125FC63004B3134C24FE0AA01#) หรือยืมผ่านบริการ Worldshare ILL (http://library.tu.ac.th/th/library-service/interlibrary-loan-service) ได้อีกช่องทางหนึ่ง ขอบคุณครับ)

A Dictionary of Psychology

Andrew M. Colman , - 2015, - Oxford university press - Book

16/12/2017 Note: เป็นฉบับพิมพ์ใหม่ มีการเพิ่มเติมคำศัพท์ หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ R BF31C65 2015 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด จะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Collusion: Secret Meetings, Dirty Money, and How Russia Helped Donald Trump Win

Luke Harding, - 2017, - Vintage - ACQ

19/12/2017 Note: https://www.amazon.com/Collusion-Secret-Meetings-Russia-Helped/dp/0525562516 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 04/12/2017 (CU-PO171225) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในระหว่างการสั่งซื้อหากต้องการใช้ด่วนกรุณายืมผ่านบริการ Worldshare ILL (http://library.tu.ac.th/th/library-service/interlibrary-loan-service) ได้อีกช่องทางหนึ่ง )

In the Shadows of the American Century: The Rise and Decline of US Global Power

Alfred W. McCoy , - 2017, - Haymarket Books - ACQ

19/12/2017 Note: https://www.amazon.com/Shadows-American-Century-Decline-Dispatch/dp/1608467732 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 04/12/2017 (CU-PO171225) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในระหว่างการสั่งซื้อหากต้องการใช้ด่วนกรุณายืมผ่านบริการ Worldshare ILL (http://library.tu.ac.th/th/library-service/interlibrary-loan-service) ได้อีกช่องทางหนึ่ง )

Trans allyship workbook : building skills to support trans people in our lives

Davey Shlasko, Kai Hofius, - 2017, - Think Again Training - Book

21/12/2017 Note: ด่วนสุดๆ เลย ต้องใช้สอน มค นี้ ขออภัยอย่างยิ่ง เพิ่งได้ข้อมูลหนังสือเล่มนี้มา Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 04/12/2017 (CU-PO171225) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในระหว่างการสั่งซื้อหากต้องการใช้ด่วนกรุณายืมผ่านบริการ Worldshare ILL (http://library.tu.ac.th/th/library-service/interlibrary-loan-service) ได้อีกช่องทางหนึ่ง )

Against Marriage: An Egalitarian Defense of the Marriage-Free State

Clare Chambers, - 2017, - Oxford University Press , Oxford Political Theory - Book

21/12/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 04/12/2017 (CU-PO171225) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในระหว่างการสั่งซื้อหากต้องการใช้ด่วนกรุณายืมผ่านบริการ Worldshare ILL (http://library.tu.ac.th/th/library-service/interlibrary-loan-service) ได้อีกช่องทางหนึ่ง )

Cross-National Public Opinion about Homosexuality: Examining Attitudes across the Globe

Amy Adamczyk , - 2017, - University of California Press - Book

21/12/2017 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 04/12/2017 (CU-PO171225) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในระหว่างการสั่งซื้อหากต้องการใช้ด่วนกรุณายืมผ่านบริการ Worldshare ILL (http://library.tu.ac.th/th/library-service/interlibrary-loan-service) ได้อีกช่องทางหนึ่ง )

อาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : การก่อรูปรัฐไทยสมัยใหม่จากศักดินานิยมสู่ทุนนิยมรอบนอก

รศ.ดร. ไชยันต์ รัชชกูล,พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์, - 2560, - สำนักพิมพ์อ่าน - Book

19/12/2017 Note: หนังสือพร้อมให้บริการบนชั้น เลขเรียกหนังสือ DS582.7 .ช946 2560 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Real Food for Dogs & Cats

Dr. Clare Middle, - 2008, - ACQ

20/12/2017 Note: ต้องการใช้สำหรับการเรียนการสอน Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Feline Nutrition: Nutrition for the Optimum Health and Longevity of your Cat

Lynn Curtis, - 2011, - ACQ

20/12/2017 Note: ต้องการใช้เพื่อการเรียนการสอน Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Nutrient Requirements of Dogs and Cats

National Research Council , - 2006, - Book

20/12/2017 Note: ต้องการใช้สำหรับการเรียนการสอน หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ SF .4N88 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซื้อให้ค่ะ)

Merchant Communities in Asia, 1600–1980

Madeleine Zelin, - 2015, - Routledge - Book

25/12/2017 Note: ขอด่วนรีบใช้ในงานวิจัยค่ะ Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 04/12/2017 (CU-PO171225) หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในระหว่างการสั่งซื้อหากต้องการใช้ด่วนกรุณายืมผ่านบริการ Worldshare ILL (http://library.tu.ac.th/th/library-service/interlibrary-loan-service) ได้อีกช่องทางหนึ่ง )

The Stuff of Thought: Language As a Window Into Human Nature

Steven Pinker, - Penguin Group (Viking Press) - Book

25/12/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากเป็นหนงสือที่เป็นปีพิมพ์เก่า ทางห้องสมุดแนะนำให้ท่านยืมระหว่างห้องสมุดในเครือข่าย Union catalog โดยติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดช้น 2 http://uc.thailis.or.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00893995)

Syntax: A Generative Introduction 3rd Edition

Andrew Carnie, - Book

25/12/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

Stones Standing: Archaeology, Colonialism, and Ecotourism in Northern Laos

Anna Källén, - 2015, - Routledge , UCL Institute of Archaeology Critical Cultural Heritage Series (Book 11) - Book

28/12/2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (26/01/2018 : ขอใบเสนอราคาาเพื่อเปรียบเทียบ จากร้าน Reader Press/KNS )

Handbook of Legal Reasoning and Argumentation

Giorgio Bongiovanni, Gerald J. Postema, Antonino Rotolo, and Douglas Walton, - 2018, - Springer (Netherlands) - Book

