ข้อเสนอแนะการสั่งซื้อ

View all
บทสรุป เสนอแนะใน หมายเหตุ เสนอแนะสำหรับ จัดการโดย สถานะ

James West Davidson,

17/10/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (หนังสือเล่มดังกล่าวยังไม่มีแปลไทยจำหน่ายค่ะ ถ้าแปลไทยจำหน่ายเมื่อไหร่ห้องสมุดจะจัดซื้อมาให้บริการแน่นอนค่ะ)

Brian Black , - Routledge (London) - BKARTS

17/10/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: การขอใช้บริการ

Dancing Snail, - springbooks

17/10/2021 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Assoc. Prof. Dr. Paramat Kham-Ek, (บริษัท โคเวอร์ ครีเอทีฟ จํากัด) - INTCOL-IS

17/10/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์. สาขาวิชาอินเดียศึกษา

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: การขอใช้บริการ

ปู๋ซื่อเฟิงต้ง, - iris book , จีนศึกษา - Book / Document / Research

16/10/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

ปู๋ซื่อเฟิงต้ง, - iris book , จีนศึกษา - Book / Document / Research

16/10/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

รศ.ดร. ปรมัตถ์ คําเอก, (บริษัท โคเวอร์ ครีเอทีฟ จํากัด) - BKINTCOL-IS

16/10/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์. สาขาวิชาอินเดียศึกษา

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library สถานะ: การขอใช้บริการ

เสจ, แองจี., - นานมีบุ๊คส์ทีน, (กรุงเทพฯ :) - Book / Document / Research

16/10/2021 หมายเหตุ:

อยากอ่าน English Version ค่ะ ขอบคุณนะคะ อยากได้ทุกเล่มเลยค่ะ :)

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

ศิบดี นพประเสริฐ, - มติชน (กรุงเทพฯ) , ประวัติศาสตร์ - BKARTS-HIST

16/10/2021 หมายเหตุ:

จำเป็นต้องใช้ประกอบการทำภาคนิพนธ์

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

John green, - HarperCollins Publishers (London, United Kingdom)

16/10/2021 หมายเหตุ: URL of book informationURL of book cover เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

ปู๋ซื่อเฟิงต้ง, - iris book , จีนศึกษา - Book / Document / Research

16/10/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus สถานะ: การขอใช้บริการ

แบมแบม, - Rose (กรุงเทพฯ) , (พิมพ์ครั้งที่ 2) - Book / Document / Research

15/10/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Mihir Desai, ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์, - bookscape - BKTBS-FINM

14/10/2021 หมายเหตุ:

เป็นหนังสือฉบับแปลไทยของ How Finance Works: The HBR Guide to Thinking Smart About the Numbers ที่ห้องสมุดมีอยู่แล้ว

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการเงิน

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Kazuo Ishiguro, - Book / Document / Research

13/10/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Banana Yoshimoto, - Book / Document / Research

13/10/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Garrard, Greg (EDT), - Oxford Univ Pr on Demand - Book / Document / Research

11/10/2021 หมายเหตุ:

ราคาสูงเพราะเป็นปกแข็งและมีจำนวนหน้ามาก แต่อยากให้พิจารณาสั่งเข้ามาเพราะดิฉันทำงานวิจัยและสอนหัวเรื่องวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม จะเป็นหนังสือคู่มือที่มีประโยชน์มากค่ะ

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

A. J. Finn ผู้แปล: วิลาส วศินสังวร, - 2021, - เอิร์นเนสต์ (Earnest) (thailand ) , fiction - BKARTS-HIST

10/10/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Jan K. Brueckner, - 2011, - MIT Press - BKCI-PPE

10/10/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Natalia Tsvetkova, - 2021, - Brill , New Perspectives on the Cold War, Volume: 9 - Book / Document / Research

10/10/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Mikael Nilsson, - 2016, - Brill (Lam edition) , New Perspectives on the Cold War - BKCI

10/10/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Nancy Scheper-Hughes, Philippe Bourgois, Edited, - Wiley-Blackwell (Oxford, United Kingdom) - Book / Document / Research

09/10/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Editors: Keyuan Zou and Anastasia Telesetsky, - 2021, - Brill - Book / Document / Research

