ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

มีการยืมสูงสุด10 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ชื่อเรื่อง ประเภททรัพยากร รายการที่ยืมออก  
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช /

ดำรงราชานุภาพ, - บริษัท บพิธ จำกัด, กรุงเทพฯ : 2518 - 8, 8, 97 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 19 จองรายการนี้
กฎหมายอาญาชั้นสูง :

ปกป้อง ศรีสนิท, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 255 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 15 จองรายการนี้
คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน /

สหธน รัตนไพจิตร, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 379 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 15 จองรายการนี้
ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ /

ฮิงาชิโนะ, เคโกะ, - น้ำพุ, กรุงเทพฯ : 2561 - 507 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 14 จองรายการนี้
ความรู้กฎหมายทั่วไป =

สมยศ เชื้อไทย. - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 231 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 12 จองรายการนี้
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน /

เกษมสันต์ วิลาวรรณ. - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 454 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 12 จองรายการนี้
นาซ่าก็พาเธอกลับมาไม่ได้ /

อิสญะ ตระกูลพุทธรักษา. - สปริงบุ๊กส์, กรุงเทพฯ: 2561 - 143 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 10 จองรายการนี้
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง /

- วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 759 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 10 จองรายการนี้
51 ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต =

ฌอน บูรณะหิรัญ, - บริษัท ต๊อท ลีดเดอร์ส จำกัด, กรุงเทพฯ : 2561 - 329 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 8 จองรายการนี้
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตราตัวบทที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด :

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 303 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 8 จองรายการนี้

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305