29/12/2017 Note: เป็นหนังสือที่กำลังจัดจำหน่ายในช่วงเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2018 ตามเว็บไซต์ http://www.springer.com/us/book/9789048194513 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Analogy and Exemplary Reasoning in Legal Discourse

Hendrik Kaptein, and Bastiaan van der Velden, - 2018, - Amsterdam University Press (Netherlands) , Law and Legal Studies - Book

29/12/2017 Note: เป็นหนังสือที่จะจัดจำหน่ายในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2018 ตามเว็บไซต์ http://en.aup.nl/books/9789462985902-analogy-and-exemplary-reasoning-in-legal-discourse.html Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Sociological theory beyond the canon

Syed Farid Alatas, Vineeta Sinha , - 2017, - Palgrave Macmillan UK - Book

02/01/2018 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

Natural Language Processing for Social Media

Farzindar, Inkpen, - 2017, - Morgan&Claypool - Book

08/01/2018 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (26/01/2018 : ขอใบเสนอราคาาเพื่อเปรียบเทียบ จากร้าน Reader Press/KNS )

Reynaldo lleto : เรย์นัลโด อิเลโต้ มวลชนคนชั้นล่างประวัติศาสตร์แห่งชาติและความรู้แบบอาณานิคม

ทวีศักดิ์ เผือกสม , - 2560, - สำนักพิมพ์สมมติ (-) , - - Book

11/01/2018 Note: https://www.kledthai.com/9786167196787.html Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (หนังสือเข้าห้องสมุดแล้ว http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=686541)

Local Consequences of the Global Cold War

EDITED BY JEFFREY ENGEL, - 2008, - Stanford University Press (USA) - Book

17/01/2018 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (26/01/2018 : ขอใบเสนอราคาาเพื่อเปรียบเทียบ จากร้าน Reader Press/KNS )

การพยาบาลสูติศาสตร์: ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

ปิยะพร กองเงิน, - สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) - Book

12/01/2018 Note: เป็นหนังสือที่จำเป็นต้องใช้สำหรับนักศึกษ าพยาบาล / รายการนี้กำลังดำเนินการให้เลขเรียกหนังสือค่ะ Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (19 ม.ค. 2561 หนังสือพร้อมให้บริการที่ห้องสมุดนงเยาว์ฯแล้วค่ะ มีทั้งหมด 19 เล่ม (WY157 .ก6456 2560))

Ulysses and Faust Tradition and Modernism from Homer till the Present

Harry Redner, - Routledge (New York) - Book

12/01/2018 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

The Expanding Blaze : How the American Revolution Ignited the World, 1775-1848

Jonathan Israel, - Princeton University Press (New Jersey) - Book

12/01/2018 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Accepted by the library

Sabiston and Spencer Surgery of the Chest: 2-Volume Set, 9e

Frank Sellke, - Book

12/01/2018 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (มี E-book (ClinicalKey) https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20121011794 **หากไม่มี Username และ Password สามารถคลิกที่ปุ่ม Register เพื่อกรอกข้อมูลเข้าใช้งานได้เองค่ะ)

Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery 4th Edition

Nicholas Kouchoukos Eugene Blackstone Frank Hanley James Kirklin, - Elsevier - Book

12/01/2018 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (มี E-book (ClinicalKey) https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20091575843 **หากไม่มี Username และ Password สามารถคลิกที่ปุ่ม Register เพื่อกรอกข้อมูลเข้าใช้งานได้เองค่ะ)

Self education self assessment in thoracic surgery (SESATS) XII (12)

The American board of thoracic surgery, - CD/DVD

12/01/2018 Note: เป็น software ที่รวบรวมคำถามและคำตอบ เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจและปอด ที่จำเป็นสำรับการสอบวุฒิบัติศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (ขอขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำซอฟต์แวร์ค่ะ เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอซื้อหนังสือวิชาการเป็นหลัก ขออภัยที่ต้องปฏิเสธรายการนี้ค่ะ ซึ่งห้องสมุดได้บอกรับ E-book ที่เกี่ยวข้องไว้แบ่งเป็นหมวดหมู่ (https://www.clinicalkey.com/#!/browse/books) ขอบคุณค่ะ )

Innovation age learning : empowering students by empowering teachers

Sharon Sakai-Miller , - 2016, - Eugene, Oregon : International Society for Technology in Education, [2016] - Book

13/01/2018 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ LB1590.3S253 2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี่ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

Forensic Pathology, Second Edition (Practical Aspects of Criminal and Forensic Investigations)

Vincent J. Dimaio, Dominic Dimaio, - CRC Press - Book

13/01/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเล่มนี้มีบริการหนังสืออิเล็กทรินิกส์เข้าถึงได้ที่https://www.taylorfrancis.com/books/9781420042412 )

จอมเวทเทพ Excel

ศิระ เอกบุตร, - สำนักพิมพ์ inwexcel - Book

13/01/2018 Note: เป็นหนังสือที่อธิบายการใช้ excel ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนดีมาก Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี่ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

Marrow Island

Alexis M Smith, - 2017, - Mariner Books (United States) - Book

13/01/2018 Note: ดิฉันตั้งใจจะเลือกนวนิยายเล่มนี้เพื่อใช้สอนในชั้นเรียน รายวิชา LT416 Seminar: Special Topics in Literature หรือ LT202 Introduction to Literature II ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2/2561 หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ Fic S642.36M37 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน)