08/10/2021 หมายเหตุ: e-book เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: สุโชควีระวงศ์ , ชนินร์พร สถานะ: อนุมัติแล้ว

David Runciman, - 2021, - Profile Books - Book / Document / Research

08/10/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: วัฒนาศรีโรจน์ , ธวัลพร สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

John Kaag, - 2020, - Princeton University Press - Book / Document / Research

08/10/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: วัฒนาศรีโรจน์ , ธวัลพร สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

FIB BULLETIN NO. 99, - 2021, - FIB BULLETIN NO. 99 - Book / Document / Research

08/10/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ไม่มีร้านค้าส่งใบเสนอราคาหนังสือเล่มดังกล่าวเลยค่ะ )

อิบูคิ ทาคาชิ,โทขุดะ โทราโอะ ผู้แปล อธิคม สวัสดิญาณ (ภาษาไทย), - เต๋าประยุกต์ ๒๐๑๑, สนพ. - Book / Document / Research

07/10/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library จัดการโดย: วัฒนาศรีโรจน์ , ธวัลพร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีให้บริการตาม url นี้ค่ะ https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=681495)

กู่ฝาน หวางซื่อเสียง ผู้แปล อธิคม สวัสดิญาณ, - โหราคาร - Book / Document / Research

07/10/2021 เสนอแนะสำหรับ Faculty of Journalism and Mass Communication Library จัดการโดย: วัฒนาศรีโรจน์ , ธวัลพร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีให้บริการตาม url นี้ค่ะ https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=590650)

อัญชลี พิพัฒนเสริญ., - บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด, (กรุงเทพฯ :) - Book / Document / Research

07/10/2021 หมายเหตุ:

น่าจะมีการจัดทำเป็นebook จะได้ไม่ต้องรอยืม ที่มีแค่ 2เล่ม

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Fujimoto Tatsuki, - Siam inter comics - Other

07/10/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: ตรวจสอบแล้ว

Gege Akutami, - Siam inter comics - Other

07/10/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Sharon Tal, - BKTBS

06/10/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

The Art of Doing Science and Engineering: Learning to Learn, - 2020, - BKENGR

06/10/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

นาถนิรันดร์ จันทร์งาม., - โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ([กรุงเทพฯ] :) - Book / Document / Research

06/10/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

โม่เซียงถงซิ่ว, - Sense book (กรุงเทพฯ) - BKARTS-LIS

06/10/2021 หมายเหตุ:

คนแต่งคนเดียวกันกับเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมาร

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

หนานเฟิงเกอ., - Rose, ([กรุงเทพฯ] :)

06/10/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Scott, Daniel G.; McFerran, Shannon, - BKCI-WGSS

06/10/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาสตรีเพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

- Book / Document / Research

06/10/2021 หมายเหตุ:

ฉบับภาษาอังกฤษค่ะ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: วัฒนาศรีโรจน์ , ธวัลพร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Steven F. Hayward, - 2018, - Encounter Books - Book / Document / Research

05/10/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Glenn Ellmers, - 2021, - Encounter Books - Book / Document / Research

05/10/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Harry Neumann, - 1991, - Carolina Academic Press - Book / Document / Research

05/10/2021 เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

05/10/2021 หมายเหตุ:

เนื่องจากเป็นนิยายดังมาก และมีความต้องการสูง

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

Sonia M. Tascón, - Routledge (London)

05/10/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Gianluca Ranzi, - 2021, - iabse.org - Book / Document / Research

05/10/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Matthew Lipman, - 1985, - First Mountain Foundation - Book / Document / Research

04/10/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์. สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

ปราปต์, - แพรวสำนักพิมพ์ - Book / Document / Research

04/10/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาไทย

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

- Cambridge University Press, ([Cambridge, U.K.] : ) - Book / Document / Research

03/10/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: อนุมัติแล้ว

Mo Xiang Tong Xiu, - sense publishing

03/10/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

MIKA YAMAMORI, - Book / Document / Research

03/10/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Paul V. Kroskrity , Anthony K. Webster (editors), - 2015, - Indiana University Press - Book / Document / Research

