ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

มีการยืมสูงสุด10 ในช่วง เดือนที่ผ่านมา
ชื่อเรื่อง ประเภททรัพยากร รายการที่ยืมออก  
ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา /

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. - อ่านกฎหมาย, กรุงเทพฯ : 2564 - 515 หน้า.

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 25 จอง
บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล :

กฤษฎ์ อุทัยรัตน์. - บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด, กรุงเทพฯ : 2563 - 365 หน้า :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 23 จอง
คำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ /

ไผทชิต เอกจริยกร, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2564 - 498 หน้า :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 16 จอง
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป /

ไพโรจน์ วายุภาพ. - บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, [กรุงเทพฯ] : 2563 - 795 หน้า.

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 15 จอง
ผ่านฉลุย ตะลุย TU-GET /

เสรี อู่ธาราสวัสดิ์. - ฟรีมายด์, กรุงเทพฯ : 2563 - 275 หน้า :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 15 จอง
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน /

อุดม รัฐอมฤต, - โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [กรุงเทพฯ] : 2564 - 338 หน้า.

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 15 จอง
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป /

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2564 - 316 หน้า.

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 14 จอง
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น /

ไพโรจน์ วายุภาพ. - บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, กรุงเทพฯ : 2563 - 296 หน้า.

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 12 จอง
คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน /

ไผทชิต เอกจริยกร, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2564 - 395 หน้า :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 12 จอง
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา /

จำปี โสตถิพันธุ์. - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2564 - 624 หน้า.

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 11 จอง

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544