เจ้าพระยาพระคลัง (หน), - Book

15/01/2018 Note: This translated version by เจ้าพระยาพระคลัง (หน) is recommended as the best version of สามก๊ก in Thailand. So, I suggest this version the most. I have searched for this series in library, but there is none. It is the well-known Chinese book series which are based on historical information. Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลหนังสือไม่เพียงพอ ต่อการพิจาณาจัดซื้อหนังสือ เช่น ISBN ซึ่งสามก๊กหนมีหลายสำนักพิมพ์ แนะนำในชื่อเรื่องเดียวกัน ในห้องสมุดบุญชูมีให้บริการ เลขเรียกหนังสือ PL2664.ส61ท9พ46 2559 แต่หากเป็นของสำนักพิมพ์ สามก๊กวิทยา สามารถอ่าน pdf ได้ที่ http://www.samkok911.com/p/three-kingdoms-ebook.html )

The Cambridge Introduction to the Novel

Marina MacKay, - 2011, - Cambridge University Press , Cambridge Introductions to Literature - Book

17/01/2018 Note: Now available in Ebook : https://www.cambridge.org/core/books/the-cambridge-introduction-to-the-novel/CEEFC460D0EF84F12402B82EDB917058 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (Now available in Ebook : https://www.cambridge.org/core/books/the-cambridge-introduction-to-the-novel/CEEFC460D0EF84F12402B82EDB917058)

British Poetry in the Age of Modernism

Peter Howarth, - 2009, - Cambridge University Press - Book

17/01/2018 Note: https://www.cambridge.org/core/books/british-poetry-in-the-age-of-modernism/EC5C25DBD95A30E8841C387B8F1FB1B4 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (Now available in Ebook : https://www.cambridge.org/core/books/british-poetry-in-the-age-of-modernism/EC5C25DBD95A30E8841C387B8F1FB1B4)

The Cambridge Companion to Postcolonial Poetry

Jahan Ramazani, - 2017, - Cambridge University Press , Cambridge Companions to Literature - Book

17/01/2018 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (NOW AVAILABLE IN EBOOK : https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-postcolonial-poetry/D5DC2C100F127FEFB260CDAC9DF85940)

กรรมสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า, - วิญญูชน - Book

17/01/2018 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Comparative Property Law Global Perspectives

Edited by Michele Graziadei and Lionel Smith, - Edward Elgar Publishing (UK) , Comparative law - Book

18/01/2018 Note: แนะนำหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ในเรื่องทรัพย์ Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Speculative Empiricism: Revisiting Whitehead

Didier Debaise, - 2017, - Edinburgh University Press (Edinburgh) , Speculative Realism - Book

20/01/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (26/01/2018 : ขอใบเสนอราคาาเพื่อเปรียบเทียบ จากร้าน Reader Press/KNS )

คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร, - 2561, - วิญญูชน - Book

19/01/2018 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร, - 2561, - วิญญูชน - Book

19/01/2018 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

ถึงลูกชายเล็ก

ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์, บก. ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์, - ริเวอร์ บุ๊คส์, บจก.สนพ - Book

19/01/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

Philosophies of Nature after Schelling

Iain Hamilton Grant, - 2006, - Continuum , Transversals: New Directions in Philosophy - Book

22/01/2018 Note: One of the foundational texts of Speculative Realism. Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (26/01/2018 : ขอใบเสนอราคาาเพื่อเปรียบเทียบ จากร้าน Reader Press/KNS )

Fire and Fury: Inside the Trump White House

Michael Wolff, - 2018, - Henry Holt and Co - Book

25/01/2018 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (26/01/2018 : ขอใบเสนอราคาาเพื่อเปรียบเทียบ จากร้าน Reader Press/KNS )

The Road Not Taken: Edward Lansdale and the American Tragedy in Vietnam

Max Boot, - 2018, - Liveright - Book

25/01/2018 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (26/01/2018 : ขอใบเสนอราคาาเพื่อเปรียบเทียบ จากร้าน Reader Press/KNS )

The Subaltern Indian Woman: Domination and Social Degradation

Prem Misir, - 2017, - Palgrave Macmillan - Book

25/01/2018 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (26/01/2018 : ขอใบเสนอราคาาเพื่อเปรียบเทียบ จากร้าน Reader Press/KNS )

ผจญไทยในแดนเทศ = Thais in world history

อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ, - 2560, - แซลมอน - Book

25/01/2018 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (มีให้บริการแล้วในห้องสมุด http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=686192)

States in the Developing World

Miguel A. Centeno (Editor),‎ Atul Kohli (Editor),‎ Deborah J. Yashar (Editor),, - 2017, - Cambridge University Press - Book

26/01/2018 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Status: Suggestion declined (หอสมุดปรีดีฯ ได้ดำเนินการสั่งซื้อ (ปกแข็ง) แล้วคะ เมื่อ 2018-01-04)

Community Psychology: In Pursuit of Liberation and Well-being 2nd Edition

Geoffrey Nelson (Author),‎ Isaac Prilleltensky (Author), - Book

26/01/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลหนังสือไม่เพียงพอต่อการพิจารณาตัวเล่มที่จะจัดซื้อ ขาดข้อมูล เช่น ISBN ปีพิมพ์ของหนังสือ)

Community Psychology: Foundations for Practice 1st Edition

Victoria Chien Scott (Editor),‎ Susan M. Wolfe (Editor), - Book

26/01/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลหนังสือไม่เพียงพอต่อการพิจารณาตัวเล่มที่จะจัดซื้อ ขาดข้อมูล เช่น ISBN ปีพิมพ์ของหนังสือ)

Community Psychology 5th Edition

John Moritsugu (Author),‎ Elizabeth Vera (Author),‎ Frank Y Wong (Author),‎ K, - Book

26/01/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลหนังสือไม่เพียงพอต่อการพิจารณาตัวเล่มที่จะจัดซื้อ ขาดข้อมูล เช่น ISBN ปีพิมพ์ของหนังสือ)

Community Psychology: A Common Sense Approach to Mental Health 1st Edition

John A. Scileppi (Author),‎ Elizabeth Lee Teed (Author),‎ Robin Diller Torres (, - Book