02/10/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

John Locke, - โครงการจัดพิมพ์คบไฟ - BKLAW-PULW

02/10/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขากฎหมายมหาชน

URL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

- Book / Document / Research

02/10/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

๋Jeff Kinney, - Other

02/10/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

๋Jeff Kinney, - Other

02/10/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

๋Jeff Kinney, - Other

02/10/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

อีมีเย, - Book / Document / Research

02/10/2021 หมายเหตุ:

เป็นหนังสือที่เหมาะแก่การพัฒนาตนเองค่ะ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Oliver Sacks, - Bookscape - Book / Document / Research

02/10/2021 เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Jean Jacques du Plessis, Jeanne Nel de Koker, - Book / Document / Research

02/10/2021 หมายเหตุ:

https://books.google.co.th/books?id=onPCDgAAQBAJ&hl=th

เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (Available via ILL:https://bit.ly/3B46xQy ดูคู่มือการใช้งานบริการ ILL ได้ที่: https://bit.ly/3kqbCNo )

Mark Fenwick Steven Van UytselBi Ying, - 2020, - Springer - Book / Document / Research

01/10/2021 หมายเหตุ: มีอาจารย์ของเราเขียน Chapter ครับ : รอซื้อ --พี่มิน เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Nelson Mandela, - Farrar Straus Giroux - Book / Document / Research

01/10/2021 หมายเหตุ:

ไปเจอในงานหนังสือ BBW กำลังลดราคาพอดีค่ะ ถ้าหอสมุดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทาง https://shopee.co.th/-พร้อมส่ง-(BBW)-หนังสือบันทึกความทรงจำ-Dare-Not-Linger-The-Presidential-Years-(ISBN-9780374134716)-i.513945946.10539231276?position=13 ค่า

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

David Pogue, - Flatiron Books - Book / Document / Research

01/10/2021 หมายเหตุ:

ไปเจอในงานหนังสือ BBW กำลังลดราคาพอดีค่ะ ถ้าหอสมุดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทาง https://shopee.co.th/BBW-หนังสือ-Pogue's-Basics-Money-Essential-Tips-And-Shortcuts-That-No-One-Bothers-To-Tell-You-About-Beating-The-System-ISBN-9781250081414-i.513945946.10439257844?position=23 ค่า

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Chris Clearfield, András Tilcsi, - ATLANTIC BOOKS - Book / Document / Research

01/10/2021 หมายเหตุ:

ไปเจอในงานหนังสือ BBW กำลังลดราคาพอดีค่ะ ถ้าหอสมุดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทาง https://shopee.co.th/-พร้อมส่ง-หนังสืออ้างอิงจิตวิทยาการแพทย์-Meltdown-Why-Our-Systems-Fair-What-We-Can-Do-About-It-(ISBN-9781786492241)-i.513945946.9791387750?position=6 ค่า

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาจิตวิทยา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Gail Saltz, - Flatiron Books - Book / Document / Research

01/10/2021 หมายเหตุ:

ไปเจอในงานหนังสือ BBW กำลังลดราคาพอดีค่ะ ถ้าหอสมุดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทาง https://shopee.co.th/-พร้อมส่ง-(BBW)-หนังสือพัฒนาตนเอง-The-Power-Of-Different-The-Link-Between-Disorder-And-Genius-(ISBN-9781250060013)-i.513945946.10739285855?position=19 ค่า

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาจิตวิทยา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Jessica Tracy, - Houghton Mifflin Harcourt - Book / Document / Research

01/10/2021 หมายเหตุ:

ไปเจอในงานหนังสือ BBW กำลังลดราคาพอดีค่ะ ถ้าหอสมุดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทาง https://shopee.co.th/-พร้อมส่ง-(BBW)-หนังสือพัฒนาตัวเอง-Take-Pride-Why-The-Deadliest-Sin-Holds-The-Secret-To-Human-Success-(ISBN-9780544273177)-i.513945946.10239272935?position=13 ค่า

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาจิตวิทยา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Mario Livio, - Simon & Schuster - Book / Document / Research

01/10/2021 หมายเหตุ:

