ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

มีการยืมสูงสุด10 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ชื่อเรื่อง ประเภททรัพยากร รายการที่ยืมออก  
ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา /

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. - อ่านกฎหมาย, กรุงเทพฯ : 2561 - 526 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 30 จองรายการนี้
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง /

- วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2560 - 760 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 16 จองรายการนี้
หลักกฎหมายมรดก /

ไพโรจน์ กัมพูสิริ, - โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ : 2561 - 271 หน้า

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 16 จองรายการนี้
คู่มือสอบกฎหมายปกครอง /

สุริยา ปานแป้น, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 443 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 14 จองรายการนี้
บุพเพสันนิวาส /

รอมแพง. - บริษัท แฮปปี้ บานานา จำกัด, กรุงเทพฯ : 2561 - 512 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 14 จองรายการนี้
ความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน /

สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์. - โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [กรุงเทพฯ] : 2561 - 10, 373 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 14 จองรายการนี้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป /

วิจิตรา วิเชียรชม, - โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ : 2561 - 207 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 13 จองรายการนี้
เทคนิคพิชิต TU-GET /

- บริษัท สำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง จำกัด, กรุงเทพฯ : 2556 - iii, 312 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 13 จองรายการนี้
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา /

คณิต ณ นคร, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 930 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 12 จองรายการนี้
คำบรรยายเบื้องต้น กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ /

ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช. - โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ : 2561 - 12, 175 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 12 จองรายการนี้

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305