26/01/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลหนังสือไม่เพียงพอต่อการพิจารณาตัวเล่มที่จะจัดซื้อ ขาดข้อมูล เช่น ISBN ปีพิมพ์ของหนังสือ)

Understanding Sleep and Dreaming 2nd ed. 2013 Edition

William H. Moorcroft , - Book

26/01/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลหนังสือไม่เพียงพอต่อการพิจารณาตัวเล่มที่จะจัดซื้อ ขาดข้อมูล เช่น ISBN ปีพิมพ์ของหนังสือ)

Multicultural Psychology: Understanding Our Diverse Communities 4th Edition

Jeffery Mio (Author),‎ Lori Barker (Author),‎ Melanie Domenech Rodriguez (Author, - Book

26/01/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลหนังสือไม่เพียงพอต่อการพิจารณาตัวเล่มที่จะจัดซื้อ ขาดข้อมูล เช่น ISBN ปีพิมพ์ของหนังสือ)

Community Psychology: Guiding Principles and Orienting Concepts

Jennifer Kofkin Rudkin Ph.D. (2002-12-14) Paperback – 1656 by Jennifer Kofkin Ru, - Book

26/01/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลหนังสือไม่เพียงพอต่อการพิจารณาตัวเล่มที่จะจัดซื้อ ขาดข้อมูล เช่น ISBN ปีพิมพ์ของหนังสือ)

Human Motivation (with InfoTrac 1-Semester Printed Access Card) 6th Edition

Robert E. Franken, - Book

26/01/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลหนังสือไม่เพียงพอต่อการพิจารณาตัวเล่มที่จะจัดซื้อ ขาดข้อมูล เช่น ISBN ปีพิมพ์ของหนังสือ)

Motivation: Biological, Psychological, and Environmental 4th Edition

Lambert Deckers, - Book

26/01/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลหนังสือไม่เพียงพอต่อการพิจารณาตัวเล่มที่จะจัดซื้อ ขาดข้อมูล เช่น ISBN ปีพิมพ์ของหนังสือ)

Motivation: Theory, Research, and Application 6th Edition

Herbert L. Petri (Author),‎ John M. Govern (Author), - Book

26/01/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลหนังสือไม่เพียงพอต่อการพิจารณาตัวเล่มที่จะจัดซื้อ ขาดข้อมูล เช่น ISBN ปีพิมพ์ของหนังสือ)

Handbook of Psychological Assessment 4th Edition

Gary Groth-Marnat , - Book

26/01/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลหนังสือไม่เพียงพอต่อการพิจารณาตัวเล่มที่จะจัดซื้อ ขาดข้อมูล เช่น ISBN ปีพิมพ์ของหนังสือ)

Handbook of Psychodiagnostic Testing: Analysis of Personality in the Psychological Report 4th Edition

Henry Kellerman (Author),‎ Anthony Burry (Author), - Book

26/01/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากข้อมูลหนังสือไม่เพียงพอ)

When breath becomes air

Paul Kalanithi, - Random House; 1 edition - Book

26/01/2018 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียหนังสือWF658K353 2016 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ หากต้องการใช้ด่วน แนะนำบริการ Worldshare สามารถทำขอไปได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล (แจ้งในอีเมล์เพิ่มเติม))

The Meaning of Freedom: Yan Fu and the Origins of Chinese Liberalism

Huang, Max Ko-wu, - 2008, - Chinese University Press - Book

27/01/2018 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 12/02/2018 (CU-PO180212) หากหนังสือพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

The Elections in Israel 2003

Asher Arian, Michal Shamir, - 2005, - Routledge , Elections in Israel - Book

27/01/2018 Note: the electoral System of Israel in 1992-2003 have a directly elected prime minister, a system suggested in Thailand. Understanding the election of Israel will also help solve the political problem in Thailand. Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

The Elections in Israel - 1999

Asher Arian, Michal Shamir, - Book

27/01/2018 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined

The Elections in Israel - 2001

Asher Arian, Michal Shamir, - Book

27/01/2018 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

The Elections in Israel - 1996

Asher Arian, Michal Shamir, - Book

27/01/2018 Note: https://muse.jhu.edu/book/10962 Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Suggestion declined (สามารถทำยืมระหว่างห้องสมุด THAIPUL https://thammasatuniv.on.worldcat.org/search?databaseList=3284%2C2271%2C2270%2C1931%2C3437%2C1697%2C2269%2C2268%2C3313%2C2069%2C2102%2C2267%2C239%2C638%2C3633%2C2507%2C2089%2C1990%2C1271%2C2083%2C2281%2C2237%2C2236%2C1861%2C3203%2C2036%2C3201%2C2277%2C3209%2C2091%2C2650%2C2375%2C2572%2C3384%2C2328%2C3218%2C1711%2C2005%2C2444%2C1672%2C2463%2C2264%2C2263%2C2185%2C2262%2C2261%2C2260%2C3195%2C2181%2C3548%2C2259%2C2897%2C948&queryString=The+Elections+in+Israel%2C+1999&clusterResults=false#/oclc/52774147)

เทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัย แนวทางการนำไปใช้อย่างมืออาชีพ

ชูศรี วงศ์รัตนะ, - 2017, - Book

29/01/2018 Note: http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9786164456723 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 12/02/2018 (CU-PO180212TH) หากหนังสือพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ทัศนคติ+การมีส่วนร่วม

- Book

02/02/2018 Suggested for: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Status: Suggestion declined (ต้องการสืบค้นมากกว่าไม่ใช่เสนอซื้อคุยกันทางเมลแล้ว)