ปเจอในงานหนังสือ BBW กำลังลดราคาพอดีค่ะ ถ้าหอสมุดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทาง https://shopee.co.th/BBW-หนังสือ-Why-What-Makes-Us-Curious-ISBN-9781476792095-i.513945946.11739263620?position=17 ค่า

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาจิตวิทยา

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Zhang Jian, Dong Cui, - Beijing language and Culture University Press (China) , Culture - ARTS-CHN

01/10/2021 หมายเหตุ:

Dialogues about China หนึ่งชุดมี 5 เล่ม ห้องสมุดมีเพียง 2 เล่มจาก 5 เล่ม ควรมีให้ครบทุกเล่ม เพราะแต่ละเล่มมีเนื้อหาแนะนำประเทศจีนที่ต่างกัน

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาจีน

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Dong Cui, - Beijing language and Culture University Press (China) , Culture - BKARTS-CHN

01/10/2021 หมายเหตุ:

Dialogues about China หนึ่งชุดมี 5 เล่ม ห้องสมุดมีเพียง 2 เล่มจาก 5 เล่ม ควรมีให้ครบทุกเล่ม เพราะแต่ละเล่มมีเนื้อหาแนะนำประเทศจีนที่ต่างกัน

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาจีน

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Manuelli, Rodolfo E., - Harvard University Press, (Cambridge, Mass. :)

30/09/2021 เสนอแนะสำหรับ Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เล่มนี้มีในห้องสมุดแล้ว ขออนุญาตไม่สั่งซื้อเพิ่มเนื่องด้วยงบประมาณจำกัด กรุณารอเล่มที่จองไว้ครับ โดยทางห้องสมุดจะแจ้งผู้ที่ยืมอยู่ให้อีกครั้ง)

Ken Segall, - WE LEARN

30/09/2021 หมายเหตุ: URL of book informationURL of book cover เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

ซาร่า อาเหม็ด | Sara Ahmed, - สำนักพิมพ์ซอย - BKARTS-PHILO

30/09/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาปรัชญา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Michael W. Apple, - 2011, - Routledge (London, United Kingdom) - BKISED

30/09/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

littlebbear96, - Deep - Book / Document / Research

29/09/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: หนังสือกำลังเตรียมให้บริการ

Mo Xiang Tong Xiu, - Sense book - Other

29/09/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Mo Xiang Tong Xiu, - Sense book - Other

29/09/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

ไอแซก อาซิมอฟ, - สารคดี - Book / Document / Research

29/09/2021 หมายเหตุ:

ไม่มีบนหน้าเว็บสำนักพิมพ์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Dave Kerpen, - WE LEARN - Book / Document / Research

29/09/2021 หมายเหตุ: URL of book informationURL of book cover เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

- Book / Document / Research

29/09/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

- Book / Document / Research

29/09/2021 เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Geoff Smart, - Book / Document / Research

29/09/2021 หมายเหตุ: URL of book informationURL of book cover เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Purnendra Jain; Peng Er Lam, - 2013, - Singapore ; Hackensack, N.J. : World Scientific, ©2013. - BKPOLSCI-PIR

28/09/2021 หมายเหตุ:

This is going to be very useful book for those who need to study about Japan's security policy like me in the future

สาขาวิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Professor Direk Jayanama Library จัดการโดย: เหล่ารักวงศ์ , อโรชา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (มีให้บริการในรูปแบบ ebook ที่ลิงก์นี้ค่ะ http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:24699 ผู้ใช้ log in ด้วย username กับ password ที่เข้าใช้งานสำนักทะเบียน หรือ TU-wifi ได้ค่ะ ถ้าพบปัญหาในการเข้าใช้ สามารถติดต่อมาได้ที่อีเมล arocha.l@tu.ac.th หรือสอบถามทางเพจ facebook : Thammasat University Library)

Helmut G Rennke, Bradley M Denker, - 2020, - Wolters Kluwer - Book / Document / Research

28/09/2021 เสนอแนะสำหรับ Nongyao Chaiseri Library จัดการโดย: ระนา , เกษอุศมา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Tracy Chevalier, - Library House - DENT

