ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

มีการยืมสูงสุด10 ในช่วง เดือนที่ผ่านมา
ชื่อเรื่อง ประเภททรัพยากร รายการที่ยืมออก  
แสงดาวกลางใจ =

ยามาโมริ, มิกะ. - บริษัท บงกช พลับลิชชิ่ง จำกัด, กรุงเทพฯ : 2557 - 12 เล่ม :

ประเภททรัพยากร Graphic Novel รายการที่ยืมออก: 36 จอง
สูตรลับตำรับดันเจียน =

คุอิ, เรียวโกะ. - เดกซ์เพรส, กรุงเทพฯ : 2561 - เล่ม :

ประเภททรัพยากร Graphic Novel รายการที่ยืมออก: 20 จอง
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น =

เกรียงไกร เตชกานนท์. - โรงพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [ปทุมธานี] : 2564 - xv, 383 หน้า :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 18 จอง
โตเกียว รีเวนเจอร์ส =

วาคุอิ, เคน. - วิบูลย์กิจ พับลิชชิ่ง กรุ๊ป, [กรุงเทพฯ] : 2564 - เล่ม :

ประเภททรัพยากร Graphic Novel รายการที่ยืมออก: 15 จอง
ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา :

อภิชาต สถิตนิรามัย. - มติชน, กรุงเทพฯ : 2564 - 343 หน้า :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 13 จอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง /

ชาญชัย แสวงศักดิ์, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2564 - 366 หน้า :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 11 จอง
Kaijyu No. 8 /

มัตสึโมโตะ, นาโอยะ. - สยามอินเตอร์คอมิกส์, กรุงเทพฯ : 2564 - เล่ม :

ประเภททรัพยากร Graphic Novel รายการที่ยืมออก: 11 จอง
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน /

วิจิตรา วิเชียรชม, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2564 - 501 หน้า.

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 11 จอง
กฎหมายทรัพย์สิน :

อานนท์ มาเม้า, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2564 - 371 หน้า.

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 10 จอง
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย :

เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, - มติชน, กรุงเทพฯ : 2564 - 31, 415 หน้า :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 9 จอง

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544