เพลงรัตติกาลรักในห้วงคะนึง Nocturnes

Kazuo Ishiguro, - เอิร์นเนสต์ (Earnest) - Book

04/02/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library

Gender and ageing : Southeast Asian perspectives. Cover Art image

Theresa W. Devasahayam, - 2014, - Institute of Southeast Asian Studies - Book

04/02/2018 Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (This book have in CU. You can request to interlibrary loan service.https://thammasatuniv.on.worldcat.org/search?sortKey=LIBRARY&databaseList=3284%2C2271%2C2270%2C1931%2C3437%2C1697%2C2269%2C2268%2C3313%2C2069%2C2102%2C2267%2C239%2C638%2C3633%2C2507%2C2089%2C1990%2C1271%2C2083%2C2281%2C2237%2C2236%2C1861%2C3203%2C2036%2C3201%2C2277%2C3209%2C2091%2C2650%2C2375%2C2572%2C3384%2C2328%2C3218%2C1711%2C2005%2C2444%2C1672%2C2463%2C2264%2C2263%2C2185%2C2262%2C2261%2C2260%2C3195%2C2181%2C3548%2C2259%2C2897%2C948&queryString=9789814517973&changedFacet=scope&scope=sz%3A36685&format=all&database=all&author=all&year=all&yearFrom=&yearTo=&language=all&topic=all#/oclc/898179821)

The Psychiatric Interview in Clinical Practice

Roger A. MacKinnon, Robert Michels, Peter J. Buckley, - 2015, - American Psychiatric Pub, 2015 - Book

03/05/2018 Note: 17 ต.ค. 2561 หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (WM143 .M335 2016) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Psychiatric mental health nursing : concepts of care in evidence-based practice

Mary C Townsend; Karyn I Morgan, - 2018, - Philadelphia, PA : F.A. Davis Company - Book

03/05/2018 Note: For teaching/หนังสือที่สั่งซื้อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (WY160 .T696 2018) ห้องสมุดจะสำรองหนังสือนี้ไว้ 7 วัน ก่อนที่จะส่งขึ้นชั้นตามปกติค่ะ Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Accepted by the library

Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing 3rd Edition

Elizabeth Varcarolis, - 2016, - Saunders - Book

03/05/2018 Note: Teaching Suggested for: Nongyao Chaiseri Library Status: Suggestion declined (หนังสือเรื่องนี้สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL ได้/ ได้ส่งไฟล์วิธีการใช้บริการที่ srangsiman@yahoo.com แล้วค่ะ /สอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ worldshareill@gmail.com)

Practice Exercises for Advanced Microeconomic Theory

Felix Muñoz-Garcia, - 2017, - MIT Press - Book

08/02/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Status: Accepted by the library

La véritable histoire de Marcel, soldat pendant la Première Guerre mondiale

Pascale Bouchie and Cléo Germain, - Bayard Jeunesse (6 mars 2014) , Les romans Images Doc - Book

09/02/2018 Note: French picture book for learning historyหนังสือพร้อมให้บริการแล้วค่ะ เลขเรียกหนังสือ JUL B68V47 2014 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซือให้ค่ะ)

La première guerre mondiale pour les Nuls poche

Jean-Yves LE NAOUR, - First (24 novembre 2016) , Poche pour les Nuls - Book

09/02/2018 Note: หนังสือพร้อมให้บริการแล้วค่ะ เลขเรียกหนังสือ D521L46 2014 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซือให้ค่ะ)

La Seconde Guerre mondiale pour les Nuls

Robert BELOT and Klaus-Peter SICK , - First (7 avril 2011) , Pour Les Nuls - Book

09/02/2018 Note: French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการซือให้ค่ะ)

This sex which is not one

Luce Irigaray; Carolyn Burke, - 1985, - Cornell University Press - Book

10/02/2018 Suggested for: Professor Direk Jayanama Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Suggestion declined (มี free PDF สามารถหาอ่านได้จากอินเตอร์เนต http://kunsthallezurich.ch/sites/default/files/downloads/irigaray-this-sex-which-is-not-one.pdf)

Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming

Paul Hawken, - Book

11/02/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

Social Psychology

Saul Kassin, Steven Fein, Hazel Rose Markus, - 2010, - Cengage Learning; 8th edition - Book

12/02/2018 Note: https://www.amazon.com/Social-Psychology-8th-Saul-Kassin/dp/0495812404 Suggested for: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (คำขอของท่าน ได้ถูกสั่งซื้อแล้วเมื่อวันที่ 12/02/2018 (CU-PO180212) หากหนังสือพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

The Sea Around Us, Special Edition

Rachel Carson, - Oxford University Press - Book

12/02/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (เนื่องจากนโยบายการจัดซื้อหนังสือไม่ซื้อหนังสือมีมีปีพิมพ์เก่ามากกว่า 5ปี /หากต้องการใช้งานสามารถยืมระหว่างห้องสมุด บริการWorldshare ILL ได้ที่ https://thammasatuniv.on.worldcat.org/search?queryString=9780195069976&scope=#/oclc/24956822)

Introduction to Modern Information Retrieval

G. G. Chowdhury, - 2010, - Facet Publishing; 3rd Edition , The Facet LIS Textbook Collection - Book

12/02/2018 Note: https://www.amazon.com/Introduction-Information-Retrieval-Textbook-Collection/dp/185604694X/ref=la_B001JP7KR6_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1518423195&sr=1-3 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (21/02/2018 : ขอใบเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบจาก CU-TU)

Anti-Imperial Metropolis: Interwar Paris and the Seeds of Third World Nationalism

Michael Goebel, - 2015, - Cambridge University Press - Book

12/02/2018 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (หอสมุดป๋วยฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

Qu'est-ce qu'un Français ?: Histoire de la nationalité française depuis la Révolution

Patrick Weil, - Folio édition revue et augmentée (10 février 2005) , Folio Histoire - Book

12/02/2018 Note: French book หนังสือพร้อมให้บริการแล้วค่ะ เลขเรียกหนังสือ KJV4184W453 2004 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หอสมุดป๋วย จะดำเนินการสจัดซื้อให้ค่ะ)