28/09/2021 หมายเหตุ:

https://shop.libraryhousebangkok.com/th/product/796336/product-796336

สาขาวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Blanche Lamontagne Beauregard, - Fogotten Books , Foreign Language - French - BKARTS-FTTR

28/09/2021 หมายเหตุ:

ใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์จบป.โท ของสาขาการแปลฝรั่งเศส-ไทย คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส - ไทย

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Kai-Fu Lee,

28/09/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

- TBS-FIN

28/09/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการเงิน

เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: วัฒนาศรีโรจน์ , ธวัลพร สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

- BKTBS-FIN

28/09/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการเงิน

เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: วัฒนาศรีโรจน์ , ธวัลพร สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

- BKTBS-FIN

28/09/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการเงิน

เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: วัฒนาศรีโรจน์ , ธวัลพร สถานะ: อนุมัติแล้ว

- BKTBS-FIN

28/09/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการเงิน

เสนอแนะสำหรับ Professor Sangvian Indaravijaya Library จัดการโดย: วัฒนาศรีโรจน์ , ธวัลพร สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Kai-Fu Lee,

28/09/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (ส่งข้อมูลมาซ้ำกันนะคะ)

Tim Higgins,

28/09/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Michelle Millar Fisher and Amber Winick, - MIT press - AP-IARC

28/09/2021 หมายเหตุ:

I find this book could be much of use to design students as it explores how motherhood is defined by designs.

สาขาวิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: พุทธจรรยา , ปิยะธิดา สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

นิรันดร์ รักสำราญ, - Anthill Archive - Book / Document / Research

27/09/2021 หมายเหตุ: URL of book information เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Eric Dunaway, Felix Muñoz-Garcia, and Pak-Sing Choi, - 2021, - Springer International Publishing (under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG) , Industrial Organization - BKECON

27/09/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะเศรษฐศาสตร์

URL of book informationURL of book cover
เสนอแนะสำหรับ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus จัดการโดย: ขาวเรือง , คชาธร สถานะ: คำแนะนำถูกปฏิเสธ (เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด เล่มนี้สามารถเข้าถึงได้จากลิงก์ https://th1lib.org/book/11187773/9375d2)

Kristin Haugevik, - 2020, - Routledge - BKCI

27/09/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Suzannah Lipscomb; Helen Carr, - 2021, - Orion Publishing - BKCI

27/09/2021 หมายเหตุ:

<p>สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา</p><a href="https://www.weidenfeldandnicolson.co.uk/titles/suzannah-lipscomb/what-is-history-now/9781474622455/#:~:text=we%20need%20NOW.-,WHAT%20IS%20HISTORY%2C%20NOW%3F,and%20'rewriting'%20the%20past." target="_blank" onclick="alert();">URL of book information</a>

สาขาวิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: อนุมัติแล้ว

Georg Kofler, Ruth Mason, Alexander Rust, - 2021, - IBFD - Book / Document / Research

26/09/2021 หมายเหตุ: หนังสือเบิกงบโครงการบัณฑิตศึกษา เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: อนุมัติแล้ว

Vanessa Arruda Ferreira, - 2021, - IBFD - Book / Document / Research

26/09/2021 หมายเหตุ: หนังสือเบิกงบโครงการบัณฑิตศึกษา เสนอแนะสำหรับ Sanya Dharmasakti Library จัดการโดย: คงอ่ำ , จิดาภา สถานะ: อนุมัติแล้ว

JOSEPH NEVINS, NANCY LEE PELUSO, - Cornell University Press - Book / Document / Research

26/09/2021 หมายเหตุ:

สาขาวิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

นทกร, - Deep - Book / Document / Research

26/09/2021 หมายเหตุ:

Set เดียวกันกับ ต้นหนชลธี

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

นทกร, - Deep

26/09/2021 หมายเหตุ:

Set เดียวกันกับ ต้นหนชลธี

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

นทกร, - Deep - Book / Document / Research

26/09/2021 หมายเหตุ:

Set เดียวกันกับ ต้นหนชลธี

URL of book information
เสนอแนะสำหรับ Pridi Banomyong Library จัดการโดย: แสงโชติ , เฉลิมพล สถานะ: สั่งซื้อแล้ว

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544