La quatrième révolution industrielle

Klaus Schwab, - Dunod (11 janvier 2017) , Hors collection - Book

13/02/2018 Note: French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ )

la troisième révolution industrielle

Jeremy Rifkin, - ACTES SUD (28 septembre 2013) , Babel - Book

13/02/2018 Note: French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ )

La première révolution industrielle 1750-1880 - NP

Patrick Verley , - Armand Colin; Édition : 2e édition revue et augmentée (9 février 2016) , 128 - Book

13/02/2018 Note: French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ )

Les révolutions industrielles ou la naissance du monde moderne: La métamorphose par le progrès

Jérémy Rocteur and Thomas Jacquemin, - 50 Minutes (13 mai 2015) , Grands Événements - Book

13/02/2018 Note: French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ )

La révolution industrielle

Stéphanie Ledu and ‎ Cléo Germain, - Editions Milan (19 octobre 2016) , Mes p'tits docs histoire - Book

13/02/2018 Note: French book, learning history through picture book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ )

L'économie en France de 1770 à 1830: De la crise de l'Ancien Régime à la révolution industrielle

Guy Lemarchand, - Armand Colin (août 2008) , Collection U - Book

13/02/2018 Note: French book Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ )

La Révolution industrielle

Pauline Piettre , - Mango (15 avril 2003) , Regard Junior - Book

13/02/2018 Note: French book หนังสือพร้อมให้บริการแล้ว เลขเรียกหนังสือ JUL .P54S54 2003 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (ทางหอสมุดป๋วยจะดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

Aesthetic Labour: Rethinking Beauty Politics in Neoliberalism

Ana Sofia Elias, Rosalind Gill, Christina Scharff (eds.), - 2017, - Palgrave Macmillan - Book

14/02/2018 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (21/02/2018 : ขอใบเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบจาก CU-TU)

Transforming Society : Strategies for Social Development from Singapore, Asia and Around the World

Ngoh Tiong Tan, - 2017, - Routledge , Routledge Contemporary Southeast Asia Series (Book 91) - Book

14/02/2018 Note: https://www.amazon.com/Transforming-Society-Strategies-Development-Contemporary/dp/1138636770 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (21/02/2018 : ขอใบเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบจาก CU-TU)

Directorate S: The C.I.A. and America's Secret Wars in Afghanistan and Pakistan

Steve Coll, - 2018, - Penguin Press - Book

14/02/2018 Note: https://www.amazon.com/Directorate-C-I-Americas-Afghanistan-Pakistan/dp/1594204586 Suggested for: Pridi Banomyong Library Managed by: ขาวเรือง , คชาธร Status: Accepted by the library (21/02/2018 : ขอใบเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบจาก CU-TU)

Enforcement of corporate and securities law : China and the world

edited by Robin Hui Huang, Nicholas Calcina Howson., - Cambridge : Cambridge University Press, 2017. , Corporate Laws - Book

14/02/2018 Note: ใช้สำหรับศึกษาต่อปริญญาเอกครับ CONTENTS Part I. Theoretical Framework: 1. The financial crisis: why have no high-level executives been prosecuted? Jed S. Rakoff-- 2. Private enforcement in the United States and in Europe: a comparatist's ruminations and potential lessons for Asia Mathias Reimann-- 3. Disclosure regulation and the rise of capital markets: nineteenth-century Britain and Germany compared Carsten Gerner-Beuerle-- 4. Mandatory arbitration in consumer finance and investor contracts Michael S. Barr-- 5. The bonding effect in cross-listed Chinese companies: is it real? Donald Clarke-- Part II. China (Mainland): 6. Improving the civil liability system for false and misleading disclosure in the Chinese securities markets Liming Wang-- 7. A question of class action in China Xianchu Zhang-- 8. Private enforcement of securities law in China: past, present and future Robin Hui Huang-- 9. Improving investor-friendly legal environment in Chinese capital markets Junhai Liu-- 10. Enforcing fiduciary duties as tort liability in Chinese courts Jiangyu Wang-- 11. China's free trade zone and latest development of the resolution mechanism for financial disputes: a perspective from the innovation of Qianhai international arbitration Xiaochun Liu-- Part III. Common Law Jurisdictions: 12. Curbing managerial agency costs: private litigation and its substitutes in the US James D. Cox and Randall S. Thomas-- 13. Private enforcement of corporate law: an empirical comparison of the UK and US John Armour, Bernard Black, Brian Cheffins and Richard Nolan-- 14. Securities law enforcement and the rule of law Jeffrey G. MacIntosh-- 15. Securities regulation in Australia - the role of the class action Michael Legg-- 16. Enforcement of corporate and securities laws in India: the arrival of the class action? Vikramaditya Khanna-- 17. Enforcement of Hong Kong's securities law - the underpinning philosophy Alexa Lam-- Part IV. Civil Law Jurisdictions: 18. Enforcement of company and securities laws in Germany: an exercise in diversity Rainer Kulms-- 19. Liability for misstatements to the market: the post-Parmalat years Guido Ferrarini and Paolo Giudici-- 20. Growing securities litigation against issuers in Japan: its background and reality Gen Goto-- 21. Private enforcement of company law and securities regulation in Korea Hwa-Jin Kim-- 22. The IPC model for securities law enforcement in Taiwan Wen-yeu Wang-- 23. Building enforcement capacity for Brazilian corporate and securities law John Armour and Caroline Schmidt. (source: Nielsen Book Data)9781107164994 20171030 PUBLISHER'S SUMMARY This book is the first of its kind in focusing on the enforcement of corporate and securities laws, both public and private, a relatively understudied but critically important issue for the development and health of global capital markets. The book has a special focus on the young system coming into being in the People's Republic of China (PRC), but also examines the enforcement of corporate and securities laws across the globe and across different legal and political systems from an in-depth comparative perspective. This single volume assembles a veritable 'dream team' of contributors who are amongst the very best scholars and legal specialists in the many national jurisdictions covered in the book. Hence, it is of significant value to corporate and securities regulators, judicial officials, prosecutors, litigation specialists, corporate counsel, legal and economic policymakers, scholars, think tanks, students, and investors alike. Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Drafting Shareholder Agreements, Second Edition Paperback – 2012

Rick W. Ewasiuk (Author), - Carswell (2012) , Corporate Laws - Book

14/02/2018 Note: ใช้สำหรับศึกษาต่อปริญญาเอกครับ Drafting Shareholder Agreements, Second Edition deals with a variety of issues that arise or require consideration in taking instructions from clients and in the composition, drafting and negotiation of shareholder agreements. The text examines practical, legal and drafting issues and concerns as well as the various advantages and disadvantages (and where possible their resolution) of certain types of provisions. In addition to the more common shareholder issues the text also discusses a number of more innovative clauses and techniques. The topics covered include taking instructions from clients, buy-sell arrangements, minority shareholder protection clauses, majority shareholder protection clauses, financial and operational issues and protection from third party claims. As such, customers will use this publication as a practice guide (for guidance on how to successfully negotiate and draft shareholder agreements) and as a workflow solution (saving time and work effort with use of the precedents and checklists), and to a lesser extent, as a research resource (with inclusion of more "substantive (or "what is")" content, such as more detailed examination of jurisdictional differences, citation of a large body of case law and legislation tied to different issues within drafting shareholder agreements). Suggested for: Sanya Dharmasakti Library Status: Accepted by the library

Transformation Electromagnetics and Metamaterials

Werner, Douglas H., Kwon, Do-Hoon (Eds.), - 2014, - Springer-Verlag London - Book

14/02/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ)

Electromagnetics of Body Area Networks: Antennas, Propagation, and RF Systems

Douglas H. Werner (Editor), Zhi Hao Jiang (Editor), - 2016, - John Wiley & Sons, Inc. - Book

14/02/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการสั่ง)

Broadband Metamaterials in Electromagnetics - Technology and Applications

Douglas Werner (Pennsylvania State University, USA), - 2017, - Pan Stanford Publishing Pte Ltd - Book

14/02/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้)

Dialogic Approaches to TESOL: Where the Ginkgo Tree Grows

Shelley Wong, - Lawrence Erlbaum Associates - Book

16/02/2018 Note: For research. This book will also useful for both instructor and graduate students. หนังสือพร้อมให้บริการแล้ว เลขเรียกหนังสือ PE1128A2W664 2006 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

French Feminisms 1975 and After

Margaret Atack, Alison S. Fell, Diana Holmes and Imogen Long, - 2018, - Peter Lang (Oxford) - Book

16/02/2018 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ PQ149F746 2018 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

Professionalizing Second Language Writing

Paul Kei Matsuda , - 2017, - Parlor Press , Second Language Writing - Book

18/02/2018 Note: หนังสือที่เสนอซื้อมาแล้วค่ะ เลขเรียกหนังสือ P53.27P76 2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

พวกเราขอเล่าบ้าง อยู่วังสระปทุม 2

สุมาลี บำรุงสุข, - nanmeebooks - Book

18/02/2018 Note: เป็นภาคต่อของ อยุ่วังสระปทุม Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

เด็กชายผู้ระบายสีฟ้าไม่เป็น

รุจรวี นาเอก, - Book

18/02/2018 Note: ชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมแว่นแก้ว ครั้งที่ 13 ปี 2559 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด และเป็นวรรณกรรมดีเด่น ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

Call Me By Your Name

Andre Aciman, - 2017, - ATLANTIC BOOKS ( London, United Kingdom) , A novel - Book

19/02/2018 Note: เป็นหนังสือที่กำลังโด่งดังทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีภาษาที่สละสลวย เหมาะแก่คนที่ชอบอ่านวรรณกรรมอย่างยิ่ง (https://www.bookdepository.com/Call-Me-By-Your-Name-Andre-Aciman/9781786495259) Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเล่มนี้หอสมุดปรีดีจัดซื้อแล้ว แต่กำลังดำเนินการทางเทคนิคคะ )

Energy and Civilization: A History

Vaclav Smil, - MIT Press - Book

19/02/2018 Note: หนังสือพร้อมให้บริการแล้วค่ะ เลขเรียกหนังสือTJ163.5S65 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

The Global Middle Classes: Theorizing through Ethnography

Rachel Heiman, Carla Freeman, and Mark Liechty, eds.,, - 2012, - Santa Fe: School for Advanced Research Press - Book

20/02/2018 Note: หนังสือมาแล้ว เลขเรียกหนังสือ HT684G563 2012 Suggested for: Pridi Banomyong Library Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

สิงโตนอกคอก

จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, - แพรวสำนักพิมพ์ - Book

22/02/2018 Note: ได้รับรางวัลเรื่องสั้นซีไรท์ปี2560 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

Unfit Subjects Education Policy and the Teen Mother

Wanda S. Pillow, , Education - Book

22/02/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

Contemporary security management

John Fay, - 2010, - Book

23/02/2018 Note: หนังสือพร้อมให้บริการแล้วค่ะ เลขเรียกหนังสือ HV8290F39 2011 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

Effective security management

Charles A. Sennewald, Curtis Baillie, - 2015, - Book

23/02/2018 Note: ใช้ประกอบการเรียนสอนวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือมีให้บริการเป็น E-Book เข้าถึงได้ที่ https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128027745#ancp1 )

Risk and security management: Protecting people and Sites Worldwide

Michael Blyth, - 2015, - Book

23/02/2018 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

Principles of Security and Crime Prevention

Pamela A.Collins, Truett A. Ricks, Clifford W.Van Meter, - 2015, - Book

23/02/2018 Note: หนังสือพร้อมให้บริการแล่้วค่ะ เลขเรียกหนังสือ HV8291U6C65 2000 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

Preventing Crime: A Holistic Approach (Crime Prevention and Security Management)

Tore Bjorgo, - 2016, - Book

23/02/2018 Note: หนังสือที่เสนอสั่งสื่อมาแล้วค่ะ เลขเรีกหนังสือ HV7431B54 2016 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อให้ครับ)

Préparer le DALF C1 et C2 : Méthodologie de l'épreuve de production écrite, entraînements, corrigés

Anne Debeuckelaere, - Book

24/02/2018 Note: https://www.amazon.fr/Pr%C3%A9parer-DALF-M%C3%A9thodologie-production-entra%C3%AEnements/dp/2706129840/ref=pd_sim_14_13?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=HRTVTFVAAH005JXZVE6V Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินจัดซื้อให้ ขอบคุณครับ)

Préparer le DELF B1 et B2 : Méthodologie de l'épreuve de production écrite, entraînements, corrigés

Céline Chabert, - Book

24/02/2018 Note: https://www.amazon.fr/Pr%C3%A9parer-DELF-M%C3%A9thodologie-production-entra%C3%AEnements/dp/2706126736/ref=pd_sim_14_5?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=FG7B0Q43RR6E0WPD53KNหนังสือพร้อมให้บริการแล้ว เลขเรียกหนังสือ PC2120N87C43 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินจัดซื้อให้ ขอบคุณครับ)

Production orale DELF B2

Stéphane Wattier, - Book

24/02/2018 Note: hหนังสือพร้อมให้บริการแล้ว เลขเรียกหนังสือ P95.3W388 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินจัดซื้อให้ ขอบคุณครับ)

Production écrite DELF B2

Stéphane Wattier, - Book

24/02/2018 Note: หนังสือพร้อมให้บริการแล้วค่ะ เลขเรียกหนังสือ P211W38 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินจัดซื้อให้ ขอบคุณครับ)

Lire la presse : Acquérir les techniques d'expression écrite

Bernadette Chovelon , - Book

24/02/2018 Note: หนังสือพร้อมให้บริการแล้ว เลขเรียกหนังสือ PN4785C46 2013 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินจัดซื้อให้ ขอบคุณครับ)

Préparation DALF C1 Textes d'argumentation: Pour les candidats et les enseignants - avec corrigés

Vasso Loukou (Auteur),‎ Agnès Matrahji, - Book

24/02/2018 Note: หนังสือพร้อมให้บริการแล่้วค่ะ เลขเรียกหนังสือ PC2410L685 2006 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินจัดซื้อให้ ขอบคุณครับ)

Le Grevisse de l'enseignant : L'analyse de textes

Jean-Christophe Pellat (Sous la direction de),‎ Pierre-Alain Caltot, - Book

24/02/2018 Note: https://www.amazon.fr/Grevisse-lenseignant-Lanalyse-textes/dp/2210106303/ref=pd_sim_14_21?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=54C6E4YHXV7FQESV4ZC9 หนังสือพร้อมให้บริการแล้ว เลขเรียกหนังสือ PC2112G743 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินจัดซื้อให้ ขอบคุณครับ)

Les mots : Origine, formation, sens

Danièle Dumarest ,‎ Marie-Hélène Morsel, - Book

24/02/2018 Note: หนังสือพร้อมให้บริการแล้วค่ะ เลขเรียกหนังสือ PC2445D864 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินจัดซื้อให้ ขอบคุณครับ)

Le vocabulaire en classe de langue - Techniques et pratiques de classe

Cristelle Cavalla (Auteur),‎ Elsa Crozier (Auteur),‎ Danièle Dumarest (Auteu, - Book

24/02/2018 Note: https://www.amazon.fr/vocabulaire-classe-langue-Techniques-pratiques/dp/2090353716/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1519425752&sr=1-2 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Suggestion declined (หนังสือเล่มนี้มีในบริการในหอสมุดมหาลัยเชียงใหม่ สามารถ ใช้บริการ World share ILL ได้ครับ)

Répertoire des difficultés du français : Vérifier, comprendre, appliquer

Stéphanie Callet, - Book

24/02/2018 Note: หนังสือพร้อมให้บริการแล้ว เลขเรียกหนังสือ RPC2460C35 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินจัดซื้อให้ ขอบคุณครับ)

Entraînement à la compréhension orale : Objectif B2 (1CD audio)

Roselyne Roesch (Avec la contribution de),‎ Rosalba Rolle-Harold, - Book

24/02/2018 Note: หนังสือพร้อมให้บริการแล้วค่ะ เลขเรียกหนังสือ PC2065R64 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินจัดซื้อให้ ขอบคุณครับ)

La république française : le citoyen et les institutions

Michel Cambon , - Book

24/02/2018 Note: หนังสือพร้อมให้บริการแล้วค่ะ เลขเรียกหนังสือ JN2597K33 2017 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินจัดซื้อให้ ขอบคุณครับ)

Focus : Paroles en situations + CD audio + corrigés + Parcours digital: Focus : Paroles en situations + CD audio + Parcours digital

Elisabeth Guimbretière (Auteur),‎ Véronique Laurens , - Book

24/02/2018 Note: https://www.amazon.fr/Focus-Paroles-situations-corrig%C3%A9s-Parcours/dp/2014016003/ref=pd_sim_14_10?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=EBHC8MPZKTMH155JVB0S Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ในห้องสมุด ทางห้องสมุดจะดำเนินจัดซื้อให้ ขอบคุณครับ)

Focus : Grammaire du français + corrigés + CD audio + Parcours digital

Marie-Françoise Gliemann (Auteur),‎ Joëlle Bonenfant (Auteur),‎ Bernadette Baz, - Book

24/02/2018 Note: หนังสือพร้อมให้บริการแล้ว เลขเรียกหนังสือ PC2018G85 2015 Suggested for: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Status: Accepted by the library (หนังสือเล่มนี้ยังไม่